Nyheter for Pareto Bank ASA

Tilbake

Fjerning av aksje: Pareto Bank ASA (PARB)

Corporate actions

2016-05-26 16:54:10

Pareto Bank ASA (ISIN:NO0010397581, ticker PARB) er fjernet fra handelsstøttesystemet

   

Godkjent prospekt for notering av Pareto Bank aksjen på Oslo Axess

Company news

2016-05-26 13:12:25

Det vises til børsmelding 21. april 2016 angående styrets vedtak om å søke notering av aksjen i Pareto Bank og børsmelding 23. mai 2016 vedrørende Oslo Børs sitt vedtak om å oppta aksjen til handel på Oslo Axess.

Finanstilsynet har i dag godkjent prospekt datert 26. mai 2016 i forbindelse med notering av Pareto Bank aksjen på Oslo Axess.

Prospektet er tilgjengelig på: www.paretobank.no , www.dnb.no/emisjoner og www.paretosec.com/corp/paretobank.

Første handelsdag blir 27. mai 2016.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

   

Styret i Oslo Børs godkjenner Pareto Bank ASA for notering på Oslo Axess

Company news

2016-05-23 15:34:47

Styret i Oslo Børs vedtok i møte 23. mai 2016 å ta aksjene i Pareto Bank ASA opp til notering på Oslo Axess. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag offentliggjør godkjent prospekt. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 7. juli 2016.

   

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Company news

2016-04-21 07:59:42

Resultat etter skatt endte på kr 48,2 mill. i første kvartal 2016 (kr 36,5 mill. i første kvartal 2015). Dette tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,1 % (13,5 %).

Som følge av endret regnskapsprinsipp vedrørende kostnadsføringen av sikringsfondsavgiften, er hele avgiften til Bankens Sikringsfond på MNOK 5,7 for 2016 kostnadsført den 1. januar 2016. Tidligere ble avgiften månedlig fordelt gjennom året. Hadde avgiften vært ført som tidligere år ville resultat etter skatt i første kvartal økt med kr 3,2 til kr 51,4 mill. og egenkapitalavkastning ha vært 16,0 % (14,5 %). Sammenligningstall for 1. kvartal 2015 er utarbeidet.

Sammenlignet med første kvartal 2015 viser rentenettoen en god vekst som følge av økt utlånsvolum og økt kredittmargin. Netto gevinster på finansielle instrumenter utgjorde kr 3,9 mill. i første kvartal mot et tap på kr 7,4 mill. i første kvartal i fjor. Driftskostnadene viste en økning sammenlignet med samme periode i fjor primært som følge av økt bemanning og dermed økte personalkostnader. Banken har i første kvartal gjort individuelle nedskrivninger på kr 9,5 mill. (kr 0,0), mens de gruppevise nedskrivningene ble holdt uendret på kr 40,7 mill.(kr 26,7 mill.).

Banken hadde i første kvartal en god vekst i utlån til kunder med kr 437 mill. til kr 8,4 milliarder. Sum utlån til kunder utgjorde kr 6,8 milliarder ved utgangen av første kvartal i fjor. Bankens forvaltningskapital utgjorde kr 12,9 milliarder (kr 10,7 milliarder).

Banken har gjennomført fire egenkapitalemisjoner i første kvartal på totalt kr 203,1 mill. Bakgrunnen for emisjonene var å sikre kapital til en videre lønnsom utlånsvekst og målsatt utbyttepolicy. Banken opplever markeder preget av redusert tilgang på kreditt og dermed bedrede kredittmarginer og attraktiv risiko. Emisjonene betyr også at banken vil møte Finanstilsynets forventning om at banken skal ha en ren kjernekapitaldekning på minimum 15 % ved utgangen av 2016.

Ren kjernekapitaldekning var 14,35 % (12,31 %) ved utgangen av første kvartal, mens kapitaldekningen var 17,54 % (16,13 %). Bokført egenkapital utgjorde kr 1.594,8 mill. ved utgangen av kvartalet tilsvarende 12,4 % (11,6 %) av bankens forvaltningskapital.

Fra 01.01.2016 har banken endret klassifisering av bankens to evigvarende fondsobligasjonslån i balansen. Det er egenskaper ved disse lånene som gjør at de skal klassifiseres som egenkapital. Betalte renter på lånene føres som en konsekvens av dette mot egenkapitalen. Banken har utarbeidet sammenlignbare tall for første kvartal 2015 og for årene 2013, 2014 og 2015.

Styret har vedtatt å notere bankens aksje på Oslo Axess og sendte inn endelig søknad om notering den 20. april 2016. Første noteringsdag forventes å bli den 27. mai 2016.

Bakgrunnen for noteringen er å øke likviditeten i aksjen og åpne for institusjonelle investorer som har børsnotering som krav i sine forvaltningsmandater.


Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA - Delårsrapport 1 kvartal 2016.pdf
Pareto Bank ASA - Quarterly Pres Q1-16.pdf

Presentasjon av regnskapet for første kvartal 2016

Company news

2016-04-12 13:59:27

Pareto Bank ASA inviterer til presentasjon av regnskapet for første kvartal 2016 fredag 22. april 2016 kl. 12.00 i Dronning Mauds gate 3.

  ParetoBank-kvartalspresentasjon-22-4-16.pdf

Endring av aksje: Pareto Bank ASA (PARB)

Corporate actions

2016-03-30 15:28:35

Det er foretatt endringer i Pareto Bank ASA (ISIN:NO0010397581, ticker PARB). Aksjebeholdningen er øket fra 49 761 860 til 51 953 022. Emisjonsverdien er øket fra 1 069 879 990 til 1 116 989 973.

   

Registered share capital increase

Company news

2016-03-30 11:24:54

Reference is made to the stock exchange announcement dated 21 March 2016 regarding the result in the subsequent repair offering of 2,191,162 shares in Pareto Bank ASA ("Pareto Bank" or the "Company", ticker (Oslo Børs, Nordic ABM and NOTC) "PARB") at a subscription price of NOK 21.50 per share (the "Repair Offering").

The Company has received confirmation that the share capital increase of NOK 26,293,944 has been registered by the Norwegian Register of Business Enterprises. The new registered share capital of Pareto Bank is NOK 623,436,264 divided into 51,953,022 shares, each with a par value of NOK 12.00.

Contacts:
Tiril Haug Villum, CEO, +47 92 25 64 32
Ole Tandberg, Deputy CEO, + 47 93 04 02 60

****
About Pareto Bank:
Pareto Bank is a niche bank located in Oslo which specialises in project financing. Its main business areas are property development financing, corporate financing and shipping and offshore financing. The Company has a compact, cost effective organisation with highly competent and specialised employees. It competes by being fast, flexible and by offering a high degree of customer service.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

   

Final result in the subsequent repair offering

Company news

2016-03-21 11:44:45

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES

Oslo, 21 March 2016

Reference is made to the stock exchange announcement dated 4 March 2016 regarding the subsequent repair offering of up to 2,191,162 shares in Pareto Bank ASA ("Pareto Bank" or the "Company", ticker (Oslo Børs, Nordic ABM and NOTC) "PARB") at a subscription price of NOK 21.50 per share (the "Repair Offering").

The Repair Offering ended on 18 March 2016 at 16:30 CET, and was oversubscribed by approximately 63 percent.

Based on received subscriptions at the expiry of the subscription period in the Repair Offering, a total of 2,191,162 shares were allocated in accordance with the allocation criteria set out in the prospectus dated 2 March 2016. As a result, the Company will issue 2,191,162 new shares at NOK 21.50 per share, raising gross proceeds of NOK 47.1 million.

The subscribers who were allocated new shares in the Repair Offering will receive a letter with the number of allocated new shares and the corresponding subscription amount to be paid by each subscriber. Payment for the allocated shares falls due on 23 March 2016 in accordance with the payment procedures described in the Company's prospectus dated 2 March 2016.

Subject to full payment being received, the new shares under the Repair Offering are expected to be issued and delivered to the subscribers' VPS accounts on or about 30 March 2016.

Following registration of the shares the total number of issued shares will increase by 2,191,162 from 49,761,860 to 51,953,022 shares.

The new shares may not be transferred or traded before they are fully paid and the share capital increase pertaining to the Repair Offering has been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. It is expected that the share capital increase will be registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and delivered to the subscribers on or about 30 March 2016.

The Repair Offering is managed by DNB Markets and Pareto Securities (together the "Joint Bookrunners").

Contacts:
Tiril Haug Villum, CEO, +47 92 25 64 32
Ole Tandberg, Deputy CEO, + 47 93 04 02 60

****
About Pareto Bank:
Pareto Bank is a niche bank located in Oslo which specialises in project financing. Its main business
areas are property development financing, corporate financing and shipping and offshore financing. The Company has a compact, cost effective organisation with highly competent and specialised employees. It competes by being fast, flexible and by offering a high degree of customer service.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

   

Protokoll fra generalforsamling i Pareto Bank ASA

Company news

2016-03-18 08:28:10

Det ble avholdt generalforsamling i Pareto Bank ASA den 17. mars 2016 kl. 16.00. Se vedlagte generalforsamlingsprotokoll.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Protokoll fra generalforsamling Pareto Bank ASA 17032016.pdf

Subsequent repair offering - Subscription period ends today

Company news

2016-03-18 08:20:35

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES

Oslo, 18 March 2016

Reference is made to the stock exchange announcement dated 4 March 2016 regarding the subsequent repair offering of up to 2,191,162 shares in Pareto Bank ASA ("Pareto Bank" or the "Company", ticker (Oslo Børs, Nordic ABM and NOTC) "PARB") at a subscription price of NOK 21.50 per share (the "Repair Offering").

