Nyheter for Badger Explorer ASA

Tilbake

Fjerning av aksje: Badger Explorer ASA (BXPL)

Corporate actions

2007-06-11 16:35:23

Badger Explorer ASA (ISIN:NO0010283211, ticker BXPL) er fjernet fra handelsstøttesystemet

   

BXPL - Badger Explorer slettes fra OTC-listen

Company news

2007-06-11 14:34:01

Badger Explorer noteres på Oslo Axess 12. juni 2007 og slettes fra OTC-listen fra samme dato.

   

SUKSESSFULL EMISJON PÅ NOK 160 MILLIONER I BADGER EXPLORER ASA

Company news

2007-06-08 09:27:40

Styret i Badger Explorer vedtok 7.juni en emisjon av 5 millioner nye aksjer til kurs NOK 32 per aksje. Emisjonen ble overtegnet og totalt brutto proveny var NOK 160 millioner. Selskapet har styrket balansen vesentlig og har en kontantbeholdning på over NOK 200 millioner. Styret mener at selskapet nå er fullfinansiert for utvikling og kommersialisering av både Badger Explorer boreteknologien og Plasma Channel Drilling - elektrisk basert boreteknologi.

Etter emisjonen vil selskapet ha i alt 18.439.040 utestående aksjer med pålydende NOK 0,125, som på kurs NOK 32 gir selskapet en markedsverdi på 590 millioner kroner.

Tilretteleggerne i samråd styret anvendte også overtildelingsfasiliteten på 500.000 aksjer fullt ut. Dette medfører at det vil bli en stabiliseringsperiode fremover med inntil 30 dagers varighet.

Sentrale aksjonærer har valgt å ikke selge aksjer i transaksjonen og har også forpliktet seg til å ikke selge aksjer i den kommende 9 måneders perioden uten samtykke fra tilretteleggerne.

Emisjonsmidlene vil finansiere en raskere markedsintroduksjon av Badger Explorer ved bygging av flere prototyper parallelt, intensivere testprogrammet og dessuten kjøpe eller bygge opp produksjons- og sammenstillingskapasitet. Styreleder Rolf Ahlqvist kommenterer: "Styret er svært godt fornøyd med gjennomføringen av emisjonen og spesielt den store interessen for selskapet blant større, internasjonale investorer. Basert på de positive resultatene fra de pågående systemtestene er styret også optimistisk med hensyn til ferdigstillelsen av Badger Explorer teknologien. I tillegg er selskapet nå i stand til fullt ut å kommersialisere den spennende Plasma Channel Drilling (PCD) teknologien. Denne lovende elektrisk baserte boremetoden vil bl.a. rettes mot markedet for fjerning av avleiringer i oljeproduksjonsrør."

Selskapets aksjer blir notert på Oslo Axess fra og med 12.juni 2007. Emisjonen ble tilrettelagt av Carnegie ASA og SEB Enskilda ASA

For ytterligere spørsmål ta kontakt med

Kjell Erik Drevdal - adm. dir. mob: 916 43 552
Rolf E. Ahlqvist - styrets leder mob: 915 47 605

Om Badger Explorer ASA
Badger Explorer ASA har under utvikling en revolusjonerende ny metode for leting etter og kartlegging av olje og gass forekomster, kalt `Badger Explorer` (Badger, eng. grevling). Badger Explorer borer seg ned og begraver seg selv i undergrunnen, fullpakket med sensorer som måler og registrerer vitale data. Metoden medfører en betydelig lavere risiko, kostnad og grad av kompleksitet i forhold til å operere en dyr
borerigg. Den knuste formasjonsmassen blir transportert gjennom verktøyet, deponert og komprimert i hulrommet bak. Eventuell overskuddsmasse injiseres inn i formasjonen gjennom sprekker generert av Badger Explorer. Enheten er koblet til en kombinert kraft og signalkabel som igjen er koblet til overflaten. Enheten drives av elektrisk kraft og sender datasignaler til overflaten gjennom kabelen. Badger Explorer ASA har målsetning om å lansere en kommersiell tjeneste i andre halvdel 2008.

www.bxpl.com

Disclaimer: This press release includes statements that may constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements are subject to a variety of known and unknown risks, uncertainties, and other factors that are difficult to predict and many of which are beyond Badger Explorer management's control. All statements other than statements of historical facts included or incorporated herein may constitute forward-looking statements. Although we believe that the expectations reflected in the forward-looking statements are reasonable, we can give no assurance that such expectations will prove to be correct. The forward-looking statements involve risks and uncertainties that affect our operations, financial performance and other factors.

