Nyheter for Intellisearch AS

Tilbake

Fjerning av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2012-12-28 16:58:23

Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS) er fjernet fra handelsstøttesystemet

   

INTS: IntelliSearch AS strykes fra OTC-listen

Company news

2012-12-28 16:57:34

Denne meldingen er publisert av Norges Fondsmeglerforbund. Making Waves Group AS eier nå 90 % av aksjene i IntelliSearch AS. Etter anmodning fra selskapet strykes IntelliSearch AS fra OTC-listen f.o.m. onsdag 2. januar 2013.

   

IntelliSearch AS

Company news

2012-12-21 23:53:38

IntelliSearch AS har i dag med over 90% aksept blitt ervervet av Making Waves Group AS. Med dette vil også IntelliSearch søke å avregistreres fra OTC listen.

   

Årsrapport 2011 for IntelliSearch AS

Company news

2012-06-29 16:52:49

Årsrapport 2011 for IntelliSearch AS følger vedlagt.

  Samlet årsoppgjør - Intellisearch 2011.pdf

Stortinget velger norsk søketeknologi

Company news

2012-05-09 14:32:33

Stortinget har valgt IntelliSearch som sin leverandør av søketeknologi. Dette vil forbedre Stortingets kunnskapsdeling og samhandling betraktelig. Politikere og administrasjonen vil bli bedre i stand til å gjenfinne informasjon, gjenbruke den og ta hensyn til eksisterende informasjon.

  Pressemelding IntelliSearch - Stortinget velger norsk søketeknologi.pdf

IntelliSearch gir bort en bedre hverdag til jul!

Company news

2011-12-19 12:06:44

  Pressemelding IntelliSearch - IntelliSearch ønsker å gi noen en bedre hverdag i julegave.pdf

IntelliSearch får omtale rundt lansering av søk for EPIServer

Company news

2011-10-12 13:36:48

http://www.digi.no/880104/tilbyr-avansert-sok-til-episerver  
http://www.idg.no/itbransjen/article224568.ece

PRESSEMELDING - Lansering av IntelliSearch for EPiServer

Company news

2011-10-05 13:37:27

IntelliSearch lanserer i dag sin søkeløsning skreddersydd for EPiServer. Denne gir virksomheter med EPiServer CMS muligheten til å tilby sine brukere et søk som funksjonsmessig er ledende i verden.

  Pressemelding IntelliSearch - Lansering av IntelliSearch for EPiServer.pdf
Produktark IntelliSearch for EPiServer.pdf

PRESSEMELDING - INTELLISEARCH AS - Stortinget utvider sin bruk av IntelliSearchs søkemotor

Company news

2011-09-20 17:11:23

Stortinget har utvidet sin bruk av IntelliSearchs søkemotor med produktet Utforskeren. Utforskeren gir et svært avansert søk innenfor NOARK 5 applikasjonen ePhorte fra EDBErgoGroup.

  Pressemelding IntelliSearch - Stortinget utvider sin bruk av IntelliSearchs søkemotor.pdf

INTS - Ansatte og nøkkelmedarbeidere emisjon gjennomført!

Company news

2011-08-31 09:27:13

I henhold til fullmakt fra Generalforsamlingsvedtak av 22. april 2010, har IntelliSearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS) gjennomført en emisjon til ansatte og nøkkelmedarbeidere for videre å styrke utviklingen i selskapet.
Aksjebeholdningen er økt fra 102 600 335 til 106 100 335. Emisjonsverdien er øket fra 10 260 034 til 12 115 034.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CEO Lasse Ruud (+ 47 930 90 008)

   

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2011-08-30 10:11:37

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 102 600 335 til 106 100 335. Emisjonsverdien er øket fra 10 260 034 til 12 115 034.

   

Årsrapport 2010 for IntelliSearch AS

Company news

2011-08-22 17:03:09

Årsrapport 2010 for IntelliSearch AS følger vedlagt.

  Samlet årsoppgjør - Intellisearch 2010.pdf

Halvårsinformasjon IntelliSearch AS - 1. halvår

Company news

2011-06-24 18:49:22

Intellisearch AS informerer om aktiviteter første halvår 2011.

  Halvårsinformasjon 1 halvår 2011.pdf

IntelliSearch lanserer IntelliWorker mail archiver

Company news

2011-05-06 09:31:55

IntelliSearch utnytter sin brede kompetanse på informasjonsforvaltning og Integrasjon, og lanserer et nytt produkt for effektiv mail arkivering.

  P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch - lanserer IntelliWorker - Mail Archive.pdf
PRODUKTARK - IntelliWorker mail archive.pdf

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2010-09-24 16:26:58

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 102 267 002 til 102 600 335. Emisjonsverdien er redusert fra 24 544 081 til 10 260 034.

   

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2010-09-15 11:36:51

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er redusert fra 306 801 007 til 102 267 002.

   

Gjennomført aksjespleis i IntelliSearch AS

Company news

2010-09-14 14:49:30

I generalforsamling i IntelliSearch AS den 22. april 2010 ble det vedtatt en aksjespleis ved at 3 aksjer slås sammen til 1. Dette er nå regisrtert. Aksjenes pålydende er dermed økt fra 0,005 til 0,015 slik at samlede antall aksjer i selskapet nå er 102.267.002 aksjer.

   

INTS - Årsrapport 2009 for IntelliSearch AS

Company news

2010-07-30 12:55:36

Årsrapport 2009 for IntelliSearch AS følger vedlagt.

  Årsberetning 2009 - Signert.pdf
Årsoppgjør 2009 ink-noter.pdf

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2010-06-09 09:57:41

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 305 948 970 til 306 801 007. Emisjonsverdien er redusert fra 39 885 115 til 24 544 081.

   

PRESSEMELDING - Plussresultat og rigget for videre vekst!

