Nyheter for Oslo Børs VPS Holding ASA

Tilbake

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-04-25 08:20:01

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2286 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 11116 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 158,53 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1.250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes – inklusive nærståendes beholdning):

Tom Kristoffersen, 16 (32)
Øivind Amundsen, 16 (5972)
Per Eikrem, 16 (6346)
Thomas Borchgrevink, 16 (495)
Kjetil Nysæther, 16 (16)
Øyvind Skar, 16 (54)
Geir Heggem, 16 (5490)
Sveinung Dyrdal, 16 (8552)
Anne Ekeren Bjone, 16 (4712)
Trond Pettersen, 16 (1744)
Jorunn Rummelhoff, 16 (16)
Stina Hauknes, 2 (7)
Morten Nordby, 16 (86)
Ingvild Resaland, 16 (47)
Sissel Bakker, 9 (21)
Ronny Nilsen, 16 (16)
Hedvig Vold, 16 (344)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-04-25 08:19:20

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2286 shares. New holding is 11116 shares. Employees paid a share price of NOK 158,53 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1,250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets – including shares owned by close associates):

Tom Kristoffersen, 16 (32)
Øivind Amundsen, 16 (5972)
Per Eikrem, 16 (6346)
Thomas Borchgrevink, 16 (495)
Kjetil Nysæther, 16 (16)
Øyvind Skar, 16 (54)
Geir Heggem, 16 (5490)
Sveinung Dyrdal, 16 (8552)
Anne Ekeren Bjone, 16 (4712)
Trond Pettersen, 16 (1744)
Jorunn Rummelhoff, 16 (16)
Stina Hauknes, 2 (7)
Morten Nordby, 16 (86)
Ingvild Resaland, 16 (47)
Sissel Bakker, 9 (21)
Ronny Nilsen, 16 (16)
Hedvig Vold, 16 (344)

http://www.osloborsvps.no  

Innkalling til ordinær generalforsamling 2019 - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-04-23 08:59:56

Ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA blir avholdt 14. mai 2019 kl. 16.00 i Oslo Børs' lokaler i Tollbugata 2.

https://www.osloborsvps.no/obvps_nor/Oslo-Boers-VPS/Aksjen/Generalforsamlinger/2019  

Notice of the Annual General Meeting 2019 - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-04-23 08:59:09

The Annual General Meeting 2019 of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 14 May 2019 at 16.00 hrs at the offices of Oslo Børs, Tollbugata. 2, Oslo.

https://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/The-share/General-Meetings/2019  

Nasdaq kunngjør kjøp av aksjer i Oslo Børs VPS

Company news

2019-04-11 09:17:42

Nasdaq, Inc. har i dag kunngjort kjøp av 844.071 aksjer i Oslo Børs VPS. Som et resultat av disse aksjekjøpene, som er gjort til en pris på NOK 158 per aksje, er over 37 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS eid av Nasdaq eller omfattet av forhåndsaksepter av Tilbudet.

Pressemeldingen fra Nasdaq er vedlagt.

http://www.osloborsvps.no Nasdaq announces purchase of shares in Oslo Børs VPS ASA_FINAL_April11_NORWEGIAN.pdf

Nasdaq announces purchases of shares in Oslo Børs VPS

Company news

2019-04-11 09:15:48

Nasdaq, Inc. announced today that it has purchased 844,071 shares in Oslo Børs VPS. As a result of the purchases, which were made at NOK 158 per share, over 37 per cent of Oslo Børs VPS shares are owned by Nasdaq or are subject to pre-commitments to accept the Offer.

The press release from Nasdaq is enclosed.

http://www.osloborsvps.no Nasdaq announces purchase of shares in Oslo Børs VPS ASA_FINAL_April11.pdf

Euronext receives the recommendation from Finanstilsynet - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-04-08 09:08:21

Euronext announces today that it has received the recommendation by the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) to the Norwegian Ministry of Finance, recommending that Euronext should be approved as a suitable owner of up to 100% of the capital of Oslo Børs VPS.

The press release from Euronext is enclosed.

http://www.osloborsvps.no Euronext_Finanstilsynet.pdf

Euronext update + extends acceptance period

Company news

2019-04-02 12:07:49

Euronext has received the declaration of non objection from its College of Regulators for the contemplated acquisition of up to 100% of the capital of Oslo Børs VPS, and extends its acceptance period to 6 may 2019. See press release enclosed.

  Euronext update +extends acceptance period.pdf

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-29 10:26:19

Ingvild Kalleberg (direktør IT og digital utvikling VPS) har 28. mars 2019 solgt 157 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158,- per aksje. Ny beholdning er 0.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-29 10:25:53

Ingvild Kalleberg (CTO VPS) has 28 March 2019 sold 157 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, she holds 0 shares in the company.

   

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-29 08:01:12

Jorunn Rummelhoff (direktør HR VPS) har 28. mars 2019 solgt 582 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158,- per aksje. Ny beholdning er 0.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-29 08:00:29

Jorunn Rummelhoff (EVP HR VPS) has 28 March 2019 sold 582 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, she holds 0 shares in the company.

   

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-28 12:45:35

Ronny Nilsen (ansattes vararepresentant Verdipapirsentralen ASA) har 28. mars 2019 solgt 1.993 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158,- per aksje. Ny beholdning er 0.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-28 12:45:05

Ronny Nilsen (deputy employee representative Verdipapirsentralen ASA) has 28 March 2019 sold 1993 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, he holds 0 shares in the company.

http://Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-27 15:28:14

Jorunn Blindheim Øystese (Direktør Juridisk / Compliance, VPS) har 27. mars 2019 solgt 2759 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158,- per aksje. Ny beholdning er 0.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-27 15:27:22

Jorunn Blindheim Øystese (EVP Legal affairs / Compliance, VPS) has 27 March 2019 sold 2759 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, she holds 0 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-27 09:11:46

Kjetil Nysæther (IT-direktør, Oslo Børs) har 27. mars 2019 solgt 4.569 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158,- per aksje. Ny beholdning er 0.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-27 09:11:28

Kjetil Nysæther (EVP IT, Oslo Børs) has 27 March 2019 sold 4569 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, he holds 0 shares in the company.

   

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-27 08:25:47

Stina Hauknes (ansattes representant i styret i Oslo Børs VPS) har 26. mars 2019 solgt 420 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158,- per aksje. Ny beholdning er 5.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-27 08:25:29

Stina Hauknes (Board employee representative Oslo Børs VPS) has 26 March 2019 sold 420 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, he holds 5 shares in the company.

   

Meldepliktig handel

Company news

2019-03-26 17:32:56

Audun Bø (adm. direktør VPS) har 26. mars 2019 solgt 258 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158 per aksje. Ny beholdning er 0.

   

Mandatory notification of trade

Company news

2019-03-26 17:32:28

Audun Bø (CEO VPS) has 26 March 2019 sold 258 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, he holds 0 shares in the company.

   

Meldepliktig handel

Company news

2019-03-26 16:30:53

Thomas Skjønhaug (ansattes representant i styret i Oslo Børs VPS) har 26. mars 2019 solgt 868 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158,- per aksje. Ny beholdning er 130.

   

Mandatory notification of trade

Company news

2019-03-26 16:30:08

Thomas Skjønhaug (Board employee representative Oslo Børs VPS) has 26 March 2019 sold 868 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, he holds 130 shares in the company.

   

Meldepliktig handel

Company news

2019-03-26 10:32:23

Øyvind Skar (direktør markedsdata, Oslo Børs) har 26. mars 2019 solgt 6.821 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158 per aksje. Ny beholdning er 38.

   

Mandatory notification of trade

Company news

2019-03-26 10:31:56

Øyvind Skar (EVP Information Services, Oslo Børs) has 26 March 2019 sold 6,821 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158 per share. After this transaction, he holds 38 shares in the company.

   

Meldepliktig handel

Company news

2019-03-25 17:57:03

Øyvind Skar (direktør markedsdata, Oslo Børs) har 25. mars 2019 solgt 179 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 158,50 per aksje. Ny beholdning er 6.859.

   

Mandatory notification of trade

Company news

2019-03-25 17:56:08

Øyvind Skar (EVP Information Services, Oslo Børs) has 25 March 2019 sold 179 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 158.50 per share. After this transaction, he holds 6.859 shares in the company.

   

Nasdaq forlenger akseptperioden for sitt bud på Oslo Børs VPS

Company news

2019-03-25 08:45:13

Nasdaq AB forlenger akseptperioden for sitt tilbud om å erverve samtlige utstedte aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Den tidligere fastsatte utløpsfristen for akseptperioden er 29. mars 2019 kl. 17.30 CET, og forlenges til 30. april 2019 kl. 17.30 CET.

Melding fra Nasdaq er vedlagt.

  Nasdaq forlenger akseptperioden for sitt bud på Oslo Børs VPS.pdf

Nasdaq Extends the Acceptance Period for its Offer for Oslo Børs VPS

Company news

2019-03-25 08:43:13

Nasdaq AB announced today that it is extending the acceptance period of its offer to acquire all of the issued shares of Oslo Børs VPS Holding ASA from previously set to expire March 29, 2019 at 17.30 CET, to April 30, 2019 at 17.30 CET.

Information from Nasdaq is enclosed.

  Nasdaq extends offer period for Oslo Børs VPS.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-25 08:38:37

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2296 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 13402 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 158,10 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1.250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes – inklusive nærståendes beholdning):

Tom Kristoffersen, 16 (16)
Øivind Amundsen, 16 (5956)
Per Eikrem, 16 (6330)
Thomas Borchgrevink, 16 (479)
Kjetil Nysæther, 16 (4569)
Øyvind Skar, 16 (7038)
Geir Heggem, 16 (5474)
Sveinung Dyrdal, 16 (8536)
Anne Ekeren Bjone, 16 (4696)
Trond Pettersen, 16 (1728)
Jorunn Rummelhoff, 16 (582)
Stina Hauknes, 2 (425)
Morten Nordby, 16 (70)
Ingvild Resaland, 16 (31)
Sissel Bakker, 10 (12)
Ronny Nilsen, 16 (1993)
Hedvig Vold, 16 (328)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-03-25 08:38:21

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2296 shares. New holding is 13402 shares. Employees paid a share price of NOK 158,10 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1,250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets – including shares owned by close associates):

Tom Kristoffersen, 16 (16)
Øivind Amundsen, 16 (5956)
Per Eikrem, 16 (6330)
Thomas Borchgrevink, 16 (479)
Kjetil Nysæther, 16 (4569)
Øyvind Skar, 16 (7038)
Geir Heggem, 16 (5474)
Sveinung Dyrdal, 16 (8536)
Anne Ekeren Bjone, 16 (4696)
Trond Pettersen, 16 (1728)
Jorunn Rummelhoff, 16 (582)
Stina Hauknes, 2 (425)
Morten Nordby, 16 (70)
Ingvild Resaland, 16 (31)
Sissel Bakker, 10 (12)
Ronny Nilsen, 16 (1993)
Hedvig Vold, 16 (328)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA – Årsberetning og årsregnskap for 2018

Company news

2019-03-20 16:27:36

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag vedtatt årsberetning og årsregnskap for 2018.

  Oslo Børs VPS Holding ASA – Årsberetning og årsregnskap for 2018.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA – Annual report and annual accounts for 2018

Company news

2019-03-20 16:26:49

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA has today approved the annual report and annual accounts for 2018.

  Oslo Børs VPS Holding ASA – Annual report and annual accounts for 2018.pdf

Meldepliktig handel

Company news

2019-03-13 15:22:45

Thomas Borchgrevink (direktør markedsovervåking og -administrasjon, Oslo Børs) har 13. mars 2019 solgt 5.500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 159,- per aksje. Ny beholdning er 463.

   

Mandatory notification of trade

Company news

2019-03-13 15:22:24

Thomas Borchgrevink (EVP Surveillance and Operations, Oslo Børs) has 13 March 2019 sold 5500 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 159 per share. After this transaction, he holds 463 shares in the company.

   

Meldepliktig handel

Company news

2019-03-12 14:12:27

Tom Kristoffersen (direktør annenhåndsmarkedet, Oslo Børs) har 12. mars 2019 solgt 2.827 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 159,- per aksje. Ny beholdning er 0.

   

Mandatory notification of trade

Company news

2019-03-12 14:11:21

Tom Kristoffersen (EVP Secondary Market) has 12 March 2019 sold 2.827 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 159 per share. After this transaction, he holds 0 shares in the company.

   

Oslo Børs VPS Holding ASA – Euronext forlenger tilbudsperioden

Company news

2019-03-11 17:49:25

Pressemeldingen fra Euronext er vedlagt.

http://www.osloborsvps.no 190311 - Euronext extends acceptance period.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA – Euronext extends acceptance period

Company news

2019-03-11 17:48:18

The press release from Euronext is enclosed.

http://www.osloborsvps.no 190311 - Euronext extends acceptance period.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - Meldepliktig handel

Company news

2019-03-11 11:14:23

Sissel Bakker (ansattes vararepresentant i styret i Verdipapirsentralen ASA) har 8. mars 2019 solgt 856 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 159,- per aksje. Ny beholdning er 2.

   

Oslo Børs VPS Holding ASA - Mandatory notification of trade

Company news

2019-03-11 11:13:25

Sissel Bakker (Deputy board employee representative Verdipapirsentralen ASA) has 8 March 2019 sold 856 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 159 per share. After this transaction, she holds 2 shares in the company.

   

Angående Nasdaqs endrede bud på Oslo Børs VPS

Company news

2019-03-04 14:59:27

Nasdaq øker tilbud og utvider tilbudsperioden

Det vises til det anbefalte tilbudet fra Nasdaq AB om å kjøpe alle utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO / OTCMKTS: OSBHF) («Oslo Børs VPS»), offentliggjort 4. februar 2019 («Nasdaq-tilbudet») og det endrede tilbudet fra Euronext N. V., offentliggjort 11. februar 2019 («Det endrede Euronext-tilbudet»).

Styret i Oslo Børs VPS har blitt informert om at Nasdaq AB i henhold til transaksjonsavtalen mellom Oslo Børs VPS og Nasdaq har besluttet å øke sin tilbudspris fra 152 kroner til 158 kroner per aksje for å møte tilbudsprisen i det endrede Euronext-budet på 158 kroner per aksje.

Styret har også blitt informert av Nasdaq om at aksjonærer som representerer mer enn en tredjedel av aksjene i Oslo Børs VPS har fornyet sin støtte til Nasdaq som det beste alternativet for Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet, og at disse har forhåndsakseptert det endrede Nasdaq-tilbudet og blitt enige om å forlenge sine ugjenkallelige forhåndsaksepter til den siste av datoene 4. mars 2020 eller den datoen som faller 60 dager etter at Euronext-tilbudet utløper eller blir trukket tilbake. Nasdaqs tilbudsperiode er videre forlenget til 29. mars 2019. Styret registrerer også at betingelsen om akseptgrad i Nasdaq-tilbudet er redusert fra minimum 90 prosent til minimum to tredeler av aksjene i Oslo Børs VPS, eller tilsvarende høyere prosent dersom det blir nødvendig for å imøtekomme evt. regulatoriske krav, og at Nasdaq-tilbudet ikke er betinget av godkjennelse fra Nasdaqs aksjonærer.

Styret har vurdert det endrede Euronext-tilbudet og det endrede Nasdaq-tilbudet.

Styret registrerer at de endrede tilbudene er like sett fra et rent finansielt ståsted. Styret vil likevel gjenta og opprettholde sin vurdering av (i) at Nasdaq er den foretrukne eieren av Oslo Børs VPS og (ii) at tilbudet fra Nasdaq bedre enn det endrede tilbudet fra Euronext vil bidra til suksess for Oslo Børs VPS-konsernet på lang sikt. Dette er begrunnet med de strategiske interessene til aktørene i kapitalmarkedet både i Norge og andre steder i Norden. Styret vil understreke at aksjonærer i Oslo Børs VPS som eier mer enn en tredjedel av aksjene i selskapet, inkludert aksjonærer som er kunder av konsernet, har ugjenkallelig akseptert Nasdaq-budet. Det vises i den forbindelse også til anbefalingene i uttalelsen fra styret i Oslo Børs VPS fra 4. februar 2019.

Basert på vurderingen av de to endrede tilbudene har styret enstemmig besluttet å anbefale aksjonærene i Oslo Børs VPS å akseptere tilbudet fra Nasdaq og ikke akseptere tilbudet fra Euronext.

Basert på det ovenfor nevnte har Oslo Børs VPS og Nasdaq blitt enige om å forlenge sluttdatoen (drop-dead date) i den inngåtte transaksjonsavtalen mellom partene (ytterligere beskrevet i tilbudsdokumentet fra Nasdaq). Sluttdatoen har blitt endret fra 31. desember 2019 til den seneste av datoene 4. mars 2020 eller 60 dager etter utløpet av den endrede Euronext-tilbudet.


For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tel. 930 60 000 eller epost per.eikrem@oslobors.no.

http://www.osloborsvps.no  

Nasdaq Raises Offer Price for Oslo Børs VPS

Company news

2019-03-04 14:56:39

Nasdaq raises offer price to NOK 158, reduces minimum acceptance condition, extends acceptance period and Drop-dead Date and reaffirms its commitment to its six-point program for the development and enhancement of Oslo Børs VPS and the Norwegian capital market.

The press release from Nasdaq is enclosed.

http://www.osloborsvps.no 2019-03-04 Nasdaq Raises Offer Price for Oslo Børs VPS_Final.pdf

Re announcement from Nasdaq

Company news

2019-03-04 14:55:10

Nasdaq AB has decided to match Euronext's amended offer

Reference is made to the recommended public offer by Nasdaq AB for all the shares of Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”) announced on 4 February 2019 (the "Nasdaq Offer") and the amended offer by Euronext N.V. announced on 11 February 2019 (the "Amended Euronext Offer").

The board of directors of Oslo Børs VPS (the "Board") has been informed that Nasdaq AB in accordance with the transaction agreement between Oslo Børs VPS and Nasdaq AB has decided to increase the offer price in the Nasdaq Offer from NOK 152 to NOK 158 per share, in order to match the offer price in the Amended Euronext Offer of NOK 158 per share.

The Board has further been informed by Nasdaq AB that shareholders representing more than 1/3 of the shares in Oslo Børs VPS have reaffirmed their support for the Nasdaq Offer as the best solution for Oslo Børs VPS and the Norwegian capital market and have agreed to extend their irrevocable pre-acceptances until the later of 4 March 2020 and 60 days after the expiration or closing of the Amended Euronext Offer and that the acceptance period for the Nasdaq Offer has been extended until 29 March 2019.

The Board also notes that the minimum acceptance condition of the Nasdaq Offer has been reduced from more than 90% to at least two-thirds of the shares of Oslo Børs VPS, or such higher percentage as may be necessary to comply with any applicable regulatory requirement, and that the Nasdaq Offer is not subject to shareholder approval.

The Board has considered the Amended Euronext Offer and the amended Nasdaq Offer.

The Board acknowledges that the amended offers are equal from a purely financial point of view, but the Board reiterates and maintains its view (i) that Nasdaq AB is the preferred owner of Oslo Børs VPS from an industrial and strategic perspective, and (ii) that the offer from Nasdaq AB would be more likely than the Amended Euronext Offer to promote the long term success of the Oslo Børs VPS Group having regard to the strategic interests of the capital market participants based in Norway and elsewhere in the Nordic region. The Board also reiterates that Oslo Børs VPS shareholders holding more than one third of the shares in Oslo Børs VPS shares, including customers of Oslo Børs VPS, have irrevocably undertaken to accept the Nasdaq Offer. Reference is in this respect also made to the recommendations in the statement by the Board dated 4 February 2019.

Based on such review, the Board has unanimously resolved to recommend the shareholders of Oslo Børs VPS to accept the amended Nasdaq Offer and not to accept the Amended Euronext Offer.
Based on the above, Oslo Børs VPS and Nasdaq AB have also agreed to amend the drop-dead date pursuant to the transaction agreement (further described in the offer document for the Nasdaq Offer). The drop-dead date has been changed from 31 December 2019 to the later of 4 March 2020 and 60 days after the expiration or closing of the Amended Euronext Offer.


For further information, please contact:

Oslo Børs VPS:
Per Eikrem
+47 93 06 00 00; per.eikrem@oslobors.no

http://www.osloborsvps.no  

Nasdaq øker budet på Oslo Børs VPS

Company news

2019-03-04 14:47:14

Nasdaq øker tilbudsprisen til 158 kroner, reduserer minste akseptbetingelse, forlenger akseptperioden og utsetter sluttdatoen og bekrefter sin forpliktelse til sekspunktsprogrammet for utvikling og styrking av Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet.

Pressemeldingen fra Nasdaq er vedlagt.

http://www.osloborsvps.no 2019-03-04 Nasdaq øker budet på Oslo Børs VPS_siste.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-02-25 08:43:55

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2202 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 15698 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 160,46 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1.250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes – inklusive nærståendes beholdning):

Tom Kristoffersen, 15 (2827)
Øivind Amundsen, 15 (5940)
Per Eikrem, 15 (6314)
Thomas Borchgrevink, 15 (5963)
Kjetil Nysæther, 15 (4553)
Øyvind Skar, 15 (7022)
Geir Heggem, 15 (5458)
Sveinung Dyrdal, 15 (8520)
Anne Ekeren Bjone, 15 (4680)
Trond Pettersen, 15 (1712)
Jorunn Rummelhoff, 15 (566)
Stina Hauknes, 1 (423)
Morten Nordby, 15 (54)
Ingvild Resaland, 15 (15)
Sissel Bakker, 9 (858)
Ronny Nilsen, 15 (1977)
Hedvig Vold, 15 (312)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-02-25 08:42:59

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2202 shares. New holding is 15698 shares. Employees paid a share price of NOK 160,4645,78 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1,250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets – including shares owned by close associates):

Tom Kristoffersen, 15 (2827)
Øivind Amundsen, 15 (5940)
Per Eikrem, 15 (6314)
Thomas Borchgrevink, 15 (5963)
Kjetil Nysæther, 15 (4553)
Øyvind Skar, 15 (7022)
Geir Heggem, 15 (5458)
Sveinung Dyrdal, 15 (8520)
Anne Ekeren Bjone, 15 (4680)
Trond Pettersen, 15 (1712)
Jorunn Rummelhoff, 15 (566)
Stina Hauknes, 1 (423)
Morten Nordby, 15 (54)
Ingvild Resaland, 15 (15)
Sissel Bakker, 9 (858)
Ronny Nilsen, 15 (1977)
Hedvig Vold, 15 (312)

http://www.osloborsvps.no  

Renteregulering for obligasjon

Company news

2019-02-22 12:11:50

Det er fastsatt ny rente for Oslo Børs VPS Holding ASAs obligasjon NO0010822455. Ny rentesats i perioden 25.02.2019 - 23.05.2019 er 2,06%.

Se vedlegg for mer informasjon.

  Interests-2019-02-21.pdf

Interest adjustment for bond

Company news

2019-02-22 12:11:03

The interest rate for the Oslo Børs VPS Holding ASA bond NO0010822455 is set at 2,06% for the period 25.02.2019 - 23.05.2019.

Please see attached document for more information.

  Interests-2019-02-21.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - Meldepliktig handel

Company news

2019-02-15 08:33:10

Morten Nordby (ansattes representant i styret i Verdipapirsentralen ASA) har 14. februar 2019 solgt 1550 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 162,- per aksje. Ny beholdning er 34.

   

Oslo Børs VPS Holding ASA - Mandatory notification of trade

Company news

2019-02-15 08:32:26

Morten Nordby (Board employee representative Verdipapirsentralen ASA) has 14 February 2019 sold 1550 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 162 per share. After this transaction, he holds 34 shares in the company.

   

Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2018

Company news

2019-02-13 07:56:54

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 77 (MNOK 76). Styret vil ikke fremme forslag om ytterligere utbytte for regnskapsåret 2018.

Inntektene var i kvartalet MNOK 268, MNOK 16 høyere enn i samme periode i fjor. For året sett under ett er økningen MNOK 52. Inntekter fra Oslo Børs og VPS har økt med henholdsvis ca. MNOK 8 og MNOK 7 sammenlignet med samme periode i 2017. For året sett under ett er økningen henholdsvis MNOK 34 og MNOK 14.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 160 i kvartalet, opp MNOK 15 fra samme periode i 2017. For året sett under ett er økningen på MNOK 46. Økningen i kvartalet skyldes i stor grad kostnader i forbindelse med prosjekter i Oslo Børs og VPS. Kostnadene er også påvirket av varsel om at Skatt Øst vil kreve endring av konsernets praksis for fradragsføring av inngående merverdiavgift i fellesregistrering for årene 2015 og 2016. Oslo Børs VPS Holding har bestridt dette, men har av forsiktighetshensyn foretatt en delvis avsetning for den varslede endringen.

Netto finansielle poster er redusert med MNOK 2 fra samme periode i fjor. Endringen skyldes rentekostnader på obligasjonslånet som ble tatt opp i mai.

I 4. kvartal ble tre nye internasjonale aktører kunder og direktemedlemmer i VPS; Clearstream Banking S.A., SIX SIS AG og Citbank Europe Plc. Kundebasen i VPS blir i økende grad internasjonal.

Euronext N.V fremsatte den 14. januar 2019 tilbud om kjøp av samtlige utstående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Nasdaq AB fremsatte den 4. februar 2019 tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Det fremgår av begge de fremsatte tilbudene at eventuell utdeling av utbytte vil medføre justering i tilbudsprisen. Renteelementene som inngår i tilbudene vil også påvirkes av eventuelle utbytteutdelinger. Styret er derfor av den oppfatning at det pt. ikke er hensiktsmessig å foreslå utdeling av ytterligere utbytte for 2018 for generalforsamlingen.
Implementering av IFRS 16 i 2019 forventes å medføre en balanseføring av eiendel og forpliktelser på MNOK 63. Leiekostnader på ca MNOK 13 vil erstattes av avskrivninger på ca MNOK 13 og rentekostnader på MNOK 2.

Oslo Børs VPS forventer at inntekter i 2019 vil utgjøre MNOK 1.081. Konsernets driftskostnader før avskrivninger og amortiseringer forventes å utgjøre MNOK 557 i 2019 (lønns- og personalkostnader på MNOK 332 og andre driftskostnader på MNOK 225). Dette inkluderer kostnader ifbm den pågående tilbudsprosessen.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q418.pdf
Oslo Børs VPS - kvartalspresentasjon Q4.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA – 4th quarter 2018

Company news

2019-02-13 07:55:17

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 77 million for the fourth quarter of 2018 (NOK 76 million). The Board of Directors will not propose the payment of a further dividend for the 2018 accounting year.

Reported revenue for the fourth quarter of 2018 was NOK 268 million, which is NOK 16 million higher than in the fourth quarter of 2017. Reported revenue for 2018 as a whole was NOK 52 million higher than in 2017. Revenue from Oslo Børs and VPS increased by approximately NOK 8 million and NOK 7 million respectively compared with the fourth quarter of 2017, while for 2018 as a whole revenue from Oslo Børs and VPS increased by NOK 34 million and NOK 14 million respectively.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 160 million in the fourth quarter of 2018, an increase of NOK 15 million from the fourth quarter of 2017. For 2018 as a whole, operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value were NOK 46 million higher than in 2017. The increase in the quarter was principally due to costs in connection with projects at Oslo Børs and VPS. The Group’s operating expenses were also affected by the notification that Tax East (one of the regional offices of the Norwegian Tax Administration) will require the group to change its practice of deducting input value-added tax in a joint registration for the years 2015 and 2016. Oslo Børs VPS Holding has disputed this but has made a proportionate provision in its accounts for the change for the sake of prudence.

Net financial income for the fourth quarter of 2018 was NOK 2 million lower than in the same period in 2017. The change was due to interest expense on the bond loan that the group issued in May.

In the fourth quarter, three new international companies became customers and direct members of VPS, namely Clearstream Banking S.A., SIX SIS AG and Citibank Europe Plc. VPS’s customer base is becoming increasingly international.

The offers put forward by Euronext NV and Nasdaq AB state that the distribution of any dividend will result in their offer price being adjusted. The interest payments that form part of the offers will also be affected by any dividend payments. The Board of Directors is therefore of the opinion that it is currently not appropriate for it to propose the payment of a further dividend for 2018 for approval by the Annual General Meeting.

Implementing IFRS 16 in 2019 is expected to lead to assets and liabilities of NOK 63 million being recognised on the balance sheet. Leasing costs of approximately NOK 13 million will be replaced by depreciation of approximately NOK 13 million and interest expense of NOK 2 million.

Oslo Børs VPS expects its 2019 revenues to total NOK 1,081 million. The group’s operating expenses before depreciation and amortisation are expected to be around NOK 557 million in 2019 (salary and personnel costs of NOK 332 million and other operating expenses of NOK 225 million). This includes costs associated with the current offer process.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q418_E.pdf
Oslo Børs VPS - kvartalspresentasjon Q4.pdf

Euronext øker budet

Company news

2019-02-11 08:21:18

Euronext har i dag meldt at de øker budet på aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA fra NOK 145 til NOK 158 kroner per aksje. Samtidig utvides tilbudsperioden til 11. mars klokken 17:30.

Dagens pressemelding fra Euronext er vedlagt.

http://www.osloborsvps.no 2019-02-11 Euronext Oslo Børs revised offer press release.pdf

Euronext increases offer price

Company news

2019-02-11 08:18:03

Euronext has today announced that the offer price for the shares in Oslo Børs VPS Holding ASA is being increased from NOK 145 to NOK 158 per share. The acceptance period of the offer is extended to 11 March at 17:30 CET.

The press release from Euronext is enclosed.

  2019-02-11 Euronext Oslo Børs revised offer press release.pdf

Styrets anbefaling og Arctic Securities sin fairness opinion

Company news

2019-02-04 08:46:38

Det vises til tilbud fra Nasdaq AB om å kjøpe alle utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Tilbudet er anbefalt av styret i Oslo Børs VPS.

Vedlagt er styrets anbefaling, samt Arctic Securities sin "fairness opinion".

http://www.osloborsvps.no 2019-02-04 Styrets anbefaling og Arctic Securities' fairness opinion.pdf

Board statement and fairness opinion

Company news

2019-02-04 08:42:05

Reference is made to the offer from Nasdaq AB to acquire all outstanding shares in Oslo Børs VPS Holding ASA.

The offer is recommended by the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA.

The statement from the Board of Directors together with the fairness opinion from Arctic Securities is enclosed.

http://www.osloborsvps.no 2019-02-04 Board statement and Arctic Securities' fairness opinion.pdf

Tilbudsdokumentet til Nasdaq er publisert

Company news

2019-02-04 08:36:13

Nasdaq AB har i dag offentliggjort tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Tilbudsdokumentet er vedlagt.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA anbefaler budet.

http://www.osloborsvps.no Nasdaq tilbudsdokument (Final).PDF

Offer document from Nasdaq is published

Company news

2019-02-04 08:34:12

Nasdaq AB has today published the offer document for its tender offer to acquire all issued and outstanding shares of Oslo Børs VPS Holding ASA. The document is enclosed.

The offer from Nasdaq is supported by the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA.

http://www.osloborsvps.no Nasdaq offer on Oslo Børs VPS - Offer document (Final).PDF

Euronext står ved planen om å gjennomføre oppkjøpet av Oslo Børs VPS

Company news

2019-02-04 08:12:56

Euronext tar til etterretning avgjørelsen til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA («Oslo Børs VPS») om å ikke anbefale Euronexts tilbud1, selv om det har støtte av et flertall av aksjonærene i Oslo Børs VPS.

Euronext står ved planen om å gjennomføre oppkjøpet av Oslo Børs VPS.

En pressemelding fra Euronext av 4. februar 2019 er vedlagt.

http://www.osloborsvps.no 2019-02-04 Euronext står ved planen om å gjennomføre oppkjøpet av Oslo Børs VPS.pdf

Euronext reaffirms its commitment to complete the acquisition of Oslo Børs VPS

Company news

2019-02-04 08:09:38

Euronext acknowledges the decision of the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA not to recommend Euronext’s offer1, even though Euronext’s offer is supported by the majority of Oslo Børs VPS shareholders.

Euronext reaffirms its commitment to complete the acquisition of Oslo Børs VPS.

A press release of 4 February 2019 from Euronext is enclosed.

http://www.osloborsvps.no 2019-02-04_Euronext reaffirms its commitment.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - Meldepliktig handel

Company news

2019-01-31 13:01:34

Ingvild Resaland (ansattes representant i styret i Oslo Børs ASA) har 31. januar 2019 solgt 1447 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 152,- per aksje. Ny beholdning er 0.

   

Oslo Børs VPS Holding ASA - Mandatory notification of trade

Company news

2019-01-31 13:00:42

Ingvild Resaland (Board employee representative Oslo Børs ASA) has 31 January 2019 sold 1447 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 152 per share. After this transaction, she holds 0 shares in the company.

   

Nasdaq legger inn bud på Oslo Børs VPS – anbefales av styret

Company news

2019-01-30 08:00:55

Nasdaq AB har i dag kunngjort at selskapet vil fremsette et offentlig tilbud om å erverve samtlige aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 152 per aksje.

Det formelle tilbudet vil bli fremsatt i henhold til et tilbudsdokument som ventes å bli offentliggjort omkring 4. februar 2019.

Basert på en samlet evaluering av faktorene som ansees relevante, anser styret i Oslo Børs VPS at tilbudet er det beste alternativet for alle interessentene (inklusive aksjonærer, utstedere, investorer, banker og investeringsbanker som opererer i det norske kapitalmarkedet) og anbefaler derfor enstemmig at aksjonærene i Oslo Børs VPS godtar tilbudet, og at de ikke godtar tilbudet om å erverve aksjene i Oslo Børs VPS som er fremsatt av Euronext NV.

Nasdaq AB tilbyr NOK 152 i kontanter per aksje i Oslo Børs VPS, pluss en rentebetaling på 6 % pro anno av tilbudsprisen, beregnet pro-rata per dag fra 29. januar 2019 til betingelsene i tilbudet er oppfylt eller frafalt.

Aksjonærer som representerer 35,11 % av Oslo Børs VPS’ samlede antall aksjer i Oslo Børs VPS har gitt sin forhåndsaksept av tilbudet. De to største aksjonærene i Oslo Børs VPS (DNB og KLP) er blant aksjonærene som har forhåndsakseptert.

Vedlagt er en felles pressemelding fra Nasdaq AB og Oslo Børs VPS Holding ASA om saken.

Det inviteres til pressekonferanse i Oslo Børs’ lokaler i Tollbugata 2 klokken 10:00 onsdag 30. januar.

http://www.osloborsvps.no Nasdaq_Oslo Bors VPS_Pressemelding 30.01.2019.pdf

Nasdaq to make an offer to acquire Oslo Børs VPS - supported by the Oslo Børs VPS Board of Directors

Company news

2019-01-30 08:00:09

Nasdaq AB announced today that it will make a public offer to acquire all of the issued shares of Oslo Børs VPS Holding ASA at NOK 152 per share.

The formal Offer will be made pursuant to an offer document, which is expected to be published on or around 4 February 2019.

Based on an overall evaluation of the factors considered relevant, the Board of Directors of Oslo Børs VPS considers that the offer is the best alternative for all stakeholders (including shareholders, issuers, investors, banks and investment banks operating in the Norwegian capital market) and therefore unanimously recommends that the shareholders of Oslo Børs VPS accept the offer and do not accept the offer to acquire the shares of Oslo Børs VPS made by Euronext NV.

Nasdaq AB is offering NOK 152 in cash per share in Oslo Børs VPS, plus an interest payment of 6% per annum on the offer price, pro-rated per day from 29 January 2019 until the conditions to the Offer have been fulfilled or waived.

Nasdaq AB has received irrevocable pre-acceptances of the Offer from shareholders representing 35.11% of the total shares of Oslo Børs VPS. Pre-accepting shareholders include Oslo Børs VPS’ two largest shareholders (DNB and KLP).

Enclosed is a joint press release from Nasdaq AB and Oslo Børs VPS Holding ASA regarding the offer.

A press conference will be held in the premises of Oslo Børs, Tollbugata 2, Oslo at 10:00 Wednesday 30 January.

http://www.osloborsvps.no Nasdaq_Oslo Bors VPS_Press Release 30.01.19.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-01-25 08:42:19

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2371 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 17900 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 145,78 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1.250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes – inklusive nærståendes beholdning):

Tom Kristoffersen, 17 (2812)
Øivind Amundsen, 17 (5925)
Per Eikrem, 17 (6299)
Thomas Borchgrevink, 17 (5948)
Kjetil Nysæther, 17 (4538)
Øyvind Skar, 17 (7007)
Geir Heggem, 17 (5443)
Sveinung Dyrdal, 17 (8505)
Anne Ekeren Bjone, 17 (4665)
Trond Pettersen, 17 (1697)
Jorunn Rummelhoff, 17 (551)
Stina Hauknes, 2 (422)
Morten Nordby, 17 (1589)
Ingvild Resaland, 17 (1447)
Sissel Bakker, 10 (849)
Ronny Nilsen, 17 (1962)
Hedvig Vold, 17 (297)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2019-01-25 08:41:49

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2371 shares. New holding is 17900 shares. Employees paid a share price of NOK 145,78 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1,250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets – including shares owned by close associates):

Tom Kristoffersen, 17 (2812)
Øivind Amundsen, 17 (5925)
Per Eikrem, 17 (6299)
Thomas Borchgrevink, 17 (5948)
Kjetil Nysæther, 17 (4538)
Øyvind Skar, 17 (7007)
Geir Heggem, 17 (5443)
Sveinung Dyrdal, 17 (8505)
Anne Ekeren Bjone, 17 (4665)
Trond Pettersen, 17 (1697)
Jorunn Rummelhoff, 17 (551)
Stina Hauknes, 2 (422)
Morten Nordby, 17 (1589)
Ingvild Resaland, 17 (1447)
Sissel Bakker, 10 (849)
Ronny Nilsen, 17 (1962)
Hedvig Vold, 17 (297)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - foreløpig regnskap 4. kvartal 2018

Company news

2019-01-17 07:43:07

Med bakgrunn i fremlagt tilbud fra Euronext om kjøp av samtlige utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding, offentligjøres foreløpig regnskap for 4. kvartal 2018. Tallene er ikke revidert.

Ordinær delårsrapport vil offentliggjøres som planlagt den 13. februar 2019, og det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme endringer fra foreløpig regnskap til delårsrapporten. Styret vil i forbindelse med delårsrapporten offentliggjøre sitt forslag til utbytte for regnskapsåret 2018.

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 76 (MNOK 76).

Foreløpig kvartalsrapport for 4. kvartal er vedlagt.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Foreløpig regnskap Q418.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA – preliminary accounts 4th quarter 2018

Company news

2019-01-17 07:41:27

In view of the offer from Euronext N.V to aquire all oustanding shares in Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs VPS Holding is publishing preliminary accounts for the fourth quarter of 2018. The accounting information included in these preliminary accounts has not been audited.

An ordinary interim report will be published as planned on 13 February 2019, and it is to be noted that the information it contains may differ from that contained in these preliminary accounts. The Board of Directors will publish its dividend proposal for the 2018 accounting year in connection with the interim report.

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 76 million for the fourth quarter of 2018 (NOK 76 million).

The preliminary 4th quarter 2018 report is enclosed.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Foreløpig regnskap Q418_E.pdf

Tilbudsdokumentet til Euronext er publisert

Company news

2019-01-14 11:13:25

Euronext N.V. har i dag offentliggjort tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Se vedlegg.

Med henvisning til melding av 11. januar 2019 anbefaler styret sterkt at aksjonærene avventer styrets endelige anbefaling før de tar stilling til noe bud.

http://www.osloborsvps.no oslo_bors_vps_offer_document.pdf

Offer document from Euronext is published

Company news

2019-01-14 11:11:49

Euronext N.V. has today published the offer document for its tender offer to acquire all issued and outstanding shares of Oslo Børs VPS Holding ASA. The document is enclosed.

Reference is made to the release of 11 January from Oslo Børs VPS. The Board of Directors strongly recommends that shareholders await its final recommendation before taking a position on the tender offer.

http://www.osloborsvps.no oslo_bors_vps_offer_document.pdf

Styret avgir sin anbefaling senest innen utgangen av februar

Company news

2019-01-11 14:45:14

Det vises til pressemeldinger av 24. og 28. desember 2018, samt 4. januar 2019 vedr. planlagt bud fra Euronext N.V. på utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA («Oslo Børs VPS»).

Styret i Oslo Børs VPS inviterte 4. januar til en prosess hvor aktørene som er interesserte får muligheten til å komme med bud på aksjene i Oslo Børs VPS. Bakgrunnen for dette var kjennskap til at det også fantes andre relevante aktører enn Euronext som var interesserte, men som ikke deltok i den omtalte auksjonen som var initiert av noen aksjonærer i desember.

Etter invitasjonen har flere interessenter meldt sin interesse. Det er avholdt møter med enkelte av disse og det er avtalt nye møter hvor interessenter møter administrasjonen i Oslo Børs VPS. Styret er i en prosess som har som mål å finne den beste løsningen for aksjonærenes verdier, i tillegg til en god plan for videreutvikling av børsen og verdipapirsentralen i Norge, herunder blant annet kapitaltilgangen til selskapene som benytter seg av markedsplassene til Oslo Børs.

Styret ser at det pågående arbeidet blir omfattende, og tar tid. Det er svært viktige vurderinger som skal gjøres, og styret setter nå opp en tidsplan hvor det vil gi sin vurdering og anbefaling til aksjonærene senest innen utgangen av februar. Styret anbefaler sterkt at aksjonærene avventer styrets endelige anbefaling før de tar stilling til noe bud.

Arctic Securities er engasjert for å bistå styret i arbeidet. Interessenter kan kontakte Jon Gunnar Pedersen på tlf. 484 03 220.For ytterligere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, styreleder Oslo Børs VPS, tel. 915 215 22
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS, tel. 905 50 495

http://www.osloborsvps.no  

The Board of Directors will issue its recommendation by the end of February at the latest

Company news

2019-01-11 14:43:36

Reference is made to the press releases of 24 and 28 December 2018 and of 4 January 2019 in respect of the tender offer by Euronext N.V. for all the outstanding shares in Oslo Børs VPS Holding ASA (“Oslo Børs VPS”).

On 4 January the Board of Directors of Oslo Børs VPS invited relevant parties that may be interested in the opportunity of making an offer for the shares in Oslo Børs VPS to participate in an offer process. The background to this was the information that there were relevant parties other than Euronext who were interested but who did not participate in the auction in question that was initiated by some shareholders in December.

Following the invitation, a number of parties have expressed interest. Meetings have been held with some of these and new meetings have been agreed for interested parties to meet with the management of Oslo Børs VPS. The Board is engaged in a process the aim of which is to find the optimal solution in terms of shareholder value, in addition to a high-quality plan for the further development of Norway’s stock exchange and central securities depository, including in relation to matters such as the ability of companies that make use of the Oslo Børs marketplaces to access capital.

The Board of Directors can see that the work currently being undertaken will be extensive and will take time. There are very important factors for the Board to consider and it has drawn up a schedule according to which it will provide shareholders with its evaluation and recommendation by the end of February at the latest. The Board of Directors strongly recommends that shareholders await its final recommendation before taking a position on the tender offer.

Arctic Securities has been appointed to assist the Board with its work. Interested parties may contact Jon Gunnar Pedersen on tel. +47 484 03 220.


For further information, please contact:
Catharina Hellerud, Chair of the Board of Directors of Oslo Børs VPS, tel. +47 915 215 22
Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS, tel. +47 905 50 495

http://www.osloborsvps.no  

Inviterer til budprosess

Company news

2019-01-04 09:53:36

Det vises til pressemeldinger av 24. og 28. desember 2018 vedr. planlagt bud fra Euronext N.V. på utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Styret i Oslo Børs VPS Holding har med bakgrunn i kjennskap til at det også finnes andre relevante aktører som ikke deltok i den kompakte auksjonen som ble avholdt i desember, besluttet å invitere til en prosess hvor aktørene som er interessert får muligheten til å komme med bud på aksjene i Oslo Børs VPS.

Prosessen vil foregå nå i januar og ha som mål å finne den beste løsningen for aksjonærenes verdier, i tillegg til Børsens og verdipapirsentralens funksjoner i det norske markedet. Det vil bli avholdt møter med Euronext og andre interessenter før styret vil gi sin vurdering og anbefaling til aksjonærene.
Styret i Oslo Børs VPS har engasjert Arctic Securities til å bistå i arbeidet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, styreleder Oslo Børs VPS Holding, tel. 915 215 22
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS Holding, tel. 905 50 495

http://www.osloborsvps.no  

Invitation to participate in an offer process

Company news

2019-01-04 09:52:06

Reference is made to the press releases of 24 and 28 December 2018 in respect of the planned tender offer by Euronext N.V. for all the outstanding shares of Oslo Børs VPS Holding ASA.

Against the background of the information that some other relevant parties did not participate in the compact auction process that was carried out in December, the Board of Oslo Børs VPS Holding has decided to invite relevant parties that may be interested in the opportunity of making an offer for shares in Oslo Børs VPS to participate in an offer process.

The process will take place now in January, and the objective will be to find the optimal solution in the best interests both of shareholder value and of the functions of the group's stock exchange and central securities depository activities in the Norwegian securities market. The Board intends to hold meetings with Euronext and other interested parties before it issues its evaluation and recommendation to shareholders.

The Board of Oslo Børs VPS has engaged Arctic Securities as an advisor to assist with this process.

For more information, please contact:
Catharina Hellerud, Chair of the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding,
tel. +47 915 215 22
Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS Holding, tel. +47 905 50 495

http://www.osloborsvps.no  

Vedrørende planlagt bud på Oslo Børs VPS Holding ASA fra Euronext N.V.

Company news

2018-12-28 13:24:06

Det vises til melding av 24. desember 2018, der styret i Oslo Børs VPS Holding ASA (OBVPS) opplyste om at det var blitt orientert om at Euronext N.V. planlegger å legge inn et bud på selskapet i januar 2019.

OBVPS er i etterkant gjort kjent med at en kompakt auksjonsprosess som fant sted i forkant av at styret ble varslet, ble gjennomført på en måte som medførte at enkelte strategiske relevante aktører ikke deltok. OBVPS vil derfor vurdere hvilke initiativ som er nødvendig for å maksimere aksjonærenes verdier, og best mulig ivareta børsens og verdipapirsentralens funksjoner i det norske verdipapirmarkedet.

OBVPS tar sikte på å avholde et møte med Euronext tidlig i januar. OBVPS har engasjert Arctic Securities som rådgiver i arbeidet med å vurdere budet. Selskapet vil komme tilbake med mer informasjon om prosessen på egnet måte.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, styreleder Oslo Børs VPS Holding, tel. 915 215 22
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS Holding, tel. 905 50 495

https://www.osloborsvps.no/  

Regarding contemplated offer on Oslo Børs VPS Holding ASA from Euronext N.V.

Company news

2018-12-28 13:23:13

Reference is made to the press release of 24 December 2018 where the board of Oslo Børs VPS Holding ASA (OBVPS) stated that it had been informed that Euronext N.V. is planning a tender offer on the company in January 2019.

OBVPS has subsequently been made aware that a compact auction process which was carried out prior to the board being notified, was carried out such that certain strategic relevant participants did not take part in the process. OBVPS will therefore consider which initiatives are necessary to maximize shareholder values and to the largest extent ensure the functions of the Exchange and the Central Securities Depository in the Norwegian securities market.

OBVPS is contemplating a meeting with Euronext in early January. OBVPS has engaged Arctic Securities as advisor in the work of assessing the offer. The company will provide more information on the process in an adequate matter.

For more information, please contact:
Catharina Hellerud, Chair of the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding, tel. +47 915 215 22
Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS Holding, tel. +47 905 50 495

https://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS  

Varsel om bud på Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-12-24 08:09:05

Styret i Oslo Børs VPS har blitt orientert om at Euronext N.V. planlegger å legge inn et bud på selskapet i januar 2019. Link til melding fra Euronext er vedlagt.

Styret vil vurdere budet og komme med en uttalelse og en anbefaling til aksjonærene når det foreligger.

Euronext N.V. er en pan-europeisk børsgruppering som eier og opererer markedsplasser i Amsterdam, Brussel, Paris og Lisboa.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, styreleder Oslo Børs VPS, tel. 915 215 22

Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS, tel. 905 50 495

http://hugin.info/137742/R/2230033/876156.pdf  

Notification of offer on the shares in Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-12-24 08:04:21

The board of Oslo Børs VPS has been informed by the pan-European stock exchange group Euronext N.V. that Euronext is planning a tender offer for all the outstanding shares of the company in January 2019. Link to the press release from Euronext regarding the offer is enclosed.