This news release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

http://www.bxpl.com  

BADGER EXPLORER ASA - BØRSNOTERING OG EMISJON

Company news

2007-05-29 09:33:21

Stavanger, 25. mai 2007 - Badger Explorer ASA har mottatt godkjennelse fra Oslo Børs om opptak til notering ved Oslo Axess. Styret har i dag fattet vedtak om offentlig emisjon, andrehåndssalg og notering på Oslo Axess.

Badger Explorer ASA, vil i forbindelse med børsnoteringen gjennomføre en emisjon på inntil 5 000 000 aksjer og et nedsalg fra eksisterende aksjonærer på inntil 1 725 956 aksjer.
Tilbudsperioden starter tirsdag 29. mai og avsluttes torsdag 7. juni. Styret har fastsatt kursintervallet til mellom NOK 32,- og NOK 43,- pr. aksje. Det tilbys aksjer både i et offentlig tilbud og i en institusjonell plassering. Antall aksjer i selskapet før ovennevnte transaksjoner er 13 439 040. Børsnoteringen er planlagt til 12. juni 2007.

- Børsnoteringen er en kommersiell milepæl for Badger Explorer ASA. Vi er inne i en viktig
utviklingsfase og mener at vi som selskap tilbyr investorene en spennende investering, sier
administrerende direktør Kjell Erik Drevdal i Badger Explorer ASA.

Badger Explorer ASA har valgt Carnegie og SEB Enskilda Securities som tilretteleggere. Prospekt i forbindelse med transaksjonen kan fås ved henvendelse til tilretteleggerne: Carnegie (www.carnegie.no tlf: 22 00 93 00) og SEB Enskilda (www.enskilda.no tlf: 21 00 85 00)


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Administrerende direktør Kjell Erik Drevdal, mob. + 47 916 43 552
Styreformann Rolf E. Ahlqvist, mob. + 47 91 54 76 05Om Badger Explorer ASA
Badger Explorer ASA har under utvikling en revolusjonerende ny metode for leting etter og
kartlegging av olje og gass forekomster, kalt `Badger Explorer` (Badger, eng. grevling).
Badger Explorer borer seg ned og begraver seg selv i undergrunnen, fullpakket med sensorer som måler og registrerer vitale data. Metoden medfører en betydelig lavere risiko, kostnad og grad av kompleksitet i forhold til å operere en dyr borerigg. Den knuste formasjonsmassen blir transportert gjennom verktøyet, deponert og komprimert i hulrommet bak. Eventuell
overskuddsmasse injiseres inn i formasjonen gjennomsprekker generert av Badger Explorer. Enheten er koblet til en kombinert kraft og signalkabel som igjen er koblet til overflaten. Enheten drives av elektrisk kraft og sender datasignaler til overflaten gjennom kabelen. Badger Explorer ASA har målsetning om å lansere en kommersiell tjeneste i andre halvdel 2008.

www.bxpl.com

http://www.bxpl.com  

Endring av aksje: Badger Explorer ASA (BXPL)

Corporate actions

2007-05-10 10:47:00

Det er foretatt endringer i Badger Explorer ASA (ISIN:NO0010283211, ticker BXPL). Aksjebeholdningen er øket fra 6 719 520 til 13 439 040.

   

Aksjesplit gjennomført i BADGER EXPLORER ASA

Company news

2007-05-10 09:22:08

Generalforsamlingen i BADGER EXPLORER ASA vedtok igår 9. mai en aksjesplit i forholdet 1:2 ved at aksjeeierne for hver nåværende aksje de eier pålydende NOK 0,25 mottar 2 nye aksjer pålydende NOK 0,125. Aksjesplitten vil medføre en endring i antall aksjer fra 6 719 520 til 13 439 040.

Aksjesplitten trer i kraft dagen etter generalformsamlingen avholdes. Det vil si 9. mai 2007 vil bli siste dag aksjene handles med pålydende NOK 0,25 og 10. mai 2007 vil bli den første dag aksjene handles med pålydende NOK 0,125.

Det vises forøvrig til melding lagt ut av selskapet.

   

Badger Explorer ASA (BXPL) - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL

Company news

2007-05-09 18:43:44

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Badger
Explorer ASA fant sted den 9. mai. Alle forslag
(inkludert aksjesplitt 1:2 og emisjonsfullmakt)
lagt frem av selskapets styre ble enstemmig
vedtatt.
Protokoll er vedlagt denne børsmelding.

http://www.bxpl.com BXPL EO GF protokoll 09.05.2007.pdf

Badger Explorer ASA (BXPL) - 1Q Report 2007 - The development, construction and testing of Badger Explorer progresses according to plan. IPO listing planned for 2Q 2007.