Company news

2010-03-15 07:05:47

IntelliSearch landet et resultat på overkant av 800.000 etter skatt av en omsetning på 12 millioner for 2009. "Fra å tape 27 millioner i 2007 er det inspirerende for selskapet å både vokse på søketjenester og levere selskapets første plussresultat"- sier CEO Lasse Ruud.

  P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch - rigget for videre vekst!.pdf

Pressemelding - Stortinget og Innovasjon Norge søker med IntelliSearch!

Company news

2010-01-22 11:56:17

IntelliSearch har sammen med Ergo Group ytterligere styrket sin posisjon i det offentlige med søk hos Stortinget og Innovasjon Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CEO Lasse Ruud (+ 47 930 90 008)

  Pressemelding Intellisearch - Stortinget og Innovasjon Norge bruker søkeløsninger fra IntelliSearch.pdf

INTS - Ansatte emisjon gjennomført!

Company news

2010-01-05 19:23:33

I henhold til fullmakt fra Generalforsamlingsvedtak av 9. juni 2009, har IntelliSearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS) gjennomført en emisjon til ansatte og nøkkelmedarbeidere for videre å styrke utviklingen i selskapet.
Aksjebeholdningen er økt fra 290 948 970 til 305 948 970. Emisjonsverdien er øket fra 39 708 715 til 39 885 115.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CEO Lasse Ruud (+ 47 930 90 008)

   

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2010-01-05 15:27:17

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 290 948 970 til 305 948 970. Emisjonsverdien er øket fra 39 708 715 til 39 885 115.

   

Pressemelding - IntelliSearch har søkt seg ut av krisen!

Company news

2009-12-07 08:38:43

Intellisearch ser seg ferdig restrukturert, har gått live med RWE DEA i Tyskland og landet et lite plussresultat etter 3. kvartal.

  Pressemelding Intellisearch - Restrukturert og rwe går live.doc

Generalforsamlings protokoll fra IntelliSearch AS 9 juni 2009

Company news

2009-06-12 09:05:11

IntelliSearch AS har avholdt Generalforsamling 9 juni 2009, og vedlagt er protokoll fra denne.

Styrets årsberetning og årsregnskap for 2008 ble enstemmig godkjent.

Samtlige andre saker i henhold til protokollen ble enstemmig godkjent.

  GF protokoll 9 juni 2009.pdf

INTS - Årsrapport 2008 for IntelliSearch AS

Company news

2009-06-12 09:01:42

Årsrapport 2008 for IntelliSearch AS følger vedlagt.

  Intellisearch Annual Report - 2008.pdf

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2009-03-31 12:44:59

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 285 087 338 til 290 948 970. Emisjonsverdien er øket fra 38 908 716 til 39 708 715.

   

Pressemelding - IntelliSearch søker nå inn i IBM verden

Company news

2009-03-18 14:52:22

IntelliSearch søker nå inn i IBM verden

Intellisearch og Workplace Consulting lanserer i samarbeid fullt virksomhetssøk for alle IBM-kunder som bruker WebSphere, Notes eller andre IBM applikasjoner. Samarbeidet har munnet ut i en Portlet som tilbyr søk i alle interne datakilder samt over 80.000 eksterne kilder. Løsningen er også kompatibel med en rekke andre Java baserte portaler.

http://www.intellisearch.no/news/IntelliSearch-soker-na-inn-i-IBM-verden-/ Pressemelding Intellisearch - Workplace.doc

Choice Hotels Scandinavia og IntelliSearch lanserer Microsoft Surface

Company news

2009-01-27 12:15:06

Som en av de første bedriftene i Europa har Choice Hotels Scandinavia i spissen sammen med IntelliSearch AS kjøpt et levende bord som gjestene kan bruke, Microsoft Surface. Med bordet skal Choice Hotels Scandinavia og IntelliSearch utvikle nye tjenester for gjestene på hotellene.

http://www.digi.no/php/art.php?id=802263 Microsoft Surface - Choice - IntelliSearch.doc
http://www.intellisearch.no/news/Choice-Hotels-Scandinavia-og-IntelliSearch-lanserer-Microsoft-Surface/

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2008-11-24 12:27:25

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 276 335 342 til 285 087 338. Emisjonsverdien er øket fra 37 714 247 til 38 908 716.

   

IntelliSearch lanserer IntelliProject

Company news

2008-09-29 12:29:15

INTELLISEARCH/ QUESTPOINT LANSERER PROSJEKT SAMHANDLINGS PLATTFORMEN - INTELLIPROJECT

IntelliProject FrameWork styrker prosjektsamarbeid og effektiviserer gjennomføring ved å kombinere dokument kontroll, fleksibel arbeidsflyt, samhandlingsfunksjoner med prosjektstyringsfunksjoner.

Se link eller vedlegg for ytterligere informasjon

http://www.intellisearch.no/news/IntelliProject/ Pressemelding IntelliProject 29092008.doc

IntelliNews september 2008 - Kunde/Partnerbrev

Company news

2008-09-29 12:02:10

IntelliSearch informerer sine kunder og partnere med følgende innholde;

· Status
· Synergier med Questpoint
· IntelliSearch lanserer "The IntelliWorker"
· IntelliSearch lanserer Enterprise Search Platform 3.0
· Questpoint lanserer "IntelliProject FrameWork"

Se link for mer nærmere informasjon

http://www.intellisearch.no/news/IntelliNews--september-2008-/  

Pressemelding: Dansk departement og direktorater innfører IntelliSearch Enterprise

Company news

2008-08-28 06:39:29

IntelliSearch har inngått en avtale med Økonomi- og Erhversministeriet om innføring av bedriftsintern søk for 600 ansatte. Avtalen omfatter Økonomi- og Erhversministeriet, Forbrugerstyrelsen og Søfartsstyrelsen og er et gjennombrudd i det danske markedet for den prisvinnende søkeløsningen IntelliSearch Enterprise.
Vennligst se vedlegg

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G - IntelliSearch gjennombrudd i Danmark.doc

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2008-08-20 12:22:24

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 97 961 712 til 276 335 342. Emisjonsverdien er redusert fra 58 777 027 til 37 714 247.

