Nyheter for Kraft Bank Asa

Tilbake

KRAB 1Q19 Kraft Bank ASA Kvartalsrapport

Company news

2019-04-26 08:03:23

Fortsatt god vekst i første kvartal 2019
-Netto utlånsvekst var 184 millioner kroner
-Utlån til kunder var 546 millioner kroner per 31. mars 2019
-Resultat etter skatt var -1,14 millioner kroner
-Ren kjernekapitaldekning var 96 %
-Målsetning for utlån ved årsslutt 2019 opprettholdes på i overkant av 900 millioner kroner
-Banken forventer å være lønnsom i andre kvartal 2019

Ved spørsmål kontakt:
Svein Ivar Førland, Adm. Dir. mob, 90644191
Ole Jacob Olsnes, CFO, mob 93054192

  1Q19 Kraft Bank ASA.pdf

KRAB - Avholdt ordinær generalforsamling Kraft Bank ASA

Company news

2019-03-08 09:28:14

Ordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA ble avholdt 7. mars 2019 i Sandnes.

Generalforsamlingen vedtok alle saker som innstilt.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

Ved spørsmål kontakt:
Svein Ivar Førland, Adm. Dir. mob, 90644191
Ole Jacob Olsnes, CFO, mob 93054192

  GF 2019_signert protokoll_20190307.pdf

KRAB - Meldepliktig handel i Kraft Bank ASA

Company news

2019-02-25 14:15:54

BFBK Finans AS kjøpte 25.02.2019 132.967 aksjer i Kraft Bank ASA til kurs 13,50. Ny beholdning etter kjøp er 3.725.923, tilsvarende 8,9 % av utestående aksjer.

BFBK Finans AS er kontrollert av Bjørn Maaseide som er styremedlem i Kraft Bank ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

   

KRAB - Innkalling til generalforsamling 2018

Company news

2019-02-20 12:49:11

Aksjeeierne i Kraft Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted i Bankens lokaler på Larsamyrå 18, Sandnes, 7 mars 2019 kl 17:00.

Fullstendig innkalling og årsrapport er vedlagt.

På bankens nettsider https://kraftbank.no/investor/finansielle-rapporter/ er følgende dokumenter relevante for generalforsamlingen publisert:
- Kraft Bank ASA, Innkalling til Generalforsamling 2019-03-07
- Kraft Bank ASA Årsrapport 2018
- Eierstyring og selskapsledelse Kraft Bank ASA
- Instruks valgkomiteen Kraft Bank ASA 2019-03-07
- Kraft Bank ASA, Informasjon om saker til behandling Generalforsamling 2019-03-07
- Vedtekter Kraft Bank ASA 07.03.2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

  Kraft-Bank-ASA-Innkalling-til-Generalforsamling-2019-03-07.pdf
Kraft-Bank-ASA-Årsrapport-2018.pdf

KRAB - Meldepliktig handel i Kraft Bank ASA

Company news

2019-02-09 15:47:08

BFBK Finans AS kjøpte 08.02.2019 101.956 aksjer i Kraft Bank ASA til kurs 9,90. Ny beholdning etter kjøp er 3.592.956, tilsvarende 8,6 % av utestående aksjer.

BFBK Finans AS er kontrollert av Bjørn Maaseide som er styremedlem i Kraft Bank ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

   

KRAB - 4Q18 Kraft Bank ASA Kvartalsrapport

Company news

2019-02-07 14:18:00

Fortsatt god vekst i fjerde kvartal 2018
- Netto utlånsvekst var 216,5 millioner kroner
- Utlån til kunder var 361,9 millioner kroner per 31. desember 2018
- Netto resultat etter skatt var -2,65 millioner kroner
- Ren kjernekapitaldekning var 144 %
- Målsetning for utlån ved årsslutt 2019 er økt fra 633 til i overkant av 900 millioner kroner
- Banken forventer å være lønnsom i løpet av første halvår 2019

Ved spørsmål kontakt:
Svein Ivar Førland, Adm. Dir. mob, 90644191
Ole Jacob Olsnes, CFO, mob 93054192

  4Q18 Kraft Bank ASA.pdf
4Q18 Kraft Bank ASA investorpresentasjon.pdf

Kraft Bank ASA - Investorpresentasjon

Company news

2018-12-11 07:50:24

Vedlagt presentasjon av Kraft Bank ASA i følge med frokostseminar med Kraft Finans.

Utlån til kunder ved utgangen av november 2018 var 304 millioner.

Ved spørsmål kontakt:
Administrerende Direktør, Svein Ivar Førland, mob. 90644191
Finansdirektør, Ole Jacob Olsnes, mob. 93054192

  Investorpresentasjon Kraft Bank ASA 11.desember 2018.pdf

Kraft Bank ASA - Åpner for innskudd og oppdatering utlånsvolum

Company news

2018-11-21 12:24:32

KRAFT BANK ASA – Åpner for innskudd og oppdatering utlånsvolum

På grunn av høy vekst i utlån til kunder med økonomiske utfordringer, åpnet Kraft Bank i dag sin innskuddsløsning mer enn 5 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt. Ved utgangen av oktober 2018 var utlån til kunder 229 millioner kroner. I investorpresentasjonen fra januar var planen 77 millioner kroner i utlån til kunder per utgangen av oktober.

Innskudd fra kunder vil legge til rette for å kunne fortsette veksten banken har hatt siden oppstart 29. mai 2018.

Banken tar imot innskudd fra privatpersoner på mellom 50.000 kroner og 2.000.000 kroner og tilbyr per i dag en rente på 2,0 %.
Løpende priser finnes på Finansportalen.no.
Kraft Bank er medlem av Bankenes Sikringsfond. Dette innebærer at våre kunder er dekket av de innskuddsgarantier som gjelder for norske banker.