Company news

2007-04-23 17:06:54

SUMMARY
The development, construction and testing of Badger Explorer progresses according to plan.
The target for the first commercial Badger Explorer is unchanged, 2H 2008. The oil & gas market is developing in favour of Badger Explorer and the demand for such a viable concept with regards to less risk and exposure to personnel offshore, more economic exploration, faster mobilization and a much more environmentally friendly solution is continuously being strengthened.
Badger Explorer ASA has signed an agreement with Rosenberg Verft, securing the company a most suitable test site for the Badger Explorer full scale onshore systems functions tests. The site is rented for a period of one year, with options to extend and will also include testing of the Plasma Channel Drilling technology. The IPO process progresses according to plan, with expected listing on Oslo Stock Exchange 2Q 2007.

BADGER EXPLORER PROTOTYPE - DEVELOPMENT
Full scale experiments and tests have been performed with all primary Badger Explorer functions and with encouraging results. All main components that will go into the basic prototype to be tested onshore at Rosenberg Verft spring 2007 have been ordered and are under construction.
These primary functions comprise:
* Rotary drilling module driven by an electro motor
* Circulation system for cooling and transport of the drill cuttings
* Borehole expansion module
* Cuttings slurry feed and compaction module

In 1Q 2007, finalization of the main modules fabrication and assembly of a basic full scale system prototype has been prioritized. Badger Explorer is cooperating closely with key suppliers in order to secure on time quality deliveries, since the supplier market within the oil & gas market is over heated and with tight capacity. In this regard we have experienced some sliding in the delivery dates and the system functions tests have started week 15 2007. However, the layout and setup of the test site is such that many and intensive tests can be executed in a short time period, so the overall progress of the project will not be affected.

PLASMA CHANNEL DRILLING (PCD)
The PCD Demo2000 funded project commenced in December 2006. An agreement has been signed with the University of Strathclyde, securing necessary resources, expertise and competence to support the project for the next year. The first part of the project will to a large extent be conducted at the University's test facilities in Scotland. The rest of the agreements with the industry funding partners are coming in place shortly. The project is fully financed and under detail planning. Badger Plasma Technology AS was founded on 19.03.2007 as a 100% subsidiary of Badger Explorer ASA. There have not been any activities in this company as per 31.03.2007. All activities related to the plasma channel drilling project, which was started in December 2006, has so far been managed by Badger Explorer ASA. The plan is to transfer all these activities to Badger Plasma Technology AS within 2007.

ORGANISATION
The Badger Explorer Project Organisation consists of more than 30 people of which 8 are full time employed in Badger Explorer ASA. The Company's main partners, ExxonMobil, Shell and Statoil, together with several research institutions, universities and industrial partners are closely involved in the Prototype Development Project.
Sick leave in the Company is per 31.03.2007: 2,3%
Badger Explorer ASA - 1Q 2007 3
New employee 01.01.2007, Peder Pedersen - Senior Systems Developer. Educated engineer
at the University of Stavanger, division of Electronics and Computer Science and holds a M. Sc degree in Cybernetics and a B.Sc degree in Computer Science. Mr. Pedersen has broad experience from department and project management, product development, software and hardware design, testing and documentation from companies such as Smedvig, Multifluid Inc., ABB Offshore Systems/Vetco Gray, Maritime Well service AS and Siemens AS Oil and Gas.
The recruitment process to hire senior personnel is progressing according to plan. Currently personnel to fill the positions as CFO, drilling engineer and geologist are being searched for. Gunnar Dolven is temporarily being contracted to fill the position as CFO and will remain in the position until a permanent solutions has been reached. Rolf Ahlqvist is temporarily being contracted to lead the IPO process. His additional engagement will end at the IPO listing and he will thereafter still hold the position as the Chairman of the Board.

MAIN FIGURES
Revenues for 1Q 2007 amounted to kNOK 150. Operating expenses for 1Q 2007 amounted to kNOK 1 825. EBITDA for 1Q 2007 amounted to kNOK -1 676. Total project development costs for the Badger Explorer Prototype and Plasma Channel Drilling for 1Q 2007 amounted to kNOK 3 409 of which kNOK 2 580 was capitalised. Public grants for the Badger Explorer prototype and Plasma Channel Drilling for 1Q 2007 amounted to kNOK 968. All public grants are capitalised together with the project costs. Earnings per share for 1Q 2007 amounted to NOK -0,172 per share. Cash reserves per 31.03.2007 are MNOK 61,9.

OUTLOOK
The Company has entered into a period with continuously high and increasing level of test activities. Preparation and mobilization of test area for full scale onshore system function testing at Rosenberg Verft is completed and ready for testing operations. A first simple Badger Explorer prototype system functions test was started in the first week of April 2007. The system function test will be performed onshore at Rosenberg Verft area in full scale and successful test results will represent a major step in the development and be an important verification of the technology and form a good basis for the further work. The target for the first commercial Badger Explorer is unchanged, 2H 2008. The IPO process has started and is following a tight schedule, which aims for a listing of Badger Explorer ASA at the Oslo Stock Exchange (Oslo Børs) 2Q 2007.
The PCD technology demonstration project has started and will be fully operational in 2Q 2007.