   

Registered share capital and changes in the Norwegian Register of Business Enterprises

Company news

2008-08-18 22:36:27

We refer to the ordinary general meeting held 27 June 2008, and the Rights Issue and Offer Document dated 31 July 2008.

The directed share capital increases passed by the general meeting on 27 June 2008 have now been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, and thus the registered share capital of Intellisearch is NOK 1,381,676.71, comprising 276,335,342 shares each with a nominal value of NOK0.005.

Through the registration of the increase in the share capital, the conditions to Offer I and Offer II in the Rights Issue and Offer Document with respect thereof have been fulfilled.

The changes to the board of directors made by the general meeting on 27 June 2008 have also been registered, and thus the registered board of directors of IntelliSearch is as follows:
Ole Morten Settevik (chairman), Nicolai Hvam Malling, Erik Engebretsen, Shahzad Rana and Rune Sandbæk. Lasse Ruud is registered as new CEO.

   

Pressemelding: Com Hem velger IntelliSearch søketeknologi

Company news

2008-08-18 06:57:53

IntelliSearch har inngått en avtale om leveranse av søketeknologi til Com Hem - Sveriges ledende total-leverandør av TV-tjenester. Avtalen innebærer leveranse av den prisvinnende søkeplattformen IntelliSearch Enterprise. Plattformen vil utgjøre Com Hems interne søkemotor for gjenfinning av informasjon på intranettet for selskapets 700 ansatte.

Vennligst se vedlegg

http://www.intellisearch.no PRESSEMELDING IntelliSearch inngår avtale med ledende svensk TV-signal distributør.doc

Pressemelding: IntelliSearch inngår avtale med tysk oljeselskap

Company news

2008-08-12 07:11:41

IntelliSearch har inngått en verdensomspennende avtale med det tyske oljeselskapet RWE DEA. Den 3-årige avtalen innbærer leveranse av søkeplattformen IntelliSearch Enterprise. Plattformen vil utgjøre RWE DEAs sentrale verktøy for gjenfinning av interninformasjon og vil tilgjengeliggjøres for selskapets 1300 ansatte globalt.

Vennligst se vedlegg

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch inngår avtale med tysk oljeselskap.doc

Rights Issue and Offer Document

Company news

2008-08-08 16:32:19

We refer to the ordinary general meeting held 27 June 2008:
Rights issue of up to 14,654,142 shares in IntelliSearch AS at a subscription price of NOK 0.13648 per share ("Rights Offering")

Sale of a maximum of 24,944,877 shares in IntelliSearch AS at a price of NOK 0.13648 per share ("Offer I")

Sale of a maximum of 37,572,610 shares in IntelliSearch AS at a price of NOK 0.1370 per share (in certain instances at a price of NOK 0.005 per share as set out in this Offer Document) ("Offer II")

Offer I is made by Sportsmagasinet AS and Gezina AS pursuant to an agreement with IntelliSearch AS
Offer II is made by Sportsmagasinet AS pursuant to an agreement with IntelliSearch AS

This letter is to inform you that the offer document and acceptance form is now available on http://www.intellisearch.no/Company/Investor-Relations/

The offer period is open until 16:00 on August 20, 2008.

http://www.intellisearch.no/Company/Investor-Relations/ Intellisearch Rights Issue and Offer Document 31 July 2008.pdf
Information letter IS.pdf

Generalforsamlings protokoll fra IntelliSearch AS 27 juni 2008

Company news

2008-07-02 10:40:58

IntelliSearch AS har avholdt Generalforsamling 27 juni 2008, og vedlagt er protokoll fra denne.

Styrets årsberetning og årsregnskap for 2007 ble enstemmig godkjent.

Samtlige andre saker i henhold til protokollen ble enstemmig godkjent.

  GF protokoll 27 juni 2008.pdf

INTS - Årsrapport 2007 for IntelliSearch AS

Company news

2008-07-02 10:01:48

Årsrapport 2007 for IntelliSearch AS følger vedlagt. Årsrapporten publiseres også på www.intellisearch.no

  Intellisearch Annual Report - 2007.pdf

INTS - Nedjustert topplinje for 2008/2009 - fokus på lønnsomhet

Company news

2008-03-31 13:39:58

Styret i IntelliSearch har vedtatt operasjonelle og strukturelle tiltak som forventer å bidra til lavere kostnadsnivå, men også lavere topplinje (20-25%), enn det som er kommunisert i prospekt utstendt til aksjonærene i forbindelse med fortrinnsemisjon garantert av Sportsmagasinet. Selskapet forventer imidlertid at tiltakene vil resultere i forbedret EBIT margin. Tiltakene inkluderer noe nedbemanning samt at selskapet ser på ulike modeller for sitt USA kontor.

http://www.intellisearch.no  

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2008-03-28 10:56:22

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 89 627 379 til 97 961 712. Emisjonsverdien er øket fra 35 850 952 til 58 777 027.

   

OFFER IN RESPECT OF SALE OF UP TO 8,333,333 SHARES IN INTELLISEARCH AS

Company news

2008-03-18 21:06:45

We refer to the announcement 14 February 2008 and the extraordinary general meeting held 28 February 2008, in which it was announced and carried out a directed share offering towards Sportsmagasinet AS for a total of 8,333,333 shares at an aggregate subscription price of NOK 5 million.

In accordance with the terms of the directed offering, Sportsmagasinet AS offers the shares for sale to the shareholders in IntelliSearch AS (per 14 February 2008, i.e. as registered in the VPS on 20 February 2008) on a pro rata basis, at a price of NOK 0.60 per share.