The board of Oslo Børs VPS will evaluate the offer and provide the shareholders with a statement and a recommendation when the offer is presented.

Euronext owns and operates market places in Amsterdam, Brussels, Paris, Lisbon and Dublin.

For more information, please contact:
Catharina Hellerud, Chair of the Board of Directors of Oslo Børs VPS, tel. +47 915 215 22

Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS, tel. +47 905 50 495

http://hugin.info/137742/R/2230033/876156.pdf  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-12-19 08:12:50

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3573 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 20.271 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 107,24 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1.250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes – inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 24 (38397)
Tom Kristoffersen, 24 (2795)
Øivind Amundsen, 24 (5908)
Per Eikrem, 24 (6282)
Thomas Borchgrevink, 24 (5931)
Kjetil Nysæther, 24 (4521)
Øyvind Skar, 24 (6990)
Audun Bø, 24 (258)
Jorunn Blindheim Øystese, 24 (2759)
Geir Heggem, 24 (5426)
Sveinung Dyrdal, 24 (8488)
Aleksander Nervik, 24 (2725)
Trond Pettersen, 24 (1680)
Jorunn Rummelhoff, 24 (534)
Ingvild Kalleberg, 25 (157)
Stina Hauknes, 12 (420)
Morten Nordby, 24 (1572)
Thomas Skjønhaug, 24 (998)
Ingvild Resaland, 24 (1430)
Sissel Bakker, 15 (839)
Ronny Nilsen, 24 (1945)
Hedvig Vold, 24 (280)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-12-19 08:11:25

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3573 shares. New holding is 20271 shares. Employees paid a share price of NOK 107,24 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1,250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets – including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 24 (38397)
Tom Kristoffersen, 24 (2795)
Øivind Amundsen, 24 (5908)
Per Eikrem, 24 (6282)
Thomas Borchgrevink, 24 (5931)
Kjetil Nysæther, 24 (4521)
Øyvind Skar, 24 (6990)
Audun Bø, 24 (258)
Jorunn Blindheim Øystese, 24 (2759)
Geir Heggem, 24 (5426)
Sveinung Dyrdal, 24 (8488)
Aleksander Nervik, 24 (2725)
Trond Pettersen, 24 (1680)
Jorunn Rummelhoff, 24 (534)
Ingvild Kalleberg, 25 (157)
Stina Hauknes, 12 (420)
Morten Nordby, 24 (1572)
Thomas Skjønhaug, 24 (998)
Ingvild Resaland, 24 (1430)
Sissel Bakker, 15 (839)
Ronny Nilsen, 24 (1945)
Hedvig Vold, 24 (280)

http://www.osloborsvps.no  

Håvard S. Abrahamsen ny børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding

Company news

2018-12-06 08:33:21

Håvard S. Abrahamsen (52) er ansatt som ny børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding. Han tiltrer stillingen senest 1. juli 2019.

Abrahamsen kommer fra stillingen som partner i PwC. Han har vært partner siden 2002 og i perioden 2010-2018 var han adm. direktør for PwC Norge. De siste fem årene har han også vært en del av PwCs globale styre. Før hans tid i PwC var han åtte år på Oslo Børs, senest som Direktør Aksjer.

Håvard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og høyere revisorstudium fra NHH.

Det var særlig avgjørende for ansettelsen at Abrahamsen har lang og bred toppledererfaring fra et kompetansetungt miljø i kapital- og bedriftsmarkedet, fra endringsledelse samt at han har erfaring med tilsyn og myndighetskontakt – nasjonalt og internasjonalt.

Han vil blant annet bidra til at Oslo Børs fortsetter å utvikle markedsplasser og tjenester slik at selskapet kan øke den nasjonale og internasjonale interessen for notering og handel på markedsplassene ytterligere. Han vil også bidra til videreutviklingen av VPS, som står foran en større endringsfase med en ny konkurransesituasjon og økt internasjonal standardisering og effektivisering.

- Som konsernsjef og børsdirektør har man en synlig og bred rolle som stiller store krav til lederskap både faglig og kommersielt. Oslo Børs VPS Holding er en sentral del av norsk finansiell infrastruktur, og det å oppretteholde tillit til aktører i inn- og utland er svært viktig. Med sin erfaring og bakgrunn har Håvard det beste utgangspunktet for å lede Oslo Børs og konsernet fremover, sier styreleder Catharina Hellerud.

Et arbeidsutvalg i styret har arbeidet med ansettelsesprosessen, med støtte fra Korn Ferry.

Bente A. Landsnes fortsetter som børsdirektør og konsernsjef inntil Håvard S. Abrahamsen begynner i stillingen.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, styreleder Oslo Børs VPS, tel. 915 215 22
Håvard S. Abrahamsen, påtroppende børsdirektør og konsernsjef Oslo Børs VPS, tel. 952 60 779
Bente A. Landsnes, børsdirektør og konsernsjef Oslo Børs VPS, tel. 905 50 495

http://www.osloborsvps.no  

Håvard S. Abrahamsen to be the new President and CEO of Oslo Børs and Oslo Børs VPS Holding

Company news

2018-12-06 08:32:44

Håvard S. Abrahamsen (52) has been appointed as the new President and CEO of Oslo Børs and Oslo Børs VPS Holding. He will take up the role on 1 July 2019 at the latest.

Håvard S. Abrahamsen joins the group from his position as a partner at PwC. He has been a partner at PwC since 2002, and he was Managing Director of PwC Norway between 2010 and 2018. He has also been on PwC’s Global Board for the last five years. Before joining PwC, Håvard spent eight years at Oslo Børs, where his final role was Executive Vice President, Equity Markets.

Håvard holds a master’s degree in economics and business administration from BI Norwegian Business School and a master’s degree in accounting and auditing from the Norwegian School of Economics.

Håvard S. Abrahamsen’s considerable and wide-ranging senior management experience at an expertise-based company working in the capital and corporate markets, his experience of change management, and his experience of interacting with supervisors and other authorities at the national and international level were decisive factors in his appointment.

One of Håvard’s tasks will be to continue to develop Oslo Børs’ marketplaces and services in ways that enable the company to further increase the level of national and international interest in listing and trading on its marketplaces. He will also assist with the further development of VPS, which is facing a period of major change with a new competitive situation as well as greater international standardisation and efficiency.

“The role of President and CEO is high-profile and wide-ranging, and it necessitates significant leadership from both a technical and commercial perspective. Oslo Børs VPS Holding is a key part of Norway’s financial infrastructure, and maintaining the trust of participants from both Norway and abroad is particularly important. Håvard’s experience and background mean he is in the best possible position to lead Oslo Børs and the group going forward”, comments Catharina Hellerud, Chair of the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding.

The appointment process was conducted by a working committee of the Board, with support from Korn Ferry.

Bente A. Landsnes will continue as President and CEO until Håvard S. Abrahamsen takes up the position.

For more information, please contact:
Catharina Hellerud, Chair of the Board of Directors of Oslo Børs VPS, tel. +47 915 215 22
Håvard S. Abrahamsen, incoming President and CEO of Oslo Børs VPS, tel. +47 952 60 779
Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS, tel. +47 905 50 495

http://www.osloborsvps.no  

Utbytte på 4,00 kr pr. aksje

Company news

2018-12-05 14:00:20

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 15. mai 2018, i dag vedtatt utdeling av et utbytte på NOK 4,00 pr. aksje. Utbyttet deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 7. desember 2018.

Siste handledag inklusive rett til utbytte er 7. desember 2018. Første handledag eksklusive rett til utbytte er 10. desember 2018. Utbetaling ventes å finne sted 17. desember 2018.

Utbyttebeløp: NOK 4,00 per aksje

Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 7. desember 2018
Ex-dato: 10. desember 2018
Record date (eierregisterdato): 11. desember 2018
Betalingsdato: 17. desember 2018
Vedtaksdato: 5. desember 2018

http://www.osloborsvps.no  

Dividend of NOK 4.00 per share

Company news

2018-12-05 13:59:36

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA has, based on the mandate approved by the annual general meeting on 15 May 2018, resolved to pay a dividend of NOK 4.00 per share. The dividend will be paid to shareholders in Oslo Børs VPS Holding ASA who are on the register on 7 December 2018.

The last day on which the shares will be traded inclusive of the right to the dividend is 7 December 2018. The first day on which the shares will be traded exclusive of the right to the dividend is 10 December 2018. The dividend is expected to be paid on 17 December 2018.

Dividend amount: NOK 4.00 per share

Declared currency: NOK
Last day including right: 7 December 2018
Ex-date: 10 December 2018
Record date: 11 December 2018
Payment date: 17 December 2018
Date of approval: 5 December 2018

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-11-23 08:49:10

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3435 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 23844 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 108,14 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1.250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes – inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 23 (38373)
Tom Kristoffersen, 23 (2771)
Øivind Amundsen, 23 (5884)
Per Eikrem, 23 (6258)
Thomas Borchgrevink, 23 (5907)
Kjetil Nysæther, 23 (4497)
Øyvind Skar, 23 (6966)
Audun Bø, 23 (234)
Jorunn Blindheim Øystese, 23 (2735)
Geir Heggem, 23 (5402)
Sveinung Dyrdal, 23 (8464)
Aleksander Nervik, 23 (2701)
Trond Pettersen, 23 (1656)
Jorunn Rummelhoff, 23 (510)
Ingvild Kalleberg, 23 (132)
Stina Hauknes, 12 (408)
Morten Nordby, 23 (1548)
Thomas Skjønhaug, 23 (974)
Ingvild Resaland, 23 (1406)
Sissel Bakker, 14 (824)
Ronny Nilsen, 23 (1921)
Hedvig Vold, 23 (256)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-11-23 08:48:46

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3435 shares. New holding is 23844 shares. Employees paid a share price of NOK 108,14 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1,250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets – including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 23 (38373)
Tom Kristoffersen, 23 (2771)
Øivind Amundsen, 23 (5884)
Per Eikrem, 23 (6258)
Thomas Borchgrevink, 23 (5907)
Kjetil Nysæther, 23 (4497)
Øyvind Skar, 23 (6966)
Audun Bø, 23 (234)
Jorunn Blindheim Øystese, 23 (2735)
Geir Heggem, 23 (5402)
Sveinung Dyrdal, 23 (8464)
Aleksander Nervik, 23 (2701)
Trond Pettersen, 23 (1656)
Jorunn Rummelhoff, 23 (510)
Ingvild Kalleberg, 23 (132)
Stina Hauknes, 12 (408)
Morten Nordby, 23 (1548)
Thomas Skjønhaug, 23 (974)
Ingvild Resaland, 23 (1406)
Sissel Bakker, 14 (824)
Ronny Nilsen, 23 (1921)
Hedvig Vold, 23 (256)

http://www.osloborsvps.no  

Renteregulering for obligasjon - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-11-22 15:07:39

Det er fastsatt ny rente for Oslo Børs VPS Holding ASAs obligasjon NO0010822455. Ny rentesats i perioden 23.11.2018 - 25.02.2019 er 2,01%.

Se vedlegg for mer informasjon.

http://www.osloborsvps.no Interests-2018-11-21.pdf

Interest adjustment for bond - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-11-22 15:07:12

The interest rate for the Oslo Børs VPS Holding ASA bond NO0010822455 is set at 2.01% for the period 23.11.2018 - 25.02.2019.

Please see attached document for more information.

http://www.osloborsvps.no Interests-2018-11-21.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2018

Company news

2018-11-01 07:36:28

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 84 (MNOK 80).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den høye markedsaktiviteten har fortsatt inn i 3. kvartal, både i første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner. Inntektene var i kvartalet MNOK 248, MNOK 15 høyere enn i samme periode i fjor. Hittil i år er økningen MNOK 36.

Inntekter fra Oslo Børs og VPS har økt med henholdsvis ca. MNOK 13 og MNOK 2 sammenlignet med samme periode i 2017. Hittil i år er økningen henholdsvis MNOK 26 og MNOK 7.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 128 i kvartalet, opp MNOK 9 fra samme periode i 2017. Økningen skyldes i stor grad prosjektkostnader i Oslo Børs og VPS. Hittil i år er økningen på MNOK 31.

Netto finansielle poster er redusert med MNOK 2 fra samme periode i fjor. Endringer skyldes rentekostnader på obligasjonslånet som ble tatt opp i mai.

Oppstartsselskaper har gjerne familie og venner som kapitalkilde og aksjonærer. Den nye listen Family & Friends gjør det mulig for disse selskapene å få inn nye eiere og investorer, og gir enkel tilgang til omsetning av sine aksjer. Family & Friends er et tilbud til oppstartselskaper, familieselskaper og andre som ønsker å synliggjøre kjøps- og salgsinteresse eller pris på unoterte aksjer.

Oslo Børs har besluttet å legge forholdene til rette for å kunne notere og handle børsnoterte aksjer i andre valuter enn i NOK. Aktuelle valutaer er Euro, SEK og DKK. Over tid kan også andre valutaer være aktuelt. Produktet antas å være på plass i løpet av første halvår 2019.

De markedsmessige forholdene og konsernets inntekter vil variere over tid, men konsernet har som mål å skape grunnlag for en underliggende vekst i virksomheten uavhengig av varierende markedsforhold. Konsernet har mål om over tid å oppnå en årlig gjennomsnittlig vekst i underliggende EBITDA på 5% fra 2016. Konsernets driftskostnader før avskrivninger og amortiseringer forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 550, og på samme nivå i årene 2019 - 2021.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q318.pdf
Oslo Børs VPS - Q318.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA – 3rd quarter 2018

Company news

2018-11-01 07:34:57

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The third quarter saw continued high levels of market activity in the primary and secondary equity and fixed income markets. Reported revenue for the third quarter of 2018 was NOK 248 million, which is NOK 15 million higher than in the third quarter of 2017. Reported revenue for the first nine months of 2018 was NOK 36 million higher than in the first nine months of 2017.

Revenue from Oslo Børs and VPS increased by approximately NOK 13 million and NOK 2 million respectively compared with the same quarter in 2017, while for the first nine months of 2018 revenue from Oslo Børs and VPS increased by NOK 26 million and NOK 7 million respectively.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 128 million in the third quarter of 2018, an increase of NOK 9 million from the third quarter of 2017. The increase was principally due to project costs at Oslo Børs and VPS. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the first nine months were NOK 31 million higher than in the first nine months of 2017.

Net financial income for the third quarter of 2018 was NOK 2 million lower than in the same period in 2017. The change was due to interest expense on the bond loan that the group issued in May.

Start-up companies often have family and friends as a source of capital and as shareholders. The new Family & Friends list will enable companies for which this is the case to acquire new owners and investors, and will facilitate access to trading shares in such companies. Family & Friends is an offer targeted at start-up companies, family businesses and other companies that wish to make interest in buying and selling their shares more visible or to identify a price for their shares.

Oslo Børs has decided to make preparations to enable shares denominated in currencies other than NOK to be listed and traded. The currencies involved are the euro, the Swedish krona and the Danish krone, which may in time be joined by other currencies. The product is expected to be in place at some point in the first six months of 2019.

Conditions in the group’s markets and its revenues will vary over time, but the group has a target of generating the basis for underlying growth in its activities regardless of fluctuations in market conditions. The group has a target of over time achieving average annual growth in underlying EBITDA of 5% from 2016. The group’s operating expenses before depreciation and amortisation are expected to be around NOK 550 million in 2018 and at the same level in the 2019-2021 period.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q318_E.pdf
Oslo Børs VPS - Q318.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-10-25 08:43:28

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3538 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 27279 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 107,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes – inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 24 (38350)
Tom Kristoffersen, 24 (2748)
Øivind Amundsen, 24 (5861)
Per Eikrem, 24 (6235)
Thomas Borchgrevink, 24 (5884)
Kjetil Nysæther, 24 (4474)
Øyvind Skar, 24 (6943)
Audun Bø, 24 (211)
Jorunn Blindheim Øystese, 24 (2712)
Geir Heggem, 24 (5379)
Sveinung Dyrdal, 24 (8441)
Aleksander Nervik, 24 (2678)
Trond Pettersen, 24 (1633)
Jorunn Rummelhoff, 24 (487)
Ingvild Kalleberg, 23 (109)
Stina Hauknes, 12 (396)
Morten Nordby, 24 (1525)
Thomas Skjønhaug, 24 (951)
Ingvild Resaland, 24 (1383)
Sissel Bakker, 14 (810)
Ronny Nilsen, 24 (1898)
Hedvig Vold, 24 (233)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-10-25 08:43:08

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3538 shares. New holding is 27279 shares. Employees paid a share price of NOK 107 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets – including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 24 (38350)
Tom Kristoffersen, 24 (2748)
Øivind Amundsen, 24 (5861)
Per Eikrem, 24 (6235)
Thomas Borchgrevink, 24 (5884)
Kjetil Nysæther, 24 (4474)
Øyvind Skar, 24 (6943)
Audun Bø, 24 (211)
Jorunn Blindheim Øystese, 24 (2712)
Geir Heggem, 24 (5379)
Sveinung Dyrdal, 24 (8441)
Aleksander Nervik, 24 (2678)
Trond Pettersen, 24 (1633)
Jorunn Rummelhoff, 24 (487)
Ingvild Kalleberg, 23 (109)
Stina Hauknes, 12 (396)
Morten Nordby, 24 (1525)
Thomas Skjønhaug, 24 (951)
Ingvild Resaland, 24 (1383)
Sissel Bakker, 14 (810)
Ronny Nilsen, 24 (1898)
Hedvig Vold, 24 (233)

http://www.osloborsvps.no  

Starter søket etter neste børsdirektør

Company news

2018-10-08 09:31:35

Styrene i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA har startet en prosess for å finne ny børsdirektør for Oslo Børs ASA og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding ASA.

Bente A. Landsnes har vært børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS siden januar 2006. Hun ønsker i henhold til sin ansettelsesavtale å fratre i 2019.

- Børsen og konsernet er godt posisjonert, og det er et bra utgangspunkt for å rekruttere en ny leder. Kapitalmarkedene og rammebetingelsene rundt er i stadig endring, noe som gir både utfordringer og muligheter. Dette er en krevende og viktig posisjon, og vi starter prosessen nå for å ha god tid til å finne den riktige kandidaten, sier styreleder Catharina Hellerud i Oslo Børs og Oslo Børs VPS.

Rekrutteringsselskapet Korn Ferry er engasjert for å bistå i arbeidet.

Oslo Børs VPS-konsernet består av selskapene Oslo Børs, Verdipapirsentralen (VPS) og Oslo Market Solutions, samt datterselskapene Centevo (VPS), NOTC (Oslo Børs) og Fish Pool (Oslo Børs).


For nærmere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, tlf. 915 21522
Bente A. Landsnes, tlf. 905 50495

http://www.oslobors.no  

The search for a new President and CEO of Oslo Børs starts

Company news

2018-10-08 09:30:54

The Boards of Directors of Oslo Børs ASA and Oslo Børs VPS Holding ASA have started a process to find a new President and CEO of Oslo Børs ASA and Oslo Børs VPS Holding ASA.

Bente A. Landsnes has been President and CEO of Oslo Børs and Oslo Børs VPS since January 2006. She wishes to depart in 2019 in accordance with her employment contract.

"Oslo Børs and the group as a whole are well positioned, which is a good starting point for recruiting a new head. The capital markets and the environment in which they operate are constantly changing, which is creating both challenges and opportunities. This is a demanding and important position, and we are starting the process now to ensure we have plenty of time to find the right candidate", comments Catharina Hellerud, the Chair of the Boards of Directors of Oslo Børs and Oslo Børs VPS.

The recruitment company Korn Ferry has been engaged to assist with the work.

The Oslo Børs VPS group comprises the Oslo Børs, Verdipapirsentralen (VPS) and Oslo Market Solutions companies and their subsidiaries, namely Centevo (VPS), NOTC (Oslo Børs) and Fish Pool (Oslo Børs).

For further information, please contact:
Catharina Hellerud, tel. +47 915 21522
Bente A. Landsnes, tel. +47 905 50495

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-09-25 08:29:36

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3237 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 30817 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 113,44 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 22 (38326)
Tom Kristoffersen, 22 (2724)
Øivind Amundsen, 22 (5837)
Per Eikrem, 22 (6211)
Thomas Borchgrevink, 22 (5860)
Kjetil Nysæther, 22 (4450)
Øyvind Skar, 22 (6919)
Audun Bø, 22 (187)
Jorunn Blindheim Øystese, 22 (2688)
Geir Heggem, 22 (5355)
Sveinung Dyrdal, 22 (8417)
Aleksander Nervik, 22 (2654)
Trond Pettersen, 22 (1609)
Jorunn Rummelhoff, 22 (463)
Ingvild Kalleberg, 22 (86)
Stina Hauknes, 11 (384)
Morten Nordby, 22 (1501)
Thomas Skjønhaug, 22 (927)
Ingvild Resaland, 22 (1359)
Sissel Bakker, 13 (796)
Ronny Nilsen, 22 (1874)
Hedvig Vold, 22 (209)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-09-25 08:29:22

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3237 shares. New holding is 30817 shares. Employees paid a share price of NOK 113.44 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 22 (38326)
Tom Kristoffersen, 22 (2724)
Øivind Amundsen, 22 (5837)
Per Eikrem, 22 (6211)
Thomas Borchgrevink, 22 (5860)
Kjetil Nysæther, 22 (4450)
Øyvind Skar, 22 (6919)
Audun Bø, 22 (187)
Jorunn Blindheim Øystese, 22 (2688)
Geir Heggem, 22 (5355)
Sveinung Dyrdal, 22 (8417)
Aleksander Nervik, 22 (2654)
Trond Pettersen, 22 (1609)
Jorunn Rummelhoff, 22 (463)
Ingvild Kalleberg, 22 (86)
Stina Hauknes, 11 (384)
Morten Nordby, 22 (1501)
Thomas Skjønhaug, 22 (927)
Ingvild Resaland, 22 (1359)
Sissel Bakker, 13 (796)
Ronny Nilsen, 22 (1874)
Hedvig Vold, 22 (209)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-08-24 08:39:40

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3089 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 34054 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 116,25 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 21 (38304)
Tom Kristoffersen, 21 (2702)
Øivind Amundsen, 21 (5815)
Per Eikrem, 21 (6189)
Thomas Borchgrevink, 21 (5838)
Kjetil Nysæther, 21 (4428)
Øyvind Skar, 21 (6897)
Audun Bø, 12 (165)
Jorunn Blindheim Øystese, 21 (2666)
Geir Heggem, 22 (5333)
Sveinung Dyrdal, 21 (8395)
Aleksander Nervik, 21 (2632)
Trond Pettersen, 21 (1587)
Jorunn Rummelhoff, 21 (441)
Helene Midtskau, 21 (492)
Ingvild Kalleberg, 22 (64)
Stina Hauknes, 10 (373)
Morten Nordby, 21 (1479)
Thomas Skjønhaug, 21 (905)
Ingvild Resaland, 21 (1337)
Sissel Bakker, 13 (783)
Ronny Nilsen, 21 (1852)
Hedvig Vold, 21 (187)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-08-24 08:39:12

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3089 shares. New holding is 34054 shares. Employees paid a share price of NOK 116.25 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 21 (38304)
Tom Kristoffersen, 21 (2702)
Øivind Amundsen, 21 (5815)
Per Eikrem, 21 (6189)
Thomas Borchgrevink, 21 (5838)
Kjetil Nysæther, 21 (4428)
Øyvind Skar, 21 (6897)
Audun Bø, 12 (165)
Jorunn Blindheim Øystese, 21 (2666)
Geir Heggem, 22 (5333)
Sveinung Dyrdal, 21 (8395)
Aleksander Nervik, 21 (2632)
Trond Pettersen, 21 (1587)
Jorunn Rummelhoff, 21 (441)
Helene Midtskau, 21 (492)
Ingvild Kalleberg, 22 (64)
Stina Hauknes, 10 (373)
Morten Nordby, 21 (1479)
Thomas Skjønhaug, 21 (905)
Ingvild Resaland, 21 (1337)
Sissel Bakker, 13 (783)
Ronny Nilsen, 21 (1852)
Hedvig Vold, 21 (187)

http://www.osloborsvps.no  

Renteregulering for obligasjon - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-08-21 15:20:34

Det er fastsatt ny rente for Oslo Børs VPS Holding ASAs obligasjon NO0010822455. Ny rentesats i perioden 23.08.2018 - 23.11.2018 er 1,81%.

Se vedlegg for mer informasjon.

http://www.osloborsvps.no Interests-2018-08-21.pdf

Interest adjustment for bond - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-08-21 15:20:02

The interest rate for the Oslo Børs VPS Holding ASA bond NO0010822455 is set at 1,81% for the period 23.08.2018 - 23.11.2018.

Please see attached document for more information.

http://www.osloborsvps.no Interests-2018-08-21.pdf

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-08-21 10:28:39

slo Børs VPS Holding ASA har den 20. august 2018 kjøpt 30.000 egne aksjer for NOK 117,- per aksje. Ny beholdning er 37143 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-08-21 10:28:12

Oslo Børs VPS Holding ASA has 20 August 2018 bought 30.000 own shares at a price of NOK 117 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 37143 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2. kvartal 2018

Company news

2018-08-16 08:06:31

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 94 (MNOK 114).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den høye markedsaktiviteten har fortsatt inn i andre kvartal, både i første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner. Inntektene var i kvartalet MNOK 267, MNOK 8 høyere enn i samme periode i fjor. Hittil i år er økningen MNOK 21.

Inntekter fra både Oslo Børs og VPS har økt med ca. MNOK 3 sammenlignet med samme periode i 2017. Hittil i år er økningen henholdsvis MNOK 12 og MNOK 5.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 136 i kvartalet, opp MNOK 14 fra samme periode i 2017. Hittil i år er økningen på MNOK 22. Økningen skyldes i hovedsak omstillingskostnader i VPS i forbindelse med fornyelse og tilpasning av organisasjonen til ny konkurransesituasjon, prosjektkostnader i VPS (herunder i forbindelse med CSDR, GDPR, aksjesparekonto og ny utstederportal) samt økte tilsynsavgifter til Finanstilsynet for alle de konsesjonspliktige selskapene i konsernet.

VPS har siden høsten 2017 gjennomført endringer i ledelse og organisasjon som ledd i forberedelser til ny konkurransesituasjon. Audun Bø tiltrådte som administrerende direktør i oktober 2017, mens Ingvild Kalleberg og Christian Aleksander Viken i juni 2018 tiltrådte som hhv. direktør for IT og digital utvikling og Kundeopplevelser og analyse. VPS har videre igangsatt tilpasning og fornyelse av flere deler av organisasjonen. VPS forventer ved utgangen av 2019 å ha i underkant av 100 ansatte (ned fra 107 ved inngangen til 2018).

Styret i Oslo Børs VPS Holding har i løpet av 1. halvår 2018 gjennomført en strategiprosess.

Det norske markedet, som er konsernets hovedmarked, er i god økonomisk utvikling, og det er en økende interesse for bruk av verdipapirmarkedet fra både norske og utenlandske utstedere. Det er særlig fokus fra både EU og norske myndigheter på å øke små og mellomstore bedrifters bruk av verdipapirmarkedet for finansiering, i tillegg til økt fokus på sparing i verdipapirer drevet av nye spare- og pensjonsordninger. På bakgrunn av dette forventes det de kommende årene vekst i bruken av konsernets tjenester.

Konsernets overordnede strategi er å opprettholde posisjonen i det norske markedet. Vi skal ytterligere styrke vår internasjonale posisjon på notering, registering, handel, oppgjør og oppbevaring av aksjer og obligasjoner, både innenfor og utenfor sterke sektorer.

VPS og post trade-sektoren står foran en større endringsfase med økt internasjonal standardisering og effektivisering, noe som etter styrets oppfatning vil øke mulighetene for samarbeid med andre aktører fremover. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er åpen for at VPS realiserer sine strategiske mål, og derved øker sin konkurransekraft, i samarbeid med andre.

De markedsmessige forholdene og konsernets inntekter vil variere over tid, men konsernet har som mål å skape grunnlag for en underliggende vekst i virksomheten uavhengig av varierende markedsforhold. Konsernet har mål om over tid å oppnå en årlig gjennomsnittlig vekst i underliggende EBITDA på 5% fra 2016. Konsernets driftskostnader før avskrivninger og amortiseringer forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 540 i 2018, og på samme nivå i årene 2019 - 2021.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q218.pdf
Oslo Børs VPS - kvartalspresentasjon - Q218.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2nd quarter 2018

Company news

2018-08-16 08:04:52

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 94 million for the second quarter of 2018 (NOK 114 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The second quarter saw continued high levels of market activity in the primary and secondary equity and fixed income markets. Reported revenue for the second quarter of 2018 was NOK 267 million, which is NOK 8 million higher than in the second quarter of 2017. Reported revenue for the first six months of 2018 was NOK 21 million higher than in the first six months of 2017.

Revenue from both Oslo Børs and VPS increased by approximately NOK 3 million each compared with the same quarter in 2017, while for the first six months of 2018 revenue from Oslo Børs and VPS increased by NOK 12 million and NOK 5 million respectively.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 136 million in the second quarter of 2018, an increase of NOK 14 million from the second quarter of 2017. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the first six months of 2018 were NOK 22 million higher than in the first six months of 2017. The increase principally relates to restructuring costs at VPS in connection with modernising and adapting the organisation to the new competitive situation, project costs at VPS (including in connection with CSDR, GDPR, share shavings accounts and a new issuer portal), and higher supervision fees payable to the Financial Supervisory Authority of Norway for all the companies in the group that require official authorisation.

Since autumn 2017 VPS has been implementing changes to its management and organisation as part of its preparations for the new competitive situation. Audun Bø became the company's new CEO in October 2017, while in June 2018 Ingvild Kalleberg and Christian Aleksander Viken became the company's new CTO and head of Customer Experience and Analysis respectively. VPS has also started adapting and modernising a number of parts of its organisation, and it expects to have slightly fewer than 100 employees by the end of 2019 (down from 107 at the start of 2018).

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding completed a strategy process in the first six months of 2018.

The Norwegian market, which is the group's main market, is enjoying good growth, and Norwegian and foreign issuers are showing increasing interest in making use of Norway's securities market. In addition to the greater focus on personal saving in securities that is being driven by new savings and pension arrangements, there is a particular focus from the EU and Norwegian authorities on increasing the extent to which small and medium-sized companies use the securities market for financing. Against this background, the group expects growth in the use of its services in the coming years.

The group's overall strategy is to maintain its position in the Norwegian market. We will seek to further strengthen our international position in relation to the listing, registration, trading, settlement and custody of equities and fixed income issues, both within and beyond our sectors of particular strength.

VPS and the post-trade sector are facing a period of major change with greater international standardisation and efficiency improvements and, in the Board's view, this will increase the number of opportunities for collaborating with other organisations going forward. The Board is open to VPS working together with other organisations in order to achieve its strategic goals and thereby increase its competitiveness.

Conditions in the group's markets and its revenues will vary over time, but the group has a target of generating the basis for underlying growth in its activities regardless of fluctuations in market conditions. The group has a target of over time achieving average annual growth in underlying EBITDA of 5% from 2016. The group's operating expenses before depreciation and amortisation are expected to be around NOK 540 million in 2018 and to be at the same level in the 2019-2021 period.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q218E.pdf
Oslo Børs VPS - kvartalspresentasjon - Q218.pdf

Ny market maker-avtale - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-08-14 14:07:34

Fra og med 15. august 2018 har Oslo Børs VPS Holding ASA inngått en Likviditetsgarantistavtale (market maker-avtale) med Sparebank 1 Markets AS. Den forrige avtalen med Beringer Finance er avsluttet.

http://www.osloborsvps.no  

New market maker agreement - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-08-14 14:06:58

As of 15 August 2018, Oslo Børs VPS Holding ASA has entered a Market Maker Agreement with Sparebank 1 Markets AS. The previous agreement with Beringer Finance AS is terminated.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-07-25 07:51:21

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3234 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 7143 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 116,41 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 22 (38283)
Tom Kristoffersen, 22 (2681)
Øivind Amundsen, 22 (5794)
Per Eikrem, 22 (6168)
Thomas Borchgrevink, 22 (5817)
Kjetil Nysæther, 22 (4407)
Øyvind Skar, 22 (6876)
Audun Bø, 22 (144)
Jorunn Blindheim Øystese, 22 (2645)
Geir Heggem, 22 (5312)
Sveinung Dyrdal, 22 (8374)
Aleksander Nervik, 22 (2611)
Trond Pettersen, 22 (1566)
Jorunn Rummelhoff, 22 (420)
Helene Midtskau, 22 (471)
Stina Hauknes, 11 (363)
Morten Nordby, 22 (1458)
Thomas Skjønhaug, 22 (1316)
Ingvild Resaland, 22 (1316)
Sissel Bakker, 13 (770)
Ronny Nilsen, 22 (1831)
Hedvig Vold, 22 (166)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-07-25 07:50:16

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3234 shares. New holding is 7143 shares. Employees paid a share price of NOK 116.41 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 22 (38283)
Tom Kristoffersen, 22 (2681)
Øivind Amundsen, 22 (5794)
Per Eikrem, 22 (6168)
Thomas Borchgrevink, 22 (5817)
Kjetil Nysæther, 22 (4407)
Øyvind Skar, 22 (6876)
Audun Bø, 22 (144)
Jorunn Blindheim Øystese, 22 (2645)
Geir Heggem, 22 (5312)
Sveinung Dyrdal, 22 (8374)
Aleksander Nervik, 22 (2611)
Trond Pettersen, 22 (1566)
Jorunn Rummelhoff, 22 (420)
Helene Midtskau, 22 (471)
Stina Hauknes, 11 (363)
Morten Nordby, 22 (1458)
Thomas Skjønhaug, 22 (1316)
Ingvild Resaland, 22 (1316)
Sissel Bakker, 13 (770)
Ronny Nilsen, 22 (1831)
Hedvig Vold, 22 (166)

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-07-04 13:14:18

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding tildelt 3265 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 10377 aksjer.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 37 (38261)
Tom Kristoffersen, 37 (2659)
Øivind Amundsen, 37 (5772)
Per Eikrem, 37 (6146)
Thomas Borchgrevink, 37 (5795)
Kjetil Nysæther, 37 (4385)
Øyvind Skar, 37 (6854)
Geir Heggem, 37 (5290)
Sveinung Dyrdal, 37 (8352)
Trond Pettersen, 37 (1544)
Jorunn Rummelhoff, 22 (398)
Helene Midtskau, 37 (449)
Morten Nordby, 37 (1436)
Thomas Skjønhaug, 37 (862)
Ingvild Resaland, 37 (1294)
Sissel Bakker, 8 (757)
Ronny Nilsen, 37 (1809)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-07-04 13:13:29

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has allotted 3265 shares to employees. New holding is 10377 shares.

Following number of shares have been allotted to primary insiders (new holding shown in brackets- including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 37 (38261)
Tom Kristoffersen, 37 (2659)
Øivind Amundsen, 37 (5772)
Per Eikrem, 37 (6146)
Thomas Borchgrevink, 37 (5795)
Kjetil Nysæther, 37 (4385)
Øyvind Skar, 37 (6854)
Geir Heggem, 37 (5290)
Sveinung Dyrdal, 37 (8352)
Trond Pettersen, 37 (1544)
Jorunn Rummelhoff, 22 (398)
Helene Midtskau, 37 (449)
Morten Nordby, 37 (1436)
Thomas Skjønhaug, 37 (862)
Ingvild Resaland, 37 (1294)
Sissel Bakker, 8 (757)
Ronny Nilsen, 37 (1809)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-06-25 08:17:05

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3151 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 13642 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 117,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):


Bente A. Landsnes, 21 (38224)
Tom Kristoffersen, 21 (2622)
Øivind Amundsen, 21 (5735)
Per Eikrem, 21 (6109)
Thomas Borchgrevink, 21 (5758
Kjetil Nysæther, 21 (4348)
Øyvind Skar, 21 (6817)
Audun Bø, 21 (122)
Jorunn Blindheim Øystese, 21 (2623)
Geir Heggem, 21 (5253)
Sveinung Dyrdal, 21 (8315)
Aleksander Nervik, 21 (2589)
Trond Pettersen, 21 (1507)
Jorunn Rummelhoff, 21 (376)
Helene Midtskau, 21 (412)
Stina Hauknes, 11 (352)
Morten Nordby, 21 (1399)
Thomas Skjønhaug, 21 (825)
Ingvild Resaland, 21 (1257)
Sissel Bakker, 13 (749)
Ronny Nilsen, 21 (1772)
Hedvig Vold, 21 (144)

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-06-25 08:16:43

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3151 shares. New holding is 13642 shares. Employees paid a share price of NOK 117 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 21 (38224)
Tom Kristoffersen, 21 (2622)
Øivind Amundsen, 21 (5735)
Per Eikrem, 21 (6109)
Thomas Borchgrevink, 21 (5758
Kjetil Nysæther, 21 (4348)
Øyvind Skar, 21 (6817)
Audun Bø, 21 (122)
Jorunn Blindheim Øystese, 21 (2623)
Geir Heggem, 21 (5253)
Sveinung Dyrdal, 21 (8315)
Aleksander Nervik, 21 (2589)
Trond Pettersen, 21 (1507)
Jorunn Rummelhoff, 21 (376)
Helene Midtskau, 21 (412)
Stina Hauknes, 11 (352)
Morten Nordby, 21 (1399)
Thomas Skjønhaug, 21 (825)
Ingvild Resaland, 21 (1257)
Sissel Bakker, 13 (749)
Ronny Nilsen, 21 (1772)
Hedvig Vold, 21 (144)

   

Oslo Børs VPS Holding ASA - Prospekt for notering av obligasjoner

Company news

2018-05-31 13:59:02

Det vises til melding av 7. mai 2018 vedrørende den vellykkede plasseringen av et nytt obligasjonslån på NOK 450 millioner. Registreringsdokument og verdipapirdokument datert 28. mai 2018 («Prospektet») har blitt godkjent av Finanstilsynet. Prospektet er tilgjengelig på: www.osloborsvps.no og www.ise.ie.

Obligasjonene vil noteres på det regulerte markedet til Irish Stock Exchange, Euronext Dublin, fra 1. juni 2018.

Danske Bank og Pareto Securities har vært engasjert som tilretteleggere av obligasjonsutstedelsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Geir Heggem, CFO Oslo Børs VPS Holding ASA, telefon +47 952 38 811

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Prospectus for listing of bonds

Company news

2018-05-31 13:58:20

Reference is made to the notice of 7 May 2018 regarding the successful placement of NOK 450 million in a new bond issue. The Registration Document and Securities Note (the "Prospectus") for the bonds dated 28 May 2018 have been approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority. The Prospectus is available on www.osloborsvps.no/obvps_eng/ and www.ise.ie.

The bonds will be listed on the regulated market of the Irish Stock Exchange trading as Euronext Dublin from 1 June 2018.

Danske Bank and Pareto Securities acted as Joint Lead Managers for the bond issuance.

For further information, please contact:
Geir Heggem, CFO Oslo Børs VPS Holding ASA, telephone +47 952 38 811

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/  

Ex utbytte på NOK 10,00 i dag

Company news

2018-05-25 08:55:23

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA vedtok 23. mai 2018, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 15. mai 2018, et utbytte på NOK 10,00 pr. aksje. Utbyttet deles ut til de som var aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 24. mai 2018.

Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 10,00 fra og med i dag, 25. mai 2018.

Utbetaling av utbyttet ventes å finne sted 4. juni 2018.

http://www.osloborsvps.no  

Ex dividend of NOK 10.00 today

Company news

2018-05-25 08:54:57

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA 23 May 2018 resolved, based on the mandate approved by the annual general meeting on 15 May 2018, to pay a dividend of NOK 10.00 to shareholders as of 24 May 2018.

The share will be traded ex dividend of NOK 10.00 from today, 25 May 2018.

Oslo Børs VPS Holding ASA expects to pay the dividend on 4 June 2018.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-05-25 08:45:52

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3100 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 16793 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 119,44,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 21 (38203)
Tom Kristoffersen, 21 (2601)
Øivind Amundsen, 21 (5714)
Per Eikrem, 21 (6088)
Thomas Borchgrevink, 21 (5737)
Kjetil Nysæther, 21 (4327)
Øyvind Skar, 21 (6796)
Audun Bø, 21 (101)
Jorunn Blindheim Øystese, 21 (2602)
Geir Heggem, 21 (5232)
Sveinung Dyrdal, 21 (8294)
Aleksander Nervik, 21 (2568)
Trond Pettersen, 21 (1486)
Jorunn Rummelhoff, 21 (355)
Helene Midtskau, 21 (391)
Stina Hauknes, 10 (341)
Morten Nordby, 21 (1378)
Thomas Skjønhaug, 21 (804)
Ingvild Resaland, 21 (1236)
Sissel Bakker, 12 (736)
Ronny Nilsen, 21 (1751)
Hedvig Vold, 21 (123)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-05-25 08:45:27

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3100 shares. New holding is 16793 shares. Employees paid a share price of NOK 119.44 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 21 (38203)
Tom Kristoffersen, 21 (2601)
Øivind Amundsen, 21 (5714)
Per Eikrem, 21 (6088)
Thomas Borchgrevink, 21 (5737)
Kjetil Nysæther, 21 (4327)
Øyvind Skar, 21 (6796)
Audun Bø, 21 (101)
Jorunn Blindheim Øystese, 21 (2602)
Geir Heggem, 21 (5232)
Sveinung Dyrdal, 21 (8294)
Aleksander Nervik, 21 (2568)
Trond Pettersen, 21 (1486)
Jorunn Rummelhoff, 21 (355)
Helene Midtskau, 21 (391)
Stina Hauknes, 10 (341)
Morten Nordby, 21 (1378)
Thomas Skjønhaug, 21 (804)
Ingvild Resaland, 21 (1236)
Sissel Bakker, 12 (736)
Ronny Nilsen, 21 (1751)
Hedvig Vold, 21 (123)

http://www.osloborsvps.no  

Ekstraordinært utbytte på NOK 10,00 vedtatt

Company news

2018-05-23 14:11:01

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 15. mai 2018, i dag vedtatt utdeling av et utbytte på NOK 10,00 pr. aksje. Utbyttet deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 24. mai 2018.

Siste handledag inklusive rett til utbytte er 24. mai 2018. Første handledag eksklusive rett til utbytte er 25. mai 2018. Utbetaling ventes å finne sted 4. juni 2018.
Utbyttebeløp: NOK 10,00 per aksje

Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 24. mai 2018
Ex-dato: 25. mai 2018
Record date (eierregisterdato): 28. mai 2018
Betalingsdato: 4. juni 2018
Vedtaksdato: 23. mai 2018

http://www.osloborsvps.no  

Special dividend of NOK 10.00 approved

Company news

2018-05-23 14:10:17

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA has, based on the mandate approved by the annual general meeting on 15 May 2018, resolved to pay a dividend of NOK 10.00 per share. The dividend will be paid to shareholders in Oslo Børs VPS Holding ASA who are on the register on 24 May 2018.

The last day on which the shares will be traded inclusive of the right to the dividend is 24 May 2018. The first day on which the shares will be traded exclusive of the right to the dividend is 25 May 2018. The dividend is expected to be paid on 4 June 2018.

Dividend amount: NOK 10.00 per share

Declared currency: NOK
Last day including right: 24 May 2018
Ex-date: 25 May 2018
Record date: 28 May 2018
Payment date: 4 June 2018
Date of approval: 23 May 2018

http://www.osloborsvps.no  

Ex utbytte på NOK 4,20 i dag

Company news

2018-05-16 08:15:56

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA vedtok 15. mai 2018 et utbytte på NOK 4,20. Utbyttet deles ut til de som var aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 15. mai 2018.

Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 4,20 fra og med i dag, 16. mai 2018.

Utbetaling av utbyttet ventes å finne sted 30. mai 2018.

   

Ex dividend of NOK 4.20 today

Company news

2018-05-16 08:15:13

Oslo Børs VPS Holding ASA's annual general meeting 15 May 2018 resolved to pay a dividend of NOK 4.20 to shareholders as of 15 May 2018. The share will be traded ex dividend from today, 16 May 2018.

Oslo Børs VPS Holding ASA expects to pay the dividend on 30 May 2018.

   

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2018

Company news

2018-05-15 16:45:02

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 15. mai årsregnskap og årsberetning for 2017. Det ble besluttet et utbytte på NOK 4,20 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 4,20 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 15. mai 2018. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 30. mai. Aksjen handles eks. utbytte fra og med onsdag 16. mai 2018.

Hele styret ble gjenvalgt for en periode på et år.
De aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er etter dette:

- Catharina Hellerud (leder)
- Ottar Ertzeid
- Roy Myklebust
- Silvija Seres
- Øyvind G. Schanke

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk to fullmakter til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer. En fullmakt gjelder for kjøp av inntil en prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

Den andre fullmakten gjelder for kjøp av inntil fem prosent av aksjene i selskapet. Styret har som mål å gi aksjeeierne god aksjeavkastning over tid. Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting, vil kunne være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur.

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året fikk styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.


For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

2018 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-05-15 16:43:40

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Tuesday 15 May 2018 approved the annual report and accounts for 2017. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 4.20 per share.

A dividend of NOK 4.20 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 15 May 2018. The company expects to pay the dividend on 30 May.

The company's shares will be traded ex dividend from and including Wednesday 16 May 2018.

All members of the board were re-elected for a period of one year. Following the Annual General Meeting, the shareholder-elected members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

- Catharina Hellerud (chair)
- Ottar Ertzeid
- Roy Myklebust
- Silvija Seres
- Øyvind G. Schanke

In addition, the employees have two board members, see www.osloborsvps.no for further information.

The Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was granted two mandates to carry out buy-backs of the company's own shares. One mandate for buying up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

The second mandate concerns buying up to five percent of own shares with subsequent cancellation. The Board of Directors aims at providing the shareholders with good returns on their investment over time. Repurchase of own shares with subsequent cancellation will be a means of optimising the company's capital structure.

To facilitate distribution of dividends on more than one occation during the year, the Board of Directors was authorized to approve the distribution of dividends based on the company's annual financial accounts for 2017.

Contact person:
Per Eikrem, Executive Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 or +47 930 60000 (cellular)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Meldepliktig handel

Company news

2018-05-11 13:07:14

Thomas Borchgrevink (direktør markedsovervåking og -administrasjon) har 11. mai kjøpt 1000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 125,- per aksje. Ny beholdning er 5.716 aksjer.

   

Oslo Børs VPS Holding ASA - Mandatory notification of trade

Company news

2018-05-11 13:06:55

Thomas Borchgrevink (Executive Vice President Surveillance and Operations) has 11 May bought 1000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 125 per share. After this transaction, he holds 5,716 shares in the company

   

Vellykket utstedelse av obligasjoner

Company news

2018-05-07 15:39:45

Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag hentet NOK 450 millioner i ett nytt obligasjonslån med 5 års løpetid og med kupong på 3M Nibor + 0,79%. Innbetalingsdato vil være 23. mai 2018, og transaksjonen var betydelig overtegnet.

Danske Bank og Pareto Securities har vært engasjert som tilretteleggere av finansieringen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Geir Heggem, CFO Oslo Børs VPS Holding ASA, telefon +47 952 38 811

   

Successfull placement of bonds

Company news

2018-05-07 15:38:47

Oslo Børs VPS Holding ASA has today successfully raised NOK 450 million in a new bond issue with a tenor of 5 years and a coupon of 3M Nibor +0.79%. Settlement date will be 23 May 2018 and the transaction was substantially oversubscribed.

Danske Bank and Pareto Securities acted as Managers for the bond issuance.

For further information, please contact:
Geir Heggem, CFO Oslo Børs VPS Holding ASA, telephone +47 952 38 811

   

Oslo Børs VPS Holding ASA - Presentasjonen for roadshow

Company news

2018-05-02 08:54:38

Det vises til melding av 24. april om mandatannonsering og roadshow. Vedlagt er presentasjonen som benyttes i forbindelse med roadshow.

http://www.osloborsvps.no Oslo Børs VPS Holding - Company Presentation.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - Presentation for roadshow

Company news

2018-05-02 08:53:11

Reference is made to the announcement of 24 April on roadshow and mandate announcement. Please find enclosed the presentation used for the roadshow.

http://www.osloborsvps.no Oslo Børs VPS Holding - Company Presentation.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2018

Company news

2018-04-26 08:20:12

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 92 (MNOK 87).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den høye markedsaktiviteten har fortsatt inn i det første kvartalet av 2018, både i første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner. Inntektene var i kvartalet MNOK 264, MNOK 12 høyere enn i samme periode i fjor.