The subscription period for the Repair Offering will expire today, 18 March 2016, at 16:30 CET. Correctly completed subscription forms must be received by one of the subscription offices, or, in the case of online subscriptions, be registered, within this deadline.

Upon expiry of the subscription period, any subscription rights that have not been exercised will expire and have no value.

For more information, please refer to the prospectus of the Company dated 2 March 2016 (the "Prospectus"). The Prospectus including the subscription form is available at the following websites: www.paretobank.no, www.dnb.no/emisjoner and www.paretosec.com.

The Repair Offering is managed by DNB Markets and Pareto Securities (together the "Joint Bookrunners").


Contacts:
Tiril Haug Villum, CEO, +47 92 25 64 32
Ole Tandberg, Deputy CEO, + 47 93 04 02 60


****

About Pareto Bank:
Pareto Bank is a niche bank located in Oslo which specialises in project financing. Its main business
areas are property development financing, corporate financing and shipping and offshore financing. The Company has a compact, cost effective organisation with highly competent and specialised employees. It competes by being fast, flexible and by offering a high degree of customer service.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

   

Finansiell kalender

Company news

2016-03-11 15:57:07

Finansiell kalender for Pareto Bank ASA

REGNSKAPSÅR 2016

Kvartalsrapport - Q1 - 21.04.2016
Kvartalsrapport - Q2 - 20.07.2016
Kvartalsrapport - Q3 - 20.10.2016

   

Endring av aksje: Pareto Bank ASA (PARB)

Corporate actions

2016-03-10 11:09:53

Det er foretatt endringer i Pareto Bank ASA (ISIN:NO0010397581, ticker PARB). Aksjebeholdningen er øket fra 42 500 000 til 49 761 860. Emisjonsverdien er øket fra 850 000 000 til 1 069 879 990.

   

PARB - Ny aksjekapital registrert

Company news

2016-03-09 08:24:06

Det vises til tidligere meldinger om gjennomføring av aksjeemisjoner i Pareto Bank ASA.

Kapitalforhøyelsene i tilknytning til aksjeemisjonene er registrert i Foretaksregisteret og aksjene er levert til tegnerne i VPS. Ny aksjekapital i Pareto Bank er dermed NOK 597.142.320 fordelt på 49.761.860 aksjer à NOK 12.

Om Aksjeemisjonene:

Banken gjennomførte 4. februar til 5. februar 2016 en bestillingsperiode for en rettet aksjeemisjon med brutto tegningsbeløp ca NOK 150 millioner med Pareto Securities AS og DNB Markets som tilretteleggere. Emisjonen ble fulltegnet av aksjonærer i banken. Generalforsamlingen vedtok den rettede emisjonen 1. mars 2016.

Banken gjennomførte 4. februar til 5. februar 2016 en bestillingsperiode for en aksjeemisjon rettet mot selskapets ansatte med tegningsbeløp NOK 2 millioner. Emisjonen er en del av bankens incentivprogram for ansatte. Generalforsamlingen vedtok ansatteemisjonen på NOK 2 millioner 1. mars 2016.

Bankens styre vedtok den 17. februar 2016 en emisjon rettet mot ansatte i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen og i henhold til godtgjørelsesordning for de ansatte. Emisjonen beløp seg til NOK 4,13 millioner.

   

Settlement of share issues and launch of subsequent repair offering

Company news

2016-03-04 08:31:02

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES

Oslo, 4 March 2016

Reference is made to the stock exchange notices from Pareto Bank ASA ("Pareto Bank" or the "Company", ticker (Oslo Børs, Nordic ABM and NOTC) "PARB") dated 4 and 5 February and 1 March 2016 regarding the private placement of 6,976,744 new shares with gross proceeds of approximately NOK 150 million (the "Private Placement"), the employee offering of a total of 93,023 new shares with gross proceeds of approximately NOK 2 million (the "Employee Offering"), the subsequent repair offering of up to the NOK equivalent of EUR 5 million (the "Repair Offering") and the issue of shares at NOK 21.50 to be settled against the bonus to employees of NOK 4.1 million (the "Bonus Offering").

The General Meeting on 1 March 2016 approved the Private Placement and the Employee Offering and authorised the Board of Directors to carry out the Repair Offering, while the Board of Directors have resolved on the Bonus Offering. The proceeds of the Private Placement, the Employee Offering and the Bonus Offering are all paid in and the issues are expected to be completed on or about 7 March.

On 2 March the Board of Directors resolved to carry out the Repair Offering. The Company has prepared a prospectus dated 2 March 2016 which has been registered in Foretaksregisteret (the Norwegian Register of Business Enterprises). The prospectus contains detailed information about the Private Placement, the Employee Offering and the subsequent Repair Offering, where the main terms are as follows;

* 6,976,744 new shares will be issued in the Private Placement, 93,023 new shares will be issued in the Employee Offering, and 192,093 new shares will be issued in the Bonus Offering.
* The Repair Offering comprises up to 2,191,162 new shares each with a par value of NOK 12.00, offered at a subscription price of NOK 21.50 (equalling the price set in the Private Placement). The Repair Offering is solely for Pareto Bank's shareholders as of 4 February 2016 (as documented by the shareholder register in the VPS as of 8 February 2016) who were not allocated shares in the Private Placement, with exemption for shareholders domiciled or incorporated in jurisdictions outside the EEA where the Repair Offering cannot legally be carried out (the "Eligible Shareholders").
* The Company will issue 0.21293 non-transferable subscription rights to Eligible Shareholders per share owned as per the record date. The subscription rights will be registered in the VPS with ISIN NO 001 0758873 and be distributed in the VPS-accounts of Eligible Shareholders on or about 4 March 2016. One (1) subscription right will give the Eligible Shareholder the right to (A) subscribe for and be allocated one (1) new share and (B) to subscribe for any shares not subscribed by other Eligible Shareholders utilising their subscription right (with pro rata allocation among Eligible Shareholders based on their used subscription rights in case of over-subscription).
* Please note that the non-transferable subscription rights must be used during the subscription period. After the expiry of the subscription period, the subscription rights will have no value, and will be deleted from their registration in the VPS.
* Subscription period for the Repair Offering: From 4 March 2016 at 09:00 CET to and including 18 March 2016 at 16:30 CET.
* The Repair Offering is managed by DNB Markets and Pareto Securities (together the "Joint Bookrunners").

The prospectus including the application form will be sent by regular mail to all Eligible Shareholders on or about 4 March 2016. The prospectus including the application form may also be obtained at the Company's office or website www.paretobank.no, or at the Joint Bookrunners' offices or websites: www.dnb.no/emisjoner or www.paretosec.com.

Contacts:
Tiril Haug Villum, CEO, +47 92 25 64 32
Ole Tandberg, Deputy CEO, + 47 93 04 02 60

****

About Pareto Bank:
Pareto Bank is a niche bank located in Oslo which specialises in project financing. Its main business areas are property development financing, corporate financing and shipping and offshore financing. The Company has a compact, cost effective organisation with highly competent and specialised employees. It competes by being fast, flexible and by offering a high degree of customer service.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

   

Pareto Bank ASA (PARB) Årsrapport 2015

Company news

2016-03-03 08:45:45

Se vedlagte årsrapport for 2015.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA - Årsrapport 2015.pdf

Pareto Bank (PARB) Innkalling til generalforsamling 17. mars 2016

Company news

2016-03-03 08:43:33

Se vedlagte innkallelse til ordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA den 17. mars 2016 kl.16.00 i bankens lokaler i Dronnings Mauds gate 3 i Oslo.


Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Innkalling til Generalforsamling Pareto Bank ASA 17032016.pdf
Pareto Bank ASA - Årsrapport 2015.pdf

PARB (NOTC) - Ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA

Company news

2016-03-01 17:44:07

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank tirsdag 1. mars 2016.

Banken gjennomførte 4. februar til 5. februar 2016 en bestillingsperiode for en rettet aksjeemisjon med brutto tegningsbeløp NOK 150 millioner med Pareto Securities AS og DNB Markets som tilretteleggere. Emisjonen ble fulltegnet av aksjonærer i banken. Styret har foreslått pro rata tildeling til disse basert på registrert eierskap per 4. februar 2016 og at fortrinnsretten for aksjonærene fravikes med bakgrunn i at de øvrige aksjonærer per 4. februar 2016 vil få rett til aksjetegning i reparasjonsemisjonen. Generalforsamlingen vedtok den rettede emisjon på NOK 150 millioner som innstilt av bankens styre.

Banken gjennomførte 4. februar til 5. februar 2016 en bestillingsperiode for en aksjeemisjon rettet mot selskapets ansatte med tegningsbeløp NOK 2 millioner. Emisjonen er en del av bankens incentivprogram for ansatte. Generalforsamlingen vedtok ansatteemisjonen på NOK 2 millioner som innstilt av bankens styre.