This letter is to inform you that the offer document and acceptance form is now available on http://www.intellisearch.no/Company/Investor-Relations/

The offer period is from March 19, 2008 to 16:00 on April 1, 2008.

http://www.intellisearch.no/Company/Investor-Relations/ Intellisearch Information letter 03 2008.pdf

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2008-03-13 12:26:21

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 75 800 499 til 89 627 379. Emisjonsverdien er redusert fra 56 850 374 til 35 850 952.

   

Pressemelding: IntelliSearch mottar internasjonal anerkjennelse innen Knowledge management

Company news

2008-02-25 06:43:42

Det internasjonale analysebyrået KMWorld har plassert IntelliSearch i KMWorlds liste over de 100 mest toneangivende selskapene innen Knowledge Management. Dette er det 8. året som KMWorld publiserer denne listen som er satt opp av Knowledge Management eksperter, analytikere, leverandører og kunder.

Vennligst se vedlegg

http://www.intellisearch.no E S S E M E L D I N G - IntelliSearch mottar internasjonal anerkjennelse fra KMWorld.doc

INTS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Company news

2008-02-24 20:51:22

Aksjeeierne i Intellisearch AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling 28. februar 2008 kl. 1500 i selskapets lokaler i Strandveien 15, 1326 Lysaker.

Styret har fastsatt forslag til slik

dagsorden

1. Åpning av møtet ved administerende direktør Harald Jellum og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

4. Kapitalforhøyelse rettet mot Sportsmagasinet AS

5. Tildeling av fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

Aksjeeiere som ønsker å møte anmodes om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/ fullmaktsskjema til Intellisearch AS v/Harald Jellum, telefaksnummer 67 11 05 20, innen 25. februar 2008 kl. 1600.


Lysaker, 21. februar 2008

For styret i Intellisearch AS
Ole-Morten Settevik
Styrets lederVedlegg:
Begrunnelse for sak 4 og 5 i forslaget til dagsorden
Møteseddel og fullmaktskjema

http://www.intellisearch.no Innkalling egf Intellisearch 28_02_2008.doc

INTS - Investor Newsletter, February 2008

Company news

2008-02-24 20:38:18

The IntelliSearch Investor Newsletter feature updates on the market situation, customers & partners, product development, organizational status, financials and future milestones. This issue highlights the status and major achievements of 2007

http://www.intellisearch.no Investor Newsletter february 2008.doc

INTS - RESTORED

Company news

2008-02-14 15:13:11

See the announcement issued by Intellisearch AS. In view of this the company is restored to the OTC-A listing.

   

IntelliSearch AS - Rettet emisjon mot Sportsmagasinet A/S - Med påfølgende tilbud om salg av aksjer til aksjonærer i IntelliSearch AS pr. 14. februar 2008

Company news

2008-02-14 15:09:40

Vennligst se vedlegg.

  IntelliSearch AS - OTC melding.doc

INTS - SUSPENDED

Company news

2008-02-14 08:59:39

In accordance with a request from the company the
shares in Intellisearch AS are suspended
from listing on OTC-A in anticipation of an
announcement

   

Pressemelding: IntelliSearch blir hovedleverandør i Hjemmet Mortensens nettsatsning

Company news

2008-01-21 06:24:22

Søketeknologiselskapet IntelliSearch har inngått avtale med Norges største ukebladforlag Hjemmet Mortensen, om å levere søketeknologi til forlagets nettsatsning.

Vennligst se vedlegg.

http://www.intellisearch.no PRESSEMELDING - IntelliSearch blir hovedleverandør til Hjemmet Mortensens nettsatsning.doc

Pressemelding: IntelliSearch og Questpoint slår seg sammen

Company news

2008-01-14 06:27:47

- Skaper en ny, stor norsk søketeknologi-aktør

De to aktørene skaper en konstellasjon som vil utfordre det etablerte søkemarkedet. Riktig og rask søk med fokus på anvendelse av resultatet skal forenkle hverdagen for brukerne.

Vennligst se vedlegg

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G - IntelliSearch og Questpoint slår seg sammen.doc

INTS - Innsidehandel - 21. desember 2007

Company news

2007-12-21 10:49:25

Følgende innsider har kjøpt aksjer i selskapet:

Ole Morten Settevik, styreformann i Intellisearch, har 21.12.07 kjøpt 518.519 aksjer i Intellisearch til markedskurs gjennom sitt heleide selskap Se-Co AS. Settevik har etter det overnevnte aksjekjøpet 1.528.519 aksjer i Intellisearch som tilsvarer en eierandel på 2,02%. Ole Morten Settevik er etter aksjekjøpet selskapets 9. største aksjonær.

http://www.intellisearch.no  

INTS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Company news

2007-12-17 00:51:12

Aksjeeierne i Intellisearch AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling 21. desember 2007 kl. 1500 i selskapets lokaler i Strandveien 15, 1326 Lysaker.

Styret har fastsatt forslag til slik dagsorden

1. Åpning av møtet ved administerende direktør Harald Jellum og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

4. Informasjon om avtale om kjøp av Questpoint AS

5. Tildeling av fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

For de som ønsker vil det være mulighet til å delta på en presentasjon av selskapets status etter generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å møte anmodes om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/ fullmaktsskjema til Intellisearch AS v/Harald Jellum, telefaksnummer 67 11 05 20, innen 18. desember 2007 kl. 1600.