Inntekter fra Oslo Børs og VPS har økt med henholdsvis MNOK 10 og MNOK 2.
Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 136 i kvartalet, opp MNOK 8 fra samme periode i 2017. Økningen skyldes i hovedsak omstillingskostnader og prosjektkostnader i VPS.

Netto finansielle poster i kvartalet utgjør MNOK 2, på nivå med samme periode i fjor.

Oslo Børs VPS Holding ASA har engasjert Danske Bank og Pareto Securities for å arrangere møter med kredittinvestorer fra onsdag 2. mai 2018. Et 5 års obligasjonslån med volum NOK 450 millioner vil deretter kunne bli utstedt, avhengig av de rådende markedsforholdene. Formålet med låneopptaket er å utbetale et ekstraordinært utbytte.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i
2018 å beløpe seg til i overkant av MNOK 500. Inkludert i dette inngår en økning i kostnadene i Centevo i forbindelse med planlagte utviklingsaktiviteter i selskapet.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, og en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q118.pdf
Presentasjon - Q118.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1st quarter 2018

Company news

2018-04-26 08:19:00

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 92 million for the first quarter of 2018 (NOK 87 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

There continued to be high levels of market activity in the first quarter of 2018 in the primary and secondary equity and fixed income markets. Reported revenue for first quarter of 2018 was NOK 264 million, which is NOK 12 million higher than in the first quarter of 2017.

Revenue from Oslo Børs and VPS increased with NOK 10 million and NOK 2 million respectively.
Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 136 million in the first quarter of 2018, an increase of NOK 8 million from the first quarter of 2017. The increase principally relates to restructuring costs and project costs at VPS.

Net financial income for the first quarter of 2018 totalled NOK 2 million, in line with the same period in 2017.


Oslo Børs VPS Holding ASA has mandated Danske Bank and Pareto securities to arrange a series of fixed income investor meetings commencing on Wednesday 2 May 2018. A NOK 450 million 5 year inaugural senior unsecured bond issue may follow, subject to inter alia market conditions. The proceeds from the contemplated bond issue will be used for an extraordinary dividend distribution to shareholders.


Operating expenses for 2018 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in excess of NOK 500 million. Included in this figure is an increase in costs at Centevo in relation to planned development activities at the company.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q118.pdf
Presentation - Q118.pdf

Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte for Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-04-25 11:58:52

Utbyttebeløp: NOK 4,20 per aksje

Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 15. mai 2018
Ex-dato: 16. mai 2018
Record date (eierregisterdato): 18. mai 2018
Betalingsdato: 30. mai 2018
Vedtaksdato: 15. mai 2018

http://www.osloborsvps.no  

Key information relating to the proposed cash dividend by Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-04-25 11:58:33

Dividend amount: NOK 4.20 per share

Declared currency: NOK
Last day including right: 15 May 2018
Ex-date: 16 May 2018
Record date: 18 May 2018
Payment date: 30 May 2018
Date of approval: 15 May 2018

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-04-25 08:41:56

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2977 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 19893 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 126,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 20 (38182)
Tom Kristoffersen, 20 (2580)
Øivind Amundsen, 20 (5693)
Per Eikrem, 20 (6067)
Thomas Borchgrevink, 20 (4716)
Kjetil Nysæther, 20 (4306)
Øyvind Skar, 20 (6775)
Audun Bø, 20 (80)
Jorunn Blindheim Øystese, 20 (2581)
Geir Heggem, 20 (5211)
Sveinung Dyrdal, 20 (8273)
Aleksander Nervik, 20 (2547)
Trond Pettersen, 20 (1465)
Jorunn Rummelhoff, 20 (334)
Helene Midtskau, 20 (370)
Anne Kristin Hildrum, 20 (5023)
Sissel Bakker, 12 (724)
Morten Nordby, 20 (1357)
Ingvild Resaland, 20 (1215)
Thomas Skjønhaug, 20 (783)
Torbjørn Vik, 16 (614)
Pål Thomas Lysaker, 20 (1284)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-04-25 08:41:36

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2977 shares. New holding is 19893 shares. Employees paid a share price of NOK 126 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 20 (38182)
Tom Kristoffersen, 20 (2580)
Øivind Amundsen, 20 (5693)
Per Eikrem, 20 (6067)
Thomas Borchgrevink, 20 (4716)
Kjetil Nysæther, 20 (4306)
Øyvind Skar, 20 (6775)
Audun Bø, 20 (80)
Jorunn Blindheim Øystese, 20 (2581)
Geir Heggem, 20 (5211)
Sveinung Dyrdal, 20 (8273)
Aleksander Nervik, 20 (2547)
Trond Pettersen, 20 (1465)
Jorunn Rummelhoff, 20 (334)
Helene Midtskau, 20 (370)
Anne Kristin Hildrum, 20 (5023)
Sissel Bakker, 12 (724)
Morten Nordby, 20 (1357)
Ingvild Resaland, 20 (1215)
Thomas Skjønhaug, 20 (783)
Torbjørn Vik, 16 (614)
Pål Thomas Lysaker, 20 (1284)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Roadshow og mandatannonsering

Company news

2018-04-24 09:01:40

Oslo Børs VPS Holding ASA har engasjert Danske Bank og Pareto Securities for å arrangere møter med kredittinvestorer fra og med onsdag 2. mai 2018. Et 5 års obligasjonslån med volum NOK 450 millioner vil deretter kunne bli utstedt, avhengig av de rådende markedsforholdene.

Formålet med låneopptaket er å utbetale et ekstraordinært utbytte.

MiFID II professionals/ECPs-only - Manufacturer target market (MiFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Geir Heggem, CFO Oslo Børs VPS Holding AS, telefon +47 952 38 811

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Roadshow and mandate announcement

Company news

2018-04-24 09:00:59

Oslo Børs VPS Holding ASA has mandated Danske Bank and Pareto Securities to arrange a series of fixed income investor meetings commencing on Wednesday 2 May 2018. A NOK 450 million 5 year inaugural senior unsecured bond issue may follow, subject to inter alia market conditions. The proceeds from the contemplated bond issue will be used for an extraordinary dividend distribution to shareholders.

MiFID II professionals/ECPs-only - Manufacturer target market (MiFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA.

For further information, please contact:
Geir Heggem, CFO Oslo Børs VPS Holding AS, telephone +47 952 38 811

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Company news

2018-04-19 12:36:13

Ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA blir avholdt 15. mai 2018 kl. 16.00 i Oslo Børs' lokaler i Tollbugata 2.

http://www.osloborsvps.no/Oslo-Boers-VPS/Aksjen/Generalforsamlinger  

Notice of the Annual General Meeting 2018 of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-04-19 12:35:17

The Annual General Meeting 2018 of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 15 May 2018 at 16.00 hrs at the offices of Oslo Børs, Tollbugata. 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no/Oslo-Boers-VPS/Aksjen/Generalforsamlinger  

Oslo Børs VPS - Årsrapport 2017

Company news

2018-04-10 19:57:18

Årsrapport 2017 for Oslo Børs VPS Holding ASA er nå tilgjengelig på Oslo Børs VPS' nettsider.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS - Annual Report 2017

Company news

2018-04-10 19:56:42

The Annual Report 2017 for Oslo Børs VPS Holding ASA is now available from the Oslo Børs VPS web site.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-03-23 08:42:02

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2975 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 22870 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 127,02 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 20 (38162)
Tom Kristoffersen, 20 (2560)
Øivind Amundsen, 20 (5673)
Per Eikrem, 20 (6047)
Thomas Borchgrevink, 20 (4696)
Kjetil Nysæther, 20 (4286)
Øyvind Skar, 20 (6755)
Audun Bø, 20 (60)
Jorunn Blindheim Øystese, 20 (2561)
Geir Heggem, 20 (5191)
Sveinung Dyrdal, 20 (8253)
Aleksander Nervik, 20 (2527)
Trond Pettersen, 20 (1445)
Jorunn Rummelhoff, 20 (314)
Helene Midtskau, 20 (350)
Anne Kristin Hildrum, 20 (5003)
Sissel Bakker, 12 (712)
Morten Nordby, 20 (1337)
Ingvild Resaland, 20 (1195)
Thomas Skjønhaug, 20 (763)
Torbjørn Vik, 16 (598)
Pål Thomas Lysaker, 20 (1264)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-03-23 08:41:24

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries and in connection with the groups arrangement for variable salary, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2975 shares. New holding is 22870 shares. Employees paid a share price of NOK 127.02 per share, but were in the share saving plan allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 20 (38162)
Tom Kristoffersen, 20 (2560)
Øivind Amundsen, 20 (5673)
Per Eikrem, 20 (6047)
Thomas Borchgrevink, 20 (4696)
Kjetil Nysæther, 20 (4286)
Øyvind Skar, 20 (6755)
Audun Bø, 20 (60)
Jorunn Blindheim Øystese, 20 (2561)
Geir Heggem, 20 (5191)
Sveinung Dyrdal, 20 (8253)
Aleksander Nervik, 20 (2527)
Trond Pettersen, 20 (1445)
Jorunn Rummelhoff, 20 (314)
Helene Midtskau, 20 (350)
Anne Kristin Hildrum, 20 (5003)
Sissel Bakker, 12 (712)
Morten Nordby, 20 (1337)
Ingvild Resaland, 20 (1195)
Thomas Skjønhaug, 20 (763)
Torbjørn Vik, 16 (598)
Pål Thomas Lysaker, 20 (1264)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-03-20 09:35:58

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 19. mars kjøpt 20.000 egne aksjer for NOK 127,- per aksje. Ny beholdning er 25845 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-03-20 09:35:28

Oslo Børs VPS Holding ASA has 19 March bought 20.000 own shares at a price of NOK 127 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 25845 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-03-02 14:58:03

Anne Kristin Hildrum (lederassistent) har 2. mars kjøpt 500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 121,- per aksje. Ny beholdning er 4.983 aksjer.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-03-02 14:57:24

Anne Kristin Hildrum (CEO assistant) has 2 March bought 500 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 121 per share. After this transaction, she holds 4,983 shares in the company

   

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-02-26 07:57:21

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet samt ordning for variabel lønn, har Oslo Børs VPS Holding solgt 7588 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 5845 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 120,03,- pr. aksje, dog slik at det i aksjespareprogrammet er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):


Bente A. Landsnes, 1247 (38142)
Tom Kristoffersen, 288 (2540)
Øivind Amundsen, 401 (5653)
Per Eikrem, 280 (6027)
Thomas Borchgrevink, 214 (4676)
Kjetil Nysæther, 210 (4266)
Øyvind Skar, 252 (6735)
Audun Bø, 21 (40)
Jorunn Blindheim Øystese, 234 (2541)
Geir Heggem, 285 (5171)
Sveinung Dyrdal, 386 (8233)
Leif Arnold Thomas, 178 (2476)
Aleksander Nervik, 363 (2507)
Trond Pettersen, 21 (1425)
Jorunn Rummelhoff, 21 (294)
Helene Midtskau, 21 (330)
Anne Kristin Hildrum, 21 (4483)
Sissel Bakker, 13 (700)
Morten Nordby, 21 (1317)
Ingvild Resaland, 21 (1175)
Thomas Skjønhaug, 21 (743)
Torbjørn Vik, 17 (582)
Pål Thomas Lysaker, 21 (1244)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-02-26 07:57:11

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries and in connection with the groups arrangement for variable salary , Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 7588 shares. New holding is 5845 shares. Employees paid a share price of NOK 120.03 per share, but were in the share saving plan allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

ente A. Landsnes, 1247 (38142)
Tom Kristoffersen, 288 (2540)
Øivind Amundsen, 401 (5653)
Per Eikrem, 280 (6027)
Thomas Borchgrevink, 214 (4676)
Kjetil Nysæther, 210 (4266)
Øyvind Skar, 252 (6735)
Audun Bø, 21 (40)
Jorunn Blindheim Øystese, 234 (2541)
Geir Heggem, 285 (5171)
Sveinung Dyrdal, 386 (8233)
Leif Arnold Thomas, 178 (2476)
Aleksander Nervik, 363 (2507)
Trond Pettersen, 21 (1425)
Jorunn Rummelhoff, 21 (294)
Helene Midtskau, 21 (330)
Anne Kristin Hildrum, 21 (4483)
Sissel Bakker, 13 (700)
Morten Nordby, 21 (1317)
Ingvild Resaland, 21 (1175)
Thomas Skjønhaug, 21 (743)
Torbjørn Vik, 17 (582)
Pål Thomas Lysaker, 21 (1244)

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng  

Oslo Børs VPS Holding 4th quarter 2017

Company news

2018-02-15 08:01:30

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 76 million for the fourth quarter of 2017 (NOK 74 million) and a profit of NOK 357 million (NOK 269 million) for 2017 as a whole. The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 4.20 per share should be paid in respect of the 2017 financial year.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The fourth quarter was characterised by the benchmark index reaching new all-time highs and continuing high levels of activity in the primary and secondary equity and fixed income markets.

Reported revenue for the fourth quarter of 2017 was NOK 252 million, which is NOK 18 million higher than in the fourth quarter of 2016. Revenue related to listing and registration was in total NOK 16 million higher than in the fourth quarter of 2016, NOK 1 million of which amount relates to the consolidation of NOTC with effect from the second quarter of 2017. Revenue related to the trading and settlement of equities and fixed income instruments was NOK 2 million higher than in the fourth quarter of 2016, while revenue related to trading in derivatives was NOK 2 million lower than in the fourth quarter of 2016. Revenue from the mutual funds area was in line with the fourth quarter of 2016, while revenue related to market data was NOK 1 million higher. Reported revenue for 2017 as a whole was NOK 94 million higher than in 2016, with revenue related to listing and registration NOK 82 million higher than in 2016.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 145 million in the fourth quarter of 2017, an increase of NOK 19 million from the fourth quarter of 2016. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for 2017 as a whole were NOK 43 million higher than in 2016. The increase principally relates to the financial sector tax, projects at both Oslo Børs and VPS (including MiFID 2, CSDR, share savings accounts, and modernisation projects), the appointment of a new CEO of VPS, increases in activity-dependent costs, and general increases in salaries and prices.

The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 4.20 per share should be paid in respect of the 2017 financial year. This is in addition to the dividend of NOK 4.00 paid in December 2017. The dividends for 2017 will therefore together total NOK 8.20 per share, which is equivalent to 98% of earnings per share before amortisation and write-downs. The proposed dividend is conditional on proposed dividend payments by subsidiaries to Oslo Børs VPS Holding ASA being approved by the Financial Supervisory Authority of Norway.

MiFID II entered into force on 3 January 2018. The proportion of market trading taking place on traditional stock exchanges has increased. Oslo Børs is no exception to this, and in
January 2018 it had a market share of trading in OBX shares of approximately 63%, up from approximately 58% in both January 2017 and 2017 as a whole. Equity trading in European dark pools has decreased by around 15%.

The environment in which the group operates is seeing extensive changes of a technological, competitive and regulatory nature. The securities market is seeing increasing levels of interest and use. This is particularly the case in relation to the savings and pension markets.

On the basis of the current picture, the Board has decided on a strategy of organic growth for Oslo Børs, with a target of achieving growth in both the Norwegian and international markets. Oslo Børs will progress its strategy by concentrating on important sectors in the Norwegian securities market as well as by developing and selling value-adding services. Oslo Børs is well-positioned to compete in this market.

In 2018 the Board will particularly focus on its strategy for VPS. This will include considering how best to position this company for further growth in light of the changes in the regulatory framework caused by the introduction of CSDR.

The Board has also considered the group's capital structure. During the first six months of 2018 the Board will increase the amount of interest-bearing debt held by Oslo Børs VPS Holding ASA by around NOK 450 million (i.e. by an amount approximately equivalent to the group's
average annual EBITDA over the last three years), with a payment then subsequently made to shareholders.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

  Report Q4-17.pdf
Presentation - Q417.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/Financial-information

Oslo Børs VPS Holding 4. kvartal 2017

Company news

2018-02-15 08:01:19

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 76 (MNOK 74). For året sett under ett er overskuddet på MNOK 357 (269). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 4,20 pr. aksje.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Årets 4. kvartal har vært preget av toppnoteringer for hovedindeksen og fortsatt god aktivitet i både første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner.

Inntektene var i kvartalet MNOK 252, MNOK 18 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 16 sammenlignet med 4. kvartal 2016, hvorav MNOK 1 har sammenheng med konsolidering av NOTC fra og med 2. kvartal 2017. Inntekter fra handel og oppgjør av aksjer og obligasjoner er økt med MNOK 2, mens inntekter fra handel i derivater er redusert med MNOK 2. Inntekter fra fond er uendret mens inntekter fra markedsdata er økt med MNOK 1. For året sett under ett er inntektene totalt sett opp med MNOK 94, hvorav MNOK 82 kommer fra økte noterings- og registerinntekter.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 145 i kvartalet, opp MNOK 19 fra samme periode i 2016. Hittil i år er kostnadene opp MNOK 43. Økningen har i hovedsak sammenheng med finansskatt, prosjekter i både Oslo Børs og VPS (herunder MiFID II, CSDR, aksjesparekonto og modernisering), bytte av administrerende direktør i VPS, økning i aktivitetsavhengige kostnader samt generell lønns- og prisstigning.

Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 4,20 pr. aksje. Dette i tillegg til utbytte på NOK 4,00 som ble delt ut i desember 2017. Samlet sett vil da utbytter for 2017 utgjøre NOK 8,20 pr aksje, eller 98% av resultat pr. aksje før amortiseringer og nedskrivninger. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finanstilsynet.

MiFID II trådte i kraft 3. januar 2018. De tradisjonelle børsenes markedsandeler har økt. Dette gjelder også Oslo Børs, som i januar 2018 hadde en markedsandel i OBX på ca 63%, opp fra ca 58% i både januar 2017 og i 2017 totalt sett. Omsetningen av aksjer gjennom europeiske dark pools er redusert med i størrelsesorden 15%.

Det skjer omfattende endringer i konsernets omgivelser av både teknologisk, konkurransemessig og regulatorisk art. Interessen for og bruken av verdipapirmarkedet vokser. Dette gjelder ikke minst spare- og pensjonsmarkedet.

Styret har utfra dagens bilde konkludert med en organisk vekststrategi for selskapet Oslo Børs, med mål om vekst i både det norske og internasjonale markedet. Oslo Børs skal videreføre sin strategi gjennom sin konsentrasjon om viktige sektorer i det norske verdipapirmarkedet, samt utvikling og salg av verdiøkende tjenester. Oslo Børs er godt posisjonert til å konkurrere i dette markedet.

Styret vil i 2018 særlig fokusere på strategien for VPS, blant annet sett i lys av de endrede rammebetingelsene med innføring av CSDR, og en best mulig posisjonering av selskapets videre vekst utfra dette.

Styret har også vurdert kapitalstrukturen i konsernet. I løpet av 1. halvår 2018 vil styret øke den rentebærende gjelden i Oslo Børs VPS Holding ASA med i størrelsesorden MNOK 450 (tilsvarende i størrelsesorden en ganger gjennomsnittlig EBITDA for konsernet de siste tre årene), med etterfølgende utbetaling til aksjonærene.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i
2018 å beløpe seg til i overkant av MNOK 500. Inkludert i dette inngår en økning i kostnadene i Centevo i forbindelse med planlagte utviklingsaktiviteter i selskapet.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men og en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

  Kvartalspresentasjon - Q417.pdf
Delårsrapport Q417.pdf
http://www.osloborsvps.no/Oslo-Boers-VPS/Finansiell-rapportering

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-01-25 08:44:19

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2719 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 13433 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 125,01,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 19 (36895)
Tom Kristoffersen, 19 (2252)
Øivind Amundsen, 19 (5252)
Per Eikrem, 19 (5747)
Thomas Borchgrevink, 19 (4462)
Kjetil Nysæther, 19 (4056)
Øyvind Skar, 19 (6483)
Audun Bø, 19 (19)
Jorunn Blindheim Øystese, 19 (2307)
Geir Heggem, 19 (4886)
Sveinung Dyrdal, 19 (7847)
Leif Arnold Thomas, 19 (2298)
Aleksander Nervik, 19 (2144)
Trond Pettersen, 19 (1404)
Jorunn Rummelhoff, 19 (273)
Helene Midtskau, 19 (309)
Anne Kristin Hildrum, 19 (4462)
Sissel Bakker, 11 (687)
Morten Nordby, 19 (1296)
Ingvild Resaland, 19 (1154)
Thomas Skjønhaug, 19 (722)
Torbjørn Vik, 15 (565)
Pål Thomas Lysaker, 19 (1223)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2018-01-25 08:43:44

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2719 shares. New holding is 13433 shares. Employees paid a share price of NOK 125.01 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 19 (36895)
Tom Kristoffersen, 19 (2252)
Øivind Amundsen, 19 (5252)
Per Eikrem, 19 (5747)
Thomas Borchgrevink, 19 (4462)
Kjetil Nysæther, 19 (4056)
Øyvind Skar, 19 (6483)
Audun Bø, 19 (19)
Jorunn Blindheim Øystese, 19 (2307)
Geir Heggem, 19 (4886)
Sveinung Dyrdal, 19 (7847)
Leif Arnold Thomas, 19 (2298)
Aleksander Nervik, 19 (2144)
Trond Pettersen, 19 (1404)
Jorunn Rummelhoff, 19 (273)
Helene Midtskau, 19 (309)
Anne Kristin Hildrum, 19 (4462)
Sissel Bakker, 11 (687)
Morten Nordby, 19 (1296)
Ingvild Resaland, 19 (1154)
Thomas Skjønhaug, 19 (722)
Torbjørn Vik, 15 (565)
Pål Thomas Lysaker, 19 (1223)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-12-28 08:56:13

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2901 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 16152 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 115,71,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 23 (36876)
Tom Kristoffersen, 23 (2233)
Øivind Amundsen, 23 (5233)
Per Eikrem, 23 (5728)
Thomas Borchgrevink, 23 (4443)
Kjetil Nysæther, 23 (4037)
Øyvind Skar, 23 (6464)
Harald Næss, 23 (3809)
Jorunn Blindheim Øystese, 12 (2288)
Geir Heggem, 23 (4867)
Sveinung Dyrdal, 23 (7828)
Leif Arnold Thomas, 23 (2279)
Aleksander Nervik, 12 (2125)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4194)
Trond Pettersen, 23 (1385)
Jorunn Rummelhoff, 18 (254)
Helene Midtskau, 23 (290)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4443)
Sissel Bakker, 14 (676)
Morten Nordby, 23 (1277)
Ingvild Resaland, 23 (1135)
Thomas Skjønhaug, 23 (703)
Torbjørn Vik, 12 (550)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1204)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-12-28 08:55:25

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2901 shares. New holding is 16152 shares. Employees paid a share price of NOK 115.71 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 23 (36876)
Tom Kristoffersen, 23 (2233)
Øivind Amundsen, 23 (5233)
Per Eikrem, 23 (5728)
Thomas Borchgrevink, 23 (4443)
Kjetil Nysæther, 23 (4037)
Øyvind Skar, 23 (6464)
Harald Næss, 23 (3809)
Jorunn Blindheim Øystese, 12 (2288)
Geir Heggem, 23 (4867)
Sveinung Dyrdal, 23 (7828)
Leif Arnold Thomas, 23 (2279)
Aleksander Nervik, 12 (2125)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4194)
Trond Pettersen, 23 (1385)
Jorunn Rummelhoff, 18 (254)
Helene Midtskau, 23 (290)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4443)
Sissel Bakker, 14 (676)
Morten Nordby, 23 (1277)
Ingvild Resaland, 23 (1135)
Thomas Skjønhaug, 23 (703)
Torbjørn Vik, 12 (550)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1204)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-12-18 15:18:37

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 18. desember kjøpt 15.000 egne aksjer for NOK 114,99 per aksje. Ny beholdning er 19.053 aksjer.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-12-18 15:18:18

Oslo Børs VPS Holding ASA has 18 December bought 15,000 own shares at a price of NOK 114.99 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 19,053 shares in the company.

   

Ex utbytte på NOK 4,00 i dag

Company news

2017-12-11 08:24:36

Se melding av 6. desember 2017.

Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 4,00 fra og med i dag, 11. desember 2017.

http://www.osloborsvps.no  

Ex. dividend of NOK 4.00 today

Company news

2017-12-11 08:23:57

Reference is made to the announcement of 6 December 2017.

The share will be traded ex dividend of NOK 4.00 from today, 11 December 2017.

http://www.osloborsvps.no  

Utbytte på 4,00 kr pr. aksje

Company news

2017-12-06 16:38:15

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 9. mai 2017, i dag vedtatt utdeling av et interimsutbytte på NOK 4,00 pr. aksje (NOK 2,60 i desember 2016). Utbyttet deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 8. desember 2017.
Siste handledag inklusive rett til utbytte er 8. desember 2017. Første handledag eksklusive rett til utbytte er 11. desember 2017. Utbetaling ventes å finne sted 18. desember 2017.
Utbyttebeløp: NOK 4,00 per aksje

Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 8. desember 2017
Ex-dato: 11. desember 2017
Record date (eierregisterdato): 12. desember 2016
Betalingsdato: 18. desember 2017
Vedtaksdato: 6. desember 2017

http://www.osloborsvps.no  

Dividend of NOK 4.00 per share

Company news

2017-12-06 16:37:11

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA has, based on the mandate approved by the annual general meeting on 9 May 2017, resolved to pay a interimdividend of NOK 4.00 per share (NOK 2.60 in December 2016). The dividend will be paid to shareholders in Oslo Børs VPS Holding ASA who are on the register on 8 December 2017.

The last day on which the shares will be traded inclusive of the right to the dividend is 8 December 2017. The first day on which the shares will be traded exclusive of the right to the dividend is 11 December 2017. The dividend is expected to be paid on 18 December 2017.
Dividend amount: NOK 4.00 per share

Declared currency: NOK
Last day including right: 8 December 2017
Ex-date: 11 December 2017
Record date: 12 December 2017
Payment date: 18 December 2017
Date of approval: 6 December 2017

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-11-24 08:41:45

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2847 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 4053 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 108,27,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 23 (36853)
Tom Kristoffersen, 23 (2210)
Øivind Amundsen, 23 (5210)
Per Eikrem, 23 (5705)
Thomas Borchgrevink, 23 (4420)
Kjetil Nysæther, 23 (4014)
Øyvind Skar, 23 (6441)
Harald Næss, 23 (3786)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2276)
Geir Heggem, 23 (4844)
Sveinung Dyrdal, 23 (7805)
Leif Arnold Thomas, 23 (2256)
Aleksander Nervik, 11 (2113)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4171)
Trond Pettersen, 23 (1362)
Jorunn Rummelhoff, 19 (236)
Helene Midtskau, 23 (267)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4420)
Sissel Bakker, 14 (662)
Morten Nordby, 23 (1254)
Ingvild Resaland, 23 (1112)
Thomas Skjønhaug, 23 (680)
Torbjørn Vik, 11 (538)
Pål Thomas Lysaker, 19 (1186)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-11-24 08:41:12

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2847 shares. New holding is 4053 shares. Employees paid a share price of NOK 108,27,- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 23 (36853)
Tom Kristoffersen, 23 (2210)
Øivind Amundsen, 23 (5210)
Per Eikrem, 23 (5705)
Thomas Borchgrevink, 23 (4420)
Kjetil Nysæther, 23 (4014)
Øyvind Skar, 23 (6441)
Harald Næss, 23 (3786)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2276)
Geir Heggem, 23 (4844)
Sveinung Dyrdal, 23 (7805)
Leif Arnold Thomas, 23 (2256)
Aleksander Nervik, 11 (2113)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4171)
Trond Pettersen, 23 (1362)
Jorunn Rummelhoff, 19 (236)
Helene Midtskau, 23 (267)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4420)
Sissel Bakker, 14 (662)
Morten Nordby, 23 (1254)
Ingvild Resaland, 23 (1112)
Thomas Skjønhaug, 23 (680)
Torbjørn Vik, 11 (538)
Pål Thomas Lysaker, 19 (1186)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding 3. kvartal 2017

Company news

2017-10-25 08:07:25

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 80 (MNOK 66). Hittil i år er overskuddet på MNOK 281 (196).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Årets 3. kvartal har vært preget av toppnoteringer for hovedindeksen og fortsatt god aktivitet i både første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner.

Inntektene var i kvartalet MNOK 233, MNOK 28 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 18 sammenlignet med 3. kvartal 2016, hvorav MNOK 2 har sammenheng med konsolidering av NOTC fra og med 2. kvartal 2017. Inntekter fra handel og oppgjør av aksjer og obligasjoner er opp MNOK 5, mens inntekter fra handel i derivater er uendret. Inntekter fra fond og markedsdata er økt med henholdsvis MNOK 4 og MNOK 1. Hittil i år er inntektene totalt sett opp med MNOK 76, hvorav MNOK 66 kommer fra økte noterings- og registerinntekter.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 120 i kvartalet, opp MNOK 12 fra samme periode i 2016. Hittil i år er kostnadene opp MNOK 24. Økningen har i hovedsak sammenheng med finansskatt, prosjekter i både Oslo Børs og VPS (herunder Mifid 2, CSDR, aksjesparekonto og modernisering), bytte av administrerende direktør i VPS, økning i aktivitetsavhengige kostnader samt generell lønns- og prisstigning.

Netto finansielle poster i kvartalet utgjør MNOK 2, på nivå med samme periode i fjor. Hittil i år er økningen MNOK 15. Kjøpet av de siste 50% av NOTC AS - og overgang fra felleskontrollert virksomhet til heleid datterselskap - medfører etter IFRS at den tidligere egenkapitalinteressen i NOTC måles på nytt. Dette har medført resultatføring på MNOK 14,6 i 2. kvartal, og at netto finansielle poster hittil i år har økt med MNOK 15.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2017 å beløpe seg til i overkant av MNOK 500, uendret fra forrige rapportering. Dette inkluderer kostnader knyttet til MiFID II-versjon av børsens handelssystem Millennium Exchange, tilpasning av VPS' systemer til EUs CSD-regulering (CSDR), finansskatt som ble vedtatt av Stortinget i desember 2016 samt bytte av administrerende direktør i VPS. Finansskatten utgjør 5% ekstra arbeidsgiveravgift på lønn og annen godtgjørelse i tillegg til opprettholdelse av selskapsskattesats på 25%.

Kostnadene i 2018 forventes også å beløpe seg til i overkant av MNOK 500. Inkludert i dette inngår en økning i kostnadene i Centevo ifbm. planlagte utviklingsaktiviteter i selskapet.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men og en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q317.pdf
Oslo Børs VPS - kvartalspresentasjon - Q317.pdf

Oslo Børs VPS Holding 3rd quarter 2017

Company news

2017-10-25 08:06:19

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 80 million for the third quarter of 2017 (NOK 66 million) and a profit of NOK 281 million (NOK 196 million) for the first nine months of the year.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The third quarter was characterised by the benchmark index reaching new all-time highs and continuing high levels of activity in the primary and secondary equity and fixed income markets.

Reported revenue for the third quarter of 2017 was NOK 233 million, which is NOK 28 million higher than in the third quarter of 2016. Revenue related to listing and registration was in total NOK 18 million higher than in the third quarter of 2016, NOK 2 million of which amount relates to the consolidation of NOTC with effect from the second quarter of 2017. Revenue related to the trading and settlement of equities and fixed income issues was NOK 5 million higher than in the third quarter of 2016, while revenue related to trading in derivatives was in line with the third quarter of 2016. Revenue from the mutual funds area was NOK 4 million higher than in the third quarter of 2016, while revenue related to market data was NOK 1 million higher. Reported revenue for the first nine months of 2017 was NOK 76 million higher than in the first nine months of 2016, with revenue related to listing and registration NOK 66 million higher in the first nine months of 2017 than in the same period last year.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 120 million in the third quarter of 2017, an increase of NOK 12 million from the third quarter of 2016. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the first nine months of 2017 were NOK 24 million higher than in the first nine months of 2016. The increase principally relates to the financial sector tax, projects at both Oslo Børs and VPS (including Mifid 2, CSDR, share savings account, modernisation), the appointment of a new CEO of VPS, the fact that some types of costs increase with higher levels of activity, and general increases in salaries and prices.

Net financial income for the third quarter of 2017 totalled NOK 2 million, in line with the same period in 2016. Net financial income for the first nine months of 2017 was NOK 15 million higher than in the first nine months of 2016. The group's acquisition of the remaining 50% of NOTC AS - and its change to a wholly owned subsidiary company from a joint venture - meant that under IFRS the group's previous equity stake in NOTC had to be re-measured. This led to income of NOK 14.6 million being recognised in the second quarter, and to net financial income in the first nine months of this year increasing by NOK 15 million.

Operating expenses for 2017 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in excess of NOK 500 million (unchanged from last reporting). This includes expenses related to a MiFID II version of Oslo Børs' trading system Millennium Exchange, adapting VPS' systems to the EU's CSD Regulation (CSDR), the financial sector tax that was approved by the Norwegian Parliament in December 2016, and the change of CEO at VPS. The financial sector tax consists of an extra payroll tax of 5% on the salaries and other remuneration received by financial sector employees in addition to the corporation tax rate remaining at 25% for financial sector companies.

Operating expenses for 2018 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are also expected to be in excess of NOK 500 million. Included in this figure is an increase in expenses at Centevo in relation to planned development activities at the company.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Dela?rsrapport Q317 engelsk.pdf
Oslo Børs VPS - kvartalspresentasjon - Q317.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-10-25 08:00:40

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2921 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 6900 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 109,50,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 23 (36830)
Tom Kristoffersen, 23 (2187)
Øivind Amundsen, 23 (5187)
Per Eikrem, 23 (5682)
Thomas Borchgrevink, 23 (4397)
Kjetil Nysæther, 23 (3991)
Øyvind Skar, 23 (6418)
Harald Næss, 23 (3763)
Jorunn Blindheim Øystese, 12 (2265)
Geir Heggem, 23 (4821)
Sveinung Dyrdal, 23 (7782)
Leif Arnold Thomas, 23 (2233)
Aleksander Nervik, 12 (2102)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4148)
Trond Pettersen, 23 (1339)
Jorunn Rummelhoff, 18 (217)
Helene Midtskau, 23 (244)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4397)
Sissel Bakker, 13 (648)
Morten Nordby, 23 (1231)
Ingvild Resaland, 23 (1089)
Thomas Skjønhaug, 23 (657)
Torbjørn Vik, 12 (527)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1167)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-10-25 07:59:06

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2921 shares. New holding is 6900 shares. Employees paid a share price of NOK 109,50,- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 23 (36830)
Tom Kristoffersen, 23 (2187)
Øivind Amundsen, 23 (5187)
Per Eikrem, 23 (5682)
Thomas Borchgrevink, 23 (4397)
Kjetil Nysæther, 23 (3991)
Øyvind Skar, 23 (6418)
Harald Næss, 23 (3763)
Jorunn Blindheim Øystese, 12 (2265)
Geir Heggem, 23 (4821)
Sveinung Dyrdal, 23 (7782)
Leif Arnold Thomas, 23 (2233)
Aleksander Nervik, 12 (2102)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4148)
Trond Pettersen, 23 (1339)
Jorunn Rummelhoff, 18 (217)
Helene Midtskau, 23 (244)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4397)
Sissel Bakker, 13 (648)
Morten Nordby, 23 (1231)
Ingvild Resaland, 23 (1089)
Thomas Skjønhaug, 23 (657)
Torbjørn Vik, 12 (527)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1167)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-09-25 08:44:08

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2791 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 9821 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 110,84,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 2500,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 22 (36807)
Tom Kristoffersen, 22 (2164)
Øivind Amundsen, 22 (5164)
Per Eikrem, 22 (5659)
Thomas Borchgrevink, 22 (4374)
Kjetil Nysæther, 22 (3968)
Øyvind Skar, 22 (6395)
John-Arne Haugerud, 22 (14979)
Harald Næss, 22 (3740)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2253)
Geir Heggem, 22 (4798)
Sveinung Dyrdal, 22 (7759)
Leif Arnold Thomas, 22 (2210)
Aleksander Nervik, 11 (2090)
Anne Ekeren Bjone, 22 (4125)
Trond Pettersen, 22 (1316)
Jorunn Rummelhoff, 18 (199)
Helene Midtskau, 22 (221)
Anne Kristin Hildrum, 22 (4374)
Sissel Bakker, 14 (635)
Morten Nordby, 22 (1208)
Ingvild Resaland, 22 (1066)
Thomas Skjønhaug, 22 (634)
Torbjørn Vik, 11 (515)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1149)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-09-25 08:43:19

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2791 shares. New holding is 9821 shares. Employees paid a share price of NOK 110,84,- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 2500.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 22 (36807)
Tom Kristoffersen, 22 (2164)
Øivind Amundsen, 22 (5164)
Per Eikrem, 22 (5659)
Thomas Borchgrevink, 22 (4374)
Kjetil Nysæther, 22 (3968)
Øyvind Skar, 22 (6395)
John-Arne Haugerud, 22 (14979)
Harald Næss, 22 (3740)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2253)
Geir Heggem, 22 (4798)
Sveinung Dyrdal, 22 (7759)
Leif Arnold Thomas, 22 (2210)
Aleksander Nervik, 11 (2090)
Anne Ekeren Bjone, 22 (4125)
Trond Pettersen, 22 (1316)
Jorunn Rummelhoff, 18 (199)
Helene Midtskau, 22 (221)
Anne Kristin Hildrum, 22 (4374)
Sissel Bakker, 14 (635)
Morten Nordby, 22 (1208)
Ingvild Resaland, 22 (1066)
Thomas Skjønhaug, 22 (634)
Torbjørn Vik, 11 (515)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1149)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2017-09-04 17:43:28

Cat Invest 1 AS, nærstående til styremedlem Roy Myklebust, har 4. september 2017 solgt 100.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Ny beholdning er null.

Kjøper er Catilina Invest AS, som også er nærstående til Myklebust. Aksjene ble omsatt for 112 kroner per aksje. Ny beholdning er 100.000 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2017-09-04 17:42:34

Cat Invest 1 AS, a close associate to board member Roy Myklebust, has 4th of September 2017 sold 100,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at a price of NOK 112 per share. After this transaction, Cat Invest 1 AS holds 0 shares in the company.

The buyer of the shares was Catilina Invest AS, also a close associate of Myklebust. After the transaction, Catilina Invest AS holds 100,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-08-25 07:50:58

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2758 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 12612 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 114,43,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 2500,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):


Bente A. Landsnes, 22 (36785)
Tom Kristoffersen, 22 (2142)
Øivind Amundsen, 22 (5142)
Per Eikrem, 22 (5637)
Thomas Borchgrevink, 22 (4352)
Kjetil Nysæther, 22 (3946)
Øyvind Skar, 22 (6373)
John-Arne Haugerud, 22 (14957)
Harald Næss, 22 (3718)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2242)
Geir Heggem, 22 (4776)
Sveinung Dyrdal, 22 (7737)
Leif Arnold Thomas, 22 (2188)
Aleksander Nervik, 11 (2079)
Anne Ekeren Bjone, 22 (4103)
Trond Pettersen, 22 (1294)
Jorunn Rummelhoff, 18 (181)
Helene Midtskau, 22 (199)
Anne Kristin Hildrum, 22 (4352)
Sissel Bakker, 13 (621)
Morten Nordby, 22 (1186)
Ingvild Resaland, 22 (1044)
Thomas Skjønhaug, 22 (612)
Torbjørn Vik, 11 (504)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1131)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-08-25 07:49:44

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2758 shares. New holding is 12612 shares. Employees paid a share price of NOK 114,43,- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 2500.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 22 (36785)
Tom Kristoffersen, 22 (2142)
Øivind Amundsen, 22 (5142)
Per Eikrem, 22 (5637)
Thomas Borchgrevink, 22 (4352)
Kjetil Nysæther, 22 (3946)
Øyvind Skar, 22 (6373)
John-Arne Haugerud, 22 (14957)
Harald Næss, 22 (3718)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2242)
Geir Heggem, 22 (4776)
Sveinung Dyrdal, 22 (7737)
Leif Arnold Thomas, 22 (2188)
Aleksander Nervik, 11 (2079)
Anne Ekeren Bjone, 22 (4103)
Trond Pettersen, 22 (1294)
Jorunn Rummelhoff, 18 (181)
Helene Midtskau, 22 (199)
Anne Kristin Hildrum, 22 (4352)
Sissel Bakker, 13 (621)
Morten Nordby, 22 (1186)
Ingvild Resaland, 22 (1044)
Thomas Skjønhaug, 22 (612)
Torbjørn Vik, 11 (504)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1131)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding - 2. kvartal 2017

Company news

2017-08-10 07:43:43

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 114 (MNOK 82). Hittil i år er overskuddet på MNOK 201 (130).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Også 2. kvartal har vært preget av høy aktivitet i førstehåndsmarkedet for både aksjer og obligasjoner. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet for aksjer har vært noe lavere enn i samme periode i fjor.

Inntektene var i kvartalet MNOK 259, MNOK 23 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 26 sammenlignet med 2. kvartal 2016, hvorav MNOK 2 har sammenheng med konsolidering av NOTC fra og med 2. kvartal 2017. Inntekter fra handel og oppgjør av aksjer og obligasjoner er uendret, mens inntekter fra handel i derivater er redusert med MNOK 3. Inntekter fra fond er økt med MNOK 2. Hittil i år er inntektene totalt sett opp med MNOK 48, hvorav MNOK 48 kommer fra økte noterings- og registerinntekter.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 121 i kvartalet, opp MNOK 4 fra samme periode i 2016. Hittil i år er kostnadene opp MNOK 12. Økningen har i hovedsak sammenheng med fornyelsesprogrammet i VPS, handelssystemprosjekter i Oslo Børs samt finansskatt.

Netto finansielle poster i kvartalet utgjør MNOK 21, en økning på MNOK 15 fra samme periode i fjor. Hittil i år er økningen også MNOK 15. Kjøpet av de siste 50% av NOTC AS - og overgang fra felleskontrollert virksomhet til heleid datterselskap - medfører etter IFRS at den tidligere egenkapitalinteressen i NOTC måles på nytt. Dette har medført resultatføring på MNOK 14,6 i kvartalet, og at netto finansielle poster har økt med MNOK 14,6 i perioden.

Oslo Børs VPS Holding vil - i tråd med Oslo Børs' anbefalinger - også i fremtiden utarbeide og offentliggjøre kvartalsvise delårsrapporter. Presentasjoner vil bli avholdt i forbindelse med 2. og 4. kvartal. Selskapet vil som tidligere være tilgjengelig for spørsmål i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2017 å beløpe seg til i overkant av MNOK 500. Dette inkluderer kostnader i 2017 knyttet til MiFID II-versjon av børsens handelssystem Millennium Exchange, tilpasning av VPS' systemer til EUs CSD-regulering (CSDR), finansskatt som ble vedtatt av Stortinget i desember 2016 samt bytte av administrerende direktør i VPS. Finansskatten vil utgjøre 5% ekstra arbeidsgiveravgift på lønn og annen godtgjørelse i tillegg til opprettholdelse av selskapsskattesats på 25%.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q217.pdf
Presentasjon Q217.pdf

Oslo Børs VPS Holding 2nd quarter 2017

Company news

2017-08-10 07:42:03

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 114 million for the second quarter of 2017 (NOK 82 million) and a profit of NOK 201 million (NOK 130 million) for the first six months of the year.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

Like the first quarter, the second quarter was characterised by high levels of activity in the primary markets for both equities and fixed income issues. The level of activity in the secondary market for equities was somewhat lower than in the second quarter of 2016.

Reported revenue for the second quarter of 2017 was NOK 259 million, which is NOK 23 million higher than in the second quarter of 2016. Revenue related to listing and registration was in total NOK 26 million higher than in the second quarter of 2016, NOK 2 million of which amount relates to the consolidation of NOTC with effect from the second quarter of 2017. Revenue related to the trading and settlement of equities and fixed income issues was in line with the second quarter of 2016, while revenue related to trading in derivatives was NOK 3 million lower than in the second quarter of 2016. Revenue from the mutual funds area was NOK 2 million higher than in the second quarter of 2016. Reported revenue for the first six months of 2017 was NOK 48 million higher than in the first six months of 2016, with revenue related to listing and registration NOK 48 million higher in the first six months of 2017 than in the same period last year.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 121 million in the second quarter of 2017, an increase of NOK 4 million from the second quarter of 2016. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the first six months of 2017 were NOK 12 million higher than in the first six months of 2016. The increase principally relates to the modernisation program at VPS, trading system projects at Oslo Børs and the financial sector tax.

Net financial income for the second quarter of 2017 totalled NOK 21 million, an increase of NOK 15 million from the same period in 2016. Net financial income for the first six months of 2017 was also NOK 15 million higher than in the first six months of 2016. The group's acquisition of the remaining 50% of NOTC AS - and its change to a wholly owned subsidiary company from a joint venture - meant that under IFRS the group's previous equity stake in NOTC had to be re-measured. This led to income of NOK 14.6 million being recognised in the quarter, and that net financial income in the quarter has increased accordingly.

Oslo Børs VPS Holding will - in line with the Oslo Børs Code of Practice for IR - continue to prepare and publish quarterly interim reports. There will be presentations in connection with the second and fourth quarters. The company will as before be available for questions in connection with its quarterly reports.

Operating expenses for 2017 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in excess of NOK 500 million. This includes expenses in 2017 in relation to a MiFID II version of Oslo Børs' trading system Millennium Exchange, adapting VPS' systems to the EU's CSD Regulation (CSDR), the financial sector tax that was approved by the Norwegian Parliament in December 2016, and the change of CEO at VPS. The financial sector tax consists of an extra payroll tax of 5% on the salaries and other remuneration received by financial sector employees in addition to the corporation tax rate remaining at 25% for financial sector companies.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
EVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q217_E.pdf
Presentasjon Q217.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-07-25 15:24:59

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2739 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 15370 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 112,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 2500,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):


Bente A. Landsnes, 22 (36763)
Tom Kristoffersen, 22 (2120)
Øivind Amundsen, 22 (5120)
Per Eikrem, 22 (5615)
Thomas Borchgrevink, 22 (4330)
Kjetil Nysæther, 22 (3924)
Øyvind Skar, 22 (6351)
John-Arne Haugerud, 22 (14935)
Harald Næss, 22 (3696)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2231)
Geir Heggem, 22 (4754)
Sveinung Dyrdal, 22 (7715)
Leif Arnold Thomas, 22 (2166)
Aleksander Nervik, 11 (2068)
Anne Ekeren Bjone, 22 (4081)
Trond Pettersen, 22 (1272)
Jorunn Rummelhoff, 17 (163)
Helene Midtskau, 22 (177)
Anne Kristin Hildrum, 22 (4330)
Sissel Bakker, 13 (608)
Morten Nordby, 22 (1164)
Ingvild Resaland, 22 (1022)
Thomas Skjønhaug, 22 (590)
Torbjørn Vik, 11 (493)
Pål Thomas Lysaker, 17 (1113)

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-07-25 15:24:01

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2739 shares. New holding is 15370 shares. Employees paid a share price of NOK 112,- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 2500.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 22 (36763)
Tom Kristoffersen, 22 (2120)
Øivind Amundsen, 22 (5120)
Per Eikrem, 22 (5615)
Thomas Borchgrevink, 22 (4330)
Kjetil Nysæther, 22 (3924)
Øyvind Skar, 22 (6351)
John-Arne Haugerud, 22 (14935)
Harald Næss, 22 (3696)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2231)
Geir Heggem, 22 (4754)
Sveinung Dyrdal, 22 (7715)
Leif Arnold Thomas, 22 (2166)
Aleksander Nervik, 11 (2068)
Anne Ekeren Bjone, 22 (4081)
Trond Pettersen, 22 (1272)
Jorunn Rummelhoff, 17 (163)
Helene Midtskau, 22 (177)
Anne Kristin Hildrum, 22 (4330)
Sissel Bakker, 13 (608)
Morten Nordby, 22 (1164)
Ingvild Resaland, 22 (1022)
Thomas Skjønhaug, 22 (590)
Torbjørn Vik, 11 (493)
Pål Thomas Lysaker, 17 (1113)

   

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-07-05 15:40:18

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding tildelt 2440 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 18109 aksjer.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning i parentes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 22 (36741)
Tom Kristoffersen, 22 (2098)
Øivind Amundsen, 22 (5098)
Per Eikrem, 22 (5593)
Thomas Borchgrevink, 22 (4308)
Kjetil Nysæther, 22 (3902)
Øyvind Skar, 22 (6329)
John-Arne Haugerud, 22 (14913)
Harald Næss, 22 (3674)
Jorunn Blindheim Øystese, 22 (2220)
Geir Heggem, 22 (4732)
Sveinung Dyrdal, 22 (7693)
Leif Arnold Thomas, 22 (2144)
Aleksander Nervik, 22 (2057)
Anne Ekeren Bjone, 22 (4059)
Trond Pettersen, 22 (1250)
Anne Kristin Hildrum, 22 (4308)
Sissel Bakker, 22 (595)
Morten Nordby, 22 (1142)
Ingvild Resaland, 22 (1000)
Thomas Skjønhaug, 22 (568)
Torbjørn Vik, 9 (482)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-07-05 15:38:23

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has allotted 2440 shares to employees. New holding is 18109 shares.