Det er ønskelig å gjennomføre en reparasjonsemisjon for de av bankens aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede emisjonen på 150 millioner. Reparasjonsemisjonen vil bli begrenset til et beløp tilsvarende Euro 5 millioner i lys av reglene om nasjonale prospekter. Tegning vil skje basert på prospekt. Reparasjonsemisjonen utgjør nesten 1/3 av den rettede emisjonen og i lys av den betydelige aksjonærdeltakelsen i den rettede emisjonen antas dette som tilstrekkelig til at alle aksjonærer som ønsker det kan opprettholde sin eierandel. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å gjennomføre slik reparasjonsemisjon.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling er vedlagt.

  Protokoll ekstraordinær generalforsamling Pareto Bank ASA (Offentlig) 01.03.2016.pdf

PARB (NOTC) - Completion of applications for NOK 150 million in a private placement and NOK 2 million in employee offering - ex right to participate in Repair Offering today

Company news

2016-02-05 09:38:52

Pareto Bank ASA ("Pareto Bank" or the "Company", ticker (Oslo Børs, Nordic ABM and NOTC) "PARB") today announces that the Company has successfully completed the application process for a private placement with NOK 150 million in gross proceeds by issue of 6,976,744 new shares, each with a par value of NOK 12.00 at a price of NOK 21.50 per share (the "Private Placement"). The Private Placement was significantly oversubscribed by existing shareholders and managed by DNB Markets and Pareto Securities as Joint Bookrunners.

In the employee offering a total of 93,023 new shares, each with a par value of NOK 12.00, were subscribed for with gross proceeds of NOK 1,999,994.50.

The net proceeds to the Company from the Private Placement will make the Company able to meet its target CET1 ratio of minimum 15.0% by the end of 2016, as set by the Financial Supervisory Authority of Norway, while profitably maintaining the Company's moderate growth ambitions in its core segments. Commenting on today's announcement, Tiril Haug Villum, CEO of Pareto Bank, said, "We are very pleased to have concluded this fundraising in line with Pareto Bank's strategy. The support from our existing shareholders have provided Pareto Bank with a strong financial position and strengthens our ability to maintain an active role in the attractive segments where we operate."

The Private Placement and employee offering are subject to being approved by the extraordinary general meeting of the Company, which is expected to be held on or about 1 March 2016 (the "EGM"), and the Norwegian Financial Supervisory Authority approving the share capital increase.

Notification of conditional allotment and payment instructions for the Private Placement will be sent to the applicants on or about 5 February 2016.

The company will propose to the EGM to conduct a subsequent repair offering of up to the NOK equivalent of EUR 5 million at NOK 21.50 per share directed at those shareholders of the Company as of 4 February 2016 (as documented by the shareholder register in the VPS as of 8 February 2016) who were not wall-crossed in the pre-sounding of the Private Placement nor allocated offer shares in the Private Placement (the "Repair Offering"). Consequently, the shares in the Company will trade excluding the right to participate in the Repair Offering from today 5 February 2015.

Contacts:
Tiril Haug Villum, CEO, +47 92 25 64 32
Ole Tandberg, CFO, + 47 93 04 02 60


About Pareto Bank:
Pareto Bank is a niche bank located in Oslo which specialises in project financing. Its main business areas are property development financing, corporate financing and shipping and offshore financing. The Company has a compact, cost effective organisation with highly competent and specialised employees. It competes by being fast, flexible and by offering a high degree of customer service.

   

Financial Presentation Fourth Quarter 2015

Company news

2016-02-04 17:05:04

  Pareto Bank ASA - Financials Pres Q4 2015.pdf

Contemplated private placement and financial results for 4Q 2015 and for the full year 2015

Company news

2016-02-04 17:02:38

Private placement of approximately NOK 150 million
Pareto Bank ASA ("Pareto Bank" or the "Company", ticker (Oslo Børs, Nordic ABM and NOTC) "PARB") has retained DNB Markets and Pareto Securities (collectively referred to as the "Joint Bookrunners") to advise on and effect a private placement of new shares directed towards Norwegian and international investors (the "Private Placement").

The gross proceeds from the contemplated Private Placement is expected to amount to approximately NOK 150 million. The price per share is NOK 21.50. The minimum order has been set to the number of shares that equals an aggregate purchase price of at least EUR 100,000, with a minimum allocation amount of the NOK equivalent of EUR 100,000.

The Company's largest shareholder Pareto AS, with a current shareholding of 15%, has pre-subscribed its pro rata share of the Private Placement. Following the approval by the Financial Supervisory Authority of Norway ("NFSA") and the Ministry of Finance of an increase of Pareto AS' shareholding of up to 20% in Pareto Bank, Pareto AS may decide to increase this subscription to the extent necessary to complete the Private Placement.

The net proceeds to the Company from the Private Placement will make the Company able to meet its target CET1 ratio of 15.0% by the end of 2016, as set by the NFSA, while profitably maintaining the Company's moderate growth ambitions in its core segments.

The Company will not pay dividends based on the fiscal year 2015 to be resolved by the Company's annual general meeting expected to be held on or about 17 March 2016.

The application period commences today at 16:30 CET (4 February 2016) and ends on 5 February at 08:00 CET. The Company and the Joint Bookrunners may, however, at any time and for any reason resolve to shorten or extend the application period at their sole discretion.

The Company will announce the number of shares placed on Friday 5 February 2016.

The allocation will be made at the sole discretion of the Company's Board in case of oversubscription however with priority to existing shareholders with pro rata allocation.

Notification of conditional allotment and payment instructions will be sent to the applicants on or about 5 February 2016 through a notification to be issued by the Joint Bookrunners. The payment date for the allocated shares is expected to be on or about 2 March 2016. Barring unforeseen circumstances, allocated shares are expected to be transferred to the applicants' accounts with the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") by the Joint Bookrunners on or about 4 March 2016.The new shares to be issued will be tradable on OTC from the same date.

The Company will offer an additional tranche of up to NOK 2 million in gross proceeds for subscription by employees at NOK 21.50 per share with a small discount of up to NOK 1,500 per employee (the "Employee Offering").

The share issues are subject to approval by the Company's shareholders at the extraordinary general meeting expected to be held on or about 1 March 2016 (the "EGM"), and approval by the NFSA.

The board will further propose to the EGM to conduct a subsequent repair offering of up to the NOK equivalent of EUR 5 million at NOK 21.50 per share, directed at those shareholders of the Company as of 4 February 2016 (as documented by the shareholder register in the VPS as of 8 February 2016) who were not wall-crossed in the pre-sounding of the Private Placement nor allocated offer shares in the Private Placement (the "Repair Offering"). The shares of Pareto Bank will be trading ex rights to participate in the Repair Offering as of 5 February 2016.

By subscribing in the Private Placement, existing shareholders commit to vote for the approval of the Private Placement and the Repair Offering in the EGM.

In addition, the Company is in the process of issuing new shares to employees as part of the 2015 bonus award (the "Bonus Offering"). These shares are to be issued by the board of directors based on the proxy granted in the general meeting of 26 March 2015 at NOK 21.50 per share and will be settled against the bonus allocated to the employees of NOK 4.1 million.

The Company's shares are currently registered on the Norwegian OTC-market operated by the Norwegian Securities Dealers Association. Following completion of the Private Placement and the Repair Offering the Board of the Company has made the resolution to apply for listing on Oslo Børs or Oslo Axess. Listing is expected to take place towards the end of the 2Q 2016.

Profit after tax was NOK 166.4 million (154.2) for 2015, representing a return on equity after tax of 14.8% (15.6%). Increased credit margins and increased credit volumes contributed to growth in the Company's net interest income for 2015. In the second half of 2015, the Company's result was affected by unrealised losses on securities in the liquidity buffer portfolio and individual and group loan loss provisions.

For 4Q 2015, the profit after tax was NOK 24.4 million (24.7), representing a return on equity after tax of 8.3% (9.5%). Net interest income continued to grow due to improved credit and deposit margins and credit growth. The result was negatively affected by unrealised losses on securities in the liquidity buffer portfolio and by loan losses. For 4Q 2015, the Company has booked NOK 17.4 million (0) in individual loan loss provisions and increased group loan loss provisions by NOK 10.0 million.

Total assets were NOK 11.1 billion (11.3) at the end of 2015. Loans to customers showed attractive growth during the year and amounted to NOK 7.9 billion (7.2) at the end of 2015.

The common equity tier 1 ratio was 13.23% (12.13%) at the end of 2015, while the capital ratio was 16.74% (15.89%). The Company has carried out its internal risk and capital adequacy assessment process (ICAAP) and have had this reviewed by the NFSA. The NFSA expects Pareto Bank to target a CET1 ratio of minimum 15.0% by the end of 2016. The NFSA has also notified that they will carry out a formal SREP-analysis during 2016 based on the ICAAP submitted by the Company, and based on this conclude on an individual Pillar 2 requirement.

Pareto Bank aims to generate competitive shareholder return on invested capital through dividend and share price appreciation. Pareto Bank has a long term target of paying 30%-50% of the Company's profit after tax as dividends. The Company sees attractive prospects for profitable growth while facing increased Capital requirements. The Board of Directors has in this case decided to propose that no dividends will be paid for the fiscal year 2015.


Contacts:
Tiril Haug Villum, CEO, +47 92 25 64 32
Ole Tandberg, Deputy CEO, +47 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA - Company Presentation.pdf
Pareto Bank ASA - Delårsrapport Q4 2015.pdf

Pareto Bank ASA (PARB) - Delårsrapport 3. kvartal 2015

Company news

2015-10-21 17:13:41

Pareto Bank fikk i tredje kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 47,7 mill. (kr 47,2 mill. i tredje kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,7 % (18,8 %). Netto renteinntekter viste en god utvikling som følge av bedret kredittmargin og innskuddsmargin. Verdien av bankens finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi falt som følge av en stor økning i kredittpremier.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Det var i kvartalet ingen tap eller endringer i individuelle eller gruppevise nedskrivninger.