Stavanger, 18th of April 2007
The Board of Directors
Badger Explorer ASA

Contacts;
Kjell Erik Drevdal, CEO, +47 916 43 552
Rolf E. Ahlqvist, Chairman, +47 915 47 605

Attachment 1Q report 2007

http://www.bxpl.com BXPL - Quarterly Report 1Q 2007.pdf

Badger Explorer ASA (BXPL) Summons to Annual General Meeting 23.03.2007

Company news

2007-03-10 16:25:46

Badger Explorer ASA hereby announce that all shareholders are invited to attend the company's Annual General Meeting which is to be held at the company's premises in Forusbeen 78 Stavanger on 23.03.2007 at 10.00 CET.

Summons with Agenda, Financial Statements 2006, Directors report 2006, Auditors Statement and Attendance form are enclosed.

http://www.bxpl.com BXPL AGM Summons 23.03.2007.pdf

Badger Explorer ASA (BXPL) - 4Q Report 2006 - The development, construction and testing of Badger Explorer progresses according to plan.

Company news

2007-02-19 16:32:07

SUMMARY
The development, construction and testing of Badger Explorer progresses according to plan.

The target for the first commercial Badger Explorer is unchanged, 2H 2008. The oil & gas market is developing in favour of Badger Explorer and the demand for such a viable concept with regards to more economic exploration, faster mobilization and a much more environmentally friendly solution is continuously being strengthened.

Badger Explorer ASA has signed an agreement with The University of Strathclyde, awarding the company an exclusive world wide license for commercialization and exploitation of The Plasma Channel Drilling Technology (PCT). The board of directors is considering structuring this into a separate business unit.

The IPO process progresses according to plan, with expected listing on Oslo Stock Exchange 2Q, 2007.


BADGER EXPLORER PROTOTYPE - DEVELOPMENT
Full scale experiments and tests have been performed with all primary Badger Explorer functions and with encouraging results.
These primary functions comprise:
* Rotary drilling module driven by an electro motor
* Circulation system for cooling and transport of the drill cuttings
* Borehole expansion module
* Cuttings slurry feed and compaction module
In 4Q, finalization of the main modules design and initiation of fabrication of a full scale system prototype has been prioritized. Badger Explorer is cooperating closely with key suppliers in order to secure on time quality deliveries, since the supplier market within the oil & gas market is over heated and with tight capacity.
The current focus is to assemble an integrated system prototype and execute a system functions test in 1Q, 2007.


PLASMA CHANNEL DRILLING (PCD)
The PCD is an electrical drilling process, which uses high voltage to generate sparks that efficiently cut rock into small fragments. PCD can drill fast and efficient in all rock formations, with no moving mechanical parts. The company will be alone in utilizing this technology and hence uniquely positioned in a very attractive market. The PCD technology has a great potential within standalone drilling and well applications, such as efficient removing of scale deposits in producing wells, drilling of small diameters drain holes in existing wells and hard rock drilling of standard size new wells. The technology will be demonstrated in a project commencing January 2007, which is funded by the Research Council of Norway, industrial partners and the company.


ORGANIZATION
The Badger Explorer Project Organization consists of more than 30 people of which 8 are full time employed in Badger Explorer ASA. The Company's main partners, ExxonMobil, Shell and Statoil, together with several research institutions, universities and industrial partners are closely involved in the Prototype Development Project.
Sick leave in the Company is low, per 31.12.2006: 0.6%
The recruitment process to hire senior personnel is progressing according to plan.


MAIN FIGURES
Revenues for the fourth quarter 2006 amounted to kNOK 58 and to kNOK 298 as of 31st of December 2006.
Operating expenses for the fourth quarter 2006 amounted to kNOK 1 056 and to kNOK 4 943 as of 31st of December 2006.
EBITDA for the fourth quarter 2006 amounted to kNOK -998 and to kNOK -4 644 as of 31st of December 2006.
Project costs for the Badger Explorer Prototype for the fourth quarter 2006 amounted to kNOK 4 039 of which kNOK 3 321 was capitalized and to 10 015 as of 31st of December 2006 of which kNOK 7 934 was capitalized.
Public grants for the Badger Explorer Prototype for the fourth quarter 2006 amounted to kNOK 2 014 and to kNOK 4 175 as of 31st of December 2006. All public grants are capitalized together with the project costs.
Earnings per share for the fourth quarter 2006 amounted to NOK -0,06 per share and to NOK -0,44 as of 31st of December 2006.
Cash reserves per 31.12.2006 are MNOK 62,8.