Ved spørsmål kontakt:
Administrerende Direktør, Svein Ivar Førland, mob. 90644191
Finansdirektør, Ole Jacob Olsnes, mob. 93054192

   

Kraft Bank ASA 3. kvartal 2018

Company news

2018-10-16 08:04:03

God vekst i første hele kvartal med ordinær drift
* Netto utlånsvekst var 113,1 millioner kroner
* Utlån til kunder var 145,4 millioner kroner per 30. september 2018
* Oppnådd målsetning for utlånsvolum 2018
*Netto resultat etter skatt var -3,97 millioner kroner
*Ren kjernekapitaldekning var 251 %

For spørsmål kontakt:
Administrerende Direktør, Svein Ivar Førland, mob. 90644191
CFO, Ole Jacob Olsnes, mob. 93054192

  3Q18 Kraft Bank ASA.pdf

Kraft Bank ASA - Meldepliktig handel

Company news

2018-09-06 15:08:53

Maaseide Promotion AS har i dag 06.09.2018 kjøpt 50 000 aksjer i Kraft Bank ASA til kurs 7,80. Ny beholdning etter kjøp er 3 491 000, tilsvarende 8,3 % av utestående aksjer.

Hovedeier i Maaseide Promotion AS med 88,45% eierskap, Bjørn Maaseide, er styremedlem i Kraft Bank ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

   

Kraft Bank ASA - Meldepliktig handel

Company news

2018-09-06 12:46:55

Bjørn Berland, økonomiansvarlig i Kraft Bank, har i dag 06.09.2018 kjøpt 20 000 aksjer i Kraft Bank til kurs 7,80. Ny beholdning etter kjøp er 30 000.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

   

Kraft Bank presentasjon seminar utfordrerbanker

Company news

2018-09-05 17:03:27

Vedlagt er Kraft Banks presentasjon på Sparebank 1 Markets Seminar for utfordrerbanker 6. September 2018.

  Kraft Bank Seminar utfordrerbanker 6. september 2018.pdf

Kraft Bank 2. Kvartal 2018

Company news

2018-08-23 10:59:38

En måneds ordinær drift
* Banken startet ordinær drift 29. mai 2018
* Utlån til kunder var 32,3 millioner per 30. Juni 2018
* Netto resultat etter skatt var -2,73 millioner kroner
* Ren kjernekapitaldekning var 316 %

Vedlagt regnskap for 2. kvartal 2018.

For spørsmål kontakt:
Administrerende Direktør, Svein Ivar Førland, mob. 90644191
CFO, Ole Jacob Olsnes, mob. 93054192

  Kraft Bank 2Q18.pdf

KRAB: Kraft Bank har startet bankvirksomhet

Company news

2018-05-30 10:05:08

Kraft Bank har denne uken startet virksomhet som bank.
Etter å ha mottatt alle nødvendige tillatelser og konsesjoner er Kraft Bank konvertert fra prosjektselskap til allmennaksjeselskap og bank med virkning fra 29. mai 2018. Kapitalen er innbetalt og aksjene er utstedt til investorenes VPS konti.
Nødvendige banksystemer er implementert og testet, slik at vi umiddelbart kan starte vår kommersielle virksomhet. Systemene vil videreutvikles i løpende samarbeid med Tieto, vår leverandør av kjernesystem.
Vi merker allerede en betydelig interesse for våre tjenester i markedet, og har også opprettet god kontakt med flere sentrale låneagenter. Det er viktig for oss å være en god partner for både kundene og låneagentene.
Kraft Bank har etablert et team med betydelig bankkompetanse både innen ledelse, systemer og ikke minst rådgivning.

Ledelsesteamet består av:
Svein Ivar Førland, CEO
Ole Jacob Olsnes, CFO
Sune Svela Madland, Direktør Kunde og Marked
Jonathan G.W. Sunnarvik, Juridisk Direktør

Banken har totalt 11 ansatte, hvorav 5 er kunderådgivere.

Produkttilbudet vil i oppstarten bestå av lån og kreditt, og vil etter hvert utvides til kundeinnskudd.

Oppstarten har gått i henhold til plan.

Dette er Kraft Bank ASA:
Kraft Bank er nyetablert og tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi. Vi legger vekt på å hjelpe folk som er kommet i økonomiske problemer på en skikkelig måte. Lån gis hovedsakelig mot pant i bolig og andre formuesverdier, til en pris som gir et fornuftig forhold mellom risiko og avkastning. Banken fikk bankkonsesjon i desember 2017, fulltegnet en emisjon på 300 millioner kroner i januar 2018 og startet virksomhet i mai 2018. Kraft Bank benytter låneagenter som salgskanal, men tar også imot kunder direkte. For flere opplysninger, se http://www.kraftbank.no .

   

KRAB: Kraft Bank ASA is registered on the NOTC-list

Company news

2018-05-29 20:06:29

Kraft Bank ASA is registered on the NOTC-list as of 30 May 2018 with ticker code “KRAB”. The Company has issued 42,000,000 common shares each with a par value NOK 1.00, all of which are registered in VPS with ISIN code NO0010815103. Based on the last share issue in February 2018 with completion in May 2018, the market capitalization of the Company is NOK 336,000,000 (NOK 8.00 per share). The Company has entered into an agreement with NOTC AS whereby it will be able to use the reporting system as of 30 May 2018.
Kraft Bank ASA provides retail lending to individuals with complex or challenged personal economy.
Please see attached Investor presentation and Annual Report 2017 (Norwegian language).

http://www.kraftbank.no Kraft Opportunities AS - signert Årsregnskap 2018.pdf
Investorpresentasjon Kraft Bank.pdf