Bankens forvaltningskapital utgjorde kr 10,9 milliarder (kr 11,0 milliarder) ved utgangen av kvartalet. Utlån til kunder viste en relativt flat utvikling og beløp seg til kr 7,5 milliarder (kr 7,3 milliarder). Utlånsporteføljen har en høy naturlig innfrielsestakt, og utlånsvolumet vil derfor kunne svinge betydelig mellom kvartalene.

Ren kjernekapitaldekning var 13,17 % (11,39 %) ved utgangen av kvartalet, mens kapitaldekningen var 16,85 % (14,98 %).

Resultatregnskapet:
Netto renteinntekter utgjorde kr 86,1 mill. (kr 72,2 mill.) i tredje kvartal. Økningen skyldtes en styrket rentemargin gjennom en lavere innlånskostnad. Rentemarginen mellom utlån og innskudd var 5,02 prosentpoeng i tredje kvartal, hvilket tilsvarte en økning på 0,79 prosentpoeng fra tredje kvartal i 2014.

Netto andre driftsinntekter utgjorde i tredje kvartal kr 0,3 mill. (kr 10,1 mill.). Garantiprovisjoner og netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjorde kr 3,1 mill. (kr 2,6 mill.), mens netto verditap på bankens portefølje av finansielle instrumenter utgjorde kr -2,8 mill. (gevinst kr 7,5 mill.). Verditapene skyldtes høyere kredittpremier på bankens beholdning av obligasjoner.

Driftskostnadene utgjorde kr 20,9 mill. (kr 15,5 mill.) i tredje kvartal. Kostnadsprosenten endte på 24,2 % (18,9 %).

Det ble i tredje kvartal 2015 ikke foretatt noen individuelle eller gruppevise nedskrivninger.

Dette ga et resultat før skatt i tredje kvartal på kr 65,4 mill. (kr 64,8 mill.) og etter skatt på kr 47,7 mill. (kr 47,2 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 1,12 pr. aksje i tredje kvartal.

Hittil i 2015 utgjorde resultat etter skatt kr 142,0 mill. (kr 129,5 mill.), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 17,1 % (17,8 %). Kostnadsprosenten endte på 23,2 % (20,3 %).

Balanse:
Banken hadde ved utgangen av tredje kvartal en forvaltningskapital på kr 10.870 mill. (kr 11.020 mill.).

Utlån til kunder beløp seg til kr 7.487 mill. (kr 7.347 mill.). I tillegg kommer ubenyttede kredittrammer og garantier på kr 2.207 mill. (kr 1.940 mill.).

Innskudd fra kunder utgjorde ved utgangen av kvartalet kr 6.431 mill. (kr 7.039 mill.). Nedgangen i kundeinnskudd er ønsket, da banken gjennom året har hentet rimeligere finansiering i verdipapirmarkedet og over noe tid har hatt en for høy innskuddsdekning og dermed også overskuddslikviditet. Ved utgangen av tredje kvartal 2015 var innskuddsdekningen 85,9 % (95,8 %).

Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr 2.714 mill. (kr 2.412 mill.).

Banken hadde ved kvartalsskiftet en relativt høy overskuddslikviditet på kr 3.301 mill. (kr 3.627 mill.). Likviditeten er hovedsakelig plassert i rentebærende verdipapirer, innskudd i større norske banker og Norges Bank. Kredittpremier i alle sektorer har steget de siste månedene på grunn av lite likviditet og negative utsikter, og dette har ført til verdifall i porteføljen.

Tap og mislighold:
Misligholdte kredittengasjementer utgjorde kr 42,5 mill. (kr 34,3 mill.) ved kvartalsskiftet. Dette tilsvarte 0,57 % (0,47 %) av brutto utlån. Banken vurderer kredittengasjementene som godt sikret og ikke tapsutsatt. Banken har følgelig ikke foretatt noen individuelle nedskrivninger.

Banken holder de gruppevise nedskrivningene uendret på kr 30,7 mill., tilsvarende 0,41 % av brutto utlån i tredje kvartal.

Soliditet og kapitalkrav:
Banken hadde ved utgangen av tredje kvartal en kapitaldekning på 16,85 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 13,17 %. Banken har tillagt kr 110,1 mill. av delårsresultatet til bankens kjernekapital.

Bokført egenkapital utgjorde ved kvartalsskiftet kr 1.166,7 mill., tilsvarende 10,7 % (9,3 %) av bankens forvaltningskapital.

Banken styrer etter minimumsnivåer og målnivåer for bankens kapital- og ren kjernekapitaldekning. Minimumsnivåene og målnivåene for kapital er satt til 1,0 og 1,5 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende myndighetskrav.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA Delårsrapport 3 kvartal 2015.pdf
Pareto Bank ASA Investorpresentasjon 3 kvartal 2015.pdf

Pareto Bank ASA (PARB) - Finansiell kalender

Company news

2015-08-26 08:42:06

Finansiell kalender for Pareto Bank ASA

REGNSKAPSÅR 2015

Kvartalsrapport - Q3 - 22.10.2015
Kvartalsrapport - Q4 - 21.01.2016

REGNSKAPSÅR 2016

Kvartalsrapport - Q1 - 21.04.2016
Kvartalsrapport - Q2 - 16.07.2016
Kvartalsrapport - Q3 - 20.10.2016

   

Pareto Bank ASA (PARB) - Delårsrapport 2. kvartal 2015

Company news

2015-07-16 16:45:58

Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 20,6 % (16,3 %). Resultatet viser en god økning fra tidligere kvartaler, hvilket skyldes en økt rentenetto og netto gevinster på finansielle instrumenter.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Det var i kvartalet ingen endringer i individuelle nedskrivninger.

Bankens forvaltningskapital utgjorde kr 11,1 milliarder (kr 10,1 milliarder). Utlån til kunder økte i andre kvartal med kr 0,7 milliarder og beløp seg til kr 7,6 milliarder (kr 7,2 milliarder).

Ren kjernekapitaldekning var 12,85 % (11,44 %) ved utgangen av kvartalet, mens kapitaldekningen var lik 16,57 % (14,32 %).

Resultatregnskap:
Netto renteinntekter utgjorde kr 79,5 mill. (kr 65,6 mill.) i andre kvartal. Økningen skyldes en styrket kredittmargin, en lavere innlånskostnad og et økt utlånsvolum. Banken har redusert innlånskostnaden gjennom flere rentenedsettelser på innskudd og oppnådd lavere kredittpremier på egenutstedte verdipapirer. Rentemarginen mellom utlån og innskudd var 4,93 prosentpoeng i andre kvartal, hvilket tilsvarte en økning på 0,80 prosentpoeng fra andre kvartal i 2014. Sammenlignet med første kvartal i 2015 var økningen på 0,18 prosentpoeng.

Netto andre driftsinntekter var i andre kvartal kr 21,6 mill. (kr 6,2 mill.). Garantiprovisjoner og netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjorde kr 3,2 mill. (kr 2,4 mill.), mens gevinster på bankens portefølje av finansielle instrumenter utgjorde kr 18,3 mill. (kr 3,7 mill.).

Driftskostnadene utgjorde kr 21,0 mill. (kr 15,4 mill.) i andre kvartal, hvorav avsetning til variabel godtgjørelse utgjorde kr 3,0 mill. (kr 0,0 mill.). Banken har tidligere år først avsatt til overskuddsdeling med de ansatte i fjerde kvartal. Kostnadsprosenten endte på 20,8 % (21,5 %). Korrigert for overskuddsdeling ville kostnadsprosenten vært 17,9 %.

Det ble i andre kvartal 2015 ikke foretatt noen individuelle nedskrivninger. De gruppevise nedskrivningene ble økt med kr 2,0 mill.

Dette ga et resultat før skatt i andre kvartal på kr 78,0 mill. (kr 54,3 mill.) og etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 1,3 pr. aksje i andre kvartal.

For første halvår utgjorde resultat etter skatt kr 94,3 mill. (kr 82,3 mill.), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 17,4 % (17,3 %). Dette inkluderer avsetning til overskuddsdeling på kr 4,5 mill. Kostnadsprosenten endte på 22,6 % (21,0 %).

Balanse:
Banken hadde ved utgangen av andre kvartal en forvaltningskapital på kr 11.068 mill. (kr 10.100 mill.).

Utlån til kunder beløp seg til kr 7.569 mill. (kr 7.246 mill.), som er opp kr 362 mill. fra årsskiftet. I tillegg kommer ubenyttede kredittrammer og garantier på kr 2.072 mill. (kr 1.935 mill.).

Innskudd fra kunder gikk ned med kr 490 mill. fra årsskiftet og utgjorde ved utgangen av kvartalet kr 6.857 mill. (kr 6.902 mill.). Det er en målsetning at innskuddsdekningen skal ligge på rundt 80 prosent ved utgangen av 2015. Ved utgangen av andre kvartal 2015 var innskuddsdekningen 90,6 % (95,3 %).

Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr 2.635 mill. (kr 1.857 mill.). Det har vært økt etterspørsel etter bankens verdipapirlån, og kredittpremien banken betaler for å låne i dette markedet har falt med 30-40 basispunkter siste 12 måneder.