For styret i Intellisearch AS
Ole-Morten Settevik
Styrets leder


Vedlegg:
Begrunnelse for sak 4 og 5 i forslaget til dagsorden
Møteseddel og fullmaktskjema

http://www.intellisearch.no Intellisearch innkalling EGF Desember 2007.doc

Pressemelding: Ledende ingeniørselskap inngår avtale med IntelliSearch

Company news

2007-11-22 06:20:33

Norconsult har inngått en avtale med IntelliSearch om leveranse av søkeplattformen IntelliSearch Enterprise. Norconsult har som mål å øke samhandlingen og prosjektproduktiviteten til 1300 kunnskapsarbeidere gjennom raskere gjenfinning i mer enn 5 millioner datafiler.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Norconsult innfører bedriftsintern søk.doc

Pressemelding: IntelliSearch tilbyr "Bytt og spar" program til tidligere Mondosoft-kunder

Company news

2007-10-26 07:40:30

IntelliSearch introduserer idag et "Bytt-og-Spar" migreringsprogram laget for å hjelpe kunder påvirket av den nylige Mondosoft-konkursen. Migreringsprogrammet gjør det mulig å flytte over fra Mondosoft produktene MondoSearch og Ontolica til de prisvinnende løsningene IntelliSearch Enterprise og SITE.

http://www.intellisearch.no M E L D I N G - IntelliSearch tilbyr 'Bytt og spar' program til tidligere Mondosoft kunder.doc

Pressemelding: Helseforetak innfører IntelliSearch

Company news

2007-10-25 07:25:55

Aker Universitetssykehus har inngått en kontrakt med IntelliSearch om innføring av bedriftsinternt søk. Målsetningen er at forenklet informasjonstilgang for administrativt og klinisk personell skal bidra til kvalitet i pasientbehandlingen.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Helseforetak innfører IntelliSearch.doc

Pressemelding: IntelliSearch tilgjengeliggjør den norske kulturarven

Company news

2007-10-15 07:14:10

Statens senter for Arkiv, Bibliotek og Museum (ABM-utvikling) har inngått en kontrakt med IntelliSearch med målsetning om å gi "Kulturarven til alle". ABM-utvikling ønsker å gi innbyggere tilgang til vår felles kulturarv gjennom en søkeportal der allmenheten kan søke etter innhold i alle digitale arkiv, bibliotek, museumskataloger og samlinger tilknyttet ABM-institusjonene. IntelliSearch vil utgjøre den sentrale søketeknologien i den nye portalen.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch tilgjengeliggjør den norske kulturarven.doc

Pressemelding: IntelliSearch utvider søkeplattformen til å omfatte Microsoft SharePoint® server 2007

Company news

2007-10-05 06:59:14

IntelliSearch tilgjengeliggjør tilleggsteknologi i søkeplattformen IntelliSearch Enterprise. Dette muliggjør utvidet søkefunksjonalitet i Microsoft Office SharePoint® Server 2007 til søk på tvers av virksomheters infrastruktur.

http://www.intellisearch.no PRESSEMELDING IntelliSearch utvider søkeplattformen til å understøtte Microsoft SharePoint.doc

Pressemelding: YARA ruller ut IntelliSearch til 50 land

Company news

2007-10-01 06:54:37

IntelliSearch har inngått en kontrakt med kunstgjødselgiganten YARA International. Avtalen omfatter benyttelse av IntelliSearch Competitive Intelligence som sentralt verktøy for overvåkning og analyse av markedstrender.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G YARA ruller ut IntelliSearch til 50 land.doc

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2007-09-19 09:42:14

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 70 800 499 til 75 800 499. Emisjonsverdien er øket fra 56 640 399 til 56 850 374.

   

Pressemelding: Ericsson og IntelliSearch signerer global avtale

Company news

2007-09-10 06:57:34

IntelliSearch har inngått en verdensomspennende kontrakt med Ericsson. Avtalen gir telegiganten rett til å benytte IntelliSearch Enterprise som sentral informasjonstilgang til deres globale dokumenthåndteringløsning basert på EMC Documentum. Ericssons dokumenthåndteringsløsning har 40.000 brukere fordelt på fem kontinenter.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch får Ericsson-kontrakt.doc

Pressemelding: IntelliSearch posisjonert i "Magic Quadrant for Information Access 2007"

Company news

2007-09-07 13:39:02

IntelliSearch, en norsk leverandør av virsomhetssøketeknologi, meddeler at selskapet har blitt posisjonert i nisjeleverandørkvadranten til Gartner Inc. ifølge rapporten "Magic Quadrant for Information Access 2007"

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch posisjonert i Magisk Kvadrant for informasjonstilgang tek.pdf

INTS - Ny CFO i IntelliSearch

Company news

2007-09-03 11:07:10

Intellisearch har ansatt Aqsa Butt som ny CFO.

Aqsa Butt vil ha overordnet ansvar for finans og økonomi, inkludert investor relasjoner.
Hun har 6 års erfaring fra ledende roller innen finans og økonomi fra selskapene Box Delivery Norge AS og CapGemini. Aqsa Butt er diplomøkonom og har en MBA-grad fra Handelshøyskolen BI. Aqsa Butt tiltredde stillingen 03.09.2007.

http://www.intellisearch.no  

Pressemelding: IntelliSearch og EPiServer inngår allianse

Company news

2007-09-03 07:02:25

IntelliSearch har inngått en internasjonal allianseavtale med EPiServer.
Gjennom allianseprogrammet EPiMore, får EPiServers bedriftskunder nå mulighet til å benytte IntelliSearchs prisvinnende søketeknologi som sentral informasjontilgang i deres EPiServer-baserte inter-, intra- og ekstranett .

http://www.intellisearch.no PRESSEMELDING EPiServer og IntelliSearch inngår allianse.pdf

Pressemelding: IntelliSearch inngår strategisk partnerskap med USA-baserte Groxis