OUTLOOK
The Company has entered into a period with continuously high and increasing level of test activities. Preparation and mobilization of test area for full scale onshore system function testing with the Test Jig is ongoing.
A first simple Badger Explorer prototype system functions test will start in 1Q 2007. The system function test will be performed onshore in full scale at a most suitable test facility in Stavanger.
The target for the first commercial Badger Explorer is unchanged, 2H 2008.
The IPO process has started and listing of Badger Explorer ASA at the Oslo Stock Exchange (Oslo Børs) is planned for 2Q 2007.
A full time project manager has been appointed for the Plasma Channel Drilling (PCD) technology demonstration project.

Stavanger, 19th of February 2007
The Board of Directors
Badger Explorer ASA

Contacts;
Kjell Erik Drevdal, CEO, +47 916 43 552
Rolf E. Ahlqvist, Chairman, +47 915 47 605

Attachment 4Q report 2006

http://www.bxpl.com BXPL Report - 4th quarter 2006.pdf

Badger Explorer ASA (BXPL) announce selection of test site

Company news

2007-02-14 16:49:04

This is to inform that a contract has been signed between Badger Explorer ASA and Rosenberg Verft AS for the rental of an area for comprehensive testing of Badger Explorer (full scale prototype system functions test) and the Plasma Channel Drilling demonstration project.


Rosenberg Verft has been chosen due to its subsurface geology, ideal infrastructure and its ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) status. The yard is fenced in and CCTV is in operation continuously to ensure safe and secure perimeter. Furthermore all necessary support services (heavy lifting equipment, machining, engineering, electrical, mechanical, etc.) are readily available.


The area has direct access to the sea and the long experience, HSE focus, customer support and service minded attitude of Rosenberg Verft management and employees makes this a perfect test site for Badger Explorer.


The next phase of the development project will be very intensive with extensive testing for a long period to come. The contract duration is therefore 1 year, with extension options. The test site has been under planning for some time.

For more information, please contact:
Kjell Erik Drevdal
CEO - Badger Explorer ASA
Mobile phone +47 916 43 552

http://www.bxpl.com  

Innsidemelding - BXPL - Badger Explorer ASA

Company news

2007-02-02 16:23:08

CEO Kjell Erik Drevdal har kjøpt 10 000 aksjer i BXPL, etter kjøpet innehar Drevdal 111 300 aksjer. Øvrige ansatte i Badger Explorer ASA har privat kjøpt 19 000 aksjer i BXPL.

http://www.bxpl.com  

Innsidemelding - BXPL - Badger Explorer ASA

Company news

2007-02-01 18:19:55

Styreformann Rolf E. Ahlqvist har kjøpt 23.500 aksjer i BXPL gjennom sitt heleide selskap Ahlqvist Invest AS, som etter kjøpet har en eierpost på 39.800 aksjer i BXPL.

http://www.bxpl.com  

BXPL - Badger Explorer ASA - Innsidemelding

Company news

2006-11-17 13:08:36

Styreformann Rolf E. Ahlqvist har kjøpt 5.000 aksjer i BXPL gjennom sitt heleide selskap Ahlqvist Invest. Ahlqvist Invest AS har etter salget en eierpost på 16.300 aksjer i BXPL.

http://www.bxpl.com  

BXPL - Badger Explorer ASA - Innsidemelding

Company news

2006-11-16 12:09:18

Styremedlem Jørn Bergeland har i dag kjøpt 5.000 aksjer i BXPL gjennom sitt selskap Bergeland Invest AS. Bergeland Invest AS har etter salget en eierpost på 5.000 aksjer i BXPL.

http://www.bxpl.com  

BOREKONSEPTSELSKAPET BADGER EXPLORER ASA - STYRKER NÅ SIN TEKNOLOGIBASE MED EN UNIK ELEKTRISK BOREMETODE UTVIKLET I SKOTTLAND (PLASMA CHANNEL DRILLING)

Company news

2006-11-16 08:45:20

BADGER EXPLORER ASA
Badger Explorer ASA i Stavanger er i full fremgang og har lovende testresultater med sitt revolusjonerende riggløse boreverktøy for leteboring som planlegges å være kommersiell 2H 2008. Over 30 personer er nå involvert i utvikling og testing.

For ytterligere å utvide og styrke sin teknologibase, har Badger Explorer ASA i en tid ført forhandlinger med The University of Strathclyde, Glasgow - Skottland. Selskapet har nå signert en avtale og dermed sikret seg globale eksklusive rettigheter til kommersiell utnyttelse av den unike elektriske boremetoden Plasma Channel Drilling. Plasmametoden utvikler gnister som pulveriserer formasjonen og er spesielt interessant da den kan bore raskt og effektivt i alle formasjoner med lav energitilførsel og uten roterende elementer.