Following number of shares have been allotted to primary insiders (new holding shown in brackets- including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 22 (36741)
Tom Kristoffersen, 22 (2098)
Øivind Amundsen, 22 (5098)
Per Eikrem, 22 (5593)
Thomas Borchgrevink, 22 (4308)
Kjetil Nysæther, 22 (3902)
Øyvind Skar, 22 (6329)
John-Arne Haugerud, 22 (14913)
Harald Næss, 22 (3674)
Jorunn Blindheim Øystese, 22 (2220)
Geir Heggem, 22 (4732)
Sveinung Dyrdal, 22 (7693)
Leif Arnold Thomas, 22 (2144)
Aleksander Nervik, 22 (2057)
Anne Ekeren Bjone, 22 (4059)
Trond Pettersen, 22 (1250)
Anne Kristin Hildrum, 22 (4308)
Sissel Bakker, 22 (595)
Morten Nordby, 22 (1142)
Ingvild Resaland, 22 (1000)
Thomas Skjønhaug, 22 (568)
Torbjørn Vik, 9 (482)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-06-23 08:05:41

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2909 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 20549 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 110,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 2500,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 23 (36719)
Tom Kristoffersen, 23 (2076)
Øivind Amundsen, 23 (5076)
Per Eikrem, 23 (5571)
Thomas Borchgrevink, 23 (4286)
Kjetil Nysæther, 23 (3880)
Øyvind Skar, 23 (6307)
John-Arne Haugerud, 23 (14891)
Harald Næss, 23 (3652)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2198)
Geir Heggem, 23 (4710)
Sveinung Dyrdal, 23 (7671)
Leif Arnold Thomas, 23 (2122)
Aleksander Nervik, 11 (2035)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4037)
Trond Pettersen, 23 (1228)
Jorunn Rummelhoff, 19 (146)
Helene Midtskau, 23 (155)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4286)
Sissel Bakker, 14 (573)
Morten Nordby, 23 (1120)
Ingvild Resaland, 23 (978)
Thomas Skjønhaug, 23 (546)
Torbjørn Vik, 11 (473)
Pål Thomas Lysaker, 19 (1096)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-06-23 08:04:30

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2909 shares. New holding is 20549 shares. Employees paid a share price of NOK 110,- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 2500.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 23 (36719)
Tom Kristoffersen, 23 (2076)
Øivind Amundsen, 23 (5076)
Per Eikrem, 23 (5571)
Thomas Borchgrevink, 23 (4286)
Kjetil Nysæther, 23 (3880)
Øyvind Skar, 23 (6307)
John-Arne Haugerud, 23 (14891)
Harald Næss, 23 (3652)
Jorunn Blindheim Øystese, 11 (2198)
Geir Heggem, 23 (4710)
Sveinung Dyrdal, 23 (7671)
Leif Arnold Thomas, 23 (2122)
Aleksander Nervik, 11 (2035)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4037)
Trond Pettersen, 23 (1228)
Jorunn Rummelhoff, 19 (146)
Helene Midtskau, 23 (155)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4286)
Sissel Bakker, 14 (573)
Morten Nordby, 23 (1120)
Ingvild Resaland, 23 (978)
Thomas Skjønhaug, 23 (546)
Torbjørn Vik, 11 (473)
Pål Thomas Lysaker, 19 (1096)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-06-16 08:45:31

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 15. juni kjøpt 18.500 egne aksjer for NOK 110,- per aksje. Ny beholdning er 23.458 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-06-16 08:44:51

Oslo Børs VPS Holding ASA has 15 June bought 18,500 own shares at a price of NOK 110 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 23,458 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-05-24 08:47:11

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2947 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 4958 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 109,48 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 2500,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 23 (36696)
Tom Kristoffersen, 23 (2053)
Øivind Amundsen, 23 (5053)
Per Eikrem, 23 (5548)
Thomas Borchgrevink, 23 (4263)
Kjetil Nysæther, 23 (3857)
Øyvind Skar, 23 (6284)
John-Arne Haugerud, 23 (14868)
Harald Næss, 23 (3629)
Jorunn Blindheim Øystese, 12 (2187)
Geir Heggem, 23 (4687)
Sveinung Dyrdal, 23 (7648)
Leif Arnold Thomas, 23 (2099)
Aleksander Nervik, 12 (2024)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4014)
Trond Pettersen, 23 (1205)
Jorunn Rummelhoff, 18 (127)
Helene Midtskau, 23 (132)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4263)
Sissel Bakker, 14 (559)
Morten Nordby, 23 (1097)
Ingvild Resaland, 23 (955)
Thomas Skjønhaug, 23 (523)
Torbjørn Vik, 12 (462)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1077)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-05-24 08:46:31

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2947 shares. New holding is 4958 shares. Employees paid a share price of NOK 109,48 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 2500.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 23 (36696)
Tom Kristoffersen, 23 (2053)
Øivind Amundsen, 23 (5053)
Per Eikrem, 23 (5548)
Thomas Borchgrevink, 23 (4263)
Kjetil Nysæther, 23 (3857)
Øyvind Skar, 23 (6284)
John-Arne Haugerud, 23 (14868)
Harald Næss, 23 (3629)
Jorunn Blindheim Øystese, 12 (2187)
Geir Heggem, 23 (4687)
Sveinung Dyrdal, 23 (7648)
Leif Arnold Thomas, 23 (2099)
Aleksander Nervik, 12 (2024)
Anne Ekeren Bjone, 23 (4014)
Trond Pettersen, 23 (1205)
Jorunn Rummelhoff, 18 (127)
Helene Midtskau, 23 (132)
Anne Kristin Hildrum, 23 (4263)
Sissel Bakker, 14 (559)
Morten Nordby, 23 (1097)
Ingvild Resaland, 23 (955)
Thomas Skjønhaug, 23 (523)
Torbjørn Vik, 12 (462)
Pål Thomas Lysaker, 18 (1077)

http://www.osloborsvps.no  

Ex utbytte på NOK 3,85 i dag

Company news

2017-05-10 09:27:00

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA vedtok 9. mai 2017 et utbytte på NOK 3,85. Utbyttet deles ut til de som var aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 9. mai 2017. Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 3,85 fra og med i dag, 10. mai 2017.

Utbetaling av utbytte ventes å finne sted 23. mai 2017.

http://www.osloborsvps.no  

Ex dividend of NOK 3.85 today

Company news

2017-05-10 09:26:38

Oslo Børs VPS Holding ASA's annual general meeting 9 May 2017 resolved to pay a dividend of NOK 3.85 to shareholders as of 9 May 2017. The share will be traded ex dividend from today, 10 May 2017.

Oslo Børs VPS Holding ASA expects to pay the dividend on 23 May 2017.

http://www.osloborsvps.no  

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2017

Company news

2017-05-09 16:56:22

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 9. mai årsregnskap og årsberetning for 2016. Det ble besluttet et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 9. mai 2017. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 23. mai.

Aksjen handles eks. utbytte fra og med onsdag 10. mai 2017.

Catharina Hellerud ble valgt som ny styreleder i Oslo Børs VPS Holding ASA. Silvija Seres og Øyvind G. Schanke ble valgt som nye styremedlemmer.

De aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er etter dette:

- Catharina Hellerud (leder)
- Ottar Ertzeid
- Roy Myklebust
- Silvija Seres
- Øyvind G. Schanke

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk to fullmakter til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer. En fullmakt gjelder for kjøp av inntil en prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

Den andre fullmakten gjelder for kjøp av inntil fem prosent av aksjene i selskapet. Styret har som mål å gi aksjeeierne god aksjeavkastning over tid. Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting, vil kunne være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur.

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året fikk styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.osloborsvps.no  

2017 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-05-09 16:54:41

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Tuesday 9 May 2017 approved the annual report and accounts for 2016. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 3.85 per share.

A dividend of NOK 3.85 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 9 May 2017. The company expects to pay the dividend on 23 May.

The company's shares will be traded ex dividend from and including Wednesday 10 May 2017.

Catharina Hellerud was elected as new chair of the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA. Silvija Seres and Øyvind G. Schanke were elected as new board members.

Following the Annual General Meeting, the shareholder-elected members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

- Catharina Hellerud (chair)
- Ottar Ertzeid
- Roy Myklebust
- Silvija Seres
- Øyvind G. Schanke

In addition, the employees have two board members, see www.osloborsvps.no for further information.

The Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was granted two mandates to carry out buy-backs of the company's own shares. One mandate for buying up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

The second mandate concerns buying up to five percent of own shares with subsequent cancellation. The Board of Directors aims at providing the shareholders with good returns on their investment over time. Repurchase of own shares with subsequent cancellation will be a means of optimising the company's capital structure.

To facilitate distribution of dividends on more than one occation during the year, the Board of Directors was authorized to approve the distribution of dividends based on the company's annual financial accounts for 2016. The authorisation shall remain in force until the Annual General Meeting in 2018.

Contact person:
Per Eikrem, Executive Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Audun Bø ny administrerende direktør for VPS

Company news

2017-05-09 09:07:31

Audun Bø (54) er ansatt som ny administrerende direktør for VPS. Han tiltrer stillingen senest 1. desember 2017.

Bø kommer fra stillingen som konserndirektør i Eika Gruppen, hvor han har ansvar for Produkt og Marked. Ansvarsområdet omfatter den kommersielle delen av Eika, med datterselskapene Eika Kapitalforvaltning, Eika Forsikring, Eika Kredittbank og Aktiv Eiendomsmegling, samt konsernets sentrale salgs- og markedsaktiviteter. Han har 30 års erfaring fra finansbransjen, både fra Eika og som daglig leder for blant annet Orkla Finans og DNB Markets, hvor han også var konserndirektør og medlem av DNBs konsernledelse.

Audun Bø har vært styremedlem i VPS siden 2008, det siste året som styrets leder. Dette gjør at han er godt kjent med VPS og selskapets strategi, samt de endringer som pågår i markedet og hos VPS' kunder.

Bø er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen ved Gøteborgs Universitet. Han har i tillegg gått lederprogrammer både ved handelshøyskolene IMD i Sveits og Insead i Frankrike.

- Med sin erfaring og bakgrunn har Audun Bø et meget godt utgangspunkt for å lede VPS inn i en krevende tid. Han vil blant annet bidra til ytterligere forretningsmessig kundefokus i utviklingen av selskapet, sier Anne-Lise Kristiansen, nestleder i styret i VPS.

Verdipapirsentraler står foran store endringer de nærmeste årene, både på tjeneste- og teknologisiden. VPS vil i løpet av de nærmeste årene ta offensive strategiske beslutninger for å utvikle sitt tjenestespekter og tilpasse virksomheten til kundenes fremtidige behov.

John-Arne Haugerud fortsetter som administrerende direktør inntil Audun Bø begynner i stillingen, senest 1. desember 2017. Haugerud vil deretter fortsatt ha en rolle i konsernet og VPS, blant annet som styreleder i datterselskapet Centevo.

Styret i VPS har arbeidet med ansettelsesprosessen gjennom et styreutvalg bestående av styrets nestleder Anne-Lise Kristiansen, Bente A. Landsnes og Benedicte Schilbred Fasmer.

Audun Bø trer ut av styret i VPS på selskapets generalforsamling 9. mai, og Anne-Lise Kristiansen er innstilt som ny styreleder.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anne-Lise Kristiansen, nestleder i styret i VPS, tel. 934 80286
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS, tel. 905 50495
Audun Bø, påtroppende administrerende direktør VPS, tel. 951 64092

   

Audun Bø to be the new Chief Executive Officer of VPS

Company news

2017-05-09 09:07:03

Audun Bø (54) has been appointed as the new Chief Executive Officer of VPS. He will take up the position no later than 1 December 2017.

Audun Bø joins VPS from the Eika Group where he is Executive Vice President, Products and Marketing. His current area of responsibility includes the commercial part of Eika, including the Eika Kapitalforvaltning, Eika Forsikring, Eika Kredittbank and Aktiv Eiendomsmegling subsidiaries, as well as the group's central sales and marketing activities. He has 30 years of experience in the finance industry, both from Eika and from previous roles, including as CEO of Orkla Finans and DNB Markets, where he was also an Executive Vice President and a member of DNB's executive management team.

Audun Bø has been on the Board of Directors of VPS since 2008, and has served as Chair of the Board since May 2016. This means he is very familiar with VPS and the company's strategy, as well as with the changes taking place in the market and at VPS' customers.

Audun Bø holds a Master's degree in Economics from the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. He has also completed management development programs at both IMD in Switzerland and INSEAD in France.

"Audun Bø's experience and background mean he is very well-placed to lead VPS in what are demanding times. One contribution he will make will be to ensure the company develops to become even more commercially focused on its customers", comments Anne-Lise Kristiansen, Deputy Chair of the Board of Directors of VPS.

Central securities depositaries are facing major changes over the next few years both in terms of the services they provide and the technology they use. Over the next few years VPS will have to take a number of proactive strategic decisions to develop the range of services it offers and to adapt its activities to customers' future needs.

John-Arne Haugerud will continue as CEO until Audun Bø takes up his position, which will be no later than 1 December 2017. John-Arne Haugerud will subsequently continue to play a role at the Oslo Børs VPS group and at VPS, including as the Chair of the Board of Directors of the subsidiary Centevo.

The work carried out by the Board of Directors of VPS to identify VPS' new CEO was undertaken by a board committee consisting of Deputy Chair Anne-Lise Kristiansen, Bente A. Landsnes and Benedicte Schilbred Fasmer.

Audun Bø will stand down from the Board of Directors of VPS at the company's Annual General Meeting on 9 May 2017, with Anne-Lise Kristiansen proposed as the new Chair.For further information, please contact:
Anne-Lise Kristiansen, Deputy Chair of the Board of Directors of VPS, tel: +47 934 80286
Bente A. Landsnes, CEO of Oslo Børs VPS, tel: +47 905 50495
Audun Bø, newly appointed CEO of VPS, tel: +47 951 64092

   

Oslo Børs VPS Holding - 1. kvartal 2017

Company news

2017-04-27 07:12:14

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 87 (MNOK 48).


For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

1. kvartal 2017 har vært preget av høy aktivitet i førstehåndsmarkedet for både aksjer og obligasjoner. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet for aksjer viste også oppgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Inntektene var i kvartalet MNOK 252, MNOK 25 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 22 sammenlignet med 1. kvartal 2016. Inntekter fra handel og oppgjør av aksjer og obligasjoner har økt med MNOK 6 mens inntekter fra handel i derivater er redusert med MNOK 3. Inntekter fra markedsdata og fond er henholdsvis økt og redusert med MNOK 2.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 128 i kvartalet, opp MNOK 8 fra samme periode i 2016. Økningen har i hovedsak sammenheng med fornyelsesprogrammet i VPS, handelssystemprosjekter i Oslo Børs samt finansskatt.

Verdipapirsentraler står foran store endringer de nærmeste årene, både på tjenestesiden og teknologisk. Med ønske om kontinuitet for de strategiske endringer som skal besluttes og gjennomføres i VPS de nærmeste årene vil styret i VPS starte arbeidet med å finne en ny leder for VPS nå i 2017. John Arne Haugerud fortsetter som administrerende direktør inntil ny leder er på plass, og vil fortsatt bistå konsernet og VPS i både 2017 og 2018, blant annet med oppfølging av mange større påbegynte prosjekter og prosesser i VPS og som styreleder i Centevo.

Styret har i den siste perioden fått innspill fra enkelte aksjonærer med ønske om at styret tar initiativ til en strukturell prosess for konsernet. Gjennomføring av en slik prosess krever aksept fra det alt vesentligste av aksjonærene. Styret har derfor undersøkt blant de største aksjonærene og observerer at det eksisterer ulike oppfatninger vedrørende strategisk utvikling. Styret gjør løpende strategiske vurderinger og vil forfølge de alternativer som vurderes som verdiskapende for aksjonærene og har forutsetning for å lykkes.

Oslo Børs gjennomførte i mars en vellykket release av Millennium Exchange 9.1 med mye ny funksjonalitet for kundene, hvorav blant annet Dark-Lit sweep i North Sea Dark Pool. VPS gjennomførte samtidig en vellykket større versjonering av sine systemer, hvor blant annet ny tegningsklient integrert med BankiD og bankenes Kunde og Adresseregister (KAR) og funksjonalitet for åpning og administrasjon av aksjesparekonto og overførsel av papirer til slike konti inngår.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2017 å beløpe seg til i området MNOK 480 - 490. Dette inkluderer kostnader i 2017 knyttet til MiFID II-versjon av Millennium Exchange, tilpasning av VPS' systemer til EUs CSD-regulering (CSDR) samt finansskatt som ble vedtatt av Stortinget i desember 2016. Finansskatten vil utgjøre 5% ekstra skatt på lønn og annen godtgjørelse i tillegg til opprettholdelse av selskapsskatt på 25%.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte avgifter / priser og effektivisering av tjenester, som vil komme kundene til gode.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q117.pdf
Presentasjon Q117.pdf

Oslo Børs VPS Holding - 1st quarter 2017

Company news

2017-04-27 07:11:01

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 87 million for the first quarter of 2017 (NOK 48 million).


A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The first quarter was characterised by a high level of activity in the primary market for both equities and fixed income instruments. The level of activity in the secondary market for equities was also higher than in the first quarter of 2016.

Reported revenue for the first quarter of 2017 was NOK 252 million, which is NOK 25 million higher than in the same period in 2016. Revenue related to listing and registration was in total NOK 22 million higher than in the first quarter of 2016. Revenue related to the trading and settlement of equities and fixed income issues was NOK 6 million higher, while revenue relating to trading in derivatives was NOK 3 million lower. Revenue related to market data was NOK 2 million higher, while revenue from the mutual funds area was NOK 2 million lower.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 128 million in the first quarter, which represents an increase of NOK 8 million from the same period in 2016. The increase relates to the modernisation program at VPS, trading system projects at Oslo Børs and the financial sector tax.

Central securities depositaries are facing major changes over the next few years both in terms of the services they provide and the technology they use. The Board of Directors of VPS is keen to ensure continuity in relation to the strategic changes that need to be decided upon and implemented at VPS over the next few years, and it will accordingly start its work on finding a new CEO for VPS this year. John-Arne Haugerud will remain as CEO until the new CEO is in place, and he will continue to assist the group and VPS in both 2017 and 2018, including with following up numerous major projects and processes that are underway at VPS and by serving as the Chairman of the Board of Directors of Centevo.

The Board of Directors has been approached by some shareholders who would like the Board to initiate a process to identify alternative strategic scenarios for the group. The agreement of the vast majority of the shareholders would be needed for any such changes to take place. The Board has therefore surveyed its largest shareholders and notes that they hold a range of different views on the strategic development of the group. The Board of Directors addresses strategic considerations on a continual basis and will pursue alternatives considered to be value-creating for the group's shareholders for which the conditions for success are in place.

In March Oslo Børs successfully implemented Millennium Exchange Release 9.1, providing customers with a lot of new functionality, including dark to lit sweep orders in the North Sea Dark Pool. At the same time VPS successfully implemented a significant version update for its systems, which has made available a new subscription client integrated with BankID and Norwegian banks' joint register of accounts and addresses (KAR), and functionality for opening and managing share savings accounts and transferring securities to them.

Operating expenses for 2017 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 480 million to NOK 490 million. This includes expenses in 2017 in relation to a MiFID II version of Millennium Exchange, adapting VPS' systems to the EU's CSD Regulation (CSDR) and the financial sector tax that was approved by Parliament in December 2016. The financial sector tax will represent an extra 5% tax on the salaries and other remuneration received by financial sector employees in addition to corporation tax remaining at 25% for financial sector companies.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
EVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q117.pdf
Presentation Q117.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-04-25 08:29:47

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3386 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 7905 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 92,53 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 27 (36673)
Tom Kristoffersen, 27 (2030)
Øivind Amundsen, 27 (5030)
Per Eikrem, 27 (5525)
Thomas Borchgrevink, 27 (4240)
Kjetil Nysæther, 27 (3834)
Øyvind Skar, 27 (6261)
John-Arne Haugerud, 27 (14845)
Harald Næss, 27 (3606)
Jorunn Blindheim Øystese, 13 (2175)
Geir Heggem, 27 (4664)
Sveinung Dyrdal, 27 (7625)
Leif Arnold Thomas, 27 (2076)
Aleksander Nervik, 13 (2012)
Anne Ekeren Bjone, 27 (3991)
Trond Pettersen, 27 (1182)
Jorunn Rummelhoff, 21 (109)
Helene Midtskau, 27 (109)
Anne Kristin Hildrum, 27 (4240)
Sissel Bakker, 16 (545)
Morten Nordby, 27 (1074)
Ingvild Resaland, 27 (932)
Thomas Skjønhaug 27 (500)
Torbjørn Vik, 13 (450)
Pål Thomas Lysaker, 21 (1059)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-04-25 08:29:08

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3386 shares. New holding is 7905 shares. Employees paid a share price of NOK 92,53 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 27 (36673)
Tom Kristoffersen, 27 (2030)
Øivind Amundsen, 27 (5030)
Per Eikrem, 27 (5525)
Thomas Borchgrevink, 27 (4240)
Kjetil Nysæther, 27 (3834)
Øyvind Skar, 27 (6261)
John-Arne Haugerud, 27 (14845)
Harald Næss, 27 (3606)
Jorunn Blindheim Øystese, 13 (2175)
Geir Heggem, 27 (4664)
Sveinung Dyrdal, 27 (7625)
Leif Arnold Thomas, 27 (2076)
Aleksander Nervik, 13 (2012)
Anne Ekeren Bjone, 27 (3991)
Trond Pettersen, 27 (1182)
Jorunn Rummelhoff, 21 (109)
Helene Midtskau, 27 (109)
Anne Kristin Hildrum, 27 (4240)
Sissel Bakker, 16 (545)
Morten Nordby, 27 (1074)
Ingvild Resaland, 27 (932)
Thomas Skjønhaug 27 (500)
Torbjørn Vik, 13 (450)
Pål Thomas Lysaker, 21 (1059)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling 2017

Company news

2017-04-11 08:39:24

Ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA blir avholdt 9. mai 2017 kl. 16.00 i Oslo Børs' lokaler i Tollbugata 2.

http://www.osloborsvps.no  

Notice of the Annual General Meeting 2017 of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-04-11 08:38:43

The Annual General Meeting 2017 of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 9 May 2017 at 16.00 hrs at the offices of Oslo Børs, Tollbugata. 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS - Årsrapport 2016

Company news

2017-04-11 08:37:19

Årsrapport 2016 for Oslo Børs VPS Holding ASA er nå tilgjengelig på Oslo Børs VPS' nettsider.

   

Oslo Børs VPS - Annual Report 2016

Company news

2017-04-11 08:36:46

The Annual Report 2016 for Oslo Børs VPS Holding ASA is now available from the Oslo Børs VPS web site.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-03-24 08:41:42

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3223 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 11291 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 90,96 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):


Bente A. Landsnes, 27 (36646)
Tom Kristoffersen, 27 (2003)
Øivind Amundsen, 27 (5003)
Per Eikrem, 27 (5498)
Thomas Borchgrevink, 27 (4213)
Kjetil Nysæther, 27 (3807)
Øyvind Skar, 27 (6234)
John-Arne Haugerud, 27 (14818)
Harald Næss, 27 (3579)
Jorunn Blindheim Øystese, 14 (2162)
Geir Heggem, 27 (4637)
Sveinung Dyrdal, 27 (7598)
Leif Arnold Thomas, 27 (2049)
Aleksander Nervik, 14 (1999)
Anne Ekeren Bjone, 27 (3964)
Trond Pettersen, 27 (1155)
Jorunn Rummelhoff, 22 (88)
Helene Midtskau, 27 (82)
Anne Kristin Hildrum, 27 (4213)
Sissel Bakker, 16 (529)
Morten Nordby, 27 (1047)
Ingvild Resaland, 27 (905)
Thomas Skjønhaug, 27 (473)
Torbjørn Vik, 14 (437)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-03-24 08:40:41

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3223 shares. New holding is 11291 shares. Employees paid a share price of NOK 90,96 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 27 (36646)
Tom Kristoffersen, 27 (2003)
Øivind Amundsen, 27 (5003)
Per Eikrem, 27 (5498)
Thomas Borchgrevink, 27 (4213)
Kjetil Nysæther, 27 (3807)
Øyvind Skar, 27 (6234)
John-Arne Haugerud, 27 (14818)
Harald Næss, 27 (3579)
Jorunn Blindheim Øystese, 14 (2162)
Geir Heggem, 27 (4637)
Sveinung Dyrdal, 27 (7598)
Leif Arnold Thomas, 27 (2049)
Aleksander Nervik, 14 (1999)
Anne Ekeren Bjone, 27 (3964)
Trond Pettersen, 27 (1155)
Jorunn Rummelhoff, 22 (88)
Helene Midtskau, 27 (82)
Anne Kristin Hildrum, 27 (4213)
Sissel Bakker, 16 (529)
Morten Nordby, 27 (1047)
Ingvild Resaland, 27 (905)
Thomas Skjønhaug, 27 (473)
Torbjørn Vik, 14 (437)

http://www.osloborsvps.no  

Årsberetning og årsregnskap for 2016 vedtatt

Company news

2017-03-23 09:32:37

Styret i Oslo Børs VPS Holding har vedtatt årsberetning og årsregnskap for 2016. Regnskap er i overenstemmelse med delårsrapporten for 4. kvartal 2016.

VPS har ikke fått samtykke til å foreta en utdeling av utbytte ut over årets resultat for 2016.

http://www.osloborsvps.no  

Approved annual report and accounts for 2016

Company news

2017-03-23 09:32:06

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding has approved the annual report and accounts for 2016. The accounts are consistent with the interim report for the fourth quarter of 2016.

VPS has not been granted permission to distribute a dividend in excess of its profit for the year for 2016.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-02-24 08:31:04

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3508 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 14514 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 91,61 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 28 (36619)
Tom Kristoffersen, 28 (1976)
Øivind Amundsen, 28 (4976)
Per Eikrem, 28 (5471)
Thomas Borchgrevink, 28 (4186)
Kjetil Nysæther, 28 (3780)
Øyvind Skar, 28 (6207
John-Arne Haugerud, 28 (14791)
Harald Næss, 28 (3552)
Jorunn Blindheim Øystese, 14 (2148)
Geir Heggem, 28 (4610)
Sveinung Dyrdal, 28 (7571)
Leif Arnold Thomas, 28 (2022)
Aleksander Nervik, 14 (1985)
Anne Ekeren Bjone, 28 (3937)
Trond Pettersen, 28 (1128)
Jorunn Rummelhoff, 22 (66)
Helene Midtskau, 28 (55)
Anne Kristin Hildrum, 28 (4186)
Sissel Bakker, 17 (513)
Morten Nordby, 28 (1020)
Ingvild Resaland, 28 (878)
Thomas Skjønhaug, 28 (446)
Torbjørn Vik, 14 (423)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-02-24 08:30:16

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3508 shares. New holding is 14514 shares. Employees paid a share price of NOK 91.61 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close associates):

Bente A. Landsnes, 28 (36619)
Tom Kristoffersen, 28 (1976)
Øivind Amundsen, 28 (4976)
Per Eikrem, 28 (5471)
Thomas Borchgrevink, 28 (4186)
Kjetil Nysæther, 28 (3780)
Øyvind Skar, 28 (6207
John-Arne Haugerud, 28 (14791)
Harald Næss, 28 (3552)
Jorunn Blindheim Øystese, 14 (2148)
Geir Heggem, 28 (4610)
Sveinung Dyrdal, 28 (7571)
Leif Arnold Thomas, 28 (2022)
Aleksander Nervik, 14 (1985)
Anne Ekeren Bjone, 28 (3937)
Trond Pettersen, 28 (1128)
Jorunn Rummelhoff, 22 (66)
Helene Midtskau, 28 (55)
Anne Kristin Hildrum, 28 (4186)
Sissel Bakker, 17 (513)
Morten Nordby, 28 (1020)
Ingvild Resaland, 28 (878)
Thomas Skjønhaug 28 (446)
Torbjørn Vik, 14 (423)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-02-20 14:17:27

Oslo Børs VPS Holding har i dag kjøpt 15000 egne aksjer til NOK 91,9245. Oslo Børs VPS Holding har samtidig solgt 4890 egne aksjer til NOK 91,9245 til ansatte i konsernet. Ny beholdning av egne aksjer er 18022 aksjer.

Følgende primærinnsidere har kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes - inklusive nærståendes beholdning):

Bente A. Landsnes, 1479 (36591)
Kjetil Nysæther, 192 (3752)
Per Eikrem, 300 (5443)
Øivind Amundsen, 407 (4948)
Thomas Borchgrevink, 225 (4158)
Geir Heggem, 307 (4582)
Øyvind Skar, 232 (6179)
Tom Kristoffersen, 246 (1948)
John-Arne Haugerud, 436 (14763)
Sveinung Dyrdal, 157 (7543)
Harald Næss, 67 (3524)
Jorunn Blindheim Øystese, 235 (2134)
Aleksander Nervik, 169 (1971)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-02-20 14:16:51

Oslo Børs VPS Holding has today bought 15000 of its own shares at NOK 91.9245. Oslo Børs VPS Holding has simultaneously sold 4890 of its own shares at NOK 91.9245 to employees in the group. New holding is 18022 shares.

The following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets - including shares owned by close assocaties):

Bente A. Landsnes, 1479 (36591)
Kjetil Nysæther, 192 (3752)
Per Eikrem, 300 (5443)
Øivind Amundsen, 407 (4948)
Thomas Borchgrevink, 225 (4158)
Geir Heggem, 307 (4582)
Øyvind Skar, 232 (6179)
Tom Kristoffersen, 246 (1948)
John-Arne Haugerud, 436 (14763)
Sveinung Dyrdal, 157 (7543)
Harald Næss, 67 (3524)
Jorunn Blindheim Øystese, 235 (2134)
Aleksander Nervik, 169 (1971)

http://www.osloborsvps.no  

Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte for Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-02-17 09:12:35

Utbyttebeløp: NOK 3,85 per aksje

Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 9. mai 2017
Ex-dato: 10. mai 2017
Record date (eierregisterdato): 11. mai 2017
Betalingsdato: 23. mai 2017
Vedtaksdato: 9. mai 2017

http://www.osloborsvps.no  

Key information relating to the proposed cash dividend by Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-02-17 09:11:46

Dividend amount: NOK 3.85 per share

Declared currency: NOK
Last day including right: 9 May 2017
Ex-date: 10 May 2017
Record date: 11 May 2017
Payment date: 23 May 2017
Date of approval: 9 May 2017

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding - 4. kvartal 2016

Company news

2017-02-16 07:43:52

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 74 (MNOK 73). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

4. kvartal har vært preget av en noe høyere aktivitet i førstehåndsmarkedet enn i samme periode ifjor, samtidig som aktiviteten i annenhåndsmarkedet gikk noe ned sammenlignet med tilsvarende periode ifjor.

Inntektene var i kvartalet MNOK 234, MNOK 11 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 12 sammenlignet med 4. kvartal 2015. Inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 4 mens inntekter fra fond og markedsdata er redusert med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 1.

For året sett under ett er inntektene økt med MNOK 6. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 16. Inntekter fra handel og oppgjør samt fond er redusert med henholdsvis MNOK 1 og MNOK 9, mens inntekter fra markedsdata har økt med MNOK 1.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 126 i kvartalet, opp MNOK 5 fra samme periode i 2015. For året sett under ett har kostnadene økt med MNOK 17. Økningen har sammenheng med terminering av avtale med Percival CSD Partners og videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS, handelssystemprosjekter i Oslo Børs samt finansskatt.

Netto finansielle poster i kvartalet utgjør MNOK 4, ned fra MNOK 5 i samme periode i 2015. For året sett under ett er netto finansielle poster redusert med MNOK 5, hovedsakelig som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå.

Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje. Dette i tillegg til utbytte på NOK 2,60 som ble delt ut i desember 2016. Samlet sett vil da utbytter for 2016 utgjøre NOK 6,45 pr aksje, eller 93% av resultat pr. aksje før amortiseringer og nedskrivninger. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finanstilsynet. Nedskrivning i VPS i 2016 har påvirket årets resultat og derved også utbytte fra VPS for 2016 med ca MNOK 25 (etter skatt). VPS er i dialog med myndighetene om anledning til å foreta en utdeling utover årets resultat, men behandlingen av dette vil ta noe tid.
Etter termineringen av avtalen med Percival kommuniserte VPS at fornyelsen av eksisterende løsninger ville fortsette for å møte markedsbehov og krav som følger av ny regulering. Ved utgangen av august i 2016 publiserte VPS en Road Map som beskrev 28 konkrete leveranser til markedet fram til og med 2. kvartal 2018. Halvparten av disse er knyttet til nye reguleringer. Arbeidet med fornyelsen går etter planen, og i 4. kvartal 2016 er de avtalte leveransene satt i produksjon.

Det er fortsatt et mål å flytte applikasjoner fra IBM stormaskin til en moderne, fleksibel og kostnadseffektiv Java/ Linux plattform. I Q4 satte VPS i produksjon en ny Java/ Linux driftsplattform. I all fornyelse og nyutvikling av applikasjoner er det et mål at disse skal leveres fra denne, slik at avhengigheten til IBM stormaskin over tid reduseres.

Stortinget besluttet den 20.12.2016 å innføre en ordning for Aksjesparekonto for privatpersoner i løpet av 2017. Aksjesparekonto vil gi privatpersoner mulighet til å kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å skatte for gevinst dersom midlene holdes innenfor Aksjesparekontoen. Finansdepartementet vil gjennom en forskrift som er under utarbeidelse, bestemme hvem som kan tilby Aksjesparekonto. Mest sannsynlig vil tilbydere være banker, verdipapirforetak og fondsforvaltningsselskaper. Det er stor oppmerksomhet og aktivitet hos mulige tilbydere av Aksjesparekonto for å posisjonere seg. VPS vil i løpet av Q1 ha gjort de tilpasningene i kjernetjenestene som er nødvendig for å understøtte innføringen av ordningen. Videre vil VPS tilrettelegge et sett med tilleggstjenester som etterspørres av mulige tilbydere. Det forventes en overgangsordning hvor eksisterende beholdninger i løpet av 2017 kan overføres Aksjesparekontoen uten skattbar realisering.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2017 å beløpe seg til i området MNOK 480 - 490. Dette inkluderer kostnader i 2017 knyttet til MiFID II-versjon av Millennium Exchange, tilpasning av VPS' systemer til EUs CSD-regulering (CSDR) samt finansskatt som ble vedtatt av Stortinget i desember 2016. Finansskatten vil utgjøre 5% ekstra skatt på lønn og annen godtgjørelse i tillegg til opprettholdelse av selskapsskatt på 25%.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte avgifter / priser og effektivisering av tjenester, som vil komme kundene til gode.

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q416.pdf
Presentasjon Q416.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4th quarter 2016

Company news

2017-02-16 07:42:11

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 74 million for the fourth quarter of 2016 (NOK 73 million). The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 3.85 per share should be paid in respect of the 2016 financial year.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The fourth quarter was characterised by a somewhat higher level of activity in the primary market compared with the fourth quarter of 2015, while the level of activity in the secondary market was somewhat lower compared with the fourth quarter of 2015.

Reported revenue for the fourth quarter of 2016 was NOK 234 million, which is NOK 11 million higher than in the same period last year. Revenue related to listing and registration was in total NOK 12 million higher than in the fourth quarter of 2015. Revenue related to trading and settlement was NOK 4 million higher. Revenue from the mutual funds area was NOK 5 million lower, while revenue related to market data was NOK 1 million lower.

Reported revenue for 2016 as a whole was NOK 6 million higher than in 2015. Revenue related to listing and registration was in total NOK 16 million higher. Revenue related to trading and settlement was NOK 1 million lower, while revenue from the mutual funds area was NOK 11 million lower. Revenue related to market data was NOK 1 million higher.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 126 million in the fourth quarter, which represents an increase of NOK 5 million from the same period in 2015. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for 2016 as a whole were NOK 17 million higher than in 2015. The increase relates to VPS ending its agreement with Percival
CSD Partners and continuing some activities in its modernisation program, trading system projects at Oslo Børs, and the financial sector tax.

Net financial income for the fourth quarter of 2016 totalled NOK 4 million, a decrease from NOK 5 million in the fourth quarter of 2015. Net financial income for 2016 as a whole was NOK 5 million lower than in 2015, principally due to lower holdings of cash and cash equivalents and lower interest rates.

The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 3.85 per share should be paid in respect of the 2016 financial year. This is in addition to the dividend of NOK 2.60 paid in December 2016. The dividends for 2016 will therefore together total NOK 6.45 per share, which is equivalent to 93% of earnings per share before amortisation and write-downs. The proposed dividend is conditional on proposed dividend payments by subsidiaries to Oslo Børs VPS Holding ASA being approved by the Financial Supervisory Authority. A write-down at VPS in 2016 affected its profit for the year and consequently the dividend payable by VPS for 2016 by around NOK 25 million (after tax). VPS is in discussions with the authorities regarding the possibility of it making a dividend payment in excess of its profit for the year, but addressing this matter will take time.

After ending its agreement with Percival, VPS announced that it would continue to modernise its existing solutions in order to address market needs as well as the requirements being set by new regulations. At the end of August 2016 VPS published a road map describing 28 specific deliveries it would provide to the market by the end of Q2 2018. Half of these relate to new regulations. This modernisation work is going according to plan, and as at Q4 2016 all the scheduled deliveries were in production.

VPS continues to have a target of migrating applications from IBM mainframes to a modern, flexible and cost-effective Java/Linux platform. In Q4 VPS put a new Java/Linux operating platform into production. One target in the application modernisation and development work being undertaken at VPS is for VPS' applications to be delivered from this platform in order to gradually reduce VPS' dependency on IBM mainframes.

On 20 December 2016 the Norwegian Parliament voted to introduce a share savings account scheme for private individuals during 2017. Share savings accounts will enable private individuals to buy and sell stock exchange listed shares and equity funds without being taxed on any gains if the funds remain in the share savings account. The Ministry of Finance is currently working on regulations that will determine who can offer share savings accounts. The providers will most probably be banks, investment firms and asset management companies. Possible share savings account providers are following developments closely, and are busy making preparations so they are ready to launch products when the time comes. During Q1 VPS will complete the adaptations its core systems require in order to support the scheme's introduction. VPS will also introduce a set of additional services to meet the requirements of possible providers. A transfer scheme to enable existing shareholdings to be moved into the new share savings accounts without any tax consequences is expected to be introduced in 2017.

Operating expenses for 2017 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 480 million to NOK 490 million. This includes expenses in 2017 in relation to a MiFID II version of Millennium Exchange, adapting VPS' systems to the EU'S CSD regulation (CSDR) and the financial sector tax that was approved by Parliament in December 2016. The financial sector tax will consist of an extra 5% tax on the salaries and other remuneration received by financial sector employees in addition to corporation tax remaining at 25% for financial sector companies.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

http://www.osloborsvps.no Delarsrapport Q416_Engelsk.pdf
Presentasjon Q416.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-01-25 08:40:40

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 3352 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 7912 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 89,61 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 1250,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 27 (35112)
Tom Kristoffersen, 27 (1702)
Øivind Amundsen, 27 (4541)
Per Eikrem 27 (5143)
Thomas Borchgrevink, 27 (3933)
Kjetil Nysæther, 27 (3560)
Øyvind Skar, 27 (5947)
John-Arne Haugerud, 27 (14327 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 27 (3457)
Jorunn Blindheim Øystese 13 (1899)
Geir Heggem, 27 (4275)
Sveinung Dyrdal, 27 (7386)
Leif Arnold Thomas, 27 (1994)
Aleksander Nervik, 13 (1802)
Anne Ekeren Bjone, 27 (3909)
Trond Pettersen, 27 (1100)
Jorunn Rummelhoff, 22 (44)
Helene Midtskau, 27 (27)
Anne Kristin Hildrum, 27 (4158)
Sissel Bakker, 16 (496)
Morten Nordby, 27 (992)
Ingvild Resaland, 27 (850)
Thomas Skjønhaug 27 (418)
Torbjørn Vik, 13 (409)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2017-01-25 08:39:56

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 3352 shares. New holding is 7912 shares. Employees paid a share price of NOK 89,61 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 1250.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 27 (35112)
Tom Kristoffersen, 27 (1702)
Øivind Amundsen, 27 (4541)
Per Eikrem 27 (5143)
Thomas Borchgrevink, 27 (3933)
Kjetil Nysæther, 27 (3560)
Øyvind Skar, 27 (5947)
John-Arne Haugerud, 27 (14327 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 27 (3457)
Jorunn Blindheim Øystese 13 (1899)
Geir Heggem, 27 (4275)
Sveinung Dyrdal, 27 (7386)
Leif Arnold Thomas, 27 (1994)
Aleksander Nervik, 13 (1802)
Anne Ekeren Bjone, 27 (3909)
Trond Pettersen, 27 (1100)
Jorunn Rummelhoff, 22 (44)
Helene Midtskau, 27 (27)
Anne Kristin Hildrum, 27 (4158)
Sissel Bakker, 16 (496)
Morten Nordby, 27 (992)
Ingvild Resaland, 27 (850)
Thomas Skjønhaug 27 (418)
Torbjørn Vik, 13 (409)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-12-16 15:38:30

Benedicte Schilbred Fasmer, chair of the Oslo Børs VPS Holding ASA board, has 16 December 2016 bought 4,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 87 per share.

After the transaction, Fasmer holds 4,000 shares in the company.

   

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-12-16 15:37:16

Benedicte Schilbred Fasmer, styreleder i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 16. desember 2016 kjøpt 4.000 aksjer i selskapet til NOK 87 per aksje.

Ny beholdning er 4.000 aksjer.

   

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-12-16 08:42:59

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2132 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 11264 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 84,28 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (35085)
Tom Kristoffersen, 15 (1675)
Øivind Amundsen, 15 (4514)
Per Eikrem 15 (5116)
Thomas Borchgrevink, 15 (3906)
Kjetil Nysæther, 15 (3533)
Øyvind Skar, 15 (5920)
John-Arne Haugerud, 15 (14300 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (3430)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1886)
Geir Heggem, 15 (4248)
Sveinung Dyrdal, 15 (7359)
Leif Arnold Thomas, 15 (1967)
Aleksander Nervik, 15 (1789)
Anne Ekeren Bjone, 15 (3882)
Trond Pettersen, 15 (1073)
Jorunn Rummelhoff, 8 (22)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4131)
Sissel Bakker, 15 (480)
Morten Nordby, 15 (965)
Ingvild Resaland, 15 (823)
Thomas Skjønhaug 15 (391)
Torbjørn Vik, 12 (396)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-12-16 08:42:20

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2132 shares. New holding is 11264 shares. Employees paid a share price of NOK 84,28 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (35085)
Tom Kristoffersen, 15 (1675)
Øivind Amundsen, 15 (4514)
Per Eikrem 15 (5116)
Thomas Borchgrevink, 15 (3906)
Kjetil Nysæther, 15 (3533)
Øyvind Skar, 15 (5920)
John-Arne Haugerud, 15 (14300 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (3430)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1886)
Geir Heggem, 15 (4248)
Sveinung Dyrdal, 15 (7359)
Leif Arnold Thomas, 15 (1967)
Aleksander Nervik, 15 (1789)
Anne Ekeren Bjone, 15 (3882)
Trond Pettersen, 15 (1073)
Jorunn Rummelhoff, 8 (22)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4131)
Sissel Bakker, 15 (480)
Morten Nordby, 15 (965)
Ingvild Resaland, 15 (823)
Thomas Skjønhaug 15 (391)
Torbjørn Vik, 12 (396)

http://www.osloborsvps.no  

Ex utbytte på NOK 2,60 i dag

Company news

2016-12-09 07:59:38

Se melding av 6. desember 2016.

Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 2,60 fra og med i dag, 9. desember 2016.

http://www.osloborsvps.no  

Ex. dividend of NOK 2.60 today

Company news

2016-12-09 07:58:48

Reference is made to the announcement of 6 December 2015.

The share will be traded ex dividend from today, 9 December 2016.

http://www.osloborsvps.no  

Utbytte på 2,60 kr pr. aksje

Company news

2016-12-06 15:35:08

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 12. mai 2016, vedtatt utdeling av et utbytte på NOK 2,60 pr. aksje. Utbyttet deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 8. desember 2016.
Siste handledag inklusive rett til utbytte er 8. desember 2016. Første handledag eksklusive rett til utbytte er 9. desember 2016. Utbetaling ventes å finne sted 16. desember 2016.
Utbyttebeløp: NOK 2,60 per aksje

Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 8. desember 2016
Ex-dato: 9. desember 2016
Record date (eierregisterdato): 12. desember 2016
Betalingsdato: 16. desember 2016
Vedtaksdato: 6. desember 2016

Styret forventer å foreslå overfor den ordinære generalforsamlingen i mai 2017 en utdeling om et ytterligere utbytte for regnskapsåret 2016 på i størrelsesorden NOK 4,00 pr aksje. Dette med forbehold for myndighetsgodkjennelser og endringer i den økonomiske situasjonen til konsernet.

http://www.osloborsvps.no  

Dividend of NOK 2.60 per share

Company news

2016-12-06 15:34:26

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA has, based on the mandate approved by the annual general meeting on 12 May 2016, resolved to pay a dividend of NOK 2.60 per share. The dividend will be paid to shareholders in Oslo Børs VPS Holding ASA who are on the register on 8 December 2016.

The last day on which the shares will be traded inclusive of the right to the dividend is 8 December 2016. The first day on which the shares will be traded exclusive of the right to the dividend is 9 December 2016. The dividend is expected to be paid on 16 December 2016.
Dividend amount: NOK 2.60 per share

Declared currency: NOK
Last day including right: 8 December 2016
Ex-date: 9 December 2016
Record date: 12 December 2016
Payment date: 16 December 2016
Date of approval: 6 December 2016

The Board of Directors expects to propose at the annual general meeting in May 2017 the payment of a further dividend of approximately NOK 4 per share for the 2016 financial year. This will be subject to approval by the authorities and any changes in the group's financial situation.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-11-25 08:01:04

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2035 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 13396 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 86,06 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:


Bente A. Landsnes, 15 (35070)
Tom Kristoffersen, 15 (1660)
Øivind Amundsen, 15 (4499)
Per Eikrem 15 (5101)
Thomas Borchgrevink, 15 (3891)
Kjetil Nysæther, 15 (3518)
Øyvind Skar, 15 (5905)
John-Arne Haugerud, 15 (14285 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (3415)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1871)
Geir Heggem, 15 (4233)
Sveinung Dyrdal, 15 (7344)
Leif Arnold Thomas, 15 (1952)
Aleksander Nervik, 15 (1774)
Anne Ekeren Bjone, 15 (3867)
Trond Pettersen, 15 (1058)
Jorunn Rummelhoff, 7 (14)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4116)
Sissel Bakker, 15 (465)
Morten Nordby, 15 (950)
Ingvild Resaland, 15 (808)
Thomas Skjønhaug 15 (376)
Torbjørn Vik, 10 (384)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-11-25 07:59:56

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2035 shares. New holding is 13396 shares. Employees paid a share price of NOK 86,06 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (35070)
Tom Kristoffersen, 15 (1660)
Øivind Amundsen, 15 (4499)
Per Eikrem 15 (5101)
Thomas Borchgrevink, 15 (3891)
Kjetil Nysæther, 15 (3518)
Øyvind Skar, 15 (5905)
John-Arne Haugerud, 15 (14285 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (3415)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1871)
Geir Heggem, 15 (4233)
Sveinung Dyrdal, 15 (7344)
Leif Arnold Thomas, 15 (1952)
Aleksander Nervik, 15 (1774)
Anne Ekeren Bjone, 15 (3867)
Trond Pettersen, 15 (1058)
Jorunn Rummelhoff, 7 (14)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4116)
Sissel Bakker, 15 (465)
Morten Nordby, 15 (950)
Ingvild Resaland, 15 (808)
Thomas Skjønhaug 15 (376)
Torbjørn Vik, 10 (384)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-10-28 10:59:38

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 28. oktober kjøpt 12.000 egne aksjer for NOK 87,- per aksje. Ny beholdning er 15431 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-10-28 10:58:57

Oslo Børs VPS Holding ASA has 28 October bought 12.000 own shares at a price of NOK 87 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 15431 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3rd quarter 2016

Company news

2016-10-27 07:49:19

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 66 million for the third quarter of 2016 (NOK 73 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The third quarter was characterised by a somewhat higher level of activity in the primary market relative to the third quarter last year, while the level of activity in the secondary market was somewhat lower relative to the third quarter last year.