Company news

2007-08-24 06:05:34

Intellisearch har inngått en partneravtale med Groxis, en ledende leverandør av forsknings- og visualiseringsteknikker for virksomhetssøk. Avtalen innebærer et integrert produkt- og tjenestetilbud, som utvider markedet til IntelliSearch Enterprise. Den kombinerte IntelliSearch/Groxis-løsningen øker omfanget og nytten av kundenes søkeinstallasjoner.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch inngår strategisk avtale med USA-baserte Groxis.pdf

Pressemelding: Ny IntelliSearch-teknologi vinner internasjonal pris

Company news

2007-08-23 07:09:19

Det internasjonale analysebyrået KMWorld har utnevnt IntelliSearch Platform 2.0 til '2007 KMWorld Trend Setting Product'.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Ny IntelliSearch-teknologi vinner internasjonal pris.pdf

INTS - Innsidehandel - 20. august 2007

Company news

2007-08-21 14:01:43

Følgende innsidere har kjøpt/solgt aksjer i selskapet:

Gezina AS har kjøpt 600.000 aksjer i IntelliSearch av Mouse Software AS. Mouse Software er eid av Harald Jellum, gründer og administrerende direktør i IntelliSearch.

Gezina blir med denne transaksjonen nest største eier i selskapet med 9,7% av aksjene. Mouse Software AS vil fremdeles være en betydelig aksjonær med 4,6% av aksjene.
Transaksjonene ble gjennomført 20. august 2007 til markedskurs.

- Jellum kommenterer salget med følgende: "Dette salget gjøres i forbindelse med et privat skifte i familien og er ikke et uttrykk for min tro på selskapet. Jeg forventer å være en stor aksjonær i IntelliSearch også fremover".

http://www.intellisearch.no  

PRESSEMELDING: Gecko inngår OEM-avtale med IntelliSearch

Company news

2007-06-14 05:58:17

Gecko Informasjonssystemer og IntelliSearch har inngått en OEM-avtale. Med denne avtalen vil alle Geckos kunder få basis applikasjonssøk fra IntelliSearch integrert i løsningene. Geckos løsninger for offentlig sektor benyttes av over 200 norske kommuner, fylkeskommuner, private virksomheter og statlige organer. ErgoGroup har enerett på å forhandle Geckos løsninger i Norge.

- Søkeløsningen gir mer enn bare en ny funksjonalitet. Den er av stor operasjonell betydning for kundene og av strategisk verdi for Gecko i salgsøyemed, sier adm. direktør Brynjar Gevelt i Gecko.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Gecko OEM-avtale.doc

INTS - Suksessfull emisjon på 5 mill NOK i IntelliSearch

Company news

2007-06-14 05:49:37

Oslo, 14. juni 2007

Styret i IntelliSearch vedtok den 13. juni 2007 en emisjon av 5 millioner nye aksjer til kurs NOK 1 per aksje. Dette priser selskapet til NOK 75 millioner etter emisjonen. Emisjonsmidlene vil finansiere en raskere internasjonalisering av selskapet.

Sentrale eksisterende aksjonærer har valgt å tegne seg i emisjonen. Disse er:
START-fondet AS har tegnet 1.000.000 aksjer
SPORTSMAGASINET AS har tegnet 500.000 aksjer
GEZINA AS har tegnet 500.000 aksjer
VESTMO AS har tegnet 500.000 aksjer

START-fondet AS vil med denne tegningen være selskapets største eier med 22,64% av aksjene. Styret er godt fornøyd med at store eksisterende aksjonærer velger å øke beholdningen.

Administrerende direktør Erik Engebretsen i Gezina AS uttaler følgende: "Vi synes Intellisearch er et spesielt attraktivt vekst case med en spennende OEM- og internasjonaliseringsstrategi".

http://www.intellisearch.no  

PRESSEMELDING: Produktlansering - IntelliSearch 2.0

Company news

2007-06-13 08:29:03

Det norske søkeselskapet IntelliSearch lanserer nå den nyeste versjonen av sin søkeplattform; IntelliSearch 2.0. Denne plattformen innholder blant annet ny funksjonalitet og nye løsningssett som alle er tilpasset Web 2.0.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch lanserer versjon 2.0.doc

PRESSEMELDING: IntelliSearch åpner kontor i USA

Company news

2007-06-01 08:05:28

Søkemotorselskapet IntelliSearch, som tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, går inn i et nytt marked. Som ledd i selskapets vedtatte strategi om internasjonal vekst, åpner IntelliSearch nå kontor i San Francisco. Kontoret vil være fullt operativt fra 1. juni 2007 med et erfarent ledelsesteam på tre personer.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch etablerer kontor i USA.doc

INTS - Innsidehandel - mai 2007

Company news

2007-06-01 08:01:29

Følgende innsidere har kjøpt/solgt aksjer i selskapet:

I forbindelse med åpning av USA-kontor og tilsettelse av ny leder har CEO i IntelliSearch Inc., David Chartier, kjøpt 340.000 aksjer i IntelliSearch AS av administrerende direktør Harald Jellum. Transaksjonen ble utført som en del av USA-lederens incentiv-program.

Transaksjonene ble gjennomført 31. mai 2007 til markedskurs.

http://www.intellisearch.no  

INTS - Årsrapport 2006 for IntelliSearch AS

Company news

2007-05-15 20:00:55

Årsrapport 2006 for IntelliSearch AS følger vedlagt. Årsrapporten publiseres også på www.intellisearch.no

http://www.intellisearch.no Intellisearch Annual Report 2006.pdf

PRESSEMELDING: IntelliSearch og Software Innovation inngår samarbeidsavtale om virksomhetssøk

Company news

2007-05-10 07:39:15

IntelliSearch har inngått en partneravtale med Software Innovation, en ledende leverandør av informasjon- og dokumenthåndteringsløsninger til offentlig og privat sektor. Avtalen innebærer at Software Innovations kunder kan ekspandere søkemulighetene til å omfatte epost, filservere, intranett, portaler og fagsystemer.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Software Innovation Partneravtale.doc