Tap og mislighold:
Misligholdte kredittengasjementer utgjorde kr 5,0 mill. (kr 26,9 mill.) ved kvartalsskiftet. Dette tilsvarte 0,07 % (0,37 %) av brutto utlån.

De gruppevise nedskrivningene er i andre kvartal økt med kr 2,0 mill. til kr 30,7 mill. Sum gruppevise nedskrivninger utgjorde etter dette 0,40 % av brutto utlån.

Soliditet og kapitalkrav:
Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital utgjorde kr 1.381,3 mill. (kr 1.175,0 mill.) ved utgangen av andre kvartal, hvilket ga en kapitaldekning på 16,57 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 12,85 %.

Bokført egenkapital utgjorde ved kvartalsskiftet kr 1.119,0 mill., tilsvarende 10,1 % av bankens forvaltningskapital.

Aksjonærforhold:
På generalforsamlingen den 26. mars i år ble det vedtatt å gjennomføre en splitt av Pareto Bank-aksjen. Hver aksje pålydende kr 600 ble splittet i 50 nye aksjer pålydende kr 12,00 den 30. april 2015. Antall aksjer i banken økte således fra 850.000 til 42.500.000.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA Delårsrapport 2 kvartal 2015.pdf
Pareto Bank ASA Investorpresentasjon 2 kvartal 2015.pdf

Endring av aksje: Pareto Bank ASA (PARB)

Corporate actions

2015-05-04 09:00:48

Det er foretatt endringer i Pareto Bank ASA (ISIN:NO0010397581, ticker PARB). Aksjebeholdningen er øket fra 850 000 til 42 500 000.

   

Pareto Bank ASA (PARB) - Aksjesplitt

Company news

2015-04-30 08:25:30

Pareto Banks generalforsamling vedtok den 26. mars 2015 å gi bankens styre fullmakt til å gjennomføre en splitt av Pareto Bank aksjen. Hver eksisterende aksje i Pareto Bank splittes slik at en eksisterende aksje pålydende kr 600 blir splittet i femti nye aksjer pålydende kr 12. Etter aksjesplitten vil banken ha 42.500.000 aksjer med en samlet aksjekapital på kr 510.000.000.

Vedtektsendring er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret. Pareto Bank aksjen vil fra og med den 4. mai 2015 noteres etter splitt.

ISIN: NO 001 0397581
Vedtaksdato: 26.03.2015
Siste dag inklusive: 30.04.2015
Splitt eks. dato: 04.05.2015
Splittfaktor: 50
Justeringsfaktor: 0,02
Justeringsdato: 05.05.2015

   

Pareto Bank ASA (PARB) - Delårsrapport 1. kvartal 2015

Company news

2015-04-22 17:13:48

Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,0 % (18,2 %). Resultatet er noe ned fra samme periode i 2014, hvilket skyldes negative verdiendringer på bankens obligasjonsbeholdning.

Bankens rentenetto beløp seg i første kvartal til kr 75,4 mill. (kr 62,9 mill.). Netto rentemargin økte i kvartalet. Et noe lavere utlånsvolum bidro til at rentenettoen kom ut på samme nivå som i fjerde kvartal 2014.

Bankens forvaltningskapital utgjorde kr 10,7 milliarder (kr 9,6 milliarder). Utlån til kunder gikk noe ned i første kvartal som følge av en rekke innfrielser, og utlån beløp seg til kr 6,8 milliarder (kr 6,9 milliarder) ved utgangen av kvartalet.

Ren kjernekapitaldekning var 12,31 % (11,45 %) ved utgangen av kvartalet, mens kapitaldekningen var lik 16,13 % (14,45 %).

Resultatregnskapet:
Netto renteinntekter utgjorde kr 75,4 mill. (kr 62,9 mill.) i første kvartal. Økningen skyldes en styrket kredittmargin og en lavere innlånskostnad. Banken har redusert innlånskostnaden gjennom flere rentenedsettelser på innskudd og oppnådd lavere kredittpremier på egenutstedte verdipapirer.

Netto andre driftsinntekter var i første kvartal negative med kr -4,0 mill. (kr 12,9 mill.). Negative verdiendringer på bankens portefølje av finansielle instrumenter utgjorde kr -7,4 mill. (kr 10,4 mill.). De negative verdiendringene skyldes primært økte kredittpremier på obligasjoner med fortrinnsrett.

Driftskostnadene utgjorde kr 18,0 mill. (kr 15,6 mill.) i første kvartal, hvorav avsetning til variabel godtgjørelse utgjorde kr 1,5 mill. (kr 0,0 mill.). Kostnadsprosenten endte på 25,2 % (20,6 %).

Det ble i første kvartal 2015 ikke foretatt noen individuelle nedskrivninger. De gruppevise nedskrivningene ble økt med kr 2,0 mill. til 28,7 mill. tilsvarende 0,42 % av brutto utlån.

Dette ga et resultat før skatt i første kvartal på kr 51,3 mill. (kr 58,8 mill.) og etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 44,0 pr. aksje i første kvartal.

Balanse:
Banken hadde ved utgangen av første kvartal en forvaltningskapital på kr 10.678 mill. (kr 9.556 mill.).

Utlån til kunder beløp seg til kr 6.843 mill. (kr 6.867 mill.), som er en nedgang på kr 364 mill. fra årsskiftet. I tillegg kommer ubenyttede kredittrammer og garantier på kr 2.201 mill. (kr 2.032 mill.). Utlånsporteføljen har en høy naturlig innfrielsestakt. I første kvartal har det vært bevilget kreditter for over kr 2,0 milliarder. Dette gjør at samlet kreditteksponering i form av utlån, ubenyttede kredittrammer og garantier er på samme nivå som ved årsskiftet. Kredittrammene vil bli trukket opp gradvis fremover, og det forventes utlånsvekst i andre kvartal.

Innskudd fra kunder gikk ned med kr 645 mill. fra årsskiftet og utgjorde ved utgangen av kvartalet kr 6.702 mill. (kr 6.243 mill.). Nedgangen i kundeinnskudd er ønsket, da banken nå henter rimeligere finansiering i verdipapirmarkedet og over noe tid har hatt en for høy innskuddsdekning og dermed også overskuddslikviditet.

Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr 2.379 mill. (kr 1.974 mill.). Det har vært økt etterspørsel etter bankens verdipapirlån, og kredittpremien banken betaler for å låne i dette markedet har falt med rundt 33 basispunkter siste 12 måneder. Banken har i 2015 gjort en utvidelse av et obligasjonslån og utstedt et nytt lån med ett års løpetid på kr 500 mill.

Tap og mislighold:
Misligholdte kredittengasjementer utgjorde kr 4,5 mill. (kr 9,7 mill.) ved kvartalsskiftet. Banken har ikke foretatt noen individuelle nedskrivninger.

Soliditet og kapitalkrav:
Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital utgjorde kr 1.308,0 mill. (kr 1.105,3 mill.) ved utgangen av første kvartal, hvilket ga en kapitaldekning på 16,13 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 12,31 %. Banken har ikke tillagt delårsresultatet til bankens kjernekapital.

Aksjonærforhold:
I første kvartal 2015 har det vært omsatt 29.189 aksjer, tilsvarende 3,4 % av aksjene. Aksjen har vært omsatt på kurser fra kr 1.300,- til kr 1.450,-.

På generalforsamlingen den 26. mars ble det vedtatt å gjennomføre en splitt av Pareto Bank-aksjen. Hver aksje pålydende kr 600 blir splittet i 50 nye aksjer pålydende kr 12,00. Dette blir gjennomført så snart Finanstilsynet har gitt sin godkjennelse.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA Delårsrapport 1 kvartal 2015.pdf
Pareto Bank ASA Investorpresentasjon 1 kvartal 2015.pdf

Pareto Bank ASA (PARB) - Ex utbytte

Company news

2015-03-27 07:16:37

Aksjene i Pareto Bank ASA noteres ex utbytte NOK 30,00 fra og med 27.03.2015. Utbyttet utbetales 16.04.2015.

   

Pareto Bank ASA (PARB) - Årsrapport for 2014

Company news

2015-03-12 15:31:03

Se vedlagte årsrapport for 2014.

  Årsrapport 2014 Pareto Bank ASA.pdf

Pareto Bank ASA (PARB) - Delårsrapport 4. kvartal 2014

Company news

2015-01-29 08:55:41

Resultat etter skatt for 2014 utgjorde kr 154,2 mill. (kr 109,7 mill.), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,6 % (12,7 %) og en resultatvekst på 40,5 %. I fjerde kvartal 2014 utgjorde resultat etter skatt kr 24,7 mill. (kr 33,3 i fjerde kvartal 2013). Variabel godtgjørelse til bankens ansatte er i sin helhet kostnadsført i fjerde kvartal med kr 17,4 mill. (kr 11,0 mill.). Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 9,5 % (14,8 %).

Bankens rentenetto har hatt en sterk vekst i 2014 som følge av en høyere netto rentemargin og utlånsvekst innenfor produkter med god kredittmargin. Dette har bidratt til et godt resultat for 2014, som har utløst en variabel godtgjørelse til bankens ansatte. Den variable godtgjørelsen utgjorde totalt kr 17,4 mill. og ble kostnadsført i sin helhet i fjerde kvartal. Hadde banken periodisert variabel godtgjørelse jevnt gjennom året, ville resultat etter skatt i fjerde kvartal ha vært kr 34,2 mill. og egenkapitalavkastningen etter skatt 13,2 %.