Reported revenue for the third quarter was NOK 205 million, which is NOK 7 million lower than in the third quarter of 2015. Revenue related to listing and registration was in total NOK 7 million higher than in the third quarter of 2015. Revenue related to trading and settlement was NOK 8 million lower and revenue from the mutual funds area was NOK 5 million lower. Revenue related to market data was in line with the same period last year.

Reported revenue for the first nine months of 2016 was NOK 5 million lower than in the same period in 2015. Revenue related to listing and registration was up NOK 5 million in total relative to the first nine months of 2015. Revenue related to trading and settlement was NOK 5 million lower while revenue from the mutual funds area was NOK 6 million lower. Revenue related to market data was NOK 2 million higher.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 119 million in the third quarter of 2016, an increase of NOK 6 million from the same period in 2015. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the first nine months of 2016 were NOK 12 million higher than in the same period in 2015. The increase relates to VPS ending its agreement with Percival CSD Partners and continuing some activities in its modernisation program, as well as to some non-recurring costs related to trading system projects at Oslo Børs in 2016.

Operating expenses for 2016 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 470 million. The increase of MNOK 16 for 2016 relative to 2015 is due to non-recurring costs in connection with a new release of Millennium Exchange as well as to VPS ending its agreement with Percival CSD Partners and continuing some activities in its modernisation program.

Operating expenses for 2017 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are also expected to be in the order of NOK 470 million. This includes expenses in 2017 in relation to a MiFID II version of Millennium Exchange as well as expenses in relation to adapting VPS's systems to the EU's CSD Regulation (CSDR).

The Norwegian Government has proposed the introduction of a financial sector tax with effect from 2017. If the Government's proposal is adopted, it will lead to an increase of around NOK 12 million in salary and personnel expenses. The Government has as part of this proposed that the rate of corporation tax for the financial industry shall again be 25% in 2017.

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q316_E.pdf
Presentasjon Q316.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3. kvartal 2016

Company news

2016-10-27 07:40:41

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 66 (MNOK 73).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Inntektene var i kvartalet MNOK 205, MNOK 7 lavere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 7 sammenlignet med 3. kvartal 2015. Inntekter fra handel og oppgjør samt fond er redusert med henholdsvis MNOK 8 og MNOK 5. Inntekter fra markedsdata er på nivå med samme periode i fjor.

Hittil i år er inntektene ned MNOK 5. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 5 sammenlignet med de ni første månedene av 2015. Inntekter fra handel og oppgjør samt fond er redusert med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 6, mens inntekter fra markedsdata har økt med MNOK 2.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 119 i kvartalet, opp MNOK 6 fra samme periode i 2015. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 12. Økningen har sammenheng med terminering av avtale med Percival CSD Partners og videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS, samt engangsposter relatert til handelssystemprosjekter i Oslo Børs i 2016.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2016 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470. Økningen på MNOK 16 fra 2015 til 2016 skyldes engangskostnader i forbindelse med ny versjon av Millennium Exchange, samt terminering av avtale med Percival CSD Partners og videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS.

Tilsvarende driftskostnader i 2017 forventes også å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470. Dette inkluderer kostnader i 2017 knyttet til MiFID II-versjon av Millennium Exchange samt til tilpasning av VPS' systemer til EUs CSD-regulering (CSDR).

Regjeringen har foreslått å innføre en finansskatt fra 2017. Dersom regjeringens forslag blir vedtatt vil dette medføre en økning i lønns- og personalkostnader for konsernet på i størrelsesorden MNOK 12. Regjeringen har som del av dette også foreslått at selskapsskattesatsen for finansnæringen også i 2017 skal være 25%.

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q316.pdf
Presentasjon Q316.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-10-25 08:09:18

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1943 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 3431 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 86,50 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:


Bente A. Landsnes, 14 (35055)
Tom Kristoffersen, 14 (1645)
Øivind Amundsen, 14 (4484)
Per Eikrem 14 (5086)
Thomas Borchgrevink, 14 (3876)
Kjetil Nysæther, 14 (3503)
Øyvind Skar, 14 (5890)
John-Arne Haugerud, 14 (14270 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (3400)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1856)
Geir Heggem, 14 (4218)
Sveinung Dyrdal, 14 (7329)
Leif Arnold Thomas, 14 (1937)
Aleksander Nervik, 14 (1759)
Anne Ekeren Bjone, 14 (3852)
Trond Pettersen, 14 (1043)
Jorunn Rummelhoff, 7 (7)
Anne Kristin Hildrum, 14 (4101)
Sissel Bakker, 14 (450)
Morten Nordby, 14 (935)
Ingvild Resaland, 14 (793)
Thomas Skjønhaug 14 (361)
Torbjørn Vik, 10 (374)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-10-25 08:07:04

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1943 shares. New holding is 3431 shares. Employees paid a share price of NOK 86,50 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 14 (35055)
Tom Kristoffersen, 14 (1645)
Øivind Amundsen, 14 (4484)
Per Eikrem 14 (5086)
Thomas Borchgrevink, 14 (3876)
Kjetil Nysæther, 14 (3503)
Øyvind Skar, 14 (5890)
John-Arne Haugerud, 14 (14270 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (3400)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1856)
Geir Heggem, 14 (4218)
Sveinung Dyrdal, 14 (7329)
Leif Arnold Thomas, 14 (1937)
Aleksander Nervik, 14 (1759)
Anne Ekeren Bjone, 14 (3852)
Trond Pettersen, 14 (1043)
Jorunn Rummelhoff, 7 (7)
Anne Kristin Hildrum, 14 (4101)
Sissel Bakker, 14 (450)
Morten Nordby, 14 (935)
Ingvild Resaland, 14 (793)
Thomas Skjønhaug 14 (361)
Torbjørn Vik, 10 (374)

http://www.osloborsvps.no  

Ekstraordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-10-17 10:42:32

En ekstraordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag valgt Roy Myklebust som nytt styremedlem i selskapet.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA består etter dette av:
Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
Widar Salbuvik
Catharina Hellerud
Ottar Ertzeid
Roy Myklebust
Sissel Bakker (ansatterepresentant, VPS)
Thomas B. Skjønhaug (ansatterepresentant, Oslo Børs)

Myklebust (født 1969) er investor og selvstendig rådgiver. Han var inntil 2015 corporate finance partner i ABG Sundal Collier. Myklebust begynte i ABG Sundal Collier i 1992. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Myklebust erstatter Harald Espedal, som 24. august meddelte at han trakk som medlem av styrene i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA.


En generalforsamling i Oslo Børs ASA har valgt Ottar Ertzeid som nytt styremedlem.

Styret i Oslo Børs ASA består etter dette av:
Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
Dag Erik Rasmussen
Widar Salbuvik
Catharina Hellerud
Ottar Ertzeid
Thomas B. Skjønhaug (ansatterepresentant)
Ingvild Resaland (ansatterepresentant)

   

Extraordinary General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-10-17 10:41:23

Today, the Extraordinary General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA has elected Roy Myklebust as new board member.

Following the Extraordinary General Meeting, the members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:
Benedicte Schilbred Fasmer (Chairman)
Widar Salbuvik
Catharina Hellerud
Ottar Ertzeid
Roy Myklebust
Sissel Bakker (employee representative, VPS)
Thomas B. Skjønhaug (employee representative, Oslo Børs)

Myklebust replaces Harald Espedal, who on 24 August announced his resignation as a member of the boards of Oslo Børs VPS Holding ASA and Oslo Børs ASA.

Roy O. Myklebust is 47 years old and is a private investor and financial advisor. Until 2015 he spent 23 years as an investment banking partner at ABG Sundal Collier. He is Master of Science in Business Administration (siviløkonom) from NHH in Bergen. Roy is a Norwegian citizen.An Extraordinary General Meeting of Oslo Børs ASA today elected Ottar Ertzeid as new board member.

Following the Extraordinary General Meeting, the members of the Board of Oslo Børs ASA are as follows:


Benedicte Schilbred Fasmer (Chairman)
Dag Erik Rasmussen
Widar Salbuvik
Catharina Hellerud
Ottar Ertzeid
Thomas B. Skjønhaug (employee representative)
Ingvild Resaland (employee representative)

   

Oslo Børs VPS Holding ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2016

Company news

2016-09-30 10:04:42

Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 17. oktober 2016 kl 10.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no  

Notice of the Extraordinary General Meeting 2016 of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-09-30 10:03:59

The Extraordinary General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 17 October 2016 at 10.00 hrs at the offices of Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-09-23 08:41:35

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2054 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 5374 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 85,00 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:


Bente A. Landsnes, 15 (35041)
Tom Kristoffersen, 15 (1631)
Øivind Amundsen, 15 (4470)
Per Eikrem 15 (5072)
Thomas Borchgrevink, 15 (3862)
Kjetil Nysæther, 15 (3489)
Øyvind Skar, 15 (5876)
John-Arne Haugerud, 15 (14256 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (3386)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1842)
Geir Heggem, 15 (4204)
Sveinung Dyrdal, 15 (7315)
Leif Arnold Thomas, 15 (1923)
Aleksander Nervik, 15 (1745)
Anne Ekeren Bjone, 15 (3838)
Trond Pettersen, 15 (1029)
Ole Solberg, 13 (401)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4087)
Sissel Bakker, 15 (436)
Morten Nordby, 15 (921)
Ingvild Resaland, 15 (779)
Thomas Skjønhaug 15 (347)
Torbjørn Vik, 10 (364)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-09-23 08:40:59

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2054 shares. New holding is 5374 shares. Employees paid a share price of NOK 85,00 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (35041)
Tom Kristoffersen, 15 (1631)
Øivind Amundsen, 15 (4470)
Per Eikrem 15 (5072)
Thomas Borchgrevink, 15 (3862)
Kjetil Nysæther, 15 (3489)
Øyvind Skar, 15 (5876)
John-Arne Haugerud, 15 (14256 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (3386)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1842)
Geir Heggem, 15 (4204)
Sveinung Dyrdal, 15 (7315)
Leif Arnold Thomas, 15 (1923)
Aleksander Nervik, 15 (1745)
Anne Ekern Bjone, 15 (3838)
Trond Pettersen, 15 (1029)
Ole Solberg, 13 (401)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4087)
Sissel Bakker, 15 (436)
Morten Nordby, 15 (921)
Ingvild Resaland, 15 (779)
Thomas Skjønhaug 15 (347)
Torbjørn Vik, 10 (364)

http://www.osloborsvps.no  

Innspill til valgkomiteens arbeid

Company news

2016-08-31 15:46:19

Det vil innen utløpet av oktober 2016 bli avholdet ekstraordinær generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA. På agendaen står valg av nytt styremedlem til erstatning av Harald Espedal, som var nestleder i styret i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA.

Valgkomiteen skal foreslå nytt styremedlem.

I tråd med anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse ber valgkomiteen med dette om forslag eller innspill til valgkomiteens innstilling.

Innspill og spørsmål kan gis til valgkomiteens leder Bjørn Erik Næss, DNB,
Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, pr. e-post bjorn.erik.naess@dnb.no eller mobil 415 05 201,
eller til undertegnede, oivind.amundsen@oslobors.no

Komiteen vil sette pris på innspill innen 8. september 2016.

Vedlagt følger oversikt over styrenes medlemmer.
Informasjon om styremedlemmene er også tilgjengelig på www.osloborsvps.no.

Med vennlig hilsen
for valgkomiteen i OSLO BØRS VPS HOLDING ASA


Øivind Amundsen
styresekretær


(Expiry of term of office in brackets):

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA
The Board of Directors currently comprises:

Benedicte Schilbred Fasmer (Chair) - Executive Vice President, DNB - (2017)
Ottar Ertzeid - Group Executive Vice President, DNB - (2017)
Catharina Hellerud - CFO, Gjensidige (2017)
Widar Salbuvik - CEO, Wisa Holding AS - (2017)

The Board of Directors of Oslo Børs ASA
The Board of Directors currently comprises:

Benedicte Schilbred Fasmer (Chair) - Executive Vice President, DNB - (2017)
Widar Salbuvik - CEO, Wisa Holding AS - (2017)
Catharina Hellerud - CFO, Gjensidige (2017)
Dag Erik Rasmussen - Partner, Wikborg Rein & Co - (2017)

   

Input to the Nomination Committee

Company news

2016-08-31 15:44:56

An Extraordinary General Meeting in Oslo Børs VPS Holding ASA will be held by the end of October 2016. On the agenda is the election of a new member of the Board of Directors, for the replacement of Harald Espedal who has been the Deputy Chairman of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA and Oslo Børs ASA.

The Nomination Committee shall propose a new Board member.

In accordance with the Norwegian code of practice for corporate governance, the Nomination Committee hereby asks for proposals or comments to its nominations.

Comments and questions should be forwarded to Chairman of the Nomination Committee
Bjørn Erik Næss, DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo,
Phone No. +47 415 05 201 or by e-mail bjorn.erik.naess@dnb.no or oivind.amundsen@oslobors.no

The Committee appreciates proposals or comments no later than 8 September 2016.

Enclosed is a list of the the Board members. Information of the Board members can also be found on www.osloborsvps.no.


(Expiry of term of office in brackets):

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA
The Board of Directors currently comprises:

Benedicte Schilbred Fasmer (Chair) - Executive Vice President, DNB - (2017)
Ottar Ertzeid - Group Executive Vice President, DNB - (2017)
Catharina Hellerud - CFO, Gjensidige (2017)
Widar Salbuvik - CEO, Wisa Holding AS - (2017)

The Board of Directors of Oslo Børs ASA
The Board of Directors currently comprises:

Benedicte Schilbred Fasmer (Chair) - Executive Vice President, DNB - (2017)
Widar Salbuvik - CEO, Wisa Holding AS - (2017)
Catharina Hellerud - CFO, Gjensidige (2017)
Dag Erik Rasmussen - Partner, Wikborg Rein & Co - (2017)

http://www.osloborsvps.np  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-08-25 08:44:03

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1949 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 7428 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 87,00 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:


Bente A. Landsnes, 14 (35026)
Tom Kristoffersen, 14 (1616)
Øivind Amundsen, 14 (4455)
Per Eikrem 14 (5057)
Thomas Borchgrevink, 14 (3847)
Kjetil Nysæther, 14 (3474)
Øyvind Skar, 14 (5861)
John-Arne Haugerud, 14 (14241 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (3371)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1827)
Geir Heggem, 14 (4189)
Sveinung Dyrdal, 14 (7300)
Leif Arnold Thomas, 14 (1908)
Aleksander Nervik, 14 (1730)
Anne Ekeren Bjone, 14 (3823)
Trond Pettersen, 14 (1014)
Ole Solberg, 13 (388)
Anne Kristin Hildrum, 14 (4072)
Sissel Bakker, 14 (421)
Morten Nordby, 14 (906)
Ingvild Resaland, 14 (764)
Thomas Skjønhaug 14 (332)
Torbjørn Vik, 10 (354)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-08-25 08:43:20

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1949 shares. New holding is 7428 shares. Employees paid a share price of NOK 87,00 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 14 (35026)
Tom Kristoffersen, 14 (1616)
Øivind Amundsen, 14 (4455)
Per Eikrem 14 (5057)
Thomas Borchgrevink, 14 (3847)
Kjetil Nysæther, 14 (3474)
Øyvind Skar, 14 (5861)
John-Arne Haugerud, 14 (14241 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (3371)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1827)
Geir Heggem, 14 (4189)
Sveinung Dyrdal, 14 (7300)
Leif Arnold Thomas, 14 (1908)
Aleksander Nervik, 14 (1730)
Anne Ekern Bjone, 14 (3823)
Trond Pettersen, 14 (1014)
Ole Solberg, 13 (388)
Anne Kristin Hildrum, 14 (4072)
Sissel Bakker, 14 (421)
Morten Nordby, 14 (906)
Ingvild Resaland, 14 (764)
Thomas Skjønhaug 14 (332)
Torbjørn Vik, 10 (354)

http://www.osloborsvps.no  

Harald Espedal trekker seg fra styreverv

Company news

2016-08-24 15:42:51

Det vises til melding fra Oslo Børs av 24. august, hvor det fremkommer at styret i Oslo Børs har besluttet å ilegge Sandnes Sparebank overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten. Harald Espedal er styreleder i Sandnes Sparebank. Espedal er også nestleder i styrene i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA. Som følge av børsstyrets beslutning har Espedal på eget initiativ valgt å trekke seg fra de to sistnevnte vervene i dag.

Begrunnelsen for overtredelsesgebyret er at Børsstyret konkluderer med at Sandnes Sparebank offentligjorde innsideinformasjon om tap på kundeengasjementer for sent. Forholdene knytter seg til to inntrufne hendelser som endret forutsetningene for bankens tapsberegninger og som medførte betydelig økte nedskrivninger. Nedskrivningene påvirket konsernresultatet vesentlig og bidro til behov for å hente inn ny kapital.

- Jeg står for de vurderinger Sandnes Sparebank har gjort underveis i denne prosessen, men synes ikke det er riktig å fortsette i styret på Oslo Børs når et selskap jeg er styreleder i blir ilagt overtredelsesgebyr, sier Harald Espedal.

Det understrekes at Espedals beslutning om å trekke seg fra styrevervene skjer uavhengig av den videre behandlingen av saken i Sandnes Sparebank. Sandnes Sparebank kan påklage vedtaket i Børsstyret til Børsklagenemnden. Klagefristen er to uker.

- Harald Espedal har gjennom mange år gitt viktige bidrag til våre styrer med sin kompetanse, samt meget relevante erfaring fra investorsiden i våre markeder. Oslo Børs' styre forvalter regelverket, og dermed også mye av tilliten til Oslo Børs. Jeg har stor respekt for hans beslutning og jeg vil gi Harald anerkjennelse for at han lar Børsens og konsernets tillit gå foran egen posisjon, sier styreleder Benedicte Schilbred Fasmer.


For ytterligere informasjon:
Harald Espedal, tlf. +47 975 93 383
Benedicte Schilbred Fasmer, styreleder i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA, tlf. +47 950 60 034

   

Harald Espedal resigns from board positions

Company news

2016-08-24 15:41:55

Attention is drawn to the Oslo Børs press release of 24 August in which it is announced that the Board of Directors of Oslo Børs has resolved to impose a violation charge on Sandnes Sparebank for a breach of the duty to disclose inside information to the market. Harald Espedal is Chairman of the Board of Directors of Sandnes Sparebank. He is also Deputy Chair of the Boards of Directors of Oslo Børs ASA and Oslo Børs VPS Holding ASA. As a consequence of the decision taken by the Board of Directors of Oslo Børs in relation to Sandnes Sparebank, Harald Espedal has decided of his own accord to resign from the latter two board positions today.


The reason for the violation charge is that the Board of Oslo Børs has concluded that Sandnes Sparebank did not publish inside information regarding losses on customer loans sufficiently promptly. The circumstances of the case relate to two situations which changed the bank's expected loan loss calculations and led to significantly higher write-downs. The write-downs had a material impact on the bank's consolidated result and contributed to a need to raise new capital.

"I stand by the assessments made by Sandnes Sparebank during this process, but do not think it right for me to continue to serve on the Board of Oslo Børs when a violation charge is being imposed on a company where I am Chairman of the Board", comments Harald Espedal.

It is emphasised that Harald Espedal's decision to resign from the board positions is independent of the further consideration of the matter by Sandnes Sparebank. Sandnes Sparebank can appeal the decision of the Board of Directors of Oslo Børs to the Stock Exchange Appeals Committee. An appeal must be submitted within two weeks.

"Harald Espedal has made an important contribution to our boards over many years thanks to his expertise as well as his extensive and extremely relevant experience from the perspective of investors in our markets. The Board of Oslo Børs manages the regulations for these markets and is therefore largely responsible for maintaining confidence in Oslo Børs. I have a great deal of respect for his decision and would like to acknowledge that Harald has put confidence in Oslo Børs and the group ahead of his own position", comments Benedicte Schilbred Fasmer, Chair of the Boards of Oslo Børs ASA and Oslo Børs VPS Holding ASA.

For further information:
Harald Espedal, tel. +47 975 93 383
Benedicte Schilbred Fasmer, Chair of the Board of Oslo Børs ASA and Oslo Børs VPS Holding ASA, tel. +47 950 60 034

   

Oslo Børs VPS Holding 2. kvartal 2016

Company news

2016-08-11 07:50:14

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 82 (MNOK 82).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

2. kvartal har vært preget av en noe høyere aktivitet i førstehåndsmarkedet enn i 1. kvartal, samtidig som aktiviteten i annenhåndsmarkedet gikk noe ned sammenlignet med foregående kvartal.

Inntektene var i kvartalet MNOK 236, MNOK 2 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett ned MNOK 2 sammenlignet med 2. kvartal 2015. Inntekter fra handel, oppgjør og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 1, mens inntekter fra fond er redusert med MNOK 2.

Også hittil i år er inntektene opp MNOK 2. Noterings- og registerinntekter er totalt sett ned MNOK 2 sammenlignet med 1. halvår 2015. Inntekter fra handel og oppgjør og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 3 og MNOK 2, mens inntekter fra fond er redusert med MNOK 1.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 129 i kvartalet, opp MNOK 7 fra samme periode i 2015. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 6. Økningen har sammenheng med terminering av avtale med Percival CSD Partners samt videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS.

Netto finansielle poster i kvartalet er, hovedsakelig som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2. Hittil i år er netto finansielle poster redusert med MNOK 3.

Oslo Børs har etter forespørsel fra Oslo Børs VPS Holding tatt initiativ til en prosess med Finanstilsynet for å få vurdert hvorvidt Oslo Børs VPS Holdings aksje kan tas opp til handel på Merkur Market, som er en multilateral handelsfasilitet. Oslo Børs har skissert konkrete tiltak for å avhjelpe potensielle interessekonflikter. Finanstilsynets vurdering er at et slikt opptak ikke bør finne sted på grunn av at det vil være egnet til å svekke markedsaktørenes tillit til markedsplassen og at en slik ordning vil kunne bidra til uklarhet med hensyn til hvem som har det faktiske tilsyns- og kontrollansvar med markedet. Begrunnelsen er således den samme som ved Finansdepartementets avslag på søknad om opptak av aksjen til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess i august 2012.

Statoil valgte tidligere i år VPS til å utvikle systemløsningen for sitt aksjeutbytteprogram (Scrip) hvor deres ca 92.000 aksjonærer kan velge mellom å motta utbytte i kontanter, aksjer eller en kombinasjon. Utviklingen ble gjennomført som et fellesprosjekt med Statoil, DNB og VPS, og målet var å tilby aksjonærene å velge aksjer som utbytte gjennom en enkel og effektiv elektronisk løsning. I forståelse med Statoil, som gjerne vil bidra til standardisering og bransjeløsninger i det norske kapitalmarkedet, lanserer VPS innen kort tid en standardisert bransjeløsning for gjennomføring av aksjeutbytteprogram som et tilbud til alle selskaper som er registrert i VPS.


Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2016 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes engangskostnader i forbindelse med ny versjon av Millennium Exchange, samt videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS.

Regjeringen har til hensikt å innføre en finansskatt fra 2017. Dette skal være en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og ses i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift. Utformingen av ordningen er pt. ikke kjent. En betydelig del av de tjenester som Oslo Børs VPS Holding tilbyr er finansielle tjenester som er unntatt merverdiavgift.

Den norske selskapsskattesatsen er i 2016 25%, ned fra 27% i 2015.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte avgifter / priser og effektivisering av tjenester, som vil komme kundene til gode.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q216.pdf
Presentasjon Q216.pdf

Oslo Børs VPS Holding 2nd quarter 2016

Company news

2016-08-11 07:48:18

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 82 million for the second quarter of 2016 (NOK 82 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The second quarter was characterised by a somewhat higher level of activity in the primary market relative to the first quarter, while the level of activity in the secondary market was somewhat lower relative to the first quarter.

Reported revenue for the second quarter was NOK 236 million, NOK 2 million higher than in the second quarter of 2015. Revenue related to listing and registration was in total NOK 2 million lower than in the second quarter of 2015. Revenue related to trading and settlement was NOK 5 million higher and revenue related to market data was NOK 1 million higher, while revenue from the mutual funds area was NOK 2 million lower.

In addition, reported revenue for the first six months of 2016 was NOK 2 million higher. Revenue related to listing and registration was in total NOK 2 million lower than in the first six months of 2015. Revenue related to trading and settlement was NOK 3 million higher and revenue related to market data was NOK 2 million higher, while revenue from the mutual funds area was NOK 1 million lower.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 129 million in the second quarter of 2016, an increase of NOK 7 million from the same period in 2015. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the first six months of 2016 were NOK 6 million higher than in the same period in 2015. The increase relates to VPS ending its agreement with Percival CSD Partners and continuing some activities in its modernisation program.

Net financial income for the second quarter of 2016 was down NOK 2 million, principally due to lower holdings of cash and cash equivalents and lower interest rates. Net financial income for the first six months of 2016 was down NOK 3 million.

Following an initiative by Oslo Børs VPS Holding, Oslo Børs instigated a process to have the Financial Supervisory Authority of Norway assess whether Oslo Børs VPS Holding's shares could be admitted to trading on Merkur Market, which is a multilateral trading facility (MTF). Oslo Børs has suggested measures to remedy potential conflicts of interest. The Financial Supervisory Authority of Norway's conclusion is that the shares should not be admitted to trading on Merkur Market on the grounds that this would be likely to weaken market participants' confidence in the marketplace and that such an arrangement could contribute to a lack of clarity regarding who actually has responsibility for supervision and control for the market. This rationale is thus the same as when the Ministry of Finance refused Oslo Børs VPS Holding's application to list its shares either on Oslo Børs or Oslo Axess in August 2012.


Earlier this year Statoil selected VPS to develop the system solution for its scrip dividend program which gives its approximately 92,000 shareholders the option to choose to receive their dividends in cash, shares, or a combination of the two. Development of the solution was carried out as a joint project by Statoil, DNB and VPS, and was intended to allow shareholders to use a simple and efficient electronic solution to choose to receive shares as dividends. With the agreement of Statoil, which is keen to contribute to standardisation and the development of industry solutions in the Norwegian capital markets, VPS will shortly be launching a standardised industry solution for scrip dividend programs that will be available to all companies registered in VPS.

Operating expenses for 2016 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 470 million. The increase for 2016 relative to 2015 is due to non-recurring costs in connection with a new release of Millennium Exchange as well as to VPS continuing some activities in its modernisation program. VPS is working to adjust its underlying operating costs after the decision to end the agreement with Percival CSD Partners AS.

The Norwegian corporation tax rate is reduced from 27% for 2015 to 25% for 2016.
The Norwegian government intends to introduce a financial sector tax with effect from 2017. The tax will be a tax on the value added by the provision of financial services, and is to be seen in light of the sector's exemption from value added tax (VAT). The scheme's design is not yet known. A significant proportion of the services offered by Oslo Børs VPS Holding are financial services that are exempt from VAT.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q216.pdf
Presentation Q216.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-07-25 07:35:36

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2051 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 9377 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 85,06 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (35012)
Tom Kristoffersen, 15 (1602)
Øivind Amundsen, 15 (4441)
Per Eikrem 15 (5043)
Thomas Borchgrevink, 15 (3833)
Kjetil Nysæther, 15 (3460)
Øyvind Skar, 15 (5847)
John-Arne Haugerud, 15 (14227 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (3357)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1813)
Geir Heggem, 15 (4175)
Sveinung Dyrdal, 15 (7286)
Leif Arnold Thomas, 15 (1894)
Aleksander Nervik, 15 (1716)
Anne Ekern Bjone, 15 (3809)
Trond Pettersen, 15 (1000)
Ole Solberg, 13 (375)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4058)
Sissel Bakker, 15 (407)
Morten Nordby, 15 (892)
Ingvild Resaland, 15 (750)
Thomas Skjønhaug 15 (318)
Torbjørn Vik, 11 (344)

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-07-25 07:34:50

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2051 shares. New holding is 9377 shares. Employees paid a share price of NOK 85,06 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (35012)
Tom Kristoffersen, 15 (1602)
Øivind Amundsen, 15 (4441)
Per Eikrem 15 (5043)
Thomas Borchgrevink, 15 (3833)
Kjetil Nysæther, 15 (3460)
Øyvind Skar, 15 (5847)
John-Arne Haugerud, 21 (14227 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (3357)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1813)
Geir Heggem, 15 (4175)
Sveinung Dyrdal, 15 (7286)
Leif Arnold Thomas, 15 (1894)
Aleksander Nervik, 15 (1716)
Anne Ekern Bjone, 15 (3809)
Trond Pettersen, 15 (1000)
Ole Solberg, 13 (375)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4058)
Sissel Bakker, 15 (407)
Morten Nordby, 15 (892)
Ingvild Resaland, 15 (750)
Thomas Skjønhaug 15 (318)
Torbjørn Vik, 11 (344)

   

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-07-05 13:20:26

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding tildelt 1861 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 11428 aksjer.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes):

Bente A. Landsnes, 21 (34997)
Tom Kristoffersen, 21 (1587)
Øivind Amundsen, 21 (4426)
Per Eikrem, 21 (5028)
Thomas Borchgrevink, 21 (3818)
Kjetil Nysæther, 21 (3445)
Øyvind Skar, 21 (5832)
John-Arne Haugerud, 21 (14212 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 21 (3342)
Jorunn Blindheim Øystese, 21 (1798)
Geir Heggem, 21 (4160)
Sveinung Dyrdal, 21 (7271)
Leif Arnold Thomas, 21 (1879)
Aleksander Nervik, 21 (1701)
Anne Ekern Bjone, 21 (3794)
Trond Pettersen, 21 (985)
Ole Solberg, 9 (362)
Anne Kristin Hildrum, 21 (4043)
Sissel Bakker, 9 (392)
Morten Nordby, 21 (877)
Ingvild Resaland, 21 (735)
Thomas Skjønhaug, 21 (303)
Torbjørn Vik, 9 (333)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-07-05 13:18:11

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has allotted 1861 shares to emplotees. New holding is 11428 shares.

Following number of shares have been allotted to primary insiders (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 21 (34997)
Tom Kristoffersen, 21 (1587)
Øivind Amundsen, 21 (4426)
Per Eikrem 21 (5028)
Thomas Borchgrevink, 21 (3818)
Kjetil Nysæther, 21 (3445)
Øyvind Skar, 21 (5832)
John-Arne Haugerud, 21 (14212 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 21 (3342)
Jorunn Blindheim Øystese 21 (1798)
Geir Heggem, 21 (4160)
Sveinung Dyrdal, 21 (7271)
Leif Arnold Thomas 21 (1879)
Aleksander Nervik 21 (1701)
Anne Ekern Bjone 21 (3794)
Trond Pettersen 21 (985)
Ole Solberg 9 (362)
Anne Kristin Hildrum, 21 (4043)
Sissel Bakker, 9 (392)
Morten Nordby, 21 (877)
Ingvild Resaland, 21 (735)
Thomas Skjønhaug 21 (303)
Torbjørn Vik, 9 (333)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-06-24 08:41:42

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2052 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 13289 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 84,96 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (34976)
Tom Kristoffersen, 15 (1566)
Øivind Amundsen, 15 (4405)
Per Eikrem 15 (5007)
Thomas Borchgrevink, 15 (3797)
Kjetil Nysæther, 15 (3424)
Øyvind Skar, 15 (5811)
John-Arne Haugerud, 15 (14191 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (3321)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1777)
Geir Heggem, 15 (4139)
Sveinung Dyrdal, 15 (7250)
Leif Arnold Thomas 15 (1858)
Aleksander Nervik 15 (1680)
Anne Ekern Bjone 15 (3773)
Trond Pettersen 15 (964)
Ole Solberg 13 (353)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4022)
Sissel Bakker, 15 (383)
Morten Nordby, 15 (856)
Ingvild Resaland, 15 (714)
Thomas Skjønhaug 15 (282)
Torbjørn Vik, 10 (324)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-06-24 08:41:10

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2052 shares. New holding is 13289 shares. Employees paid a share price of NOK 84,96 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (34976)
Tom Kristoffersen, 15 (1566)
Øivind Amundsen, 15 (4405)
Per Eikrem 15 (5007)
Thomas Borchgrevink, 15 (3797)
Kjetil Nysæther, 15 (3424)
Øyvind Skar, 15 (5811)
John-Arne Haugerud, 15 (14191 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (3321)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1777)
Geir Heggem, 15 (4139)
Sveinung Dyrdal, 15 (7250)
Leif Arnold Thomas 15 (1858)
Aleksander Nervik 15 (1680)
Anne Ekern Bjone 15 (3773)
Trond Pettersen 15 (964)
Ole Solberg 13 (353)
Anne Kristin Hildrum, 15 (4022)
Sissel Bakker, 15 (383)
Morten Nordby, 15 (856)
Ingvild Resaland, 15 (714)
Thomas Skjønhaug 15 (282)
Torbjørn Vik, 10 (324)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-05-25 08:30:56

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1939 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 15341 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 86,56 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 14 (34961)
Tom Kristoffersen, 14 (1551)
Øivind Amundsen, 14 (4390)
Per Eikrem 14 (4992)
Thomas Borchgrevink, 14 (3782)
Kjetil Nysæther, 14 (3409)
Øyvind Skar, 14 (5796)
John-Arne Haugerud, 14 (14176 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (3306)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1762)
Geir Heggem, 14 (4124)
Sveinung Dyrdal, 14 (7235)
Leif Arnold Thomas 14 (1843)
Vigdis Diesen 13 (855)
Ole Solberg 13 (340)
Anne Kristin Hildrum, 14 (4007)
Sissel Bakker, 14 (368)
Morten Nordby, 14 (841)
Ingvild Resaland, 14 (699)
Thomas Skjønhaug 14 (267)
Torbjørn Vik, 10 (314)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-05-25 08:30:17

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1939 shares. New holding is 15341 shares. Employees paid a share price of NOK 86,56 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 14 (34961)
Tom Kristoffersen, 14 (1551)
Øivind Amundsen, 14 (4390)
Per Eikrem 14 (4992)
Thomas Borchgrevink, 14 (3782)
Kjetil Nysæther, 14 (3409)
Øyvind Skar, 14 (5796)
John-Arne Haugerud, 14 (14176 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (3306)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1762)
Geir Heggem, 14 (4124)
Sveinung Dyrdal, 14 (7235)
Leif Arnold Thomas 14 (1843)
Vigdis Diesen 13 (855)
Ole Solberg 13 (340)
Anne Kristin Hildrum, 14 (4007)
Sissel Bakker, 14 (368)
Morten Nordby, 14 (841)
Ingvild Resaland, 14 (699)
Thomas Skjønhaug 14 (267)
Torbjørn Vik, 10 (314)

http://www.osloborsvps.no  

Ex utbytte på NOK 4,15 i dag

Company news

2016-05-13 08:35:29

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA vedtok 12. mai 2016 et utbytte på NOK 4,15. Utbyttet deles ut til de som var aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 12. mai 2016. Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 4,15 fra og med i dag, 13. mai 2016.

Utbetaling av utbytte ventes å finne sted 26. mai 2016

   

Ex dividend of NOK 4.15 today

Company news

2016-05-13 08:34:44

Oslo Børs VPS Holding ASA's annual general meeting 12 May 2016 resolved to pay a dividend of NOK 4.15 to shareholders as of 12 May 2016. The share will be traded ex dividend from today, 13 May 2016.

Oslo Børs VPS Holding ASA expects to pay the dividend on 26 May 2016.

   

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2016

Company news

2016-05-12 16:45:01

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente torsdag 12. mai årsregnskap og årsberetning for 2015. Det ble besluttet et utbytte på NOK 4,15 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 4,15 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 12. mai 2016. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 179 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 26. mai. Aksjen handles eks. utbytte fra og med fredag 13. mai 2016.

De sittende styremedlemmene ble gjenvalgt for en ny periode på ett år. I tillegg ble Catharina Hellerud valgt inn som nytt styremedlem. Hellerud er finansdirektør i Gjensidige ASA.

De aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er etter dette:

- Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
- Harald Espedal (nestleder)
- Ottar Ertzeid
- Widar Salbuvik
- Catharina Hellerud

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil en prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året ga generalforsamlingen styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.osloborsvps.no  

2016 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-05-12 16:43:39

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Thursday 12 May 2016 approved the annual report and accounts for 2015. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 4.15 per share.

A dividend of NOK 4.15 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 12 May 2016. The dividend payment totalled NOK 179 million. The company expects to pay the dividend on 26 May.

The company's shares will be traded ex dividend from and including Friday 13 May 2016.

All shareholder-elected members of the Board of Directors were re-elected as members for a one-year period. In addition, Catharina Hellerud was elected as new board member. Mrs. Hellerud is CFO of Gjensidige ASA.

Following the Annual General Meeting, the shareholder-elected members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

- Benedicte Schilbred Fasmer (Chairman)
- Harald Espedal (Deputy Chairman)
- Ottar Ertzeid
- Widar Salbuvik
- Catharina Hellerud

In addition, the employees have two board members, see www.osloborsvps.no for further information.

The Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

To facilitate distribution of dividends on more than one occation during the year, the Board of Directors was authorized to approve the distribution of dividends based on the company's annual financial accounts for 2014.

Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-04-28 21:33:02

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 28. april kjøpt 15.000 egne aksjer for NOK 91,- per aksje. Ny beholdning er 17.280 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-04-28 21:32:07

Oslo Børs VPS Holding ASA has 28 April bought 15,000 own shares at a price of NOK 91 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 17,280 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2016

Company news

2016-04-28 08:01:12

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 48 (MNOK 70).


For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

1. kvartal har vært preget av generelt sett noe lavere aktivitet i førstehåndsmarkedet enn i samme periode i 2015 og foregående kvartaler. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet har dog vært høyere enn i de tre foregående kvartaler. Inntektene var i kvartalet MNOK 227, marginalt høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett på nivå med i fjor, mens inntekter fra handel og oppgjør er redusert med MNOK 1. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med ca. MNOK 1.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 119 i kvartalet, ned MNOK 1 fra samme periode i 2015. Som følge av terminering av avtale med Percival CSD Partners er det i VPS foretatt en nedskrivning på MNOK 34.

Netto finansielle poster i kvartalet er, hovedsakelig som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2016 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes engangskostnader i forbindelse med ny versjon av Millennium Exchange, samt videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte avgifter / priser og effektivisering av tjenester, som vil komme kundene til gode.For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q116.pdf
Presentasjon Q116.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1st quarter 2016

Company news

2016-04-28 07:59:35

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 48 million for the first quarter of 2016 (NOK 70 million).


A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The first quarter was characterised by a generally somewhat lower level of activity in the primary market than in previous quarters and the same quarter in 2015. However, the level of activity in the secondary market was higher than in the previous three quarters. Reported revenue for the first quarter was NOK 227 million, marginally higher than in the first quarter of 2015. Revenue related to listing and registration was in total in line with the first quarter of 2015, while revenue related to trading and settlement was NOK 1 million lower. Revenue related to market data was approximately NOK 1 million higher, and revenue from the mutual funds area was also approximately NOK 1 million higher.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 119 million in the first quarter of 2016, a decrease of NOK 1 million from the same period in 2015. A write-down of NOK 34 million has been made due to VPS ending its agreement with Percival CSD Partners.

Net financial income for the first quarter of 2016 was down NOK 2 million, principally due to lower holdings of cash and cash equivalents and lower interest rates.

Operating expenses for 2016 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 470 million. The increase between 2015 and 2016 is principally due to non-recurring costs in connection with a new release of Millennium as well as continuation of parts of the modernisation program at VPS.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q116.pdf
Presentation Q116.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-04-25 08:00:10

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2018 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 2280 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 86,98 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (34947)
Tom Kristoffersen, 15 (1537)
Øivind Amundsen, 15 (4376)
Per Eikrem 15 (4978)
Thomas Borchgrevink, 15 (3768)
Kjetil Nysæther, 15 (3395)
Øyvind Skar, 15 (5782)
John-Arne Haugerud, 15 (14162 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (3292)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1748)
Geir Heggem, 15 (4110)
Sveinung Dyrdal, 15 (7221)
Leif Arnold Thomas 15 (1829)
Vigdis Diesen 13 (842)
Ole Solberg 13 (327)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3968)
Sissel Bakker, 15 (354)
Morten Nordby, 15 (827)
Ingvild Resaland, 15 (685)
Thomas Skjønhaug 15 (253)
Henriette Lunde Haug, 13 (338)

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-04-25 07:59:11

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2018 shares. New holding is 2280 shares. Employees paid a share price of NOK 86,98 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (34947)
Tom Kristoffersen, 15 (1537)
Øivind Amundsen, 15 (4376)
Per Eikrem 15 (4978)
Thomas Borchgrevink, 15 (3768)
Kjetil Nysæther, 15 (3395)
Øyvind Skar, 15 (5782)
John-Arne Haugerud, 15 (14162 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (3292)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1748)
Geir Heggem, 15 (4110)
Sveinung Dyrdal, 15 (7221)
Leif Arnold Thomas 15 (1829)
Vigdis Diesen 13 (842)
Ole Solberg 13 (327)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3993)
Sissel Bakker, 15 (354)
Morten Nordby, 15 (827)
Ingvild Resaland, 15 (685)
Thomas Skjønhaug 15 (253)
Henriette Lunde Haug, 13 (338)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling 2016

Company news

2016-04-18 09:05:39

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 12. mai 2016 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no/obvps_nor/Oslo-Boers-VPS/Aksjen/Generalforsamlinger/2016  

Notice of the Annual General Meeting 2016 of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-04-18 09:04:53

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 12 May 2016 at 16.00 hrs at the offices of Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/The-share/General-Meetings/2016  

VPS terminerer avtale med Percival CSD Partners AS (Estonia)

Company news

2016-04-15 12:02:47

I 4. kvartal 2014 startet VPS opp et prosjekt for å modernisere selskapets IT- og tjenesteplattform (heretter kalt prosjektet). Styret i VPS har i dag besluttet å terminere avtalen med Percival CSD Partners om leveranse av CSD kjernesystem.


Prosjektet hadde en investeringsramme på MNOK 120 (eksterne kostnader). Innenfor denne rammen skulle VPS selv fornye IT-infrastruktur og en rekke applikasjoner som benyttes til å levere tjenester utover det som produseres i selve kjernesystemet. VPS signerte en avtale med en ekstern leverandør, Percival CSD Partners AS (heretter kalt Percival), om leveranse av standard CSD kjernesystem som skulle tilpasses markedets og VPS sine behov.

Høsten 2015 mottok VPS en første versjon av leverandørens løsning. I testingen av denne fant VPS at løsningen ikke tilfredsstilte avtalte tekniske krav som skulle sikre driftsstabilitet, robusthet og ytelse. VPS iverksatte derfor en grundig teknisk gjennomgang av leveransen og identifiserte hvilke utbedringer som måtte gjennomføres.

I en melding den 9. desember 2015 meldte Oslo Børs VPS Holding at prosjektet hadde forsinkelser som ville medføre endring i ferdigstillelsestidspunkt, og at det ble arbeidet med re-planlegging med mål om ferdigstillelse av kjernesystemdelen av prosjektet i april 2018.
Ved fremleggelse av delårsrapport for 4. kvartal 2015, den 11. februar 2016, ble det meldt at nye funn hadde økt kompleksiteten, og derved også risikoen, i prosjektet. Arbeidet med replanlegging var forventet å pågå til medio april.

Dessverre har VPS konstatert at leverandøren ikke har lykkes i å utbedre de påpekte mangler. Resultatet av replanleggingen viste at arbeidsomfanget med å etablere en tilfredsstillende teknisk plattform ville bli uakseptabelt ressurs- og tidkrevende. VPS sitt styre har derfor besluttet å terminere avtalen med leverandøren.

De øvrige delene av fornyelsesprosjektet til VPS har hatt god kvalitet og blitt levert på tid/kost i prosjektperioden. VPS vil videre prioritere å fortsette moderniseringen av de produktene og tjenestene som har størst betydning for kundene i deres daglige operasjon. Modernisering og utvikling av sluttbrukerløsninger vil prioriteres, samtidig som standardisering av meldinger og funksjonalitet som er viktig for å redusere kunders kostnader vil fortsette. VPS vil under denne utviklingen parallelt rendyrke selve kjernesystemet, slik at et fremtidig prosjekt for modernisering av dette vil bli redusert i omfang og risiko. Tekniske krav som følger av ny europeisk regulering (CSDR) vil bli utviklet i eksisterende system.

Som følge av termineringen vil Oslo Børs VPS Holding i 1. kvartal 2016 foreta en nedskriving på i størrelsesorden MNOK 34. Det vil ved fremleggelse av delårsrapport for 1. kvartal 2016 gis enn oppdatering på estimat for driftskostnader for 2016.

For ytterligere kommentarer:
Adm. direktør VPS, John-Arne Haugerud, tlf. 901 15 337
Bente A. Landsnes, børsdirektør og konsernsjef Oslo Børs VPS Holding, tlf. +47 905 50 495
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 952 38 811

http://www.osloborsvps.no  

VPS ends its agreement with Percival CSD Partners AS (Estonia)

Company news

2016-04-15 12:00:56

In the fourth quarter of 2014 VPS initiated a project to modernise its IT platform and service platform (hereinafter the 'project'). The Board of Directors of VPS has today decided to end the agreement with Percival CSD Partners to deliver a CSD core system.

The project involved an investment framework of NOK 120 million (external costs). Within this framework VPS intended to modernise its IT infrastructure and a range of applications that are used to deliver services that are additional to the functionality offered by the core system itself. VPS signed an agreement with an external supplier, Percival CSD Partners AS ('Percival'), for Percival to deliver a standard CSD core system that would be adapted to meet the market's and VPS's requirements.

VPS received a first version of the supplier's solution in the autumn of 2015. During testing VPS found that the solution did not satisfy the agreed technical requirements necessary to ensure operational stability, reliability and performance. VPS therefore undertook a thorough technical review of the delivery and identified the improvements that needed to be implemented.
Oslo Børs VPS Holding published an announcement on 9 December 2015 stating that the project was experiencing delays that would cause the completion date to change and that further planning work was being carried out with a target for the core system part of the project to be completed in April 2018.

Oslo Børs VPS Holding then announced on 11 February 2016 in its interim report for the fourth quarter of 2015 that due to new findings the complexity of the project, and therefore also the risk associated with it, had increased. It was also announced at this time that the further planning work was expected to take until mid-April.

VPS has unfortunately established that the supplier has not succeeded in rectifying the shortcomings that were identified. The further planning work found that the scope of the work required to achieve a satisfactory technical platform would be unacceptable in terms of the resources and time required. The Board of Directors of VPS has therefore decided to end the agreement with the supplier.

The other parts of VPS' modernisation project have been high quality and delivered on time and on budget during the project period. Going forward VPS will prioritise continuing to modernise those products and services that are of greatest significance to its customers in their day-to-day operations. VPS will prioritise modernisation and development of end-user solutions, while also continuing to standardise notifications and other functionality, which is important to reducing customers' costs. In parallel with this development work VPS will simplify the core system itself to ensure that a future project to modernise it will be smaller in scope and involve less risk.
Technical requirements arising from new European regulation (CSDR) will be developed as part of the existing system.

Oslo Børs VPS Holding will make a write-down of approximately NOK 34 million in the first quarter of 2016 as a consequence of ending the agreement. An update on the operating costs estimated for 2016 will be given in the interim report for the first quarter of 2016.

For further information, please contact:
John-Arne Haugerud, CEO of VPS. Tel: +47 901 15 337
Bente A. Landsnes, President and CEO, Oslo Børs VPS Holding. Tel: +47 905 50 495
CFO Geir Heggem, tel. +47 952 38 811

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-04-06 14:15:20

Oslo Børs VPS Holding har i dag tildelt ansatte i konsernet 1709 aksjer til kurs 84,-. Ny beholdning er 4298 aksjer.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes):

Anne Kristin Hildrum, 25 (3978)
Ingvild Resaland, 25 (670)
Thomas Skjønhaug, 25 (238)
Hedvig Vold, 22 (22)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-04-06 14:14:50

Oslo Børs VPS Holding has today allotted 1709 shares to employees in the group at NOK 84,-. New holding is 4298 shares.