Dette vil bidra til å utvide selskapets produkt og tjenestespekter som kan tilbys det globale olje og gass markedet og gi muligheter til store kommersielle gevinster for selskapet. Spesielt gjennom bruk i brønnintervensjonsoperasjoner til sidestegsboring av flere grener, for derigjennom å øke produksjon og oljeutvinning, vil metoden kunne være svært effektiv. Videre kan metoden vise seg å bli meget attraktiv innen brønnvedlikeholdsoperasjoner til for eksempel fjerning av avleiringer (scale) i produserende brønners produksjonsrør, som i dag utgjør et stort problem.
Denne teknologien kan også på sikt være interessant å implementere i Badger Explorer som en komplementær løsning til eksisterende design med roterende borekrone.

LISENSAVTALEN
Lisensavtalen gir Badger Explorer ASA en verdensomspennende eksklusiv rettighet til å bruke denne teknologien innen hele olje og gass sektoren, med opsjoner til andre industrisegmenter.

DEMONSTRASJONSPROSJEKT
En mindre prototype er allerede uttestet med oppsiktsvekkende resultater. Teknologien skal nå demonstreres i full skala og under reelle forhold gjennom et eget prosjekt. Dette vil bli finansiert av bl.a. Norsk Forskningsråd (DEMO2000 programmet), oljeselskaper og selskapet selv. Prosjektet vil bli organisert og gjennomført som et selvstendig prosjekt, med et budsjett på 7,7 millioner kroner og en varighet på 1,5 år. Prosjektoppstart er planlagt til medio januar 2007.

TEKNOLOGIEN
Den elektriske boremetoden (Plasma Channel Drilling Technology) er basert på en rask utladning av energi mellom to elektroder. Dette medfører gnister som pulveriserer formasjonen til fragmenter i mikrostørrelse nede i borehullet. Metoden har sine fordeler, da den krever lite energi, kan bore raskt og effektivt i alle formasjoner, uten mekanisk kraft, vekt og roterende bevegelser.

THE UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
The University of Strathclyde er ansett som Europas Center of Excellence innen elektroteknikk og elektronikk og besitter et stort antall patenter innen dette fagfeltet. The University of Strathclyde holder til i Glasgow, Skottland og representerer et kraftsenter innen forskning og utdanning.

Stavanger, 16 November 2006
Badger Explorer ASA

Kontakter;
Kjell Erik Drevdal, CEO, +47 916 43 552
Dave Gardner, CTO, +47 404 60 090
Rolf E Ahlqvist, Chairman, +47 915 47 605

http://www.bxpl.com/ BXPL Pressemelding 16_11_2006.pdf
http://www.bxpl.com/showarticle.asp?id=513

The Development of Badger Explorer is on schedule and with encouraging test results.

Company news

2006-10-26 16:45:07

BADGER EXPLORER PROTOTYPE - DEVELOPMENT
The Badger Explorer Prototype's path to the commercial market place is progressing according to the original Project Plan. There have been substantial testing activities internally and externally at various test locations. The test results are very encouraging.
The main focus for the Prototype Project work during 3rd quarter has been the drilling module, drill cuttings transport system and cuttings compaction system.
Bore hole-sealing studies and permeability tests have been performed and confirm satisfactory plugging. All tests are performed in full scale to avoid the uncertainty of escalation.
Building and testing of a borehole fracturing device is in progress and close discussions with potential suppliers of electrical motor, controller, pumps and gear are ongoing.
A Test Jig for full scale testing has been designed, engineered and is ready for manufacturing. Dedicated and secure onshore test area has been identified and rented at IRIS' premises in Stavanger.
A first full scale simple prototype will be tested onshore in 1Q 2007.

ORGANIZATION
The Badger Explorer project organization consists of more than 30 people of which 8 are full time employed in Badger Explorer ASA. The Company's main partners, ExxonMobil, Shell and Statoil, together with several research institutions, universities and industrial partners are closely involved in the Prototype Development Project.
Sick leave in the Company is low, per 30.09.2006: 0.7%
The recruitment process to hire senior personnel is progressing according to plan.

ACCUMULATED FIGURES AS OF 30TH OF SEPTEMBER 2006
Revenues amounted to kNOK 241.
Operating expenses amounted to kNOK 3 887.
EBITDA amounted to kNOK -3 647.
Project costs for the Badger Explorer Prototype amounted to kNOK 5 976 whereas kNOK 4 613 was capitalized.
Public grants for the Badger Explorer Prototype amounted to kNOK 2 162. All public grants are capitalized together with the project costs.
Earnings per share amounted to NOK -0.39.
Cash reserves per 30.09.06 are MNOK 64.2.

OUTLOOK
The Company is entering into a period with continuously high and increasing test activities. Preparation and mobilization of test area for full scale onshore testing with the Test Jig is planned for 4Q -06.
A first simple Badger Explorer prototype will be tested in 1Q 2007. The test will be performed onshore in full scale.
The target for the first commercial Badger Explorer is unchanged, 2H 2008.
The IPO process has started and listing of Badger Explorer ASA at the Oslo Stock Exchange (Oslo Børs) is planned for 1Q/2Q 2007.