Negative verdiendringer på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi bidro til å trekke resultatet ned i fjerde kvartal. D De negative verdiendringene skyldes i all hovedsak kursfall på obligasjoner i obligasjonsfond og på deler av bankens verdipapirbeholding.

Bankens forvaltningskapital utgjorde kr 11,3 milliarder etter en vekst i 2014 på kr 2,5 milliarder. Økningen skyldes hovedsakelig innskuddsvekst på kr 1,2 milliarder og utleggelse av nye obligasjonslån på til sammen kr 0,8 milliarder. Utlån til kunder har hatt en flat utvikling i 2014 og utgjorde kr 7,2 milliarder ved årsskiftet (kr 7,2 milliarder).

Ren kjernekapitaldekning var lik 12,09 % (11,52 %) ved utgangen av året, mens kapitaldekningen var lik 15,84 % (14,65 %). Dette er i tråd med Pareto Banks plan for kapitaloppbygging for å møte økte kapitalkrav.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Det var i fjerde kvartal ingen endringer i individuelle nedskrivninger. De gruppevise nedskrivningene ble økt med kr 2,0 mill. og utgjorde ved årsskiftet kr 26,7 mill.

Styret har foreslått et utbytte på kr 30 pr. aksje eller 16,5 % av resultatet etter skatt for 2014.

Resultatregnskapet:
Netto renteinntekter utgjorde kr 76,4 mill. i fjerde kvartal (kr 61,5 mill.). Økningen har kommet som følge av en styrket kredittmargin og en lavere innlånskostnad. Banken har redusert innlånskostnaden i 2014 gjennom rentenedsettelser på innskudd og lavere kredittpremier på egenutstedte verdipapirer. Rentemarginen mellom utlån og innskudd var 4,57 prosentpoeng i fjerde kvartal, hvilket tilsvarte en økning på 0,89 prosentpoeng fra fjerde kvartal i 2013.

Netto andre driftsinntekter var i fjerde kvartal negative med kr -9,1 mill. (kr +14,9 mill.). Herav utgjorde negative verdiendringer på bankens portefølje av finansielle instrumenter kr -11,7 mill. (kr +10,5 mill.). Dette som følge av økte kredittpremier på plassering i obligasjonsfond og på deler av bankens verdipapirbeholdning. I tillegg kom negative verdiendringer på grunn av lavere kredittpremier på bankens fastrenteinnskudd og verdipapirlån. Garantiprovisjoner- og netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjorde kr 2,8 mill. (kr 4,6 mill.).

Driftskostnadene utgjorde kr 33,3 mill. (kr 26,8 mill.) i fjerde kvartal, hvorav avsetning til variabel godtgjørelse utgjorde kr 17,4 mill. (kr 11,0 mill.). For 2014 utgjorde kostnadene kr 79,8 mill. (kr 75,0 mill.) og kostnadsprosenten endte på 26,9 % (31,5 %). Korrigert for avsetning til bonus falt bankens driftskostnader med kr 1,6 mill. fra 2013 til 2014.

Utlånsporteføljen holder fortsatt en god kredittkvalitet, med ingen mislighold og individuelle nedskrivninger. Banken konstaterte i fjerde kvartal kr 0,5 mill. i tap relatert til juridiske kostnader ved inndrivelse av sikkerhet. De gruppevise nedskrivningene ble økt med kr 2,0 mill. til 26,7 mill. og utgjør nå 0,37 % av brutto utlån. Nedskrivninger og tap på utlån og garantier viste etter dette en kostnad på kr 7,9 mill. i 2014, etter samlede gruppevise nedskrivninger på kr 8,0 mill.

Dette ga et resultat før skatt i fjerde kvartal på kr 31,6 mill. (kr 46,8 mill.) og etter skatt på kr 24,7 mill. (kr 33,3 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 29,1 pr. aksje for fjerde kvartal.

For 2014 ble resultat etter skatt kr 154,2 mill. (kr 109,7 mill.), hvilket tilsvarer en egenkapitalavkastning på 15,6 % (12,7 %). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 181,4 pr. aksje.


Balanse:
Banken hadde ved utgangen av 2014 en forvaltningskapital på kr 11.340 mill. (kr 8.890 mill.).

Utlån til kunder beløp seg til kr 7.207 mill. (kr 7.162 mill.), og ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr 1.779 mill. (kr 1.754 mill.). Kredittporteføljen har en høy andel korte kreditter, noe som innebærer at utlånsporteføljens innfrielsestakt er naturlig høy. Dette gir banken god handlefrihet til å tilpasse utlånsporteføljens størrelse gitt de til enhver tid gjeldende kapitalkrav. Aktiviteten har vært høy i 2014, og det har samlet vært innvilget kredittrammer for kr 6.682 mill.

Innskuddsveksten var i 2014 på kr 1.237 mill. til kr 7.348 mill. Innskuddsdekning endte på 102,0 % (85,3 %). Innskuddsveksten kom fra større enkeltinnskudd. Banken har en høy andel større enkeltinnskudd, hvorav en stor andel er stabile innskudd i form av ulike typer klientkonti og bundne innskudd. Banken har det siste året satt ned innskuddsrenten flere ganger og lansert nye innskuddsprodukter. Dette som en tilpasning til nye og fremtidige likviditetskrav og for å styrke bankens resultat.

Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved årsskiftet kr 2.351 mill. mot kr 1.513 mill. ved utgangen av 2013. Det har vært en økt etterspørsel etter bankens verdipapirlån i 2014, og kredittpremier for bankens lån har falt med 35 til 45 basispunkter. Banken har i 2014 utstedt nye lån med fra 3 til 5 års løpetid i både norske og svenske kroner.

Banken hadde ved årsskiftet en høy overskuddslikviditet på kr 4.048 mill. Likviditeten er hovedsakelig plassert i rentebærende verdipapirer, innskudd i større norske banker, Norges Bank og i obligasjonsfond.


Soliditet og kapitalkrav:
Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital utgjorde kr 1.309,9 mill. (kr 1.105,3 mill.) ved utgangen av 2014, hvilket ga en kapitaldekning på 15,84 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapital-dekning utgjorde 12,09 %. Banken har tillagt kr 128,7 mill. av årsresultatet til bankens kjernekapital.

Bokført egenkapital utgjorde ved årsskiftet kr 1.050,3 mill. tilsvarende 9,3 % av bankens forvaltningskapital.

Banken styrer etter minimumsnivåer og målnivåer for bankens kapital- og ren kjernekapitaldekning. Minimumsnivåene og målnivåene for kapital er satt til mellom 1,0 og 1,5 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende myndighetskravene.


Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA Delårsrapport 4 kvartal 2014.pdf
Pareto Bank ASA Investorpresentasjon 4 kvartal 2014.pdf

Pareto Bank ASA (PARB) - Delårsrapport 3. kvartal 2014

Company news

2014-10-22 18:29:13

- 18,8 % egenkapitalavkastning etter skatt
- Resultat etter skatt på kr 47,2 mill.
- Cost/income ratio på 18,9 %

Pareto Bank fikk i tredje kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 47,2 mill. (kr 30,6 i tredje kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 8,8 % (14,7 %). Netto renteinntekter viste en positiv utvikling som følge av en høyere netto rentemargin og utlånsvekst innenfor produkter med god kredittmargin. Sammen med høye andre inntekter, lave driftskostnader og tap, har dette bidratt til et godt resultat for kvartalet.

Det er ikke avsatt for variabel godtgjørelse i regnskapet per 30.09.2014. Variabel godtgjørelse vil i sin helhet bli kostnadsført i fjerde kvartal. Gitt full utdeling, vil regnskapet i fjerde kvartal kunne bli belastet med opp mot kr 18 mill. i økte personalkostnader. Dette vil kunne redusere resultatet etter skatt i fjerde kvartal 2014 med inntil kr 13,1 mill. og egenkapitalavkastningen med rundt 4,9 prosentpoeng. Dersom banken hadde periodisert variabel godtgjørelse gjennom året ville resultat etter skatt i tredje kvartal ha vært kr 43,9 mill. med en egenkapitalavkastning etter skatt på 17,7 % ved full utdeling.

Bankens forvaltningskapital utgjorde kr 11,0 mrd. etter en vekst i 2014 på kr 2,1 mrd. Økningen skyldes innskuddsvekst på kr 0,9 mrd. og utleggelse av nye obligasjonslån på kr 0,9 mrd. Utlån til kunder utgjorde kr 7,3 mrd. ved kvartalsskiftet.

Ren kjernekapitaldekning utgjorde ved kvartalsskiftet 11,39 %, mens kjernekapital- og kapitaldekningen utgjorde 14,98 %. Banken fortsetter å bygge opp egenkapitalen gjennom resultatet og en moderat netto kredittvekst.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Det var i tredje kvartal ingen endringer i individuelle nedskrivninger, mens de gruppevise nedskrivningene ble økt med kr 2,0 mill.

Resultatregnskapet:
Netto renteinntekter utgjorde kr 72,2 mill. i tredje kvartal (kr 56,6 mill.). Økningen har kommet som følge av høyere rentemargin og utlånsvekst innenfor produkter med god kredittmargin. Banken har også redusert innlånskostnadene gjennom rentenedsettelser på innskudd og lavere kredittspread på egenutstedte verdipapirer.