The following primary insiders have been allotted the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Anne Kristin Hildrum, 25 (3978)
Ingvild Resaland, 25 (670)
Thomas Skjønhaug, 25 (238)
Hedvig Vold, 22 (22)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-03-22 08:27:51

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 2049 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 5007 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 84,01 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (34932)
Tom Kristoffersen, 15 (1522)
Øivind Amundsen, 15 (4361)
Per Eikrem 15 (4963)
Thomas Borchgrevink, 15 (3753)
Kjetil Nysæther, 15 (3380)
Øyvind Skar, 15 (5767)
John-Arne Haugerud, 15 (14147 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (3277)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1733)
Geir Heggem, 15 (4095)
Sveinung Dyrdal, 15 (7206)
Leif Arnold Thomas 15 (1814)
Vigdis Diesen 14 (829)
Ole Solberg 14 (314)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3953)
Sissel Bakker, 15 (3339)
Morten Nordby, 15 (812)
Ingvild Resaland, 15 (645)
Thomas Skjønhaug 15 (213)
Henriette Lunde Haug, 14 (325)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-03-22 08:27:15

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 2049 shares. New holding is 5007 shares. Employees paid a share price of NOK 84,01 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (34932)
Tom Kristoffersen, 15 (1522)
Øivind Amundsen, 15 (4361)
Per Eikrem 15 (4963)
Thomas Borchgrevink, 15 (3753)
Kjetil Nysæther, 15 (3380)
Øyvind Skar, 15 (5767)
John-Arne Haugerud, 15 (14147 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (3277)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1733)
Geir Heggem, 15 (4095)
Sveinung Dyrdal, 15 (7206)
Leif Arnold Thomas 15 (1814)
Vigdis Diesen 14 (829)
Ole Solberg 14 (314)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3953)
Sissel Bakker, 15 (3339)
Morten Nordby, 15 (812)
Ingvild Resaland, 15 (645)
Thomas Skjønhaug 15 (213)
Henriette Lunde Haug, 14 (325)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-03-18 14:04:33

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 18. mars kjøpt 2.656 egne aksjer for NOK 84,- per aksje. Ny beholdning er 8.056 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-03-18 14:03:48

Oslo Børs VPS Holding ASA has 18 March bought 2,656 own shares at a price of NOK 84 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 8,056 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-02-25 08:08:39

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1897 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 5400 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 85,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 14 (34917)
Tom Kristoffersen, 14 (1507)
Øivind Amundsen, 14 (4346)
Per Eikrem 14 (4948)
Thomas Borchgrevink, 14 (3738)
Kjetil Nysæther, 14 (3365)
Øyvind Skar, 14 (5752)
John-Arne Haugerud, 14 (14132 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (3262)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1718)
Geir Heggem, 14 (4080)
Sveinung Dyrdal, 14 (7191)
Leif Arnold Thomas 14 (1799)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3938)
Sissel Bakker, 14 (324)
Morten Nordby, 14 (797)
Ingvild Resaland, 14 (630)
Thomas Skjønhaug 14 (198)
Henriette Lunde Haug, 13 (311)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-02-25 08:07:53

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1897 shares. New holding is 5400 shares. Employees paid a share price of NOK 85,- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 14 (34917)
Tom Kristoffersen, 14 (1507)
Øivind Amundsen, 14 (4346)
Per Eikrem 14 (4948)
Thomas Borchgrevink, 14 (3738)
Kjetil Nysæther, 14 (3365)
Øyvind Skar, 14 (5752)
John-Arne Haugerud, 14 (14132 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (3262)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1718)
Geir Heggem, 14 (4080)
Sveinung Dyrdal, 14 (7191)
Leif Arnold Thomas 14 (1799)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3938)
Sissel Bakker, 14 (324)
Morten Nordby, 14 (797)
Ingvild Resaland, 14 (630)
Thomas Skjønhaug 14 (198)
Henriette Lunde Haug, 13 (311)

http://www.osloborsvps.no  

Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte for Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-02-11 14:57:07

Utbyttebeløp: NOK 4,15 per aksje

Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 12. mai 2016
Ex-dato: 13. mai 2016
Record date (eierregisterdato): 18. mai 2016
Betalingsdato: 26. mai 2016
Vedtaksdato: 12. mai 2016

http://www.osloborsvps.no  

Key information relating to the proposed cash dividend by Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-02-11 14:56:52

Dividend amount: NOK 4.15 per share

Declared currency: NOK
Last day including right: 12 May 2016
Ex-date: 13 May 2016
Record date: 18 May 2016
Payment date: 26 May 2016
Date of approval: 12 May 2016

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-02-11 14:55:28

Oslo Børs VPS Holding har i dag kjøpt 10.001 egne aksjer til NOK 84,50. Oslo Børs VPS Holding har samtidig solgt 10.001 egne aksjer til NOK 84,50 til ansatte i konsernet. Ny beholdning av egne aksjer er 7297 aksjer.

Følgende primærinnsidere har kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes):

Bente A. Landsnes, 1642 (34903)
Kjetil Nysæther, 395 (3351)
Per Eikrem, 472 (4934)
Øivind Amundsen, 581 (4332)
Thomas Borchgrevink, 349 (3724)
Geir Heggem, 503 (4066)
Øyvind Skar, 448 (5738)
Tom Kristoffersen 523 (1493)
John-Arne Haugerud, 1027 (14118) inklusive 2500 aksjer eid av nærstående
Sveinung Dyrdal, 626 (7177)
Harald Næss, 535 (3248)
Jorunn Blindheim Øystese, 382 (1704)
Leif Arnold Thomas, 443 (1785)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-02-11 14:55:03

Oslo Børs VPS Holding has today bought 10,001 of its own shares at NOK 84.50. Oslo Børs VPS Holding has simultaneously sold 10,001 of its own shares at NOK 84.50 to employees in the group. New holding is 7,297 shares.

The following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 1642 (34903)
Kjetil Nysæther, 395 (3351)
Per Eikrem, 472 (4934)
Øivind Amundsen, 581 (4332)
Thomas Borchgrevink, 349 (3724)
Geir Heggem, 503 (4066)
Øyvind Skar, 448 (5738)
Tom Kristoffersen 523 (1493)
John-Arne Haugerud, 1027 (14118) including 2500 shares owned by close associate
Sveinung Dyrdal, 626 (7177)
Harald Næss, 535 (3248)
Jorunn Blindheim Øystese, 382 (1704)
Leif Arnold Thomas, 443 (1785)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4. kvartal 2015

Company news

2016-02-11 08:11:23

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 73 (MNOK 63). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2015 på NOK 4,15 pr. aksje.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

4. kvartal har vært preget av generelt sett noe lavere aktivitet enn foregående kvartaler. Dette gjelder både første- og annenhåndsmarkedet. Inntektene var i kvartalet MNOK 223, eller MNOK 9 lavere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er redusert med MNOK 2, mens inntekter fra handel og oppgjør er redusert med MNOK 9. Inntekter fra markedsdata og fond har begge økt med MNOK 1.

For året sett under ett har inntektene fra videreført virksomhet økt med MNOK 2. Hensyntatt engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014, har inntektene økt med MNOK 9. Noterings- og registerinntekter er redusert med MNOK 3. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 7, mens inntekter fra handel og oppgjør er uendret.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 121 i kvartalet, ned MNOK 2 fra samme periode i 2014. For året sett under ett har kostnadene økt med MNOK 14. Økningen skyldes blant annet lønns- og prisstigning, økt aktivitet i enkeltselskaper og engangsposter.

Det er i 4. kvartal foretatt en nedskrivning på MNOK 15 av merverdier knyttet til Fish Pool. Nedskrivningen har sammenheng med reduserte inntekter i 2015 for selskapet.

Netto finansielle poster i kvartalet er, hovedsakelig som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 3.

Skattekostnaden i 4. kvartal og 2015 er påvirket av tilbakeføring av en avsetning på MNOK 23. Endring av selskapsskattesats fra 27% til 25% har medført en reduksjon i utsatt skattefordel, og en skattekostnad, på MNOK 4.

Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2015 på NOK 4,15 pr. aksje. Dette i tillegg til utbytte på NOK 2,60 som ble delt ut i desember 2015. Samlet sett vil da utbytter for 2015 utgjøre NOK 6,75 pr aksje, eller 92% av resultat pr. aksje før amortiseringer og nedskrivninger. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finansdepartementet.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2016 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 460 til NOK 470. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes hovedsakelig engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester, som vil komme kundene til gode.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport 4. kvartal 2015.pdf
Presentasjon Q415.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4th quarter 2015

Company news

2016-02-11 08:09:53

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 73 million for the fourth quarter of 2015 (NOK 63 million). The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 4.15 per share should be paid in respect of the 2015 financial year.


A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The fourth quarter was characterised by a generally somewhat lower level of activity than in preceding quarters. This applies to both the primary and secondary markets. Reported revenue for the fourth quarter of 2015 was NOK 223 million, which is NOK 9 million lower than in the fourth quarter of 2014. Revenue related to listing and registration was NOK 2 million lower, while revenue related to trading and settlement was NOK 9 million lower. Revenue related to market data was NOK 1 million higher, and revenue from the mutual funds area was also NOK 1 million higher.

Reported revenue from continuing operations for 2015 as a whole was NOK 2 million higher than in 2014. After adjusting for non-recurring revenue from Burgundy in the first quarter of 2014, reported revenue for 2015 was NOK 9 million higher. Revenue related to listing and registration was NOK 3 million lower. Revenue related to market data was NOK 5 million higher, while revenue from the mutual funds area was NOK 7 million higher. Revenue related to trading and settlement was unchanged.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 121 million in the fourth quarter, which represents a decrease of NOK 2 million from the same period in 2014. Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for 2015 as a whole were NOK 14 million higher than in 2014. Reasons for the increase include increases in salaries and prices, higher levels of activity at individual companies and non-recurring items.

In the fourth quarter of 2015 excess value related to Fish Pool was written down by NOK 15 million. The write-down relates to the lower level of revenue generated by the company in 2015.

Net financial income for the fourth quarter of 2015 was down NOK 3 million, principally due to lower holdings of cash and cash equivalents and lower interest rates.

The tax charge for the fourth quarter and for 2015 as a whole was affected by the reversal of a provision totalling NOK 23 million. A change in the corporate tax rate from 27% to 25% caused deferred tax assets to decrease by NOK 4 million and a tax charge of equivalent amount.

The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 4.15 per share should be paid in respect of the 2015 financial year. This is in addition to the dividend of NOK 2.60 paid in December 2015. The dividends for 2015 will therefore together total NOK 6.75 per share, which is equivalent to 92% of earnings per share before amortisation and write-downs. The proposed dividend is conditional on proposed dividend payments by subsidiaries to Oslo Børs VPS Holding ASA being approved by the Ministry of Finance.


Operating expenses for 2016 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 460 million to NOK 470 million. The increase between 2015 and 2016 is principally due to non-recurring costs in connection with the modernisation program at VPS.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report 4th quarter 2015.pdf
Presentation Q415.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-01-25 08:40:36

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1990 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 72987 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 81,95- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (33261)
Tom Kristoffersen, 15 (970)
Øivind Amundsen, 15 (3751)
Per Eikrem 15 (4462)
Thomas Borchgrevink, 15 (3375)
Kjetil Nysæther, 15 (2956)
Øyvind Skar, 15 (5290)
John-Arne Haugerud, 15 (13091 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (2613)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1322)
Geir Heggem, 15 (3563)
Sveinung Dyrdal, 15 (6551)
Leif Arnold Thomas 15 (1342)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3924)
Sissel Bakker, 15 (310)
Morten Nordby, 15 (783)
Ingvild Resaland, 15 (616)
Thomas Skjønhaug 15 (184)
Henriette Lunde Haug, 13 (298)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2016-01-25 08:40:09

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1990 shares. New holding is 7297 shares. Employees paid a share price of NOK 81,95- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (33261)
Tom Kristoffersen, 15 (970)
Øivind Amundsen, 15 (3751)
Per Eikrem 15 (4462)
Thomas Borchgrevink, 15 (3375)
Kjetil Nysæther, 15 (2956)
Øyvind Skar, 15 (5290)
John-Arne Haugerud, 15 (13091 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (2613)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1322)
Geir Heggem, 15 (3563)
Sveinung Dyrdal, 15 (6551)
Leif Arnold Thomas 15 (1342)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3924)
Sissel Bakker, 15 (310)
Morten Nordby, 15 (783)
Ingvild Resaland, 15 (616)
Thomas Skjønhaug 15 (184)
Henriette Lunde Haug, 13 (298)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-12-28 13:38:58

Christian Fredrik F. Kjøde, ansatterepresentant i styret i Oslo Børs, har 28. desember 2015 solgt 4719 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 87,50 per aksje.

Ny beholdning er 0 aksjer.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-12-28 13:38:18

Christian Fredrik F. Kjøde, employee representative of the Oslo Børs board, has 28 December 2015 sold 4719 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 87.50 per share.

After the transaction, Kjøde holds 0 shares in the company.

   

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-12-18 08:36:08

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1741 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 9287 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 85,65- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (33426)
Øivind Amundsen, 15 (3736)
Anders Brodin 15 (3490)
Thomas Borchgrevink, 15 (3360)
Kjetil Nysæther, 15 (2941)
Øyvind Skar, 15 (5275)
Tom Kristoffersen, 15 (955)
Per Eikrem 15 (4447)
John-Arne Haugerud, 15 (13076 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (2698)
Geir Heggem, 15 (3548)
Sveinung Dyrdal, 15 (6536)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1307)
Leif Arnold Thomas 15 (1327)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3909)
Sissel Bakker, 12 (295)
Morten Nordby, 15 (768)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4719)
Ingvild Resaland, 15 (601)
Thomas Skjønhaug 15 (169)
Henriette Lunde Haug, 14 (285)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-12-18 08:35:38

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1741 shares. New holding is 9287 shares. Employees paid a share price of NOK 85,65- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (33426)
Øivind Amundsen, 15 (3736)
Anders Brodin 15 (3490)
Thomas Borchgrevink, 15 (3360)
Kjetil Nysæther, 15 (2941)
Øyvind Skar, 15 (5275)
Tom Kristoffersen, 15 (955)
Per Eikrem 15 (4447)
John-Arne Haugerud, 15 (13076 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (2698)
Geir Heggem, 15 (3548)
Sveinung Dyrdal, 15 (6536)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1307)
Leif Arnold Thomas 15 (1327)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3909)
Sissel Bakker, 12 (295)
Morten Nordby, 15 (768)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4719)
Ingvild Resaland, 15 (601)
Thomas Skjønhaug 15 (169)
Henriette Lunde Haug, 14 (285)

http://www.osloborsvps.no  

Ex utbytte på NOK 2,60 i dag

Company news

2015-12-10 07:36:28

Se melding av 9. desember 2015.

Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 2,60 fra og med i dag, 10. desember 2015.

   

Ex. dividend of NOK 2.60 today

Company news

2015-12-10 07:35:07

Reference is made to the announcement of 9 December 2015.

The share will be traded ex dividend from today, 9 December 2015.

   

Endring i ferdigstillelsestidspunkt for nytt kjernesystem for VPS

Company news

2015-12-09 15:53:11

VPS påstartet i 4. kvartal 2014 et prosjekt for utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten. Prosjektet var ventet å vare til 2. kvartal 2017. Prosjektet har forsinkelser som vil medføre endring i ferdigstillelsestidspunkt. Det arbeides med replanlegging med mål om ferdigstillelse av prosjektet i april 2018. Det vil gis en oppdatering ved fremleggelse av delårsrapport for 4. kvartal 2015.

   

Change in completion date for new core systems for VPS

Company news

2015-12-09 15:52:57

In the fourth quarter of 2014 VPS started a project to replace its core
systems for securities registration and settlement. The project was
expected to take until the second quarter of 2017. The project is
experiencing delays that will cause the completion date to change.
Further planning is now being carried out based on a target for
completion in April 2018. An update will be provided at
the time of the interim report for the fourth quarter of 2015.

   

Utbytte på 2,60 kr pr. aksje

Company news

2015-12-09 15:52:02

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 18. mai 2015, vedtatt utdeling av et utbytte på NOK 2,60 pr. aksje. Utbyttet deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 9. desember 2015.

Siste handledag inklusive rett til utbytte er 9. desember 2015. Første handledag eksklusive rett til utbytte er 10. desember 2015. Utbetaling ventes å finne sted 18. desember 2015.

Styret forventer å foreslå overfor den ordinære generalforsamlingen i mai 2016 en utdeling om et ytterligere utbytte for regnskapsåret 2015 på i størrelsesorden NOK 4 pr aksje. Dette med forbehold for myndighetsgodkjennelser og endringer i den økonomiske situasjonen til konsernet.

   

Dividend of NOK 2.60 per share

Company news

2015-12-09 15:50:40

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA has, based on the
mandate approved by the annual general meeting on 18 May 2015, resolved
to pay a dividend of NOK 2.60 per share. The dividend will be paid to
shareholders in Oslo Børs VPS Holding ASA who are on the register on 9
December 2015.

The last day on which the shares will be traded inclusive of the right
to the dividend is 9 December 2015. The first day on which the shares
will be traded exclusive of the right to the dividend is 10 December 2015.
The dividend is expected to be paid on 18 December 2015.

The Board of Directors expects to propose at the annual general meeting
in May 2016 the payment of a further dividend of approximately NOK 4
per share for the 2015 financial year. This will be subject to approval
by the authorities and any changes in the group's financial situation.

   

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-11-25 07:58:19

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1645 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 11028 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 87,11- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (33231)
Øivind Amundsen, 15 (3721)
Anders Brodin 15 (3475)
Thomas Borchgrevink, 15 (3345)
Kjetil Nysæther, 15 (2926)
Øyvind Skar, 15 (5260)
Tom Kristoffersen, 15 (940)
Per Eikrem 15 (4432)
John-Arne Haugerud, 15 (13061 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (2683)
Geir Heggem, 15 (3533)
Sveinung Dyrdal, 15 (6521)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1292)
Leif Arnold Thomas 15 (1312)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3894)
Sissel Bakker, 10 (283)
Morten Nordby, 15 (753)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4704)
Ingvild Resaland, 15 (586)
Thomas Skjønhaug 15 (154)
Henriette Lunde Haug, 13 (271)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-11-25 07:57:29

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1645 shares. New holding is 11028 shares. Employees paid a share price of NOK 87,11- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (33231)
Øivind Amundsen, 15 (3721)
Anders Brodin 15 (3475)
Thomas Borchgrevink, 15 (3345)
Kjetil Nysæther, 15 (2926)
Øyvind Skar, 15 (5260)
Tom Kristoffersen, 15 (940)
Per Eikrem 15 (4432)
John-Arne Haugerud, 15 (13061 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (2683)
Geir Heggem, 15 (3533)
Sveinung Dyrdal, 15 (6521)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1292)
Leif Arnold Thomas 15 (1312)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3894)
Sissel Bakker, 10 (283)
Morten Nordby, 15 (753)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4704)
Ingvild Resaland, 15 (586)
Thomas Skjønhaug 15 (154)
Henriette Lunde Haug, 13 (271)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-10-30 14:33:12

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 30. oktober kjøpt 10.000 egne aksjer for NOK 88,- per aksje. Ny beholdning er 12.673 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-10-30 14:32:50

Oslo Børs VPS Holding ASA has 30 October bought 10,000 own shares at a price of NOK 88 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 12,673 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3. kvartal 2015

Company news

2015-10-29 07:59:59

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 73 (MNOK 59).


For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

3. kvartal har vært preget av generelt sett noe lavere aktivitet enn foregående kvartaler. Dette gjelder både første- og annenhåndsmarkedet. Aktiviteten har dog, med unntak av førstehåndsmarkedet for aksjer, vært høyere enn i samme periode i fjor. Oslo Børs VPS opplever også fortsatt god interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. Inntektene var i kvartalet MNOK 211, eller MNOK 3 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er redusert med MNOK 5, mens inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 5. Inntekter fra fond har økt med MNOK 2. Inntektene fra handel og oppgjør i 3. kvartal inkluderer en engangspost på MNOK 2.

Hittil i år har inntektene fra videreført virksomhet økt med MNOK 11. Hensyntatt engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014, har inntektene økt med MNOK 18. Noterings- og registerinntekter er redusert med MNOK 2. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med henholdsvis MNOK 6 og MNOK 5, mens inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 9.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 102 i kvartalet, en økning på MNOK 2 fra samme periode i 2014. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 16. Økningen i kvartalet skyldes blant annet lønns- og prisstigning, økt aktivitet i enkeltselskaper og engangsposter.

Netto finansielle poster i kvartalet er, som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2.

En av VPS sine største kunder innenfor fondsområdet har varslet at kontrakten med VPS vil bli avsluttet i løpet av 2016. Kunden vil erstatte VPS sine tjenester med egne nyutviklede løsninger. VPS har i dag løsninger som fungerer godt i det nordiske markedet, men kunden har strategiske mål om global ekspansjon som krever løsninger og tjenester VPS ikke har eller ser behov for hos andre kunder. Omsetningsbortfallet som følge av oppsigelsen kan være inntil MNOK 10 i 2016 og MNOK 18 i 2017.
Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader i 2016 forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 460 til NOK 470. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes hovedsakelig engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester, som vil komme kundene til gode.For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport 3. kvartal 2015.pdf
Presentasjon 3. kvartal 2015.pdf

Oslo Børs VPS Holding 3rd quarter 2015

Company news

2015-10-29 07:58:18

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 73 million for the third quarter of 2015 (NOK 59 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The third quarter was characterised by a generally somewhat lower level of activity than in preceding quarters. This applies to both the primary and secondary markets. The level of activity was, however, with the exception of the primary market for shares, higher than in the third quarter last year. Oslo Børs VPS is also seeing continued strong interest in the listing and registration of both shares and fixed income issues. Reported revenue for the third quarter of 2015 was NOK 211 million, which is NOK 3 million higher than in the same period in 2014. Revenue related to listing and registration was NOK 5 million lower, while revenue related to trading and settlement was NOK 5 million higher. Revenue from the mutual funds area was NOK 2 million higher. Revenue related to trading and settlement for the third quarter of 2015 includes a non-recurring item of NOK 2 million.

Reported revenue from continuing operations for the first nine months of 2015 was NOK 11 million higher than in the same period in 2014. After adjusting for non-recurring revenue from Burgundy for the first quarter of 2014, reported revenue was NOK 18 million higher. Revenue related to listing and registration was NOK 2 million lower. Revenue related to market data was NOK 6 million higher and revenue from the mutual funds area was NOK 5 million higher. Revenue related to trading and settlement was NOK 9 million higher.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 102 million in the third quarter, which represents an increase of NOK 2 million from the same period in 2014. Operating expenses for the first nine months of 2015 were NOK 16 million higher than in the same period in 2014. Reasons for the increase in the third quarter include increases in salaries and prices, higher levels of activity at individual companies and non-recurring items.

Net financial income for the third quarter of 2015 was down NOK 2 million due to lower holdings of cash and cash equivalents and lower interest rates.

One of VPS's largest customers in the mutual funds area has given notice that its contract with VPS will be brought to an end in 2016. The customer will replace the services provided by VPS with its own newly developed solutions. VPS currently offers solutions that work well in the Nordic market, but the customer's strategic objectives involve global expansion, which requires solutions and services that VPS neither offers nor sees demand for from other customers. The customer's decision to terminate its contract with VPS may lead to a reduction in revenue of up to NOK 10 million in 2016 and NOK 18 million in 2017.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report 3rd quarter 2015.pdf
Presentation 3rd quarter 2015.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-10-23 07:42:55

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1566 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 2673 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 87,51- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 14 (33216)
Øivind Amundsen, 14 (3706)
Anders Brodin 14 (3460)
Thomas Borchgrevink, 14 (3330)
Kjetil Nysæther, 14 (2911)
Øyvind Skar, 14 (5245)
Tom Kristoffersen, 14 (925)
Per Eikrem 14 (4417)
John-Arne Haugerud, 14 (13046 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (2668)
Geir Heggem, 14 (3518)
Sveinung Dyrdal, 14 (6506)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1277)
Leif Arnold Thomas 14 (1297)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3879)
Sissel Bakker, 10 (273)
Morten Nordby, 14 (738)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4689)
Ingvild Resaland, 14 (571)
Thomas Skjønhaug 14 (139)
Henriette Lunde Haug, 12 (258)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-10-23 07:42:23

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1566 shares. New holding is 2673 shares. Employees paid a share price of NOK 87,51- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 14 (33216)
Øivind Amundsen, 14 (3706)
Anders Brodin 14 (3460)
Thomas Borchgrevink, 14 (3330)
Kjetil Nysæther, 14 (2911)
Øyvind Skar, 14 (5245)
Tom Kristoffersen, 14 (925)
Per Eikrem 14 (4417)
John-Arne Haugerud, 13 (13046 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (2668)
Geir Heggem, 14 (3518)
Sveinung Dyrdal, 14 (6506)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1277)
Leif Arnold Thomas 14 (1297)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3879)
Sissel Bakker, 10 (273)
Morten Nordby, 14 (738)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4689)
Ingvild Resaland, 14 (571)
Thomas Skjønhaug 14 (139)
Henriette Lunde Haug, 12 (258)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-09-25 08:31:37

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1553 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 4239 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 88,- pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 14 (33202)
Øivind Amundsen, 14 (3692)
Anders Brodin 14 (3446)
Thomas Borchgrevink, 14 (3316)
Kjetil Nysæther, 14 (2897)
Øyvind Skar, 14 (5231)
Tom Kristoffersen, 14 (911)
Per Eikrem 14 (4403)
John-Arne Haugerud, 14 (13032 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (2654)
Geir Heggem, 14 (3504)
Sveinung Dyrdal, 14 (6492)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1263)
Leif Arnold Thomas 14 (1283)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3865)
Sissel Bakker, 9 (263)
Morten Nordby, 14 (724)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4675)
Ingvild Resaland, 14 (557)
Thomas Skjønhaug 14 (125)
Henriette Lunde Haug, 12 (245)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-09-25 08:31:13

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1553 shares. New holding is 4239 shares. Employees paid a share price of NOK 88.- per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 14 (33202)
Øivind Amundsen, 14 (3692)
Anders Brodin 14 (3446)
Thomas Borchgrevink, 14 (3316)
Kjetil Nysæther, 14 (2897)
Øyvind Skar, 14 (5231)
Tom Kristoffersen, 14 (911)
Per Eikrem 14 (4403)
John-Arne Haugerud, 13 (13032 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (2654)
Geir Heggem, 14 (3504)
Sveinung Dyrdal, 14 (6492)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1263)
Leif Arnold Thomas 14 (1283)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3865)
Sissel Bakker, 9 (263)
Morten Nordby, 14 (724)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4675)
Ingvild Resaland, 14 (557)
Thomas Skjønhaug 14 (125)
Henriette Lunde Haug, 12 (245)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-08-25 08:39:48

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1557 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 5792 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 90,56 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes):

Bente A. Landsnes, 14 (33188)
Øivind Amundsen, 14 (3678)
Anders Brodin, 14 (3432)
Thomas Borchgrevink, 14 (3302)
Kjetil Nysæther, 14 (2883)
Øyvind Skar, 14 (5217)
Tom Kristoffersen, 14 (897)
Per Eikrem, 14 (4389)
John-Arne Haugerud, 14 (13018 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (2640)
Geir Heggem, 14 (3490)
Sveinung Dyrdal, 14 (6478)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1249)
Leif Arnold Thomas 14 (1269)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3851)
Sissel Bakker, 9 (253)
Morten Nordby, 14 (710)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4661)
Ingvild Resaland, 14 (543)
Thomas Skjønhaug 14 (111)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-08-25 08:39:14

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1557 shares. New holding is 5792 shares. Employees paid a share price of NOK 90,56 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):
Bente A. Landsnes, 14 (33188)
Øivind Amundsen, 14 (3678)
Anders Brodin, 14 (3432)
Thomas Borchgrevink, 14 (3302)
Kjetil Nysæther, 14 (2883)
Øyvind Skar, 14 (5217)
Tom Kristoffersen, 14 (897)
Per Eikrem, 14 (4389)
John-Arne Haugerud, 14 (13018 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (2640)
Geir Heggem, 14 (3490)
Sveinung Dyrdal, 14 (6478)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1249)
Leif Arnold Thomas 14 (1269)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3851)
Sissel Bakker, 9 (253)
Morten Nordby, 14 (710)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4661)
Ingvild Resaland, 14 (543)
Thomas Skjønhaug 14 (111)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2. kvartal 2015

Company news

2015-08-12 07:54:42

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 82 (MNOK 67).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

2. kvartal har vært preget av betydelig volatilitet i markedet. Dette har medført høy aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor. Oslo Børs VPS opplever fortsatt interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. Inntektene fra videreført virksomhet (Oslo Clearing ble solgt i mai 2014) var i kvartalet MNOK 234, eller MNOK 13 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 9. Inntekter fra markedsdata og fond har begge økt med MNOK 2.

Hittil i år har inntektene økt med MNOK 8. Hensyntatt engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014, har inntektene økt med MNOK 15. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 4. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 4, mens inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 110 i kvartalet, en økning på MNOK 8 fra samme periode i 2014. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 13. Økningen i kvartalet skyldes blant annet lønns- og prisstigning, økt aktivitet i enkeltselskaper og engangsposter.

Netto finansielle poster i kvartalet er, som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2014 MNOK 440. Økningen skyldes engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS, oppgraderinger av handelssystemer og ordinær lønns- og prisstigning.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Presentasjon Q215.pdf
Delårsrapport Q215 .pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2nd quarter 2015

Company news

2015-08-12 07:53:14

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 82 million for the second quarter of 2015 (NOK 67 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The second quarter has been characterised by significant market volatility. This has led to high levels of activity in the secondary market relative to last year. Oslo Børs VPS is seeing continued interest in the listing and registration of both shares and fixed income issues. Revenue from continuing operations (Oslo Clearing was sold in May 2014) for the second quarter of 2015 was NOK 234 million, which is NOK 13 million higher than in the same period in 2014. Revenue related to listing and registration increased by NOK 9 million. Revenue related to market data and revenue from the mutual funds area both increased by NOK 2 million.

Reported revenue for the first six months of 2015 increased by NOK 8 million relative to the same period in 2014. After adjusting for non-recurring revenue from Burgundy for the first quarter of 2014, reported revenue increased by NOK 15 million. Revenue related to listing and registration increased by NOK 4 million. Revenue related to market data increased by NOK 5 million, while revenue from the mutual funds area increased by NOK 4 million. Revenue related to trading and settlement increased by NOK 3 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 110 million in the second quarter, an increase of NOK 8 million from the same period in 2014. Operating expenses for the first six months were NOK 13 million higher than in the same period in 2014. Reasons for the increase in the second quarter include increases in salaries and prices, higher levels of activity at individual companies and non-recurring items.

Net financial income for the second quarter was down NOK 2 million due to lower holdings of cash and cash equivalents and lower interest rates.

Operating expenses for 2015 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 450 million to NOK 460 million. Comparable expenses in 2014 were NOK 440 million. The increase is due to one-off costs associated with the modernisation program at VPS, upgrades to trading systems and normal increases in salaries and prices.For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q215 .pdf
Presentation Q215.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-07-27 07:56:08

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1549 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 7349 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 91,14 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes):

Bente A. Landsnes, 14 (33174)
Øivind Amundsen, 14 (3664)
Anders Brodin, 14 (3418)
Thomas Borchgrevink, 14 (3288)
Kjetil Nysæther, 14 (2869)
Øyvind Skar, 14 (5203)
Tom Kristoffersen, 14 (883)
Per Eikrem, 14 (4375)
John-Arne Haugerud, 14 (13004 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (2626)
Geir Heggem, 14 (3476)
Sveinung Dyrdal, 14 (6464)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1235)
Leif Arnold Thomas 14 (1255)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3837)
Sissel Bakker, 10 (244)
Morten Nordby, 14 (696)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4647)
Ingvild Resaland, 14 (529)
Thomas Skjønhaug 14 (97)

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-07-27 07:55:07

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1549 shares. New holding is 7349 shares. Employees paid a share price of NOK 91,14 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):
Bente A. Landsnes, 14 (33174)
Øivind Amundsen, 14 (3664)
Anders Brodin, 14 (3418)
Thomas Borchgrevink, 14 (3288)
Kjetil Nysæther, 14 (2869)
Øyvind Skar, 14 (5203)
Tom Kristoffersen, 14 (883)
Per Eikrem, 14 (4375)
John-Arne Haugerud, 14 (13004 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (2626)
Geir Heggem, 14 (3476)
Sveinung Dyrdal, 14 (6464)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1235)
Leif Arnold Thomas 14 (1255)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3837)
Sissel Bakker, 10 (244)
Morten Nordby, 14 (696)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4647)
Ingvild Resaland, 14 (529)
Thomas Skjønhaug 14 (97)

   

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-07-07 07:55:42

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding tildelt 1845 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 8898 aksjer.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes):

Bente A. Landsnes, 26 (33160)
Øivind Amundsen, 26 (3650)
Thomas Borchgrevink, 26 (3274)
Kjetil Nysæther, 26 (2855)
Øyvind Skar, 26 (5189)
Tom Kristoffersen, 21 (869)
John-Arne Haugerud, 26 (12990 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 26 (2612)
Geir Heggem, 26 (3462)
Sveinung Dyrdal, 26 (6450)
Anne Kristin Hildrum, 26 (3823)
Sissel Bakker, 11 (234)
Morten Nordby, 26 (682)
Christian Falkenberg Kjøde, 26 (4633)
Ingvild Resaland, 26 (515)

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-07-07 07:55:01

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has allotted 1845 shares to emplotees. New holding is 8898 shares.

In connection with the offer, the following number of shares have been allotted to primary insiders (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 26 (33160)
Øivind Amundsen, 26 (3650)
Thomas Borchgrevink, 26 (3274)
Kjetil Nysæther, 26 (2855)
Øyvind Skar, 26 (5189)
Tom Kristoffersen, 21 (869)
John-Arne Haugerud, 26 (12990 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 26 (2612)
Geir Heggem, 26 (3462)
Sveinung Dyrdal, 26 (6450)
Anne Kristin Hildrum, 26 (3823)
Sissel Bakker, 11 (234)
Morten Nordby, 26 (682)
Christian Falkenberg Kjøde, 26 (4633)
Ingvild Resaland, 26 (515)

   

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-07-06 14:28:57

Øyvind Skar, Direktør Markedsdata, Oslo Børs VPS Holding ASA, har 6. juli 2015 kjøpt 4000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 89,50 per aksje.

Ny beholdning er 5.163 aksjer.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-07-06 14:28:26

Øyvind Skar, SVP Information Services Oslo Børs VPS Holding ASA, has 6 July 2015 bought 4000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 89.50 per share.

After the transaction, Skar holds 5,163 shares in the company.

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-06-25 08:39:53

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1552 shares. New holding is 10743 shares. Employees paid a share price of NOK 90,80 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 14 (33134)
Øivind Amundsen, 14 (3624)
Anders Brodin 14 (3404)
Thomas Borchgrevink, 14 (3248)
Kjetil Nysæther, 14 (2829)
Øyvind Skar, 14 (1163)
Tom Kristoffersen, 14 (848)
Per Eikrem 14 (4361)
John-Arne Haugerud, 13 (12964 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 14 (2586)
Geir Heggem, 14 (3436)
Sveinung Dyrdal, 14 (6424)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1221)
Leif Arnold Thomas 14 (1241)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3797)
Sissel Bakker, 9 (223)
Morten Nordby, 14 (656)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4607)
Ingvild Resaland, 14 (489)
Hege Nilsen, 14 (424)
Thomas Skjønhaug 14 (83)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-06-25 08:39:29

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1552 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 10743 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 90,80 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 14 (33134)
Øivind Amundsen, 14 (3624)
Anders Brodin 14 (3404)
Thomas Borchgrevink, 14 (3248)
Kjetil Nysæther, 14 (2829)
Øyvind Skar, 14 (1163)
Tom Kristoffersen, 14 (848)
Per Eikrem 14 (4361)
John-Arne Haugerud, 14 (12964 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 14 (2586)
Geir Heggem, 14 (3436)
Sveinung Dyrdal, 14 (6424)
Jorunn Blindheim Øystese 14 (1221)
Leif Arnold Thomas 14 (1241)
Anne Kristin Hildrum, 14 (3797)
Sissel Bakker, 9 (223)
Morten Nordby, 14 (656)
Christian Falkenberg Kjøde, 14 (4607)
Ingvild Resaland, 14 (489)
Hege Nilsen, 14 (424)
Thomas Skjønhaug 14 (83)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-06-01 15:19:56

Anne Kristin Hildrum, styresekretær i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 1. juni 2015 kjøpt 300 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 91,50 per aksje.

Ny beholdning er 3.783 aksjer.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-06-01 15:19:01

Anne Kristin Hildrum, Board Secretary Oslo Børs VPS Holding ASA, has 1 June 2015 bought 300 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 91,50 per share.

After the transaction, Hildrum holds 3,783 shares in the company.

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-05-22 08:44:25

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1457 shares. New holding is 12295 shares. Employees paid a share price of NOK 91,98 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 13 (33120)
Øivind Amundsen, 13 (3610)
Anders Brodin 13 (3390)
Thomas Borchgrevink, 13 (3234)
Kjetil Nysæther, 13 (2815)
Øyvind Skar, 13 (1149)
Tom Kristoffersen, 13 (834)
Per Eikrem 13 (4347)
John-Arne Haugerud, 13 (12950 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 13 (2572)
Geir Heggem, 13 (3422)
Sveinung Dyrdal, 13 (6410)
Jorunn Blindheim Øystese 13 (1207)
Leif Arnold Thomas 13 (1227)
Anne Kristin Hildrum, 13 (3483)
Sissel Bakker, 10 (214)
Morten Nordby, 13 (642)
Christian Falkenberg Kjøde, 13 (4593)
Ingvild Resaland, 13 (475)
Hege Nilsen, 13 (410)
Thomas Skjønhaug 13 (69)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-05-22 08:43:51

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1457 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 12295 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 91,98 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 13 (33120)
Øivind Amundsen, 13 (3610)
Anders Brodin 13 (3390)
Thomas Borchgrevink, 13 (3234)
Kjetil Nysæther, 13 (2815)
Øyvind Skar, 13 (1149)
Tom Kristoffersen, 13 (834)
Per Eikrem 13 (4347)
John-Arne Haugerud, 13 (12950 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 13 (2572)
Geir Heggem, 13 (3422)
Sveinung Dyrdal, 13 (6410)
Jorunn Blindheim Øystese 13 (1207)
Leif Arnold Thomas 13 (1227)
Anne Kristin Hildrum, 13 (3483)
Sissel Bakker, 10 (214)
Morten Nordby, 13 (642)
Christian Falkenberg Kjøde, 13 (4593)
Ingvild Resaland, 13 (475)
Hege Nilsen, 13 (410)
Thomas Skjønhaug 13 (69)

http://www.osloborsvps.no  

Ex utbytte på NOK 8,20 i dag

Company news

2015-05-19 08:43:56

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA vedtok 18. mai 2015 et utbytte på NOK 8,20. Utbyttet deles ut til de som var aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 18. mai 2015. Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 8,20 fra og med i dag, 19. mai 2015.

Utbetaling av utbytte ventes å finne sted 29. mai 2015.

   

Ex. dividend of NOK 8.20 today

Company news

2015-05-19 08:43:05

Oslo Børs VPS Holding ASA's annual general meeting 18 May 2015 resolved to pay a dividend of NOK 8.20 to shareholders as of 18 May 2015. The share will be traded ex dividend from today, 19 May 2015.

Oslo Børs VPS Holding ASA expects to pay the dividend on 29 May 2015.

   

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2015

Company news

2015-05-18 17:03:37

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 18. mai årsregnskap og årsberetning for 2014. Det ble besluttet et utbytte på NOK 8,20 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 8,20 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 18. mai 2015. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 353 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted fredag 29. mai. Aksjen handles eks. utbytte fra og med tirsdag 19. mai 2015.

De sittende styremedlemmene ble gjenvalgt for en ny periode på ett år.

De aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er etter dette:

- Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
- Harald Espedal (nestleder)
- Ottar Ertzeid
- Wenche Marie Agerup
- Widar Salbuvik

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil en prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året ga generalforsamlingen styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.osloborsvps.no  

2015 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-05-18 17:02:12

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Monday 18 May 2015 approved the annual report and accounts for 2014. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 8.20 per share.

A dividend of NOK 8.20 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 18 May 2014. The dividend payment totalled NOK 353 million. The company expects to pay the dividend on Friday 29 May. The company's shares will be traded ex dividend from and including Tuesday 19 May 2015.

All shareholder-elected members of the Board of Directors were re-elected as members for a one-year period.

Following the Annual General Meeting, the shareholder-elected members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

- Benedicte Schilbred Fasmer (Chairman)
- Harald Espedal (Deputy Chairman)
- Ottar Ertzeid
- Wenche Marie Agerup
- Widar Salbuvik

In addition, the employees have two board members, see www.osloborsvps.no for further information.

The Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

To facilitate distribution of dividends on more than one occation during the year, the Board of Directors was authorized to approve the distribution of dividends based on the company's annual financial accounts for 2014.

Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-04-30 13:28:15

Christian Falkenberg Kjøde, Board member of Oslo Børs VPS Holding ASA (employee representative), has 30 April 2015 bought 500 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 97 per share.

After the transaction, Falkenberg Kjøde holds 4,580 shares in the company.

http://www.  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-04-30 13:27:11

Christian Falkenberg Kjøde, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA (ansattes representant), har 30. april 2015 kjøpt 500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 97 per aksje.

Ny beholdning er 4.580 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1st quarter 2015

Company news

2015-04-30 08:07:45

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 70 million for the first quarter of 2015 (NOK 66 million).

A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The first quarter has been characterised by significant market volatility. This has led to high levels of activity in the secondary market relative to last year. Oslo Børs VPS is seeing continued interest in listing and registration of both shares and fixed income issues. Revenue from continuing operations for the first quarter of 2015 was NOK 226 million, which is NOK 5 million lower than in the same period in 2014. Non-recurring revenue from Burgundy for the first quarter of 2014 was NOK 7 million. After adjusting for this, revenue from continuing operations was up by NOK 2 million. After adjusting for Burgundy, revenue related to trading and settlement and revenue related to market data both increased by NOK 3 million, while revenue from the primary market decreased by NOK 5 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 121 million in the first quarter of 2015, an increase of NOK 5 million from the same period in 2014. The increase was partially due to salary and price increases, and partially due to one-off expenses incurred in connection with upgrades to the Millennium Exchange trading system, including the implementation of the North Sea dark pool.

In order to make it possible to distribute dividend payments more than once in the year, the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding has proposed to the Annual General Meeting that the Board should, pursuant to section 8-2 (2) of the Public Limited Liability Companies Act, be given authorisation to decide the dividend payments to be made on the basis of the company's annual accounts for 2014. The Board intends to consider making dividend payments twice a year, specifically in June and December. This does not represent any other change to dividend policy or practice.

Oslo Børs is planning to launch an Oslo Børs Mid Cap Index on 1 June 2015. The index will include the shares and equity certificates of issuers with market capitalisation of between NOK 1 billion and NOK 15 billion. To be included in the new index, securities must have been traded on at least 90% of all trading days in the assessment period.

Operating expenses for 2015 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 450 million to NOK 460 million. Comparable expenses in 2014 were NOK 440 million. The increase is due to one-off costs associated with the modernisation program at VPS, upgrades to trading systems and normal increases in salaries and prices.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport_Q115_E.pdf
Presentasjon Q115.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2015

Company news

2015-04-30 08:05:52

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 70 (MNOK 66).

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

1. kvartal har vært preget av betydelig volatilitet i markedet. Dette har medført høy aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor. Oslo Børs VPS opplever fortsatt interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. Inntektene fra videreført virksomhet var i kvartalet MNOK 226, eller MNOK 5 lavere enn i samme periode i fjor. Engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014 utgjorde MNOK 7. Korrigert for dette har inntektene økt med MNOK 2. Handels-, og oppgjørsinntekter (korrigert for Burgundy) og markedsdata har begge økt med MNOK 3, mens inntekter fra førstehåndsmarkedet er redusert med MNOK 5.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 121 i kvartalet, en økning på MNOK 5 fra samme periode i 2014. Økningen skyldes dels lønns- og prisstigning, og dels engangskostnader i forbindelse oppgraderinger av handelssystemet Millennium Exchange, herunder implementering av dark poolen North Sea.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, for å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året, foreslått overfor den ordinære generalforsamlingen at styret i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Styret har til intensjon å beslutte utdeling av utbytte to ganger pr år, nærmere bestemt i juni og desember. Dette innebærer ingen endring i utbyttepolitikk eller -praksis for øvrig.