"The test results so far have been better than anticipated which is very encouraging" says CEO, Kjell Erik Drevdal.

Stavanger, 26th of October 2006
The Board of Directors
Badger Explorer ASA

Contacts;
Kjell Erik Drevdal, CEO, +47 916 43 552
Rolf E. Ahlqvist, Chairman, +47 915 47 605

Attachment: 3Q report 2006

http://www.bxpl.com/showarticle.asp?id=513 BXPL Report - 3rd quarter 2006.pdf

BXPL - Kvartalsrapport - korrigert melding (feil kontaktinformasjon)

Company news

2006-08-15 14:59:10

I gårsdagens melding om Kvartalsrapport ble det desverre oppgitt feil kontaktinformasjon.

Korrekt kontaktinformasjon er:
CEO Kjell Erik Drevdal: 916 43 552
Executive Chairman Rolf E. Ahlqvist: 915 47 605


---------------------------------------------
Melding sendt 14.08.2006:
Badger Explorer ASA (BXPL) kan rapportere om positiv fremdrift i prototypeutviklingsprosjektet. Se vedlagt kvartalsrapport for 2. kvartal 2006.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
CEO Kjell Erik Drevdal: 916 43 522
Executive Chairman Rolf E. Ahlqvist: 915 47 605

http://www.bxpl.com  

Badger Explorer ASA (BXPL) - Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Company news

2006-08-14 16:48:43

Badger Explorer ASA (BXPL) kan rapportere om positiv fremdrift i prototypeutviklingsprosjektet. Se vedlagt kvartalsrapport for 2. kvartal 2006.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
CEO Kjell Erik Drevdal: 916 43 522
Executive Chairman Rolf E. Ahlqvist: 915 47 605

http://www.bxpl.com BXPL Rapport 2. kvartal 2006.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) - Granted patent in USA

Company news

2006-05-22 16:41:54

Press release regarding patent granted in USA.

http://www.bxpl.com Press release 23 May 2006 Badger Patent - UK.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) - Patentgodkjenning i USA

Company news

2006-05-22 16:38:15

Pressemelding vedrørende patentgodkjenning i USA.

http://www.bxpl.com Pressemelding, 23 Mai, 2006, Badger Patent.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) - Report and Financial Result First Quarter 2006

Company news

2006-04-26 22:23:00

Please find enclosed Report and Financial Result First Quarter 2006

http://www.bxpl.com BXPL Report - 1st quarter 2006.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) - Kvartalsrapport og resultat 1. kvartal 2006

Company news

2006-04-26 22:16:20

Vedlagt følger kvartalsrapport pr. 31.03.2006

http://www.bxpl.com BXPL Rapport 1. kvartal 2006.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) - Ordinær generalforsamling avholdt

Company news

2006-04-25 09:00:34

Den 24.04.2006 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Badger Explorer ASA.

Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Generalforsamlingen gjenvalgte følgende medlemmer for styret i inntil 2 år:
Rolf E. Ahlqvist
Jørn Bergeland
Kåre Netland
Knut Åm

Styremedlem Bjørge Gretland var ikke på valg.

Generalforsamlingen godkjente også årsregnskapet for 2005 slik det var framlagt av styret, inkludert disponering av årsoverskuddet.

Badger Explorer utvikler en ny teknologi for undersøkelse og verifisering av hydrokarbonprospekter.

Protokoll fra Generalforsamling er vedlagt.

http://www.bxpl.com Protokoll GF 24.04.06.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) innkalling til ordinær generalforsamling

Company news

2006-04-11 08:58:56

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Badger Explorer ASA mandag 24. april 2006 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Forusbeen 78 - Stavanger. Innkalling med dagsorden, vedlegg og påmeldingsskjema er sendt til selsskapets aksjonærer med kjent adresse og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.bxpl.com . I tillegg kan fullstendig innkalling oversendes ved henvendelse til selskapet.

http://www.bxpl.com BXPL innkalling GF 24.04.2006.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) status report for company and project

Company news

2006-03-23 16:20:41

Badger Explorer ASA (bxpl) status report for company and project is now available in an English version, see attachment and link.

http://www.bxpl.com Press release 21.03.06 - Badger status - eng.pdf

Badger Explorer ASA - Preliminary result 2005 - English version

Company news

2006-03-23 16:19:26

Badger Explorer ASA (bxpl) preliminary result for 2005 are now available in an English version, see attachment and link.

http://www.bxpl.com Press release 21.03.06 - Prelim. result - eng.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) - Status