Netto andre driftsinntekter utgjorde i tredje kvartal netto kr 10,1 mill. (kr 4,9 mill.)

Driftskostnader før nedskrivninger og tap utgjorde kr 15,5 mill. (kr 15,0 mill.), hvorav lønn og andre personalkostnader utgjorde kr 9,2 mill. (kr 9,6 mill.). Kostnadsprosenten endte på 18,9 % (24,4 %).

Det var i tredje kvartal 2014 ingen endringer i individuelle nedskrivninger. De gruppevise nedskrivningene ble i tredje kvartal økt med kr 2,0 mill. Nedskrivninger og tap på utlån og garantier viser etter dette en kostnad på kr 5,4 mill. så langt i 2014, etter samlede gruppevise nedskrivninger på kr 6,0 mill.

Dette ga et resultat før skatt i tredje kvartal på kr 64,8 mill. (kr 42,5 mill.) og etter skatt på kr 47,2 mill. (kr 30,6 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 55,6 pr. aksje.

Hittil i 2014 ble resultat etter skatt kr 129,5 mill. (kr 76,4 mill.), hvilket tilsvarer en egenkapitalavkastning på 17,8 % (12,0 %).

Balanse:
Banken hadde ved utgangen av tredje kvartal en forvaltningskapital på kr 11.020 mill. (kr 8.625 mill.).

Utlån til kunder beløp seg til kr 7.347 mill. (kr 7.046 mill.) pr. 30.09.2014, og ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr 1.940 mill. (kr 1.983 mill.).

Innskuddsveksten har i 2014 vært på kr 928 mill. til kr 7.039 mill. med en innskuddsdekning på 95,8 % (83,7 %). Innskuddsveksten hittil i år skyldes en økning i større mer kortsiktige enkeltinnskudd.

Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr 2.412 mill. mot 1.513 mill. ved utgangen av 2013. Det har vært en økt etterspørsel etter bankens verdipapirlån i 2014, og kredittspreadene for bankens lån har falt med 35 til 45 basispunkter. Banken har i 2014 utstedt nye lån med 4 og 4,5 års løpetid i henholdsvis NOK og SEK.

Tap og mislighold:
Brutto misligholdte kredittengasjementer utgjorde per kvartalsskiftet kr 34,3 mill. (kr 17,5 mill.), tilsvarende 0,47 % av brutto utlån (0,25 %). Banken hadde ingen individuelle nedskrivninger, og netto mislighold utgjorde også kr 34,3 mill. (kr 17,5
mill.) Banken vurderer de misligholdte engasjementene til å være godt sikret og ikke tapsutsatte.

De gruppevise nedskrivningene ble økt med kr 2,0 mill. til kr 24,7 mill. Sum gruppevise nedskrivninger utgjør etter dette 0,34 % av brutto utlån.

Soliditet og kapitalkrav:
Banken gjennomført i tredje kvartal tilbakekjøp/innløsning av et fondsobligasjonslån på kr 126,0 mill. Banken erstattet fondsobligasjonen med en kombinasjon av en ny fondsobligasjon på kr 50,0 millioner og et ansvarlig lån på kr 150,0 mill.

Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital utgjorde kr 1.292,4 mill. ved utgangen av tredje kvartal, hvilket ga en kapitaldekning på 14,98 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 11,39 %. Banken hadde ved kvartalsskiftet tillagt kr 110,4 mill. av delårsresultatet til bankens kjernekapital.


Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA Delårsrapport 3 kvartal 2014.pdf
Pareto Bank ASA Investorpresentasjon 3 kvartal 2014.pdf

Pareto Bank ASA (PARB) - Finansiell kalender 2015

Company news

2014-08-26 10:28:18

Pareto Bank ASA fremlegger finansielle resultater på følgende datoer i 2015:

- 29. januar: 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap 2014
- 27. mars: Årsrapport 2014
- 23. april: 1. kvartal 2015
- 17. juli: 2. kvartal 2015
- 22. oktober: 3. kvartal 2015

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

   

Pareto Bank ASA (PARB) - Delårsrapport 2. kvartal 2014

Company news

2014-07-16 17:21:33

- 16,3 % egenkapitalavkastning etter skatt
- Resultat etter skatt på kr. 39,6 mill.
- Cost/income ratio på 21,5 %

Pareto Bank fikk i andre kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 39,6 mill. (kr 27,0 i andre kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,3 % (12,8 %). Netto renteinntekter viste en positiv utvikling som følge av en høyere netto rentemargin og utlånsvekst innenfor produkter med god kredittmargin. Sammen med høye andre inntekter, lave driftskostnader og tap, har dette bidratt til et godt resultat for kvartalet.

Bankens forvaltningskapital passerte for første gang kr 10 milliarder og endte på kr 10.100 mill. Sum utlån økte med kr 378,9 mill. i kvartalet, mens sum innskudd økte med kr 660,0 mill.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Det var i andre kvartal ingen endringer i individuelle nedskrivninger, mens de gruppevise nedskrivningene ble økt noe.

Resultatregnskapet:
Netto renteinntekter utgjorde kr 65,6 mill. i andre kvartal (kr 53,5 mill.). Store deler av kredittporteføljen ble repriset gjennom 2013. I tillegg har deler av nytt kredittvolum kommet innenfor produkter som gjennomgående har en høyere kredittmargin. Banken satte også ned renten på innskudd i 2013, hvilket har bidratt til en styrket innskuddsmargin.

Rentemarginen mellom utlån og innskudd var 4,15 prosentpoeng i andre kvartal, hvilket tilsvarte en økning på 0,98 prosentpoeng fra andre kvartal i 2013 og en økning på 0,30 prosentpoeng fra første kvartal 2014.

Provisjonsinntekter og -kostnader fra banktjenester utgjorde i andre kvartal netto kr 2,4 mill. (kr 1,7 mill.). I tillegg kom en gevinst på kr 3,7 mill. (kr 10,4 mill.) på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi.

Driftskostnader før nedskrivninger og tap utgjorde kr 15,4 mill. (kr 16,6 mill.), hvorav lønn og andre personalkostnader utgjorde kr 9,4 mill. (kr. 10,0 mill.). Kostnadsprosenten endte på 21,5 % (28,8 %).

Utlånsporteføljen holder fortsatt en god kredittkvalitet, og misligholdt volum er på et lavt nivå. Det var i andre kvartal 2014 ingen endringer i individuelle nedskrivninger. De gruppevise nedskrivningene ble i andre kvartal økt med kr 2,0 mill. til 22,7 mill. Nedskrivninger og tap på utlån og garantier viser etter dette en kostnad på kr 3,4 mill. i første halvår etter samlede gruppevise nedskrivninger på MNOK 4,0.

Dette ga et resultat før skatt i andre kvartal på kr 54,3 mill. (kr 37,5 mill.) og etter skatt på kr 39,6 mill. (kr 27,0 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 46,6 pr. aksje.

For første halvår ble resultat etter skatt kr. 82,3 mill. (kr. 45,8 mill.), hvilket tilsvarer en egenkapitalavkastning på 17,3 % (11,0 %).

Balanse:
Utlån til kunder beløp seg til kr 7.245 mill. (kr 7.184 mill.) pr. 30.06.2014, og ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr 1.935 mill. (kr 1.757 mill.). Kredittporteføljen har en høy andel korte kreditter, noe som innebærer at utlånsporteføljens innfrielsestakt er naturlig høy. Det gir banken god handlefrihet til å tilpasse utlånsporteføljens størrelse gitt de til enhver tid gjeldende kapitalkrav. Aktiviteten har vært høy så langt i 2014, og det har samlet vært innvilget kredittrammer for kr 3.717 mill.

Innskuddsveksten har i første halvår vært på kr 848 mill. til kr 6.902 mill. Banken hadde en innskuddsdekning på 95,3 % ved halvårsskiftet (87,8 %).

Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr 1.896 mill. med pålydende på kr 2.607 mill. fordelt på syv sertifikat- og obligasjonslån.

Banken hadde ved halvårsskiftet en overskuddslikviditet på kr 2.811 mill. Likviditeten er hovedsakelig plassert i rentebærende verdipapirer og som innskudd i større norske banker.

Tap og mislighold:
Brutto misligholdte kredittengasjementer utgjorde per kvartalsskiftet kr 26,9 mill. (kr 1,9 mill.), tilsvarende 0,37 % av brutto utlån (0,03 %). Banken hadde ingen individuelle nedskrivninger, og netto mislighold utgjorde også kr 26,9 mill. (kr 0,1 mill.) Banken vurderer de misligholdte engasjementene til å være godt sikret og ikke tapsutsatte.

Banken konstaterte i første kvartal 2014 kr 0,2 mill. i tap og reverserte nedskrivning på kr 0,6 mill. relatert til et kredittengasjement hvor det ble gjort nedskrivninger i 2011 og 2012. Banken har etter dette ingen individuelle nedskrivninger.

De gruppevise nedskrivningene ble økt med kr 2,0 mill. i første kvartal 2014 og økes nå i andre kvartal med ytterligere kr 2,0 mill. til kr. 22,7 mill. Sum gruppevise nedskrivninger utgjør etter dette 0,31 % av brutto utlån.