Oslo Børs planlegger å lansere Oslo Børs Mid Cap Index den 1. juni 2015. Indeksen vil inkludere både aksjer og egenkapitalbevis, hvor selskapet har en markedsverdi fra NOK 1 milliarder til NOK 15 milliarder. Verdipapiret må ha vært handlet minst 90% av alle handelsdager i vurderingsperioden.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2014 MNOK 440. Økningen skyldes engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS, oppgraderinger av handelssystemer og ordinær lønns- og prisstigning.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester, som vil komme kundene til gode.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q115.pdf
Presentasjon Q115.pdf

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-04-24 07:54:11

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1463 shares. New holding is 13752 shares. Employees paid a share price of NOK 94,97 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 13 (33107)
Øivind Amundsen, 13 (3597)
Anders Brodin 13 (3377)
Thomas Borchgrevink, 13 (3221)
Kjetil Nysæther, 13 (2802)
Øyvind Skar, 13 (1136)
Tom Kristoffersen, 13 (821)
Per Eikrem 13 (4334)
John-Arne Haugerud, 13 (12937 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 13 (2559)
Geir Heggem, 13 (3409)
Sveinung Dyrdal, 13 (6397)
Jorunn Blindheim Øystese 13 (1194)
Leif Arnold Thomas 13 (1214)
Anne Kristin Hildrum, 13 (3470)
Sissel Bakker, 9 (204)
Morten Nordby, 13 (629)
Christian Falkenberg Kjøde, 13 (4080)
Ingvild Resaland, 13 (462)
Hege Nilsen, 13 (397)
Thomas Skjønhaug 13 (56)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-04-24 07:53:17

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1463 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 13752 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 94,97 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 13 (33107)
Øivind Amundsen, 13 (3597)
Anders Brodin 13 (3377)
Thomas Borchgrevink, 13 (3221)
Kjetil Nysæther, 13 (2802)
Øyvind Skar, 13 (1136)
Tom Kristoffersen, 13 (821)
Per Eikrem 13 (4334)
John-Arne Haugerud, 13 (12937 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 13 (2559)
Geir Heggem, 13 (3409)
Sveinung Dyrdal, 13 (6397)
Jorunn Blindheim Øystese 13 (1194)
Leif Arnold Thomas 13 (1214)
Anne Kristin Hildrum, 13 (3470)
Sissel Bakker, 9 (204)
Morten Nordby, 13 (629)
Christian Falkenberg Kjøde, 13 (4080)
Ingvild Resaland, 13 (462)
Hege Nilsen, 13 (397)
Thomas Skjønhaug 13 (56)

http://www.osloborsvps.no  

Notice of the Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-04-22 11:01:27

The Annual General Meeting 2015 of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 18 May 2015 at 16.00 hrs at the offices of Oslo Børs, Tollbugata. 2, Oslo. The notice of the Annual General Meeting was posted to the shareholders 22 April 2015 and is accessible on www.osloborsvps.no.

http://www.osloborsvps.no  

Innkalling til ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-04-22 11:01:08

Ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA avholdes mandag 18. mai 2015 kl. 16.00 i Oslo Børs' lokaler i Tollbugata 2. Innkallingen ble postlagt til aksjonærene 22. april 2015 og er publisert på www.osloborsvps.no.

http://www.osloborsvps.no  

Årsrapport 2014

Company news

2015-03-27 14:46:05

Årsrapport 2014 for Oslo Børs VPS Holding ASA er tilgjengelig på Oslo Børs VPS' nettsider.

http://www.osloborsvps.no  

Annual Report 2014

Company news

2015-03-27 14:45:23

The Annual Report 2014 for Oslo Børs VPS Holding ASA is available from the Oslo Børs VPS web site.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-03-25 08:07:44

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1448 shares. New holding is 15215 shares. Employees paid a share price of NOK 94,99 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 13 (33094)
Øivind Amundsen, 13 (3584)
Anders Brodin 13 (3364)
Thomas Borchgrevink, 13 (3208)
Kjetil Nysæther, 13 (2789)
Øyvind Skar, 13 (1123)
Tom Kristoffersen, 13 (808)
Per Eikrem 13 (4321)
John-Arne Haugerud, 13 (12924 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 13 (2546)
Geir Heggem, 13 (3396)
Sveinung Dyrdal, 13 (6384)
Jorunn Blindheim Øystese 13 (1181)
Leif Arnold Thomas 13 (1201)
Anne Kristin Hildrum, 13 (3457)
Sissel Bakker, 9 (195)
Morten Nordby, 13 (616)
Christian Falkenberg Kjøde, 13 (4067)
Ingvild Resaland, 13 (449)
Hege Nilsen, 13 (384)
Thomas Skjønhaug 13 (43)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-03-25 08:06:54

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1448 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 15215 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 94,99 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 13 (33094)
Øivind Amundsen, 13 (3584)
Anders Brodin 13 (3364)
Thomas Borchgrevink, 13 (3208)
Kjetil Nysæther, 13 (2789)
Øyvind Skar, 13 (1123)
Tom Kristoffersen, 13 (808)
Per Eikrem 13 (4321)
John-Arne Haugerud, 13 (12924 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 13 (2546)
Geir Heggem, 13 (3396)
Sveinung Dyrdal, 13 (6384)
Jorunn Blindheim Øystese 13 (1181)
Leif Arnold Thomas 13 (1201)
Anne Kristin Hildrum, 13 (3457)
Sissel Bakker, 9 (195)
Morten Nordby, 13 (616)
Christian Falkenberg Kjøde, 13 (4067)
Ingvild Resaland, 13 (449)
Hege Nilsen, 13 (384)
Thomas Skjønhaug 13 (43)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-03-17 11:54:30

Oslo Børs VPS Holding ASA has 17 March bought 10,000 own shares at a price of NOK 95 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 16,663 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-03-17 11:54:09

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 17. mars kjøpt 10.000 egne aksjer for NOK 95,- per aksje. Ny beholdning er 16.663 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-02-25 07:44:13

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1640 shares. New holding is 6663 shares. Employees paid a share price of NOK 87,84 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (33093)
Øivind Amundsen, 15 (3575)
Anders Brodin 15 (3355)
Thomas Borchgrevink, 15 (3197)
Kjetil Nysæther, 15 (2779)
Øyvind Skar, 15 (1113)
Tom Kristoffersen, 15 (798)
Per Eikrem 15 (4312)
John-Arne Haugerud, 15 (9123 - 12919 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (2537)
Geir Heggem, 15 (3387)
Sveinung Dyrdal, 15 (6376)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1171)
Leif Arnold Thomas 15 (1190)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3444)
Sissel Bakker, 10 (186)
Morten Nordby, 15 (603)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4054)
Ingvild Resaland, 15 (421)
Hege Nilsen, 15 (371)
Thomas Skjønhaug 15 (30)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-02-25 07:42:25

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1640 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 6663 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 87,84 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (33093)
Øivind Amundsen, 15 (3575)
Anders Brodin 15 (3355)
Thomas Borchgrevink, 15 (3197)
Kjetil Nysæther, 15 (2779)
Øyvind Skar, 15 (1113)
Tom Kristoffersen, 15 (798)
Per Eikrem 15 (4312)
John-Arne Haugerud, 15 (12919 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (2537)
Geir Heggem, 15 (3387)
Sveinung Dyrdal, 15 (6376)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (1171)
Leif Arnold Thomas 15 (1190)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3444)
Sissel Bakker, 10 (186)
Morten Nordby, 15 (603)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4054)
Ingvild Resaland, 15 (421)
Hege Nilsen, 15 (371)
Thomas Skjønhaug 15 (30)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-02-12 09:57:59

Oslo Børs VPS Holding has today bought 11791 of its own shares at NOK 84. Oslo Børs VPS Holding has simultaneously sold 11791 of its own shares at NOK 84 to employees in the group. New holding is 8303 shares.

The following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 2012 (33078)
Kjetil Nysæther, 439 (2764)
Per Eikrem, 568 (4297)
Øivind Amundsen, 726 (3560)
Thomas Borchgrevink, 369 (3182)
Anders Brodin, 822 (3340)
Geir Heggem, 601 (3372)
Øyvind Skar, 447 (1098)
Tom Kristoffersen 581 (783)
John-Arne Haugerud, 1281 (12904) including 2500 shares owned by close associate
Sveinung Dyrdal, 758 (6361)
Harald Næss, 679 (2522)
Jorunn Blindheim Øystese, 434 (1156)
Leif Arnold Thomas, 419 (1175)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-02-12 09:56:53

Oslo Børs VPS Holding har i dag kjøpt 11791 egne aksjer til NOK 84. Oslo Børs VPS Holding har samtidig solgt 11791 egne aksjer til NOK 84 til ansatte i konsernet. Ny beholdning av egne aksjer er 8303 aksjer.

Følgende primærinnsidere har kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes):

Bente A. Landsnes, 2012 (33078)
Kjetil Nysæther, 439 (2764)
Per Eikrem, 568 (4297)
Øivind Amundsen, 726 (3560)
Thomas Borchgrevink, 369 (3182)
Anders Brodin, 822 (3340)
Geir Heggem, 601 (3372)
Øyvind Skar, 447 (1098)
Tom Kristoffersen 581 (783)
John-Arne Haugerud, 1281 (12904) inklusive 2500 aksjer eid av nærstående
Sveinung Dyrdal, 758 (6361)
Harald Næss, 679 (2522)
Jorunn Blindheim Øystese, 434 (1156)
Leif Arnold Thomas, 419 (1175)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4. kvartal 2014

Company news

2015-02-12 07:53:28

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 63 (MNOK 57). For året under ett var overskuddet MNOK 304 (MNOK 214) i 2014. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på regnskapsåret 2014 på NOK 8,20 pr. aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

4. kvartal har vært preget av betydelig volatilitet i markedet. Dette har medført høy aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor. Oslo Børs VPS opplever fortsatt interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. Inntektene fra videreført virksomhet var i kvartalet MNOK 232 eller MNOK 1 høyere enn i samme periode i 2013. Engangsinntekter fra Burgundy i 4. kvartal 2013 utgjorde MNOK 17. Korrigert for dette har inntektene økt med MNOK 18. Handels-, og oppgjørsinntekter (korrigert for Burgundy) har økt med MNOK 10, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata begge har økt med MNOK 4.

Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i forbindelse med Burgundy i 2013, er inntektene i 2014 opp med MNOK 34. Korrigert for effekter av oppkjøp i 2013 samt engangsinntekter fra Burgundy, er inntektene opp med MNOK 76. Handels- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 30, mens noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 36 og markedsdata har økt med MNOK 7.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 155 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 3 fra samme periode i 2013. Korrigert for engangsposter i 2013, samt kostnader i oppkjøpte selskaper (Burgundy, Fish Pool og Evolution) og andre engangsposter, er kostnadene tilnærmet uendret.

Styret er opptatt av at konsernet og det enkelte selskap i konsernet har en tilfredsstillende likviditet og soliditet. Etter en vurdering på basis av dette, vil styret foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2014 på NOK 8,20 pr. aksje. Dette utgjør 111% av resultat pr. aksje før amortisering av merverdier for 2014 korrigert for gevinst ved salg av aksjer i Oslo Clearing. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finansdepartementet.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2014 MNOK 440. Økningen skyldes dels kostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS og dels ordinær lønns- og prisstigning.For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q414.pdf
Presentasjon Q414.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4th quarter 2014

Company news

2015-02-12 07:51:57

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 63 million for the fourth quarter of 2014 (NOK 57 million). The group reports a profit for the year as a whole of NOK 304 million (NOK 214 million). The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA propose a dividend of NOK 8.20 per share for 2014.

A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The fourth quarter has been characterised by significant market volatility. This has led to high levels of activity in the secondary market relative to last year. Oslo Børs VPS is seeing continued interest in listing and registration of both shares and fixed income issues. Revenue from continuing operations for the fourth quarter of 2014 was NOK 232 million, which is NOK 1 million higher than in the same period in 2013. Revenue from Burgundy for the fourth quarter of 2013 was NOK 17 million. After adjusting for this, revenue from continuing operations for the fourth quarter of 2014 was up by NOK 18 million. After adjusting for Burgundy, revenue related to trading and settlement showed an increase of NOK 10 million, while revenue related to listing and registration and revenue related to market data both increased by NOK 4 million.

After adjusting for the recognition to revenue of NOK 84 million of negative goodwill in 2013, reported revenue for 2014 was up by NOK 34 million. After adjusting for the acquisition of Burgundy in 2013 and its revenue, reported revenue for 2014 was up by NOK 76 million. Revenue related to trading and settlement showed an increase of NOK 30 million. Revenue related to listing and registration increased by NOK 36 million, while revenue related to market data increased by NOK 7 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 155 million in the fourth quarter of 2014, a decrease of NOK 3 million from the same period in 2013. After adjusting for non-recurring items in 2013 as well as for costs related to purchased companies (Burgundy, Fish Pool and Evolution) and other non-recurring items, operating expenses in the fourth quarter of 2014 were virtually unchanged.

The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 8.20 per share should be paid in respect of the 2014 financial year. The proposed dividend is equivalent to 111% of earnings per share for 2014 before amortisation of excess value and after adjusting for the gain on the sale of the shares in Oslo Clearing. The proposed dividend is conditional on proposed dividend payments by subsidiaries to Oslo Børs VPS Holding being approved by the Ministry of Finance.

Operating expenses for 2015 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 450 million to NOK 460 million. Comparable expenses in 2014 were NOK 440 million. This increase is partially due to costs associated with the modernisation program at VPS and partially due to normal increases in salaries and prices.For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q414.pdf
Presentation Q414.pdf

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-01-23 09:10:31

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1661 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 8303 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 78,69 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (31066)
Øivind Amundsen, 15 (2834)
Anders Brodin 15 (2518)
Thomas Borchgrevink, 15 (2813)
Kjetil Nysæther, 15 (2325)
Øyvind Skar, 15 (651)
Tom Kristoffersen, 15 (202)
Per Eikrem 15 (3729)
John-Arne Haugerud, 15 (9123 - 11623 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (1843)
Geir Heggem, 15 (2771)
Sveinung Dyrdal, 15 (5603)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (722)
Leif Arnold Thomas 15 (756)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3429)
Sissel Bakker, 11 (176)
Morten Nordby, 15 (588)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4039)
Ingvild Resaland, 15 (421)
Hege Nilsen, 15 (356)
Thomas Skjønhaug 15 (15)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2015-01-23 09:09:50

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1661 shares. New holding is 8303 shares. Employees paid a share price of NOK 78,69 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (31066)
Øivind Amundsen, 15 (2834)
Anders Brodin 15 (2518)
Thomas Borchgrevink, 15 (2813)
Kjetil Nysæther, 15 (2325)
Øyvind Skar, 15 (651)
Tom Kristoffersen, 15 (202)
Per Eikrem 15 (3729)
John-Arne Haugerud, 15 (9123 - 11623 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (1843)
Geir Heggem, 15 (2771)
Sveinung Dyrdal, 15 (5603)
Jorunn Blindheim Øystese 15 (722)
Leif Arnold Thomas 15 (756)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3429)
Sissel Bakker, 11 (176)
Morten Nordby, 15 (588)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4039)
Ingvild Resaland, 15 (421)
Hege Nilsen, 15 (356)
Thomas Skjønhaug 15 (15)

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-12-19 07:51:32

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1686 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 9964 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 77,13 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 18 (31051)
Øivind Amundsen, 18 (2819)
Thomas Borchgrevink, 18 (2798)
Kjetil Nysæther, 18 (2310)
Øyvind Skar, 18 (636)
Bodil Østby, 9 (878)
Tom Kristoffersen, 16 (187)
John-Arne Haugerud, 18 (9108 - 11608 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 18 (1828)
Geir Heggem, 18 (2756)
Sveinung Dyrdal, 18 (5588)
Anne Kristin Hildrum, 18 (3414)
Sissel Bakker, 12 (165)
Morten Nordby, 18 (573)
Christian Falkenberg Kjøde, 18 (4024)
Ingvild Resaland, 18 (406)
Hege Nilsen, 18 (341)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-12-19 07:50:13

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1686 shares. New holding is 9964 shares. Employees paid a share price of NOK 77,13 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 18 (31051)
Øivind Amundsen, 18 (2819)
Thomas Borchgrevink, 18 (2798)
Kjetil Nysæther, 18 (2310)
Øyvind Skar, 18 (636)
Bodil Østby, 9 (878)
Tom Kristoffersen, 16 (187)
John-Arne Haugerud, 18 (9108 - 11608 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 18 (1828)
Geir Heggem, 18 (2756)
Sveinung Dyrdal, 18 (5588)
Anne Kristin Hildrum, 18 (3414)
Sissel Bakker, 12 (165)
Morten Nordby, 18 (573)
Christian Falkenberg Kjøde, 18 (4024)
Ingvild Resaland, 18 (406)
Hege Nilsen, 18 (341)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-12-12 13:26:16

Oslo Børs VPS Holding ASA har den 12. desember kjøpt 10.000 egne aksjer for NOK 77,- per aksje. Ny beholdning er 11.650 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-12-12 13:25:56

Oslo Børs VPS Holding ASA has 12 December bought 10,000 own shares at a price of NOK 77 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding holds 11,650 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-11-25 08:40:39

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1437 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 1650 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 79,69 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 15 (31033)
Øivind Amundsen, 15 (2801)
Thomas Borchgrevink, 15 (2780)
Kjetil Nysæther, 15 (2292)
Øyvind Skar, 15 (618)
Bodil Østby, 8 (869)
Tom Kristoffersen, 14 (171)
John-Arne Haugerud, 15 (9090 - 11590 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 15 (1810)
Geir Heggem, 15 (2738)
Sveinung Dyrdal, 15 (5570)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3396)
Sissel Bakker, 11 (153)
Morten Nordby, 15 (555)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4006)
Ingvild Resaland, 15 (388)
Hege Nilsen, 15 (323)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-11-25 08:40:02

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1437 shares. New holding is 1650 shares. Employees paid a share price of NOK 79,69 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 15 (31033)
Øivind Amundsen, 15 (2801)
Thomas Borchgrevink, 15 (2780)
Kjetil Nysæther, 15 (2292)
Øyvind Skar, 15 (618)
Bodil Østby, 8 (869)
Tom Kristoffersen, 14 (171)
John-Arne Haugerud, 15 (9090 - 11590 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 15 (1810)
Geir Heggem, 15 (2738)
Sveinung Dyrdal, 15 (5570)
Anne Kristin Hildrum, 15 (3396)
Sissel Bakker, 11 (153)
Morten Nordby, 15 (555)
Christian Falkenberg Kjøde, 15 (4006)
Ingvild Resaland, 15 (388)
Hege Nilsen, 15 (323)

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng  

VPS inngår avtale med Percival om nytt kjernesystem

Company news

2014-11-07 08:50:26

Verdipapirsentralen ASA (VPS) har inngått avtale med programvareselskapet Percival CSD Partners AS (Percival) om utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten. Percival er et selskap som har spesialisert seg på å levere programvare til verdipapirsentraler.

Som del av moderniseringen av IT-plattformen vil VPS utvikle nye sluttbrukerløsninger for investorer og utstedere, samt implementere nye markedsstandarder for selskapshendelser og oppgjør. Investeringen i ny infrastruktur gjøres for å sikre fremtidig konkurransekraft for VPS, samt for å imøtekomme nye EU-reguleringer.

- Å knytte investorer og utstedere tettere sammen, vil være avgjørende for fortsatt å være en attraktiv tilbyder av tjenester til investorer og utstedere. Dette er også sammenfallende med den utviklingen vi ser generelt i det europeiske markedet. Ny europeisk regulering åpner for sterkere konkurranse. Dette prosjektet vil sette oss i en god posisjon til å møte denne konkurransen, sier adm. direktør John-Arne Haugerud i VPS.

Den nye løsningen vil gjøre det mulig for VPS å understøtte Oslo Børs VPS' og markedets sterke sektorstrategi ved blant annet å kunne tilby utvidet valutafunksjonalitet som det forventes at internasjonale kunder vil etterspørre i større grad, samtidig som VPS øker egen konkurransekraft. Det fornyede kjernesystemet vil være tilpasset tilknytning til T2S, den europeiske sentralbankens initiativ for samordning og effektivisering av verdipapiroppgjøret i Europa.

Prosjektet vil starte i løpet av 4. kvartal 2014 og er forventet å vare til 2. kvartal 2017. Prosjektet har en ramme på vederlag til eksterne leverandører på ca. 120 mill. kroner. Av dette vil i underkant av 20 mill. kroner kostnadsføres direkte, mens resten vil balanseføres. Gjennom prosjektet forventer VPS å oppnå en årlig kostnadsbesparelse på i størrelsesorden 20 mill. kroner (helår fra og med 2018).


For ytterligere kommentar:
Adm. direktør VPS, John-Arne Haugerud, tel. 901 15 337


Om VPS:
VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. Selskapet tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge - aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler. Produktbredden er betydelig selv i internasjonal sammenheng. VPS leverer sine tjenester til investorer og utstedere gjennom et nettverk av meglere, banker og forvaltningsselskaper. Det er disse, kontoførerne, som forvalter kunderelasjonene og som står for den daglige bruken av VPS-tjenestene.


Om Percival:
Percival CSD Partners er et estisk selskap som utvikler og leverer programvare til verdipapirsentraler (DEPEND) og andre som fører aksjeeierbøker (REGARD).
Selskapet ble etablert i 1986, og har siden videreutviklet og fornyet sine løsninger kontinuerlig. Det første komplette systemet for verdipapirsentraler ble implementert i 1997.
Percival har i dag 9 brukere av DEPEND, hvorav 2 i Europa. Tilpasning til det nye europeiske oppgjørssystemet, T2S, pågår da en av kundene skal tilknytte seg dette systemet allerede i 2015.

http://www.osloborsvps.no  

VPS enters into an agreement with Percival for a new core system

Company news

2014-11-07 08:49:26

Verdipapirsentralen ASA (VPS) has entered into an agreement with the software company Percival CSD Partners AS for the replacement of its core systems for securities registration and settlement. Percival is a specialist in software for central securities depositories.

As part of the modernisation of its IT platform, VPS will develop new end-user solutions for investors and issuers and will also implement new market standards for corporate actions and settlement. This investment in new infrastructure is being made in order to ensure VPS's future competitiveness and to comply with new EU regulations.

"Linking investors and issuers closer together will be essential to ensuring VPS continues to be an attractive provider of services to investors and issuers. This also corresponds with the trend we see in the European market in general. New European regulation is bringing increasing competition. This new project will mean we will be well-positioned to meet this competition", comments John-Arne Haugerud, CEO of VPS.

In addition to strengthening VPS's own competitiveness, the new solution will enable VPS to support the strategy for strong sectors followed by Oslo Børs VPS and the market, in part by meeting the expected increasing demand from international customers for greater currency functionality. The modernised system will also be adapted for connection to T2S, the European Central Bank's initiative to foster integration and greater efficiency in securities settlement in Europe.

The project will start during the course of the fourth quarter of 2014, and is expected to last until the second quarter of 2017. It will involve spending in the region of NOK 120 million on external suppliers. Of this, just below NOK 20 million will be recognised as direct costs, with the remainder recognised as capitalised expenditure. VPS expects the project to bring yearly cost savings in the region of NOK 20 million (with full year effect starting in 2018).


For more information:
John-Arne Haugerud, CEO of VPS. Tel: +47 901 15 337


About VPS:
VPS is the only central securities depository in Norway, and provides an efficient infrastructure and services for the settlement of transactions in securities and the registration of ownership rights over securities. The company offers registration for all the major types of financial instruments that are traded in Norway - shares, bonds, equity certificates, short-term bonds and funds. VPS offers a range of products that is extensive even by international comparison. VPS delivers its services to investors and issuers through a network of investment banks, brokers, banks and fund management companies. These entities, acting as account operators, are responsible for customer relationships with investors and issuers, and manage day-to-day access to VPS services.


About Percival:
Percival CSD Partners is an Estonian company that develops and delivers software solutions for central securities depositories (DEPEND) and other entities that operate shareholder registers (REGARD). The company was founded in 1986, and since that time has developed and renewed its solutions continuously. Percival's first complete central securities depository system was implemented in 1997.

Today, Percival can count 9 users of DEPEND, of which 2 are in Europe. Adaptation work in preparation for T2S, the new European settlement system, is ongoing at the company, with the first of its customers due to be connected to the system as early as 2015.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-10-24 08:42:29

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1511 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 3087 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 78 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 16 (31018)
Øivind Amundsen, 16 (2786)
Thomas Borchgrevink, 16 (2765)
Kjetil Nysæther, 16 (2277)
Øyvind Skar, 16 (603)
Bodil Østby, 8 (861)
Tom Kristoffersen, 14 (157)
John-Arne Haugerud, 16 (9075 - 11575 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 16 (1795)
Geir Heggem, 16 (2723)
Sveinung Dyrdal, 16 (5555)
Anne Kristin Hildrum, 16 (3381)
Sissel Bakker, 11 (142)
Morten Nordby, 16 (540)
Christian Falkenberg Kjøde, 16 (3991)
Ingvild Resaland, 16 (373)
Hege Nilsen, 16 (308)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-10-24 08:41:46

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1511 shares. New holding is 3087 shares. Employees paid a share price of NOK 78 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 16 (31018)
Øivind Amundsen, 16 (2786)
Thomas Borchgrevink, 16 (2765)
Kjetil Nysæther, 16 (2277)
Øyvind Skar, 16 (603)
Bodil Østby, 8 (861)
Tom Kristoffersen, 14 (157)
John-Arne Haugerud, 16 (9075 - 11575 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 16 (1795)
Geir Heggem, 16 (2723)
Sveinung Dyrdal, 16 (5555)
Anne Kristin Hildrum, 16 (3381)
Sissel Bakker, 11 (142)
Morten Nordby, 16 (540)
Christian Falkenberg Kjøde, 16 (3991)
Ingvild Resaland, 16 (373)
Hege Nilsen, 16 (308)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3. kvartal 2014

Company news

2014-10-23 08:09:42

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 59 (MNOK 61).


For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den positive utviklingen har fortsatt inn i 3. kvartal 2014. I tillegg til høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor, opplever Oslo Børs VPS en fortsatt god interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån.

Inntektene i kvartalet var MNOK 209 eller MNOK 11 lavere enn i samme periode i fjor. Inntekter fra oppkjøpte og solgte selskaper (Burgundy og Oslo Clearing) er redusert med MNOK 30. Organisk vekst utgjør dermed MNOK 19. Handels-, og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 6, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 9 og MNOK 2.

Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i 2013, er inntektene i de ni første månedene opp med MNOK 15. Korrigert for inntekter i oppkjøpte og solgte selskaper er inntektene opp med MNOK 60. Handels- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 20, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 33 og MNOK 4.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 100 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 6 fra samme periode i 2013. Korrigert for engangsposter i 2013, samt kostnader i oppkjøpte og solgte selskaper (Burgundy, Fish Pool, Evolution og Oslo Clearing) og andre engangsposter, er kostnadene uendret.

Hittil i år er kostnadene etter korreksjon for kostnader i oppkjøpte og solgte selskaper samt andre engangsposter opp med MNOK 5. Dette skyldes i stor grad kostnader direkte forbundet med høyere handelsvolum og kostnader i forbindelse med teknologiske oppgraderinger.

Netto finansielle poster i kvartalet er uendret fra 2013. Korrigert for gevinst ved salg av Oslo Clearing ASA (MNOK 48), er netto finansielle poster hittil i år redusert med MNOK 3. Dette som følge av lavere avkastning på likvide midler.

VPS har i noe tid arbeidet med å planlegge den strategiske utviklingen av sin infrastruktur for å sikre fremtidig konkurransekraft samt imøtekomme nye reguleringer. VPS forventer i løpet av kort tid å inngå avtale med en leverandør om utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten. VPS forventer å starte et implementeringsprosjekt i løpet av 4. kvartal 2014.
Prosjektet, som er forventet å pågå til primo 2. kvartal 2017, vil ha en ramme på vederlag til eksterne leverandører på ca MNOK 120. Av dette vil i underkant av MNOK 20 kostnadsføres direkte, mens resten vil balanseføres. VPS legger videre til grunn gjennom prosjektet å oppnå en årlig kostnadsbesparelse på i størrelsesorden MNOK 20 (helår fra og med 2018).

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2014 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 470. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2013 i overkant av MNOK 440 (etter korreksjon for engangsposter og endringer i konsernsammensetning).


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q314.pdf
Presentasjon Q314.pdf

Oslo Børs VPS Holding 3rd quarter 2014

Company news

2014-10-23 08:06:37

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 59 million for the third quarter of 2014 (NOK 61 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The positive trends seen previously have continued into the third quarter of 2014. In addition to higher activity in the secondary market than last year, Oslo Børs VPS is seeing continuing interest in listing and registration of both shares and fixed income issues.

Revenue reported for the third quarter of 2014 was NOK 209 million, NOK 11 million lower than in the same period in 2013. Revenue related to companies purchased and disposed of (Burgundy and Oslo Clearing) was NOK 30 million lower. Organic growth in the third quarter therefore amounted to NOK 19 million. Revenue related to trading and settlement showed an increase of NOK 6 million. Revenue related to listing and registration and revenue related to market data increased by NOK 9 million and NOK 2 million respectively.

After adjusting for the recognition to revenue of NOK 84 million of negative goodwill in 2013, reported revenue for the first nine months of 2014 was up by NOK 15 million. After adjusting for revenue related to companies purchased and disposed of, revenue was NOK 60 million higher. Revenue related to trading and settlement showed an increase of NOK 20 million, with revenue related to listing and registration and revenue related to market data increasing by NOK 33 million and NOK 4 million respectively.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 100 million in the third quarter, a decrease of NOK 6 million from the same period in 2013. After adjusting for non-recurring items in 2013 and for costs related to companies purchased and disposed of (Burgundy, Fish Pool, Evolution and Oslo Clearing) and other non-recurring items, operating expenses were unchanged.

After adjusting for costs related to companies purchased and disposed of as well as other non-recurring items, operating expenses so far this year show an increase of NOK 5 million. This increase was largely due to costs directly related to higher trading volume, as well as costs incurred in connection with technology upgrades.

Net financial income for the quarter was in line with the same period in 2013. After adjusting for the proceeds from the sale of Oslo Clearing ASA (NOK 48 million), net financial income for the first nine months of this year was NOK 3 million lower. This is due to lower income from liquid assets.

VPS has been working for some time on modernising its IT platform, including evaluating specific alternatives to replace its core systems for securities registration and settlement. VPS expects to enter into an agreement with a supplier in the near future, and to start an implementation project in the fourth quarter of 2014.

The project, which is expected to last until the start of the second quarter of 2017, will involve spending in the region of NOK 120 million on external suppliers. Of this, just below NOK 20 million will be recognised as direct costs, with the remainder recognised as capitalised expenditure. VPS expects the project to bring yearly savings in the region of NOK 20 million (with full year effect starting in 2018).

Operating expenses for 2014 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation are expected to be in the order of NOK 450 - 470 million. Comparable expenses in 2013 were just over NOK 440 million (after adjusting for non-recurring items and changes in the composition of the group).
For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q314.pdf
Presentation Q314.pdf

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-09-25 08:34:25

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1690 shares. New holding is 6201 shares. Employees paid a share price of NOK 70.45 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 18 (30985)
Øivind Amundsen, 18 (2753)
Thomas Borchgrevink, 18 (2732)
Kjetil Nysæther, 18 (2244)
Øyvind Skar, 18 (570)
Bodil Østby, 9 (845)
Tom Kristoffersen, 16 (127)
John-Arne Haugerud, 18 (9042 - 11542 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 18 (1762)
Geir Heggem, 18 (2690)
Sveinung Dyrdal, 18 (5522)
Anne Kristin Hildrum, 18 (3348)
Sissel Bakker, 12 (119)
Morten Nordby, 18 (507)
Christian Falkenberg Kjøde, 18 (3958)
Ingvild Resaland, 18 (340)
Hege Nilsen, 18 (275)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-09-25 08:33:07

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1603 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 4598 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 72,98 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 17 (31002)
Øivind Amundsen, 17 (2770)
Thomas Borchgrevink, 17 (2749)
Kjetil Nysæther, 17 (2261)
Øyvind Skar, 17 (587)
Bodil Østby, 8 (853)
Tom Kristoffersen, 16 (143)
John-Arne Haugerud, 17 (9059 - 11559 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 17 (1779)
Geir Heggem, 17 (2707)
Sveinung Dyrdal, 17 (5539)
Anne Kristin Hildrum, 17 (3365)
Sissel Bakker, 12 (131)
Morten Nordby, 17 (524)
Christian Falkenberg Kjøde, 17 (3975)
Ingvild Resaland, 17 (357)
Hege Nilsen, 17 (292)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-08-25 08:59:46

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1690 shares. New holding is 6201 shares. Employees paid a share price of NOK 70.45 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 18 (30985)
Øivind Amundsen, 18 (2753)
Thomas Borchgrevink, 18 (2732)
Kjetil Nysæther, 18 (2244)
Øyvind Skar, 18 (570)
Bodil Østby, 9 (845)
Tom Kristoffersen, 16 (127)
John-Arne Haugerud, 18 (9042 - 11542 including 2500 shares held by close associate)
Harald Næss, 18 (1762)
Geir Heggem, 18 (2690)
Sveinung Dyrdal, 18 (5522)
Anne Kristin Hildrum, 18 (3348)
Sissel Bakker, 12 (119)
Morten Nordby, 18 (507)
Christian Falkenberg Kjøde, 18 (3958)
Ingvild Resaland, 18 (340)
Hege Nilsen, 18 (275)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-08-25 08:59:04

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1690 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 6201 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 70,45 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 18 (30985)
Øivind Amundsen, 18 (2753)
Thomas Borchgrevink, 18 (2732)
Kjetil Nysæther, 18 (2244)
Øyvind Skar, 18 (570)
Bodil Østby, 9 (845)
Tom Kristoffersen, 16 (127)
John-Arne Haugerud, 18 (9042 - 11542 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 18 (1762)
Geir Heggem, 18 (2690)
Sveinung Dyrdal, 18 (5522)
Anne Kristin Hildrum, 18 (3348)
Sissel Bakker, 12 (119)
Morten Nordby, 18 (507)
Christian Falkenberg Kjøde, 18 (3958)
Ingvild Resaland, 18 (340)
Hege Nilsen, 18 (275)

http://www.osloborsvps.no  

Ex utbytte på NOK 4,50 i dag

Company news

2014-08-15 08:32:06

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 26. mai 2014, vedtatt at et utbytte på NOK 4,50. Utbyttet deles ut til de som var aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 14. august 2014. Se også melding fra 14. august.

Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 4,50 fra og med i dag, 15. august 2014.

Utbetaling av utbytte ventes å finne sted 25. august 2014.

http://www.osloborsvps.no  

Ex. special dividend of NOK 4.50 today

Company news

2014-08-15 08:31:16

Oslo Børs VPS Holding ASA's Board of Directors has, based on a mandate approved by the annual general meeting on 26 May 2014, resolved to pay a special dividend of NOK 4.50 to shareholders of Oslo Børs VPS on the register on 14 August 2014. Reference is made to the announcement of 14 August.

The share will be traded ex dividend from today, 15 August 2014.

Oslo Børs VPS Holding ASA expects to pay the dividend on 25 August 2014.

http://www.osloborsvps.no  

Ekstraordinært utbytte på NOK 4,50

Company news

2014-08-14 08:17:12

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 26. mai 2014, vedtatt et utbytte på NOK 4,50. Utbyttet deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 14. august 2014, hvorav NOK 2,67 per aksje utgjør tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital.

Dette i tråd med tidligere kommunikasjon om utdeling av det vesentlige av vederlaget fra salget av Oslo Clearing. Utdelingen er av natur en tilbakebetaling av kapital. Siste handledag inklusive rett til utbytte er 14. august 2014. Første handledag eksklusive rett til utbytte er 15. august 2014. Utbetaling ventes å finne sted 25. august 2014.

http://www.osloborsvps.no  

Special dividend of NOK 4.5 approved

Company news

2014-08-14 08:14:17

Oslo Børs VPS Holding ASA's Board of Directors has, based on a mandate approved by the annual general meeting on 26 May 2014, resolved to pay a special dividend of NOK 4.50 to shareholders of Oslo Børs VPS on the register on 14 August 2014.

NOK 2.67 per share of this constitutes a return of tax-related paid-in capital. The distribution is in accordance with earlier communication regarding distribution of most of the proceeds from the sale of Oslo Clearing. The distribution is by nature a return of capital. Last day of trading including dividend is 14 August 2014. The share will be traded ex dividend 15 August 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA expects to pay the dividend on 25 August 2014.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2. kvartal 2014

Company news

2014-08-14 08:10:54

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 116 (MNOK 61).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den positive utviklingen i 1. kvartal har fortsatt inn i 2. kvartal 2014. I tillegg til høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor, opplever Oslo Børs VPS en fortsatt god interesse for notering og registrering av obligasjons- og sertifikatlån samt en økt interesse for notering av aksjer.

Inntektene i kvartalet var MNOK 225 eller MNOK 6 lavere enn i samme periode i fjor. Inntekter fra oppkjøpte og solgte selskaper (Burgundy, Fish Pool, Evolution og Oslo Clearing) er redusert med MNOK 22. Organisk vekst utgjør dermed MNOK 14. Handels-, og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 5, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 7 og MNOK 2.

Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i 1. halvår 2013, er inntektene i 1. halvår opp med MNOK 26. Korrigert for inntekter i oppkjøpte og solgte selskaper er inntektene opp med MNOK 43. Handels-, og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 14, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 24 og MNOK 2. Andre inntekter har økt med MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 138 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 16 fra samme periode i 2013. Korrigert for kostnader i oppkjøpte og solgte selskaper (Burgundy, Fish Pool, Evolution og Oslo Clearing) og andre engangsposter er kostnadene uendret.

Netto finansielle poster er i 2. kvartal påvirket av gevinst ved salg av Oslo Clearing ASA (MNOK 48). Korrigert for dette er finansposter redusert med MNOK 3. Dette dels som følge av agioposter og dels som følge av lavere avkastning på likvide midler.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 26. mai 2014, vedtatt at et utbytte på NOK 4,50 deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 14. august 2014, hvorav NOK 2,67 per aksje utgjør tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital. Utbetaling ventes å finne sted 25. august 2014.

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q214.pdf
Presentasjon Q214.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2nd quarter 2014

Company news

2014-08-14 08:09:24

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 116 million for the second quarter of 2014 (NOK 61 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The positive trends seen in the first quarter have continued into the second quarter of 2014. In addition to higher activity in the secondary market than last year, Oslo Børs VPS is seeing continuing interest in listing and registration of fixed income issues, together with increased interest in new listings of shares.

Revenue reported for the second quarter of 2014 was NOK 225 million, NOK 6 million lower than in the same period in 2013. Revenue related to companies purchased and disposed of (Burgundy, Fish Pool, Evolution, and Oslo Clearing) was NOK 22 million less. Organic growth in the second quarter therefore amounted to NOK 14 million. Revenue related to trading and settlement showed an increase of NOK 5 million. Revenue related to listing and registration and revenue related to market data increased by NOK 7 million and NOK 2 million respectively.

After adjusting for the recognition to revenue of NOK 84 million of negative goodwill in the first six months of 2013, reported revenue for the first six months of 2014 was up by NOK 26 million. After adjusting for revenue related to companies purchased and disposed of, revenue was NOK 43 million higher. Revenue related to companies purchased and disposed of showed an increase of NOK 14 million, with revenue related to listing and registration and revenue related to market data increasing by NOK 24 million and NOK 2 million respectively. Other revenue increased by NOK 3 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 138 million in the second quarter, a decrease of NOK 16 million from the same period in 2013. After adjusting for costs related to companies purchased and disposed of (Burgundy, Fish Pool, Evolution and Oslo Clearing) and other non-recurring items, operating expenses were unchanged.

Net financial income for the second quarter was influenced by the proceeds from the sale of Oslo Clearing ASA (NOK 48 million). After adjusting for this, net financial income was NOK 3 million lower in the quarter. This was partly due to exchange rate items and partly to lower income from liquid assets.

Oslo Børs VPS Holding ASA's Board of Directors has, based on a mandate approved by the annual general meeting on 26 May 2014, resolved to pay a special dividend of NOK 4.50 to shareholders of Oslo Børs VPS on the register on 14 August 2014. NOK 2.67 per share of this constitutes a return of tax-related paid-in capital. Oslo Børs VPS Holding ASA expects to pay the dividend on 25 August 2014.

http://www.osloborsvps.no Quarterly report Q214.pdf
Presentation Q214.pdf

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-07-25 08:05:12

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1622 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 7891 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 73,85 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 17 (30967)
Øivind Amundsen, 17 (2735)
Thomas Borchgrevink, 17 (2714)
Kjetil Nysæther, 17 (2226)
Øyvind Skar, 17 (552)
Bodil Østby, 9 (836)
Tom Kristoffersen, 15 (111)
John-Arne Haugerud, 17 (9024 - 11524 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 17 (1744)
Geir Heggem, 17 (2672)
Sveinung Dyrdal, 17 (5504)
Anne Kristin Hildrum, 17 (3330)
Sissel Bakker, 12 (107)
Morten Nordby, 17 (489)
Christian Falkenberg Kjøde, 17 (3940)
Ingvild Resaland, 17 (322)
Hege Nilsen, 17 (257)

http://www.osloborsvps.no/  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-07-25 08:03:57

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1622 shares. New holding is 7891 shares. Employees paid a share price of NOK 73.85 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 17 (30967)
Øivind Amundsen, 17 (2735)
Thomas Borchgrevink, 17 (2714)
Kjetil Nysæther, 17 (2226)
Øyvind Skar, 17 (552)
Bodil Østby, 9 (836)
Tom Kristoffersen, 15 (111)
John-Arne Haugerud, 17 (9024 - 11524 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 17 (1744)
Geir Heggem, 17 (2672)
Sveinung Dyrdal, 17 (5504)
Anne Kristin Hildrum, 17 (3330)
Sissel Bakker, 12 (107)
Morten Nordby, 17 (489)
Christian Falkenberg Kjøde, 17 (3940)
Ingvild Resaland, 17 (322)
Hege Nilsen, 17 (257)

http://www.oslobors.no/ob_eng/  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-06-25 08:38:02

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1653 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 9525 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 71,99 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 17 (30950)
Øivind Amundsen, 17 (2718)
Thomas Borchgrevink, 17 (2697)
Kjetil Nysæther, 17 (2209)
Øyvind Skar, 17 (535)
Bodil Østby, 9 (827)
Tom Kristoffersen, 16 (96)
John-Arne Haugerud, 17 (9007 - 11507 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 17 (1727)
Geir Heggem, 17 (2655)
Sveinung Dyrdal, 17 (5487)
Anne Kristin Hildrum, 17 (3313)
Sissel Bakker, 12 (95)
Morten Nordby, 17 (472)
Christian Falkenberg Kjøde, 17 (3923)
Ingvild Resaland, 17 (305)
Hege Nilsen, 17 (240)

http://www.osloborsvps.no/  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-06-25 08:37:24

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1653 shares. New holding is 9525 shares. Employees paid a share price of NOK 71.99 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 17 (30950)
Øivind Amundsen, 17 (2718)
Thomas Borchgrevink, 17 (2697)
Kjetil Nysæther, 17 (2209)
Øyvind Skar, 17 (535)
Bodil Østby, 9 (827)
Tom Kristoffersen, 16 (96)
John-Arne Haugerud, 17 (9007 - 11507 including 2500 shares held by associates)
Harald Næss, 17 (1727)
Geir Heggem, 17 (2655)
Sveinung Dyrdal, 17 (5487)
Anne Kristin Hildrum, 17 (3313)
Sissel Bakker, 12 (95)
Morten Nordby, 17 (472)
Christian Falkenberg Kjøde, 17 (3923)
Ingvild Resaland, 17 (305)
Hege Nilsen, 17 (240)

http://www.osloborsvps.no/  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-06-13 15:46:17

Øyvind Schanke, styremedlem i Oslo Børs ASA, har den 13. juni 2014 kjøpt 1.500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 72 per aksje.

Ny beholdning er 5.000 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2014-06-13 15:45:42

Øyvind Schanke, Board Member of Oslo Børs ASA, has on 13 June 2014 bought 1,500 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 72 per share.

After the transaction, Schanke holds 5,000 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2014

Company news

2014-05-26 17:24:02

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 26. mai årsregnskap og årsberetning for 2013. Det ble besluttet et utbytte på NOK 7 pr. aksje.


Et utbytte på NOK 7 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 26. mai 2014. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 301 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted fredag 6. juni. Aksjen handles eks. utbytte fra og med tirsdag 27. mai 2014.

Benedicte Schilbred Fasmer har fungert som styreleder siden 26. januar 2014. Hun ble på generalforsamlingen valgt som ny styreleder. Widar Salbuvik ble valgt som nytt styremedlem. De øvrige sittende styremedlemmene ble gjenvalgt for en ny periode på ett år.

Etter generalforsamlingen består de aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA av:
- Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
- Harald Espedal (nestleder)
- Ottar Ertzeid
- Wenche Marie Agerup
- Widar Salbuvik

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil 1 prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

Nylige endringer i allmennaksjeloven tillater styret å utdele utbytte etter fullmakt fra generalforsamlingen. For å tilrettelegge for løpende utdeling av utbytte ga generalforsamlingen styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2013.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.osloborsvps.no  

2014 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-05-26 17:22:31

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Monday 26 May 2014 approved the annual report and accounts for 2013. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 7 per share.


A dividend of NOK 7.00 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 26 May 2014. The dividend payment totalled NOK 301 million. The company expects to pay the dividend on Friday 6 June. The company's shares will be traded ex dividend from and including Tuesday 27 May 2014.


Benedicte Schilbred Fasmer has been acting chair of the board of Oslo Børs VPS Holding since 26 January 2014. She was elected as new chair of the board by the General Meeting. Widar Salbuvik was elected as new board member. All the other shareholder-elected members of the Board of Directors were re-elected as members for a one-year period.


Following the Annual General Meeting, the shareholder-elected members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

- Benedicte Schilbred Fasmer (Chairman)
- Harald Espedal (Deputy Chairman)
- Ottar Ertzeid
- Wenche Marie Agerup
- Widar Salbuvik

In addition, the employees have two board members, see www.osloborsvps.no for further information.


The Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.


Recent amendments to the Public Limited Companies Act make it possible for the board to distribute dividends after obtaining an authorisation from the general meeting. To facilitate continuing distribution of dividends, the Board of Directors was authorized to approve the distribution of dividends based on the company's annual financial accounts for 2013.


Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-05-23 10:06:17

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1499 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 11178 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 79,48 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 16 (30933)
Øivind Amundsen, 16 (2701)
Thomas Borchgrevink, 16 (2680)
Kjetil Nysæther, 16 (2192)
Øyvind Skar, 16 (518)
Bodil Østby, 7 (818)
Tom Kristoffersen, 14 (80)
John-Arne Haugerud, 16 (8990 - 11490 inklusive nærståendes 2500 aksjer)
Harald Næss, 16 (1710)
Geir Heggem, 16 (2638)
Sveinung Dyrdal, 16 (5470)
Anne Kristin Hildrum, 16 (3296)
Sissel Bakker, 11 (83)
Morten Nordby, 16 (455)
Christian Falkenberg Kjøde, 16 (3906)
Ingvild Resaland, 16 (288)
Even Flugstad, 16 (2977)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-05-23 10:04:30

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1499 shares. New holding is 11178 shares. Employees paid a share price of NOK 79,48 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 16 (30933)
Øivind Amundsen, 16 (2701)
Thomas Borchgrevink, 16 (2680)
Kjetil Nysæther, 16 (2192)
Øyvind Skar, 16 (518)
Bodil Østby, 7 (818)
Tom Kristoffersen, 14 (80)
John-Arne Haugerud, 16 (8990 - 11490 including 2500 shares held by associates)
Harald Næss, 16 (1710)
Geir Heggem, 16 (2638)
Sveinung Dyrdal, 16 (5470)
Anne Kristin Hildrum, 16 (3296)
Sissel Bakker, 11 (83)
Morten Nordby, 16 (455)
Christian Falkenberg Kjøde, 16 (3906)
Ingvild Resaland, 16 (288)
Even Flugstad, 16 (2977)

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-05-06 14:51:44

Nærstående av John-Arne Haugerud, adm. direktør i Verdipapirsentralen ASA, har 6. mai 2014 kjøpt 1.868 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 78,621 per aksje.

Ny beholdning for Haugerud, inkl. nærstående er 11.484 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-05-06 14:50:44

Close associate of John-Arne Haugerud, CEO of Verdipapirsentalen ASA, has 6 May 2014 bought 1,868 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 78.621 per share.

After the transaction, Haugerud and close associate hold 11,484 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-05-06 08:50:39

Nærstående av John-Arne Haugerud, adm. direktør i Verdipapirsentralen ASA, har 5. mai 2014 kjøpt 632 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 77 per aksje.

Ny beholdning for Haugerud, inkl. nærstående er 9.616 aksjer.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-05-06 08:50:05

Close associate of John-Arne Haugerud, CEO of Verdipapirsentalen ASA, has 5 May 2014 bought 632 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 77 per share.

After the transaction, Haugerud and close associate hold 9,616 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Salg av Oslo Clearing gjennomført

Company news

2014-05-02 12:43:23

Det vises til melding av 17. desember 2012, hvor det ble offentliggjort at Oslo Børs VPS Holding hadde avtalt å selge 100% av aksjene i Oslo Clearing til SIX Group. Oslo Børs VPS Holding har i dag gjennomført salget av 100% av aksjene i Oslo Clearing til SIX Group. Vederlaget er avhengig av oppnådde resultater til og med april 2014, men er forventet å utgjøre i størrelsesorden MNOK 200.

Styret i Oslo Børs VPS Holding har overfor den ordinære generalforsamlingen foreslått at styret skal gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte gjennom året. Dersom generalforsamlingen vedtar den foreslåtte fullmakten, har styret til hensikt å det vesentligste av vederlaget fra salget som utbytte i løpet av 3. kvartal 2014.

http://www.osloborsvps.no  

Closing of agreement to sell Oslo Clearing

Company news

2014-05-02 12:42:34

Reference is made to announcement of 17 December 2012, where it was made public that Oslo Børs VPS Holding had agreed to sell 100% of the shares in Oslo Clearing to SIX Group. Oslo Børs VPS Holding ASA has today sold 100% of the shares in Oslo Clearing ASA to SIX Group. The price is dependent upon earnings until April 2014, but is expected to amount to approximately NOK 200 million.

The Board of Oslo Børs VPS Holding ASA has proposed to the Annual General Meeting a resolution that the Board shall be authorized to distribute dividends during the year. If the proposed resolution is passed by the Annual General Meeting, the Board intends to distribute most of the proceeds from the sale as a dividend during the third quarter of 2014.

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2014

Company news

2014-04-30 11:57:32

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 66,5 (MNOK 34,8). Driftsinntektene endte på MNOK 242,9 (294,3) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 86,0 (MNOK 43,6).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den positive utviklingen på slutten av 2013 har fortsatt inn i 2014. I tillegg til høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet, opplever Oslo Børs VPS en fortsatt god interesse for notering og registrering av obligasjons- og sertifikatlån samt en økt interesse for notering av aksjer.

Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i 1. kvartal 2013, er inntektene i kvartalet MNOK 32 eller 15% høyere enn i samme periode i fjor. Inntekter fra oppkjøpte selskaper (Burgundy, Fish Pool og Evolution) har økt med MNOK 3. Organisk vekst utgjør MNOK 29. Handels-, clearing og oppgjørsinntekter basert på handel på Oslo Børs har økt med MNOK 11, mens noterings- og registerinntekter og andre inntekter har økt med henholdsvis MNOK 16 og MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 126 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 64 fra samme periode i 2013. Korrigert for avsetninger i forbindelse med oppkjøp av Burgundy (MNOK 59) og andre kostnadsøkende engangsposter som var MNOK 9 høyere i samme periode i fjor, har kostnadene økt med MNOK 4. Dette skyldes i stor grad kostnader direkte forbundet med høyere handelsvolum samt kostnader i forbindelse med teknologiske oppgraderinger.