INTS - Dato for generalforsamling og godkjennelse av 2006 regnskap er 21. mai 2007

Company news

2007-04-20 18:08:39

Det opplyses om at dato for generasjonforsamling er 21. mai 2007.
Innkallelse og agenda vil sendes ut separat. Selskapets 2006 regnskap vil fremlegges for godkjennelse. Regnskapet vil publiseres på OTC og selskapets hjemmeside i etterkant.

http://www.intellisearch.no  

PRESSEMELDING: Fronter inngår OEM-avtale med IntelliSearch

Company news

2007-04-19 08:41:15

Fronter og IntelliSearch har inngått en OEM-avtale om integrering av IntelliSearch søkeplattformen i Fronters digitale læringsplattform. Fronter ser på effektivt søk som sentralt i den digitale støtten til læring og samhandling mellom lærer og elev. Funksjonen styrker Fronters produkt og konkurransekraft. Markedet for læringsplattformer er i sterk vekst i Europa, og med Fronters gode markedsposisjon er potensiale stort.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Fronter OEM-avtale 19042007.doc

INTS - Investor Newsletter, February 2007

Company news

2007-02-28 08:11:19

The IntelliSearch Investor Newsletter feature updates on the market situation, customers & partners, product development, organizational status, financials and future milestones. This issue highlights the status and major achievements of 2006.

http://www.intellisearch.no Investor Newsletter February 2007.pdf

PRESSEMELDING: Supersøk i nettbutikk (OEM-kontrakt)

Company news

2007-02-08 08:02:36

CoTech og IntelliSearch har inngått en OEM-avtale om integrering av søkeplattformen IntelliSearch eCommerce i e-handelsløsningene til CoTech. Norges nest største bokhandelskjede, Notabene, er først ute med supersøket som forventes å øke inntjeningen til nettbutikken

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Cotech OEM-avtale 09022007.doc

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2006-12-29 14:02:09

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 53 925 499 til 70 800 499. Emisjonsverdien er øket fra 40 444 124 til 56 640 399.

   

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2006-12-29 12:01:08

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 52 621 795 til 53 925 499. Emisjonsverdien er øket fra 39 466 347 til 40 444 124.

   

Pressemelding - IntelliSearch forenkler Kommune-Norge

Company news

2006-12-18 08:51:27

Molde kommune har inngått kontrakt med IntelliSearch om virksomhetssøk. IntelliSearchs søkeplattform vil utgjøre kommunenes søkemotor på Internett og Intranett.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch forenkler Kommune-Norge.doc

Pressemelding - Kredittilsynet velger IntelliSearch for å bedre informasjonstilgangen

Company news

2006-12-08 08:35:57

Kredittilsynet har inngått kontrakt med IntelliSearch om virksomhetssøk på tvers av datakilder. IntelliSearchs søkeplattform vil utgjøre Kredittilsynets sentrale informasjonstilgang i deres nye intranett.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Kredittilsynet velger IntelliSearch.doc

Pressemelding - IntelliSearch tilføres 13,5 MNOK for ytterligere internasjonalisering

Company news

2006-11-24 08:29:28

Søkemotorselskapet IntelliSearch, som tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, har gjennomført en rettet emisjon på 13,5 millioner kroner mot nye og eksisterende aksjonærer, til kurs NOK 0,8. Dette priser selskapet til 55,6 millioner kroner. Kapitalen skal brukes til ekspansjon i Danmark, Nederland og Storbritannia.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G IntelliSearch emisjon - November 2006.doc

INTS - Innsidehandel

Company news

2006-11-03 12:33:59

Følgende innsider har kjøpt IntelliSearch aksjer i det åpne markedet:

Thomas Lundmark - leder (VD) for den svenske IntelliSearch virksomheten har kjøpt 120.000 aksjer. Transaksjonen ble gjennomført 30. oktober 2006

http://www.intellisearch.no  

Pressemelding: 20.000 Posten-ansatte får avansert søk fra IntelliSearch

Company news

2006-10-18 15:13:44

Posten har tatt i bruk et nytt intranett for 20.000 ansatte, der søkeplattformen IntelliSearch ENTERPRISE gir informasjonstilgang til alle dokumenter og informasjonskilder.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Posten utrulling IntelliSearch.doc

IntelliSearch ledelse kjøper aksjer i selskapet

Company news

2006-10-11 17:30:46

http://www.intellisearch.no OTC MELDING - Ledelse kjøper aksjer i IntelliSearch.doc

Intellisearch - Investor Newsletter, September 2006

Company news

2006-10-10 09:10:27

http://www.intellisearch.no 2006_09 Investor Newsletter.doc

NSB inngår kontrakt med IntelliSearch

Company news

2006-10-10 08:08:17

NSB har inngått kontrakt med IntelliSearch om SITE og Enterprise Search.
IntelliSearchs søkeplattform vil utgjøre NSBs sentrale informasjonsaksess på internett og intranett.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G NSB kontrakt.doc

Pressemelding: IntelliSearch muliggjør avansert søk i Microsoft SharePoint

Company news

2006-09-27 08:13:46

IntelliSearch lanserer Enterprise søk fra Microsoft SharePoint Portal Server og Windows SharePoint Services. Løsningen gir SharePoint brukere informasjonstilgang fra SharePoint til alle bedriftens interne og eksterne systemer som intranett, mail, fil, produksjon, dokument, økonomi, eksterne websider og nyhetskilder, alt gjennom aksess til IntelliSearch Enterprise Search plattformen.
Lanseringen er et ledd i IntelliSearch's satsing på en tett integrering mot de mest brukte bedriftapplikasjonene i markedet.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G SharePoint.doc

Arbeidende styremedlemmer og ledelsen i IntelliSearch kjøper aksjer i selskapet

Company news

2006-09-25 09:24:01

Nye medlemmer i styret og ledelsen i søkemotorselskapet IntelliSearch, som tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, har tegnet aksjer til en verdi av 704.000 kroner i en rettet emisjon.

http://www.intellisearch.no Styremedlemmer og ledelsen kjøper aksjer - september 2006.doc

Pressemelding: ErgoGroups ePhorte-kunder får søkehjelp fra IntelliSearch

Company news

2006-09-12 09:00:57

ErgoGroup, en ledende leverandør innen Sak og Dokumenthåndteringsløsninger med løsningsfamilien ePhorte, høster frukter av partneravtalen med IntelliSearch. ePhorte-kundene Sykehuset i Telemark og Utdanningsdirektoratet har valgt IntelliSearch søkeplatform.