Soliditet og kapitalkrav:
Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital utgjorde kr 1.178,9 mill. ved utgangen av andre kvartal, hvilket ga en kjernekapital- og kapitaldekning på 14,32 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 11,44 %. Banken har ved kvartalsskiftet tillagt kr. 69,6 mill. av delårsresultatet til bankens kjernekapital.

Bokført egenkapital utgjorde ved kvartalsskiftet kr 978,4 mill. tilsvarende 9,7 % av bankens forvaltningskapital.

Aksjonærforhold:
Den 7. mars ble Pareto Bank-aksjen listet på NOTC. Bakgrunnen for listingen var et ønske om økt synlighet og en mer etablert markedsplass for bankens aksje. I andre kvartal har det vært omsatt 109.057 aksjer tilsvarende 12,8 % av aksjene. Aksjen har vært omsatt på kurser fra kr 970,- og kr 1.100,- i kvartalet.Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA Delårsrapport 2 kvartal 2014.pdf
Pareto Bank ASA Investorpresentasjon 2 kvartal 2014.pdf

Pareto Bank ASA (PARB) - Delårsrapport 1. kvartal 2014

Company news

2014-04-30 19:15:39

- 18,2 % egenkapitalavkastning etter skatt
- Resultat etter skatt på kr. 42,8 mill.
- Cost/income ratio på 20,6 %

Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 18,2 % (8,9 %). Netto renteinntekter viste en positiv utvikling gjennom fjoråret som følge av en høyere netto rentemargin og kredittveskt innenfor produkter med gode kredittmarginer. Sammen med høye andre inntekter, lave driftskostnader og tap, har dette bidratt til et godt resultat for kvartalet.

Sum utlån endte ved utgangen av kvartalet omtrent på nivå som ved utgangen av første kvartal 2013. Utlånsvolumet gikk ned med kr 295,1 mill. fra utgangen av fjerde kvartal 2013. Nedgangen er et resultat av at banken tilpasser kredittveksten for å møte økte kapitalkrav.

Ren kjernekapitaldekning utgjorde ved kvartalsskiftet 11,45 %, mens kjernekapital- og kapitaldekningen utgjorde 14,55 %. Banken fortsetter med å bygge opp egenkapitalen gjennom resultatet og en lav netto kredittvekst.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Det ble i første kvartal gjort en tilbakeføring på individuelle nedskrivninger, mens de gruppevise nedskrivningene ble økt noe.

Resultatregnskapet:
Netto renteinntekter utgjorde kr 62,9 mill. i første kvartal (kr 46,2 mill.). Store deler av kredittporteføljen har blitt repriset i løpet av 2013. I tillegg kommer kredittvekst på gode kredittmarginer. Banken satte også ned renten på innskudd i 2013, hvilket har bidratt til en lavere innlånskostnad. Rentemarginen mellom utlån og innskudd var lik 3,85 prosentpoeng i første kvartal, hvilket var en økning på 1,03 prosentpoeng fra første kvartal i 2013 og en økning på 0,20 prosentpoeng fra fjerde kvartal 2013. Provisjonsinntekter og -kostnader fra banktjenester utgjorde i første kvartal netto kr 2,5 mill. (kr 1,5 mill.). Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter viste en gevinst kr 10,4 mill. (kr -5,2 mill.). Driftskostnader før nedskrivninger og tap utgjorde kr 15,6 mill.(kr 16,5 mill.), hvorav lønn og andre personalkostnader utgjorde kr 9,3 mill. (kr 9,7 mill.). Reduksjonen skyldes lavere bemanning og ulike kostnadsreduserende tiltak. Dette ga en kostnadsprosent på 20,6 % (38,8 %) i kvartalet.

Utlånsporteføljen holder fortsatt en god kredittkvalitet, og misligholdt volum er på et lavt nivå. Det ble i første kvartal tilbakeført kr 0,6 mill. i individuelle nedskrivninger. De gruppevise nedskrivningene er økt med kr 2,0 mill. til 20,7 mill. Nedskrivninger og tap på utlån og garantier viser etter dette en kostnad på kr 1,4 mill.

Dette ga et resultat før skatt i første kvartal på kr 58,8 mill. (kr 26,0 mill.) og etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 50,4 pr. aksje.

Balanse:
Banken hadde ved kvartalsskiftet en forvaltningskapital på kr 9.556 mill. (kr 8.772 mill.). Utlån til kunder beløp seg til kr 6.867 mill.(kr 6.797 mill.) pr. 31.03.2014, og ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr 2.032 mill. (kr 1.853 mill.). Kredittporteføljen har en stor andel korte kreditter, noe som innebærer at utlånsporteføljens innfrielsestakt er naturlig høy. Det gir banken god handlefrihet for å tilpasse utlånsporteføljens størrelse til de til enhver tid gjeldende kapitalkrav. Aktiviteten har vært høy så langt i 2014, og det har samlet vært innvilget kredittrammer for kr 1.937 mill.

Innskuddsveksten har siste kvartal vært på kr 381,1 mill. til kr 6.242 mill. Banken hadde en innskuddsdekning på 90,9 % ved kvartalsskiftet (86,2 %). Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr 1.974 mill. med pålydende på kr 2.607 mill. fordelt på syv sertifikat og obligasjonslån. Banken hadde ved kvartalsskiftet en overskuddslikviditet på kr 2.618 mill. Likviditeten er hovedsakelig plassert i rentebærende verdipapirer og som innskudd i større norske banker.

Tap og mislighold:
Brutto misligholdte kredittengasjementer utgjorde per kvartalsskiftet kr 9,1 mill. (kr 90,3 mill.), tilsvarende 0,13 % av brutto utlån (0,99 %). Banken hadde ingen individuelle nedskrivninger, og netto mislighold utgjorde således også kr 9,1 mill. (kr 67,0 mill.) Banken vurderer de misligholdte engasjementene til å være godt sikret og ikke tapsutsatte. Banken konstaterte i første kvartal kr 0,2 mill. i tap og inntektsførte kr 0,6 mill. i tap relatert til et misligholdt kredittengasjement. Banken har etter dette ingen individuelle nedskrivninger. Banken vurderte behovet for gruppevise nedskrivninger for første gang i fjerde kvartal 2012 og foretok en nedskrivning på kr 5,9 mill. Det ble videre tatt en nedskrivning på kr 12,8 mill. i 2013. I første kvartal 2014 økes disse med kr 2,0 mill. til kr 20,7 mill. Sum gruppevise nedskrivninger utgjør etter dette 0,30 % av brutto utlån.

Soliditet og kapitalkrav:
Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital utgjorde kr 1.108,8 mill. ved utgangen av første kvartal, hvilket ga en kjernekapital- og kapitaldekning på 14,55 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 11,45 %. Banken har ved kvartalsskiftet ikke tillagt delårsresultatet til ansvarlig kapital. Dette ville økt kapital- og ren kjernekapitaldekningen med 0,4 prosentpoeng. Bokført egenkapital utgjorde ved kvartalsskiftet kr 964,3 mill. tilsvarende 10,1 % av bankens forvaltningskapital. Tilsvarende utgjorde ansvarlig kapital 11,6 % av forvaltningskapitalen.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Tiril Haug Villum, tlf. 92 25 64 32
Viseadm. direktør Ole Tandberg, tlf. 93 04 02 60

  Pareto Bank ASA Delårsrapport 1 kvartal 2014.pdf
Pareto Bank ASA Investorpresentasjon 1 kvartal 2014.pdf

Pareto Bank ASA (PARB) - Eks. utbytte

Company news

2014-03-24 15:55:35

Representantskapet i Pareto Bank behandlet den 20. mars 2014 selskapets resultatregnskap og balanse samt forslag til anvendelse av overskudd for regnskapsåret 2013.

Representantskapet vedtok styrets forslag til utbytte med kr. 30,00 pr. aksje med utbetaling den 16. april 2014.

Aksjen i Pareto Bank ASA noteres eks. utbytte fra og med 3. april 2014.

   

Pareto Bank ASA (PARB) - Endelig årsregnskap for 2013

Company news

2014-03-10 15:16:30

Se vedlagte endelige årsregnskap for 2013.

  Årsrapport 2013 Pareto Bank ASA.pdf

PARB: Pareto Bank ASA er registrert på NOTC-listen

Company news

2014-03-06 20:02:50

Pareto Bank ASA er registrert på NOTC-listen fra og med 7. mars 2014 med ticker kode PARB. Selskapet har utstedt 850 000 aksjer med pålydende verdi NOK 600. Alle aksjene er registrert i VPS med ISIN kode NO 001 0397581. Basert på siste emisjon i desember 2007 hvor aksjene ble tegnet for NOK 1 000, har selskapet en emisjonsverdi på NOK 850 000 000. Basert på sist kjente omsetningskurs (NOK 945 pr 17. februar 2014)) er selskapets markedsverdi NOK 803 250 000. Selskapet har inngått avtale med NOTC AS og vil kunne bruke meldingssystemet fra og med 31 januar 2014.

Pareto Bank er en forretningsbank spesialisert på finansiering av eiendom, verdipapirer og shipping & offshore. Siden etableringen i 2007 har banken fått en posisjon innenfor finansiering av boligutviklingsprosjekter i Østlands-regionen. Banken tilbyr også standardprodukter som finansiering av aksje- og obligasjonskjøp, samt i økende grad skreddersydde finansieringsløsninger av corporate prosjekter. I 2011 etablerte Pareto Bank seg som en aktør innenfor shipping- og offshorefinansiering.

http://www.paretobank.no