Company news

2006-03-21 17:28:33

Badger Explorer ASA (bxpl) - Status

http://www.bxpl.com Pressemelding 21.03.06 - Badger Status.pdf

Badger Explorer ASA (bxpl) - Foreløpig resultat 2005

Company news

2006-03-21 17:13:58

Foreløpig resultat for Badger Explorer ASA (bxpl) for 2005 er nå publisert.

http://bxpl.com Pressemelding 21.03.06 - Forel. res 2005.pdf
http://www.badgerexplorer.no/showarticle.asp?id=513

Badger Explorer ASA (BXPL) Investormelding, Stavanger 20.12.2006

Company news

2006-01-20 08:18:17

Badger Explorer ASA melder om at en ny selskapspresentasjon er lagt ut på selskapets hjemmesider.

http://www.bxpl.com Badger Explorer ASA-Company Presentation January 2006.pdf
http://www.badgerexplorer.no/showarticle.asp?id=513

Badger Explorer ASA - BXPL. Innsidemelding, Stavanger 18.01.2006

Company news

2006-01-18 14:09:57

CFO Gunnar Dolven kjøpte gjennom Dalvin Rådgivning AS, som han kontrollerer, 15.000 aksjer i Badger Explorer ASA 17.01.2006. Etter kjøpet eier Dalvin Rådgivning AS 15.000 aksjer i Badger Explorer ASA.

http://www.bxpl.com  

Badger Explorer ASA (BXPL) - Leting uten borerigg

Company news

2006-01-09 10:03:29

Badger Explorer – Leting uten borerigg

Leting etter hydrokarboner uten borerigg vil revolusjonere letevirksomheten globalt, - et paradigmeskifte innen olje og gass industrien. Badger Explorer ASA har siden 2000 arbeidet med den patenterte teknologien og ulike typer av verifikasjoner og tester. Badger Explorer ASA er gjeldfritt, og har i dag, etter siste nyemisjon i desember 2005 (kurs 28,33), samlet ca. MNOK 100 i kontanter for å fullføre prototypeprosjektet som skal resultere i en ferdig fullskala Badger Explorer 2H 2008.

Selskapet har sitt hovedkontor på Forus i Stavanger, Forusbeen 78. Prosjektet engasjerer i stor grad industri- og utviklingskompetanse fra sitt nærområde i Rogaland ved uttesting og bygging av én Badger Explorer, og har en unik posisjon gjennom sin adgang til global spisskompetanse fra de aktive prosjektpartnerne ExxonMobil, Shell Technology, Statoil og Norges Forskningsråd. Samlet er ca. 20 personer engasjert i selskapets aktiviteter, herav 7 fra den faste staben.

Leting etter olje og gass ved bruk av Badger Explorer vil være vesentlig billigere enn tradisjonelle metoder, og svært miljøvennlig – da det ikke er utslipp verken til vann eller luft, Badger Explorer er heller ikke følsom for vær, vind eller årstid.

Styret er sammensatt av personer fra industri, forskning og finans; Rolf E. Ahlqvist (Arb. styreformann), Jørn Bergeland, Bjørge Gretland, Kåre Netland og Knut Åm.

Badger Explorer ASA - 10 største eierne er:
Convexa Capital – 19,9 % , RF-Forskningsinvest AS – 18,6 %, Procom Venture AS – 15,6 %, Goldman Sachs – 6,9 %, Odin Offshore – 4,1 %, Deutsche Bank AG – 3,4 %, Tycoon Industrier AS – 3,3 %, Sigmund Stokka (inventor) – 2,8 %, Kristianro AS – 2,6 %, Holberg Norden – 2,5 %, Andre – 20,4 %.

For informasjon:
Daglig leder: Kjell Erik Drevdal – 916 43 552
Arb. Styreformann: Rolf E. Ahlqvist – 915 47 605

”OTC listingen er et betydningsfullt skritt som lettere muliggjør for markedet å investere i et selskap som kan bli en global kjempe innen olje og gass industrien” sier Rolf E. Ahlqvist.

http://www.bxpl.com  

BXPL - Nytt selskap – Badger Explorer ASA - registrert på OTC - listen

Market news

2006-01-06 09:22:16

Det er med virkning fra 6. januar 2006 lagt inn et nytt selskap på OTC-listen – Badger Explorer ASA (BXPL). (ISIN: NO001 0283211).

Emisjonsverdien er satt til NOK 190 364 001 basert på siste emisjonskurs i desember 2005 på NOK 28,33. Antall aksjer utstedt av selskapet er 6 719 520. Selskapet har inngått avtale om bruk av meldingssystemet og vil kunne benytte dette fra og med 6. januar 2006.

Badger has developed a new, patented technology which enables drilling without the use of rigs. The technology has been developed by Rogaland Research with several major oil companies as project sponsors.

The company plans to seek a listing on the Oslo Stock Exchange in 2006.