For mer informasjon se vedlegg.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G ERGOGROUP ePhorte.doc

Pressemelding: SEADRILL sentraliserer informasjonsaksess gjennom IntelliSearch ESP

Company news

2006-08-25 08:42:05

SEADRILL, en ledende aktør innen oljeboring, brønn drift og vedlikeholdstjenester, og har inngått kontrakt med IntelliSearch om Enterprise Search. IntelliSearch Enterprise Search Platform vil være en sentral del av SEADRILLs informasjon management strategi, der all informasjon skal være tilgjengelig fra et grensesnitt.

For mer informasjon se vedlegg.

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Seadrill kontrakt.doc

Intellisearch styrkes med Ole Morten Settevik

Company news

2006-08-15 09:28:41

Pressemelding - Intellisearch styrkes med Ole Morten Settevik.

Søkemotorselskapet Intellisearch, som tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, har valgt et nytt styre med Ole-Morten Settevik som styreformann. David Chartier er valgt som nytt styremedlem. Både Settevik og Chartier vil arbeide aktivt i selskapet.

For mer informasjon se vedlegg

http://www.intellisearch.no PRESSEMELDING Intellisearch - nytt styre.doc

Intellisearch - Annual Report 2005 (INTS)

Company news

2006-06-28 16:57:04

Vedlagt er årsrapport for 2005

  Intellisearch Annual Report - 2005.pdf

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2006-06-16 09:02:21

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS).

   

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2006-06-16 09:00:00

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS).

   

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2006-06-16 08:51:46

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS).

   

Endring av aksje: Intellisearch AS (INTS)

Corporate actions

2006-06-16 08:51:13

Det er foretatt endringer i Intellisearch AS (ISIN:NO0010277239, ticker INTS). Aksjebeholdningen er øket fra 42 621 795 til 52 621 795. Emisjonsverdien er øket fra 23 015 779 til 39 466 347.

   

Pressemelding - Intelllisearch tilføres 7,5MNOK for videre ekspansjon

Company news

2006-04-20 07:25:16

Søkemotorselskapet Intellisearch, som tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, har gjennomført en rettet emisjon på 7,5 millioner kroner mot nye og eksisterende aksjonærer, til kurs NOK 0,75. Dette priser selskapet til 32 millioner kroner. Kapitalen skal brukes til ekspansjon i Norden.

For mer informasjon se vedlegg

Med vennlig hilsen Intellisearch

http://www.intellisearch.no P R E S S E M E L D I N G Intellisearch emisjon.doc

Pressemelding - søkemotorselskapet Intellisearch

Company news

2006-02-21 22:34:04

Søkemotorselskapet Intellisearch, som tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, betydelig styrket sin utfordrerposisjon i 2005. 18 nye selskaper (6 piloter) ble i fjor lagt til selskapets kundeportefølje, hvorav flere ble vunnet i sterk konkurranse med bl.a. Fast Search & Transfer.

For mer informasjon se vedlegg.

Med vennlig hilsen Intellisearch

http://www.intellisearch.no/ Pressemelding - Søkemotorselskapet Intellisearch.pdf

Intellisearch Investor Newsletter 2005

Company news

2006-02-21 22:24:21

Intellisearch Investor Nyhetsbrev for 2005.
Se vedlagte pdf fil.

Med vennlig hilsen Intellisearch

http://www.intellisearch.no/ IntelliSearch Investor Newsletter 2005.pdf

INTS - Nytt selskap – Intellisearch AS - registrert på OTC - listen

Market news

2005-08-26 09:21:21

Det er med virkning fra 26. august 2005 lagt inn et nytt selskap på OTC-listen – Intellisearch AS (INTS). (ISIN: NO 001 0277239). Emisjonsverdien er satt til NOK 23.015.779 basert på siste emisjonskurs i mai 2005 på NOK 0,54. Antall aksjer utstedt av selskapet er 42.621.795. Selskapet har inngått avtale om bruk av meldingssystemet og vil kunne benytte dette fra og med 26. august 2005.

Intellisearch er et Enterprise Search Plattform (ESP) selskap, som gir mulighet for en bred anvendelse av teknologien internt og eksternt med: søk med naturlig språk og nøkkelord i ustrukturert og strukturerte data, deling av informasjon hvor systemet automatisk finner relevante dokumenter mens du jobber i word, monitorering av markedet, kunder, konkurrenter fra mer enn 30.000 globale kilder samt at løsningen selges som ferdig hyllevare og med en attraktiv business modell.

Teknologien har blitt utviklet siden 1999 (oppstart av CyberWatcher) og brukes i dag av over 350 kunder i Skandinavia, UK og USA med mer enn 50millioner indekserte dokumenter. Teknologien ble utvalgt som et globalt Microsoft-showcase på .NET og WebServices og lansert av Bill Gates i Juni 2001. Mottok European ”Seal of Excellence”i 2003 av European Multimedia Forum. Intellisearch mottok årets dataprodukt fra PC World i 2004. Intellisearch ble fisjonert fra CyberWatcher i 2004.