Endelig gjennomføring av salg av Oslo Clearing er planlagt til 2. mai 2014. Proforma resultattall for Oslo Børs VPS Holding som er utarbeidet med den forutsetning at Oslo Clearing gikk ut av konsernet i 2012 er inkludert i presentasjon for 1. kvartal 2014.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2014 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 470. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2013 i overkant av MNOK 440 (etter korreksjon for engangsposter og endringer i konsernsammensetning).

Kjøpet av Burgundy medførte, utover inntektsføring av negativ goodwill på MNOK 84, inntekter i 2013 på MNOK 60. Inntekter fra Burgundy i 2014 forventes å utgjøre MNOK 8.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q114.pdf
Presentasjon Q114.ppt

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1st quarter 2014

Company news

2014-04-30 11:55:43

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 66.5 million for the first quarter of 2014 (NOK 34.8 million). Operating revenues in the first quarter was NOK 242.9 million (NOK 294.3 million) and operating profit was NOK 86.0 million (NOK 43.6 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The positive trends seen at the end of 2013 have continued into 2014. In addition to higher activity in the secondary market, Oslo Børs VPS is seeing continuing strong interest in listing and registration of fixed income issues, together with increased interest in new listings of shares.

After adjusting for the recognition to revenue of NOK 84 million of negative goodwill in the first quarter of 2013, revenue reported for the first quarter of 2014 was NOK 32 million or 15% higher than in the first quarter of 2013. Revenue related to purchased companies (Burgundy, Fish Pool and Evolution) increased by NOK 3 million. Organic growth amounted to NOK 29 million. Revenue related to trading, clearing and settlement based on trading at Oslo Børs showed an increase of NOK 11 million. Listing and registration-related revenue and other revenue increased by NOK 16 million and NOK 3 million respectively.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 126 million in the first quarter, a decrease of NOK 64 million from the same period in 2013. After adjusting for provisions in connection with the acquisition of Burgundy (NOK 59 million) and other cost-increasing non-recurring items that were in total NOK 9 million higher than in the same period last year, operating expenses show an increase of NOK 4 million. This increase was largely due to costs directly related to higher trading volume, as well as costs incurred in connection with technology upgrades.

Final completion of the sale of Oslo Clearing is due to take place on 2 May 2014. A proforma profit and loss account for Oslo Børs VPS Holding prepared as if Oslo Clearing ceased to be a member of the group in 2012 is included in the presentation for the first quarter of 2014.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

Operating expenses for 2014 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value are expected to be in the order of NOK 450 - 470 million. Comparable expenses in 2013 were just over NOK 440 million (after adjusting for non-recurring items and changes in the composition of the group).

The acquisition of Burgundy accounted for revenue of NOK 60 million in 2013, not including the recognition of negative goodwill of NOK 84 million. Revenue from Burgundy in 2014 is expected to be NOK 8 million.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q114.pdf
Presentation Q114.pdf

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-04-25 07:38:00

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1651 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 12682 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 73,49 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 17 (30917)
Øivind Amundsen, 17 (2685)
Thomas Borchgrevink, 17 (2664)
Kjetil Nysæther, 17 (2176)
Øyvind Skar, 17 (464)
Bodil Østby, 9 (811)
Tom Kristoffersen, 15 (66)
John-Arne Haugerud, 17 (8974)
Harald Næss, 17 (1694)
Geir Heggem, 17 (2622)
Sveinung Dyrdal, 17 (5454)
Anne Kristin Hildrum, 17 (3280)
Sissel Bakker, 12 (72)
Morten Nordby, 17 (439)
Christian Falkenberg Kjøde, 17 (3890)
Ingvild Resaland, 17 (272)
Even Flugstad, 17 (2961)

http://www.osloborsvps.no/  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-04-25 07:36:58

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1651 shares. New holding is 12682 shares. Employees paid a share price of NOK 73,49 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 17 (30917)
Øivind Amundsen, 17 (2685)
Thomas Borchgrevink, 17 (2664)
Kjetil Nysæther, 17 (2176)
Øyvind Skar, 17 (464)
Bodil Østby, 9 (811)
Tom Kristoffersen, 15 (66)
John-Arne Haugerud, 17 (8974)
Harald Næss, 17 (1694)
Geir Heggem, 17 (2622)
Sveinung Dyrdal, 17 (5454)
Anne Kristin Hildrum, 17 (3280)
Sissel Bakker, 12 (72)
Morten Nordby, 17 (439)
Christian Falkenberg Kjøde, 17 (3890)
Ingvild Resaland, 17 (272)
Even Flugstad, 17 (2961)

http://www.osloborsvps.no/  

Oslo Børs VPS - Årsrapport 2013

Company news

2014-04-11 14:07:53

Årsrapport 2013 for Oslo Børs VPS Holding ASA er tilgjengelig på Oslo Børs VPS' nettsider.

http://www.osloborsvps.no  
http://www.osloborsvps.no/obvps_nor/Oslo-Boers-VPS/Finansiell-rapportering/2013/AArsrapport-2013

Oslo Børs VPS - Annual Report 2013

Company news

2014-04-11 14:06:45

The Annual Report 2013 for Oslo Børs VPS Holding ASA is available from the Oslo Børs VPS web site.

http://www.osloborsvps.no  
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/Financial-information/2013/Annual-Report-2013

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-03-25 08:15:49

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1811 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 14333 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 67,38 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 19 (30900)
Øivind Amundsen, 19 (2668)
Thomas Borchgrevink, 19 (2647)
Kjetil Nysæther, 19 (2159)
Øyvind Skar, 19 (447)
Bodil Østby, 9 (802)
Tom Kristoffersen, 17 (51)
John-Arne Haugerud, 19 (8957)
Harald Næss, 19 (1677)
Geir Heggem, 19 (2605)
Sveinung Dyrdal, 19 (5437)
Anne Kristin Hildrum, 19 (3263)
Sissel Bakker, 13 (60)
Morten Nordby, 19 (422)
Christian Falkenberg Kjøde, 19 (3873)
Ingvild Resaland, 19 (255)
Even Flugstad, 19 (2944)

http://www.oslobors.no  

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-03-25 08:14:42

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1811 shares. New holding is 14333 shares. Employees paid a share price of NOK 67,38 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 19 (30900)
Øivind Amundsen, 19 (2668)
Thomas Borchgrevink, 19 (2647)
Kjetil Nysæther, 19 (2159)
Øyvind Skar, 19 (447)
Bodil Østby, 9 (802)
Tom Kristoffersen, 17 (51)
John-Arne Haugerud, 19 (8957)
Harald Næss, 19 (1677)
Geir Heggem, 19 (2605)
Sveinung Dyrdal, 19 (5437)
Anne Kristin Hildrum, 19 (3263)
Sissel Bakker, 13 (60)
Morten Nordby, 19 (422)
Christian Falkenberg Kjøde, 19 (3873)
Ingvild Resaland, 19 (255)
Even Flugstad, 19 (2944)

http://www.oslobors.no/ob_eng/  

Meldepliktige handler - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-02-26 12:10:39

Oslo Børs VPS Holding har i dag kjøpt 15318 egne aksjer til NOK 68,50. Oslo Børs VPS Holding har samtidig solgt 15318 egne aksjer til NOK 68,50 til ansatte i konsernet. Ny beholdning av egne aksjer er 16139 aksjer.

Følgende primærinnsidere har kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning i parantes):

Bente A. Landsnes, 2327 (30881)
Per Eikrem, 894 (3714)
Øivind Amundsen, 731 (2649)
Thomas Borchgrevink, 421 (2628)
Anders Brodin, 548 (2503)
Kjetil Nysæther, 514 (2140)
Øyvind Skar, 428 (466)
John-Arne Haugerud, 1585 (8938)
Harald Næss, 780 (1658)
Jorunn Blindheim Øystese, 656 (707)
Leif Arnold Thomas, 741 (741)
Geir Heggem, 602 (2586)
Sveinung Dyrdal, 842 (5463)

   

Mandatory notification of trades - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2014-02-26 12:09:12

Oslo Børs VPS Holding has today bought 15318 of its own shares at NOK 68.50. Oslo Børs VPS Holding has simultaneously sold 15318 of its own shares at NOK 68.50 to employees in the group. New holding is 16139 shares.

The following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 2327 (30881)
Per Eikrem, 894 (3714)
Øivind Amundsen, 731 (2649)
Thomas Borchgrevink, 421 (2628)
Anders Brodin, 548 (2503)
Kjetil Nysæther, 514 (2140)
Øyvind Skar, 428 (466)
John-Arne Haugerud, 1585 (8938)
Harald Næss, 780 (1658)
Jorunn Blindheim Øystese, 656 (707)
Leif Arnold Thomas, 741 (741)
Geir Heggem, 602 (2586)
Sveinung Dyrdal, 842 (5463)

   

Allotment of shares to primary insiders

Company news

2014-02-25 08:43:19

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1852 shares. New holding is 16139 shares. Employees paid a share price of NOK 65,44 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 19 (28554)
Øivind Amundsen, 19 (1918)
Thomas Borchgrevink, 19 (2207)
Kjetil Nysæther, 19 (1626)
Øyvind Skar, 19 (38)
Bodil Østby, 10 (793)
Tom Kristoffersen, 17 (34)
John-Arne Haugerud, 19 (7353)
Harald Næss, 19 (878)
Geir Heggem, 19 (1984)
Sveinung Dyrdal, 19 (4621)
Anne Kristin Hildrum, 19 (3244)
Sissel Bakker, 14 (47)
Morten Nordby, 19 (403)
Christian Falkenberg Kjøde, 19 (3854)
Ingvild Resaland, 19 (236)
Even Flugstad, 19 (2925)

http://www.osloborsvps.no  

Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2014-02-25 08:42:15

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1852 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 16139 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 65,44 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 19 (28554)
Øivind Amundsen, 19 (1918)
Thomas Borchgrevink, 19 (2207)
Kjetil Nysæther, 19 (1626)
Øyvind Skar, 19 (38)
Bodil Østby, 10 (793)
Tom Kristoffersen, 17 (34)
John-Arne Haugerud, 19 (7353)
Harald Næss, 19 (878)
Geir Heggem, 19 (1984)
Sveinung Dyrdal, 19 (4621)
Anne Kristin Hildrum, 19 (3244)
Sissel Bakker, 14 (47)
Morten Nordby, 19 (403)
Christian Falkenberg Kjøde, 19 (3854)
Ingvild Resaland, 19 (236)
Even Flugstad, 19 (2925)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4. kvartal 2013

Company news

2014-02-13 07:55:06

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 57,3 (MNOK 56,5). For året under ett oppnådde konsernet et resultat på MNOK 214 (MNOK 194). Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2013 på NOK 7,00 per aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har i 4. kvartal vist en positiv utvikling sammenlignet med første del av 2013. Året sett under ett har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i 2012. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde i noteringsmarkedet samt press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Noteringsmarkedet for aksjer har vist en forbedring sammenlignet med 2012. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 4. kvartal er MNOK 45 eller 23% høyere enn i samme periode i 2012. Handels, clearing- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 21. Handelsinntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 22 i kvartalet. Evolution, som ble kjøpt opp primo juli 2013, har i perioden hatt inntekter på MNOK 4. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 19. For året sett under ett har inntektene økt med MNOK 157. Inntekter knyttet til Burgundy, Fish Pool og Evolution utgjør MNOK 163 i 2013, hvorav MNOK 83 gjelder inntektsføring av negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøp av Burgundy AB i januar 2013.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 129 i kvartalet, en økning på MNOK 44 fra samme periode i 2012. Konsernet hadde i 4. kvartal 2012 engangseffekter i forbindelse med endringer av pensjonsordninger som reduserte kostnadene med MNOK 42. Andre engangsposter er i 4. kvartal 2013 redusert med MNOK 2 sammenlignet med 4. kvartal 2012. Burgundy, Fish Pool og Evolution har i 4. kvartal hatt kostnader på MNOK 8. Korrigert for dette er kostnadene i perioden MNOK 5 eller 4% lavere enn i samme periode i 2012. For året sett under ett er kostnadene korrigert for engangsposter redusert med MNOK 18 eller 4% sammenlignet med 2012.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 7 pr. aksje. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finansdepartementet.

Utsikter for 2014
Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX. Forutsatt oppfyllelse av closing conditions, forventes salget sluttført i 2. kvartal 2014.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2014 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 470. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2013 i overkant av MNOK 440 (etter korreksjon for engangsposter og endringer i konsernsammensetning).

Kjøpet av Burgundy medførte, utover inntektsføring av negativ goodwill på MNOK 84, inntekter i 2013 på MNOK 60. Inntekter fra Burgundy i 2014 forventes å utgjøre MNOK 8.For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q413.pdf
Presentasjon Q413.ppt

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4th quarter 2013

Company news

2014-02-13 07:52:45

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 57.3 million for the fourth quarter of 2013 (NOK 56.5 million). The group reports a profit for the year as a whole of NOK 214 million (NOK 194 million). The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA propose a dividend of NOK 7.00 per share for 2013.

A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The level of activity in the equities and derivatives markets improved in the fourth quarter relative to the first part of the year. The year as a whole was characterised by a lower level of activity than in 2012. Oslo Børs VPS continues to experience more intense competition in the new listings market and pressure on its market share in relation to trading in equity capital instruments. In common with the rest of Europe, the fourth quarter saw lower volumes in the equities and derivatives markets. The market for new listings of shares has showed an improvement from 2012. The fixed income market (bonds and certificates) continues to show growth.

Revenue reported for the fourth quarter of 2013 was NOK 45 million or 23% higher than in the fourth quarter of 2012. Revenue related to trading, clearing and settlement showed an increase of NOK 21 million. Revenue related to trading reported by Burgundy AB and Fish Pool ASA amounted to NOK 22 million in the fourth quarter. Evolution, which was purchased in early July 2013, reported revenue of NOK 4 million for the period. Listing and registration-related revenue increased by NOK 19 million. Revenue for the year as a whole was NOK 157 million higher. Revenue related to Burgundy, Fish Pool and Evolution totalled NOK 163 million in 2013, of which NOK 83 million represents the recognition of negative goodwill that resulted from the acquisition of Burgundy AB in January 2013.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 129 million in the fourth quarter, an increase of NOK 44 million from the same period in 2012. In the fourth quarter of 2012, the group recognised non-recurring effects in connection with changes to pension schemes which reduced costs by NOK 42 million. Other non-recurring items were NOK 2 million lower in the fourth quarter of 2013 than in the fourth quarter of 2012 . Burgundy, Fish Pool and Evolution reported operating expenses of NOK 8 million for the fourth quarter. After adjusting for this, operating expenses for the fourth quarter were NOK 5 million or 4% lower than in the same period in 2012. For the year as a whole, operating expenses after adjusting for non-recurring items were NOK 18 million or 4% lower than in 2012.

The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 7 per share should be paid in respect of the 2013 financial year. The proposed dividend is conditional on proposed dividend payments by subsidiaries to Oslo Børs VPS Holding ASA being approved by the Ministry of Finance.Outlook for 2014
The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

Oslo Børs VPS Holding has agreed to sell 100% of Oslo Clearing to Swiss SIX group. Subject to satisfaction of closing conditions, the acquisition is expected to close in the second quarter of 2014.

Operating expenses for 2014 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value are expected to be in the order of NOK 450 - 470 million. Comparable expenses in 2013 were in excess of NOK 440 million (after adjusting for non-recurring items and changes in the composition of the Group).

Burgundy accounted for revenue of NOK 60 million in 2013, not including the recognition of negative goodwill of NOK 84 million. Revenue from Burgundy in 2014 is expected to be NOK 8 million.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q413.pdf
Presentation Q413.pdf

Leiv Askvig går av som styreleder i Oslo Børs VPS

Company news

2014-01-27 11:01:26

Leiv Askvig trekker seg på eget initiativ fra vervene som styreleder i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA. Årsaken er at Sundt AS om ettermiddagen 27. november 2013 passerte flaggegrensen på 20% i EAM Solar ASA, mens flaggemeldingen til Oslo Børs først ble sendt 28. november klokken 11.56. Leiv Askvig er adm. direktør i Sundt AS.

- Intensjonen var å ikke passere grensen, men fordi jeg ikke hadde full oversikt over aksjebeholdningen på det tidspunktet kom vi over 20%. Dette ble oppdaget og meldt noen få timer for sent, men overtredelsen av reglene var et faktum, sier Leiv Askvig.

At aktørene overholder markedets og børsens regelverk er av avgjørende betydning for tilliten til Oslo Børs og det norske verdipapirmarkedet. Styret i Oslo Børs har en viktig rolle i å forvalte tilliten til markedet, samt børsens delegerte myndighetsoppgaver.

- Etterfølgelse og tillit til regelverket er avgjørende for en velfungerende markedsplass, derfor velger jeg å trekke meg fra posisjonene som styreleder i disse selskapene med umiddelbar virkning, sier Leiv Askvig. Han går også ut av styret i Verdipapirsentralen ASA.

Askvig har vært styreleder i både Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA, samt sittet i styret i Verdipapirsentralen ASA siden 2009.
Nestleder i styret, Benedicte Schilbred Fasmer, vil fungere som styreleder i begge selskapene frem til generalforsamlingen i mai 2014.

- Leiv Askvig har gjort en utmerket jobb i ulike styrer i konsernet i fem år. Det er derfor veldig synd at han må trekke seg. Oslo Børs' styre forvalter regelverket, og dermed også mye av tilliten til Oslo Børs, så jeg har både respekt og forståelse for hans beslutning, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

For ytterligere kommentarer:
Benedicte Schilbred Fasmer, fung. styreleder Oslo Børs og Oslo Børs VPS Holding, tlf. 950 60 034
Bente A. Landsnes, børsdirektør og konsernsjef Oslo Børs VPS Holding, tlf. +47 905 50 495
Leiv Askvig, adm. direktør Sundt AS, tlf. +47 920 60 464

http://www.osloborsvps.no  

Leiv Askvig resigns as chairman of Oslo Børs VPS

Company news

2014-01-27 11:00:15

Leiv Askvig has, on his own initiative, resigned from his positions as chairman of the boards of directors of Oslo Børs VPS Holding ASA and Oslo Børs ASA. The reason for this is that in the late afternoon of 27 November 2013 the company Sundt AS exceeded the 20% limit for a notifiable change of shareholding in respect of EAM Solar ASA, but notification of this was not sent to Oslo Børs until 11:56 on 28 November 2013. Leiv Askvig is the Managing Director of Sundt AS.

"It was not the intention to go over the limit, but because I did not have a complete overview of the shareholding at that time we did exceed the 20% limit. This was discovered and notified some few hours too late, but it is nonetheless a breach of the rules", comments Leiv Askvig.

It is of crucial importance for confidence in Oslo Børs and the Norwegian securities market that participants in the market comply with the exchange's laws and regulations. The board of directors of Oslo Børs plays an important role in maintaining confidence in the market and in carrying out the duties delegated to the exchange.

"Confidence in, and compliance with, the rules and regulations is of crucial importance for the proper operation of the marketplace, therefore I have elected to withdraw from my position as chairman of the board in these companies with immediate effect", says Leiv Askvig. He is also resigning from his position as a member of the board of Verdipapirsentralen ASA.

Leiv Askvig has been chairman of the boards of both Oslo Børs ASA and Oslo Børs VPS Holding ASA, and also a member of the board of Verdipapirsentralen ASA, since 2009.

The deputy chair, Benedicte Schilbred Fasmer, will take over as acting chair of the boards of both companies until the annual general meeting in May 2014.

"Leiv Askvig has done an excellent job as a member of the various boards in the group over the last five years. It is accordingly a great pity that he now has to leave. The board of Oslo Børs manages the rules and regulations, and as a result carries much of the responsibility for confidence in Oslo Børs, so I have both respect and understanding for his decision", comments Benedicte Schilbred Fasmer.

For further information, please contact:
Benedicte Schilbred Fasmer, Acting Chair of Oslo Børs and Oslo Børs VPS Holding. Tel: +47 950 60 034
Bente A. Landsnes, President and CEO, Oslo Børs VPS Holding. Tel: +47 905 50 495
Leiv Askvig, Managing Director, Sundt AS. Tel: +47 920 60 464

http://www.osloborsvps.no  

Allotment of shares to primary insiders

Company news

2014-01-24 10:13:17

In connection with a monthly share savings plan for employees of subsidiaries, Oslo Børs VPS Holding has sold a total of 1806 shares. New holding is 17991 shares. Employees paid a share price of NOK 63,16 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 625.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 19 (28535)
Øivind Amundsen, 19 (1899)
Thomas Borchgrevink, 19 (2188)
Kjetil Nysæther, 19 (1607)
Øyvind Skar, 19 (19)
Bodil Østby, 9 (783)
Tom Kristoffersen, 17 (17)
John-Arne Haugerud, 19 (7334)
Harald Næss, 19 (859)
Geir Heggem, 19 (1965)
Sveinung Dyrdal, 19 (4602)
Anne Kristin Hildrum, 19 (3225)
Sissel Bakker, 13 (33)
Morten Nordby, 19 (384)
Christian Falkenberg Kjøde, 19 (3835)
Ingvild Resaland, 19 (217)
Even Flugstad, 19 (2906)

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng  

Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2014-01-24 10:03:54

I forbindelse med månedlig aksjespareprogram som er etablert for ansatte i datterselskaper i konsernet, har Oslo Børs VPS Holding solgt 1806 aksjer til ansatte. Ny beholdning er 17991 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 63,16 pr. aksje, dog slik at det er gitt en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 625,-.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer:

Bente A. Landsnes, 19 (28535)
Øivind Amundsen, 19 (1899)
Thomas Borchgrevink, 19 (2188)
Kjetil Nysæther, 19 (1607)
Øyvind Skar, 19 (19)
Bodil Østby, 9 (783)
Tom Kristoffersen, 17 (17)
John-Arne Haugerud, 19 (7334)
Harald Næss, 19 (859)
Geir Heggem, 19 (1965)
Sveinung Dyrdal, 19 (4602)
Anne Kristin Hildrum, 19 (3225)
Sissel Bakker, 13 (33)
Morten Nordby, 19 (384)
Christian Falkenberg Kjøde, 19 (3835)
Ingvild Resaland, 19 (217)
Even Flugstad, 19 (2906)

http://www.osloborsvps.no  

Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2013-11-21 16:05:59

I forbindelse med tilbud fra Oslo Børs VPS Holding ASA til ansatte i datterselskaper om kjøp av aksjer med bestillingsperiode frem til og med 21. november er det foretatt salg av 14891 aksjer. Aksjene selges for NOK 56 pr. aksje, dog slik at det gis en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 7.500. Etter at salget av disse aksjene er gjennomført vil Oslo Børs VPS Holding ASA ha en ny beholdning av egne aksjer på 19797 aksjer.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning etter tildelingen fremgår i parentes):

Bente A. Landsnes, 133 (28516)
Øivind Amundsen, 133 (1880)
Per Eikrem, 133 (2820)
Thomas Borchgrevink, 133 (2169)
Kjetil Nysæther, 133 (1588)
Bodil Østby, 133 (774)
John-Arne Haugerud, 133 (7315)
Sveinung Dyrdal, 133 (4583)
Geir Heggem, 133 (1946)
Morten Nordby, 133 (365)
Christian Falkenberg Kjøde, 133 (3816)
Even Flugstad, 133 (2887)
Ingvild Resaland, 133 (198)
Anne Kristin Hildrum, 133 (3206)

http://www.osloborsvps.no  

Allotment of shares to primary insiders

Company news

2013-11-21 16:04:50

In connection with an offer by Oslo Børs VPS Holding ASA for employees in subsidiaries to purchase shares with an order period to and including 21 November, a total of 14891 shares were sold. Employees paid a share price of NOK 56 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 7,500. Following the sale of these shares, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 19797 own shares.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes, 133 (28516)
Øivind Amundsen, 133 (1880)
Per Eikrem, 133 (2820)
Thomas Borchgrevink, 133 (2169)
Kjetil Nysæther, 133 (1588)
Bodil Østby, 133 (774)
John-Arne Haugerud, 133 (7315)
Sveinung Dyrdal, 133 (4583)
Geir Heggem, 133 (1946)
Morten Nordby, 133 (365)
Christian Falkenberg Kjøde, 133 (3816)
Even Flugstad, 133 (2887)
Ingvild Resaland, 133 (198)
Anne Kristin Hildrum, 133 (3206)

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-11-07 12:48:35

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 7. november 2013 kjøpt 3.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 60 per aksje.

Ny beholdning er 28.383 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-11-07 12:46:52

Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS ASA, has 7 November 2013 bought 3,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 60 per share.

After the transaction, Landsnes holds 28,383 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-10-24 12:12:50

Oslo Børs VPS Holding ASA has 24 October 2013 bought 6000 own shares at a price of NOK 55,50 per share.

After this transaction, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 34688 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-10-24 12:11:16

Oslo Børs VPS Holding ASA har 24. oktober 2013 kjøpt 6.000 egne aksjer for NOK 55,50 per aksje.

Ny beholdning er 34.688 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-10-24 11:07:38

Christian Falkenberg Kjøde, Board member of Oslo Børs (employee representative), has 24 October 2013 bought 500 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 55.50 per share.

After the transaction, Falkenberg Kjøde holds 3,683 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-10-24 11:06:57

Christian Falkenberg Kjøde, styremedlem i Oslo Børs (ansatterepresentant), har 24. oktober 2013 kjøpt 500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 55,50 per aksje.

Ny beholdning er 3.683 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3. kvartal 2013

Company news

2013-10-24 08:16:24

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 61 (MNOK 35).

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i samme periode i 2012. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Noteringsmarkedet for aksjer har hittil i 2013 vist en forbedring sammenlignet med 2012. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 3. kvartal er MNOK 26 eller 14% høyere enn i samme periode i 2012. Handels, clearing- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 11. Handelsinntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 19 i kvartalet. Evolution, som ble kjøpt opp primo juli 2013, har i perioden hatt inntekter på MNOK 3. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 6.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 106 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 5 eller 4% fra samme periode i fjor. Konsernet hadde i 3. kvartal 2012 engangskostnader fbm Millennium Exchange på MNOK 2. I 3. kvartal 2013 har konsernet kostnadsreduserende engangsposter på MNOK 1. Burgundy, Fish Pool og Evolution har i 3. kvartal hatt kostnader på MNOK 5. Korrigert for dette er kostnadene i 3. kvartal MNOK 6 eller 5% lavere enn i samme periode i 2012.

Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2012 MNOK 469 (etter korreksjon for engangsposter).

Det forventes ordinære driftsinntekter og driftskostnader fra Burgundy og Fish Pool på henholdsvis i underkant av MNOK 70 og i underkant av MNOK 40 i 2013. I 2014 forventes inntektene å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 20-25. Kostnadene forventes å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 15.
For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Presentasjon Q313.pdf
Delårsrapport Q313.pdf

Oslo Børs VPS Holding - 3rd quarter 2013

Company news

2013-10-24 08:11:49

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 61 million for the third quarter of 2013 (NOK 35 million).

A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The equities and derivatives markets in the third quarter were characterised by a lower level of activity than in the third quarter of 2012. Oslo Børs VPS continues to experience more intense competition and pressure on its market share in relation to trading in equity capital instruments. In common with the rest of Europe, the third quarter saw lower volumes in the equities and derivatives markets. The market for new listings of shares so far this year has showed an improvement from 2012. The fixed income market (bonds and certificates) continues to show growth.

Revenue reported for the third quarter of 2013 was NOK 26 million or 14% higher than in the third quarter of 2012. Revenue related to trading, clearing and settlement showed an increase of NOK 11 million. Revenue related to trading reported by Burgundy AB and Fish Pool ASA amounted to NOK 19 million in the third quarter. Evolution, which was purchased in early July 2013, reported revenue of NOK 3 million for the period. Listing and registration-related revenue increased by NOK 6 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 106 million in the third quarter, a decrease of NOK 5 million or 4% from the same period in 2012. In the third quarter 2012, the group incurred non-recurring expenses of NOK 2 million in relation to Millennium Exchange. In the third quarter of 2013, the group incurred non-recurring costs of NOK 1 million in relation to cost saving measures. Burgundy, Fish Pool and Evolution reported operating expenses of NOK 5 million for the third quarter. After adjusting for this, operating expenses for the third quarter of 2013 were NOK 6 million or 5% lower than in the same period in 2012.


Before allowing for the consolidation of Burgundy AB and Fish Pool ASA, operating expenses for 2013 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value are expected to be in the order of NOK 470 - 480 million. Comparable expenses in 2012 were NOK 469 million (after adjusting for non-recurring items).

It is anticipated that ordinary operating revenue and operating expenses for Burgundy and Fish Pool will be a little under NOK 70 million and a little under NOK 40 million respectively in 2013. Operating revenue in 2014 is expected to be in the order of NOK 20-25 million. Operating expenses are expected to be in the order of NOK 15 million.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q313 .pdf
Presentation Q313.pdf

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2013-10-09 15:01:38

Øyvind Schanke, styremedlem i Oslo Børs ASA, har den 9. oktober 2013 kjøpt 1.500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 53,50 per aksje.

Ny beholdning er 3.500 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2013-10-09 15:01:06

Øyvind Schanke, Board Member of Oslo Børs ASA, has on 9 October 2013 bought 1,500 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 53.50 per share.

After the transaction, Schanke holds 3,500 shares in the company

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding - 2. kvartal 2013

Company news

2013-08-15 07:51:44

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 61 (MNOK 53).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i samme periode i 2012. Det har dog vært en økning i aktivitet i perioden sammenlignet med 1. kvartal 2013. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Noteringsmarkedet for aksjer har hittil i 2013 vist en forbedring sammenlignet med 2012. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 2. kvartal 2013 er MNOK 13 eller 6% høyere enn i samme periode i 2012. Handel-, clearing- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 10. Handelsinntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 20 i kvartalet. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 6.

Inntektene i 1. halvår inkluderer inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøpet av Burgundy i januar 2013. Korrigert for dette, er inntektene i 1. halvår MNOK 2 høyere enn inntektene i samme periode i 2012. Handel-, clearing- og oppgjørsinntekter er redusert med MNOK 5. Handelsinntekter fra Burgundy og Fish Pool utgjør MNOK 31 i perioden. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 10.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 120 i kvartalet, en økning på MNOK 8 eller 8% fra samme periode i fjor. Burgundy og Fish Pool har kostnader på MNOK 14 i kvartalet. Korrigert for dette er kostnadene redusert med MNOK 6 sammenlignet med 2. kvartal 2012.

I 1. halvår er kostnadene MNOK 79 høyere enn i samme periode i 2012. Korrigert for engangsposter i forbindelse med bemanningsreduksjoner i Oslo Børs (MNOK 6), avsetninger for omorganiseringer i forbindelse med Burgundy (MNOK 59) og kostnader i forbindelse med handelssystem og kjernesystem (MNOK 2 i 1. halvår 2013 vs MNOK 5 i 1. halvår 2012) er kostnadene MNOK 17 høyere enn i samme periode i 2012 Burgundy og Fish Pool har kostnader (etter engangsposter) på MNOK 24 i kvartalet. Korrigert for dette er kostnadene redusert med MNOK 7 sammenlignet med 1. halvår 2012. Konsernet har fortsatt kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2012 MNOK 469 (etter korreksjon for engangsposter).

Det forventes ordinære driftsinntekter og driftskostnader fra Burgundy og Fish Pool på henholdsvis i underkant av MNOK 70 og i underkant av MNOK 50 i 2013. I 2014 forventes inntektene å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 20-25. Kostnadene forventes å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 15.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport 2. kvartal 2013.pdf
Presentasjon 2. kvartal 2013.pdf

Oslo Børs VPS Holding - 2nd quarter 2013

Company news

2013-08-15 07:49:14

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 61 million for the second quarter of 2013 (NOK 53 million).

A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The equities and derivatives markets in the second quarter were characterised by a lower level of activity than in the second quarter of 2012. However, the quarter saw an increase in activity relative to the first quarter of 2013. Oslo Børs VPS continues to experience more intense competition and pressure on its market share in relation to trading in equity capital instruments. In common with the rest of Europe, the second quarter saw lower volumes in the equities and derivatives markets. The market for new listings of shares so far this year has showed an improvement from 2012. The fixed income market (bonds and certificates) continues to show growth.

Revenue reported for the second quarter of 2013 was NOK 13 million or 6% higher than in the second quarter of 2012. Revenue related to trading, clearing and settlement showed an increase of NOK 10 million. Revenue related to trading reported by Burgundy AB and Fish Pool ASA amounted to NOK 20 million in the second quarter. Listing and registration-related revenue increased by NOK 6 million.

Revenue reported for the first six months of 2013 includes the recognition of NOK 84 million of negative goodwill that arose in connection with the acquisition of Burgundy AB in January 2013. After adjusting for this, revenue reported for the first six months of 2013 was NOK 2 million higher than in the same period in 2012. Revenue related to trading, clearing and settlement was NOK 5 million lower. Revenue related to trading reported by Burgundy AB and Fish Pool ASA for the first six months amounted to NOK 31 million. Listing and registration-related revenue increased by NOK 10 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value amounted to NOK 120 million in the second quarter, an increase of NOK 8 million or 8% from the same period in 2012. Burgundy and Fish Pool reported operating expenses of NOK 14 million for the second quarter. After adjusting for this, operating expenses were NOK 6 million lower than in the second quarter of 2012.

Operating expenses for the first six months of 2013 were NOK 79 million higher than for the same period in 2012. After adjusting for non-recurring items in connection with headcount reductions at Oslo Børs (NOK 6 million), provisions for restructuring costs in connection with Burgundy (NOK 59 million), and costs in connection with the trading system and core system (NOK 2 million in the first six months of 2013 compared to NOK 5 million for the first six months of 2012), operating expenses were NOK 17 million higher than in the same period in 2012. Burgundy and Fish Pool incurred operating expenses (after non-recurring items) of NOK 24 million in the first six months. After adjusting for this, operating expenses were NOK 7 million lower than in the first half of 2012. The group continues to maintain a close focus on its operating costs.

Before allowing for the consolidation of Burgundy AB and Fish Pool ASA, operating expenses for 2013 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value are expected to be in the order of NOK 470 - 480 million. Comparable expenses in 2012 were NOK 469 million (after adjusting for non-recurring items).

It is anticipated that ordinary operating revenue and operating expenses for Burgundy and Fish Pool will be a little under NOK 70 million and a little under NOK 50 million respectively in 2013. Operating revenue in 2014 is expected to be in the order of NOK 20-25 million. Operating expenses are expected to be in the order of NOK 15 million.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report 2nd quarter 2013.pdf
Presentation 2nd quarter 2013.pdf

Meldepliktig handel

Company news

2013-06-24 15:18:42

John-Arne Haugerud, adm. direktør i Verdipapirsentralen ASA, har 24. juni 2013 kjøpt 2.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 51,375 per aksje.

Ny beholdning er 7.182 aksjer.

   

Mandatory notification of trade

Company news

2013-06-24 15:16:19

John-Arne Haugerud, CEO of Verdipapirsentralen ASA, has 24 June 2013 bought 2,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 51.375 per share.

After the transaction, Haugerud holds 7.182 shares in the company

   

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2013

Company news

2013-05-27 17:09:33

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 27. mai årsregnskap og årsberetning for 2012. Det ble besluttet et utbytte på NOK 7 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 7 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 27. mai 2013. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 301 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted torsdag 6. juni. Aksjen handles eks. utbytte fra og med tirsdag 28. mai 2013.

Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt for en ny periode på ett år.

Etter generalforsamlingen består styret i Oslo Børs VPS Holding ASA av:
- Leiv Askvig (leder)
- Benedicte Schilbred Fasmer (nestleder)
- Harald Espedal
- Ottar Ertzeid
- Wenche Agerup

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil 1 prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.osloborsvps.no  

2013 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-05-27 17:08:24

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Monday 27 May 2013 approved the annual report and accounts for 2012. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 7 per share.

A dividend of NOK 7.00 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 27 May 2013. The dividend payment totalled NOK 301 million. The company expects to pay the dividend on Thursday 6 June. The company's shares will be traded ex dividend from and including Tuesday 28 May 2013.

All the shareholder-elected members of the Board of Directors were re-elected as members for a one-year period.

Following the Annual General Meeting, the members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:
- Leiv Askvig (Chairman)
- Benedicte Schilbred Fasmer (Deputy Chairman)
- Harald Espedal
- Ottar Ertzeid
- Wenche Agerup

In addition, the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2013

Company news

2013-04-25 07:56:20

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 35 (MNOK 50). Driftsinntektene endte på MNOK 294,3 (221,8) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 43,6 (MNOK 63,2).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2012. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet.

Noteringsmarkedet for aksjer har hittil i 2013 vist en forbedring sammenlignet med 2012. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 1. kvartal 2013 inkluderer inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøp av Burgundy AB i januar 2013. Korrigert for dette, er inntektene i 1. kvartal 2013 MNOK 11 lavere enn inntektene i samme periode i 2012. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater notert på Oslo Børs som er redusert (MNOK 23). Inntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 11 i kvartalet.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier er i kvartalet MNOK 70 høyere enn i samme periode i 2012. Korrigert for engangsposter i forbindelse med bemanningsreduksjoner i Oslo Børs (MNOK 6) samt avsetninger for omorganiseringer i forbindelse med Burgundy (MNOK 59), er kostnadene MNOK 5 høyere enn i samme periode i 2012. Burgundy og Fish Pool har kostnader (etter engangsposter) på MNOK 10 i kvartalet. Samlet sett er det dermed en reduksjon i kostnader på MNOK 5 sammenlignet med 1. kvartal 2012. Konsernet har fortsatt kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480Tilsvarende kostnader utgjorde i 2012 MNOK 469 (etter korreksjon for engangsposter).

Det forventes ordinære driftsinntekter og driftskostnader fra Burgundy og Fish Pool på henholdsvis i underkant av MNOK 70 og i underkant av MNOK 50 i 2013. Burgundy forventes å ha en positiv effekt på EBITDA for konsernet i 2013. For 2014 forventes effekten å være nøytral.For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q113.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1st quarter 2013

Company news

2013-04-25 07:53:41

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 35 million for the first quarter of 2013 (NOK 50 million). Operating revenues in the third quarter was NOK 294.3 million (NOK 221.8 million) and operating profit was NOK 43.6 million (NOK 63.2 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The equities and derivatives markets in the first quarter were characterised by a lower level of activity than in previous quarters and in the first quarter of 2012. Oslo Børs VPS continues to experience more intense competition and pressure on its market share in relation to trading in equity capital instruments. In common with the rest of Europe, the first quarter saw lower volumes in the equities and derivatives markets. The market for new listings of shares so far this year has showed an improvement from 2012. The fixed income market (bonds and certificates) continued to show growth.

Revenue reported for the first quarter of 2013 includes the recognition of NOK 84 of negative goodwill that arose in connection with the acquisition of Burgundy AB in January 2013. After adjusting for this, revenue in the first quarter of 2013 was NOK 11 million lower than the second quarter of 2012. The area showing the largest reduction was revenue related to trading in, and clearing and settlement of, shares and derivatives listed on Oslo Børs (down by NOK 23 million). Revenue reported by Burgundy AB and Fish Pool ASA amounted to NOK 11 million in the first quarter.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the first quarter were NOK 70 million higher than in the same period in 2012. After adjusting for non-recurring items in connection with headcount reductions at Oslo Børs (NOK 6 million) and provisions for restructuring costs in connection with Burgundy (NOK 59 million), operating expenses were NOK 5 million higher than in the same period in 2012. Burgundy and Fish Pool incurred operating expenses (after non-recurring items) of NOK 10 million in the quarter. Accordingly, operating expenses in total were NOK 5 million lower than in the first quarter of 2012. The group continues to maintain a close focus on its operating costs.

The group's operating revenue varies in line with the level of activity in the securities market. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

Before allowing for the consolidation of Burgundy AB and Fish Pool ASA, operating expenses for 2013 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value are expected to be in the order of NOK 470 - 480 million. Comparable expenses in 2012 were NOK 469 million (after adjusting for one-off items).

It is anticipated that ordinary operating revenue and operating expenses for Burgundy and Fish Pool will be a little under NOK 70 million and a little over NOK 50 million respectively in 2013. Burgundy is expected to have a positive effect on EBITDA for Oslo Børs VPS Holding ASA in 2013. In 2014, the transaction is expected to have a neutral negative effect on EBITDA.
For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q113_E.pdf

Oslo Børs VPS - årsrapport 2012

Company news

2013-04-23 11:29:09

Årsrapport 2012 for Oslo Børs VPS Holding ASA er tilgjengelig på Oslo Børs VPS' web side.

http://www.osloborsvps.no  
http://www.osloborsvps.no/obvps_nor/Oslo-Boers-VPS/Finansiell-rapportering/2012/AArsrapport-2012

Oslo Børs VPS - Annual Report 2012

Company news

2013-04-23 11:27:04

The Annual Report 2012 for Oslo Børs VPS Holding ASA is available from the Oslo Børs VPS web site.

http://www.osloborsvps.no  
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/Financial-information/2012/Annual-Report-2012

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2013-04-04 13:02:16

Harald Espedal, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA, har den 4. april 2013 kjøpt 100.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 53 per aksje.

Ny beholdning er 325.000 aksjer.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding

Company news

2013-04-04 13:00:23

Harald Espedal, Board Member of Oslo Børs VPS Holding ASA and Oslo Børs ASA, has on 4 April 2013 bought 100,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 53 per share.

After the transaction, Espedal holds 325,000 shares in the company.

   

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-02-26 15:48:42

Christian Falkenberg Kjøde, styremedlem i Oslo Børs (ansatterepresentant), har 26. februar 2013 kjøpt 500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 52,50 per aksje.

Ny beholdning er 3.183 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2013-02-26 15:47:43

Christian Falkenberg Kjøde, Board member of Oslo Børs (employee representative), has 26 February 2013 bought 500 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 52.50 per share.

After the transaction, Falkenberg Kjøde holds 3,183 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4. kvartal 2012

Company news

2013-02-14 08:22:09

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 56 (MNOK 44). For året under ett oppnådde konsernet et resultat på MNOK 194 (MNOK 233). Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2012 på NOK 7,00 per aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2011. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 4. kvartal 2012 er MNOK 21 lavere enn inntektene i samme periode i 2011. For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 92. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 20 i 4. kvartal og MNOK 75 for året sett under ett). Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet og hittil i år redusert med henholdsvis MNOK 2 og MNOK 12.
Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier er i kvartalet og for året sett under ett henholdsvis MNOK 35 og MNOK 28 lavere enn i samme perioder i 2011. Korrigert for engangsposter i forbindelse med endring av pensjonsordninger (MNOK 42), kostnader i forbindelse med arbeidet med implementering av nytt handelssystem på Oslo Børs (MNOK 4 i 4. kvartal og MNOK 12 for året sett under ett) og omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5), er kostnadene henholdsvis MNOK 4 og MNOK 8 høyere enn i samme perioder i 2011. Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Oslo Børs har i februar 2013 mottatt godkjennelse fra myndighetene for kjøp av over 90% av aksjene i Fish Pool ASA. Oslo Børs er enig med aksjonærer i fiskederivatbørsen Fish Pool ASA om å kjøpe ca 94% av aksjene i selskapet. Kjøpet vil gjennomføres snarlig og er et ledd i å styrke børsens satsing på sjømatsektoren, hvor Oslo Børs allerede er verdensledende.

Styret i Oslo Børs VPS Holding har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2012 på NOK 7 pr. aksje. Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av myndigheter.

Utsikter for 2013
Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Etter korreksjon for effekt av endring av pensjonsordninger, er tilsvarende i 2012 MNOK 469.For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q412.pdf
Presentation Q412.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4th quarter 2012

Company news

2013-02-14 08:20:10

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 56 million for the fourth quarter of 2012 (NOK 44 million). The group reports a profit for the year as a whole of NOK 194 million (NOK 233 million). The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA propose a dividend of NOK 7.00 per share for 2012.

A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The equities and derivatives markets in the fourth quarter were characterised by a lower level of activity than in previous quarters and in the fourth quarter of 2011. Oslo Børs VPS continues to experience more intense competition and pressure on its market share in relation to trading in equity capital instruments. In common with the rest of Europe, the fourth quarter saw lower volumes in the equities and derivatives markets. The fixed income market (bonds and certificates) continued to show growth.

Revenue in the fourth quarter of 2012 was NOK 21 million lower than in the same quarter of 2011. Revenue for the year as a whole was NOK 92 million lower than in 2011. The area showing the largest reduction was revenue related to trading in, and clearing and settlement of, shares and derivatives (down by NOK 20 million in the fourth quarter and NOK 75 million for the year as a whole). Revenue from sales of market data in the fourth quarter and for the year as a whole was down by NOK 2 million and NOK 12 million respectively. Revenue reported for 2011 was affected by non-recurring items of NOK 3 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the fourth quarter and for the year as a whole were NOK 35 million and NOK 28 million lower than in the same periods in 2011. After adjusting for non-recurring items in connection with changes to pension schemes (NOK 42 million), costs relating to the implementation of the new trading system for Oslo Børs (NOK 4 million for the fourth quarter and NOK 12 million for the year as a whole) and restructuring costs in the first quarter of 2011 (NOK 5 million), operating expenses are higher than in the same periods in 2011 by NOK 4 million and NOK 8 million respectively. The group maintains a continuous focus on its operating costs.

Net financial income for the fourth quarter and for the year as a whole was down from the equivalent periods in 2011 by NOK 0.5 million and NOK 2 million respectively. The reduction was caused by lower interest rates on deposits.

Oslo Børs has reached agreement with the shareholders of the fish and seafood derivatives exchange Fish Pool ASA to acquire approximately 94% of the shares in the company. The transaction was approved by the authorities in February 2013. The acquisition will be closed soon, and represent a further step in strengthening Oslo Børs' commitment to the seafood sector, in which it already has a world-leading position.

The Board of Oslo Børs VPS Holding intends to propose to the Annual General Meeting that a dividend of NOK 7 per share should be paid in respect of the 2012 financial year. The proposed dividend is conditional on proposed dividend payments by subsidiaries to Oslo Børs VPS Holding ASA being approved by the authorities.

Outlook for 2013
The group's operating revenue varies in line with activity levels. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

Before allowing for the consolidation of Burgundy AB and Fish Pool ASA, operating expenses for 2013 before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value are expected to be in the order of NOK 470 - 480 million. After adjusting for the effect of the change to pension arrangements, the equivalent figure for 2012 was NOK 469 million.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q412.pdf
Presentation Q412.pdf

Ad. Oslo Børs' overtagelse av Burgundy

Company news

2013-01-24 08:52:12

Oslo Børs ASA har mottatt godkjennelse fra den svenske Finansinspektionen til å overta alle aksjer i Burgundy AB. Overtakelse vil finne sted innen kort tid.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bente A. Landsnes, børsdirektør og konsernsjef Oslo Børs VPS, + 47 905 50 495
Øivind Amundsen, juridisk direktør Oslo Børs, +47 911 81 526

http://www.osloborsvps.no  
http://www.oslobors.no

Re. Oslo Børs' aquisition of Burgundy AB

Company news

2013-01-24 08:50:04

Oslo Børs ASA has received approval from the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspectionen) to aquire all shares in Burgundy AB. The acquisition will take place shortly.

For further information, please contact:
Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS. Tel: + 47 905 50 495
Øivind Amundsen, SVP Legal Affairs Oslo Børs. Tel. +47 911 81 526

http://www.osloborsvps.no  
http://www.oslobors.no

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2013-01-08 09:34:48

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 8. januar 2013 kjøpt 2.800 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 44 per aksje.

Ny beholdning er 25.383 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2013-01-08 09:32:47

Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS ASA, has 8 January 2013 bought 2,800 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 44 per share.

After the transaction, Landsnes holds 25,383 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS

Company news

2013-01-04 21:48:50

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 4. januar 2013 kjøpt 2.200 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 43,50 per aksje.

Ny beholdning er 22.583 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2013-01-04 21:47:32

Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS ASA, has 4 January 2013 bought 2,200 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 43,50 per share.

After the transaction, Landsnes holds 22,583 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2012-12-21 21:15:19

I forbindelse med tilbud fra Oslo Børs VPS Holding ASA til ansatte i datterselskaper om kjøp av aksjer med bestillingsperiode frem til og med 21. desember er det foretatt salg av 14.308 aksjer. Aksjene selges for NOK 41 pr. aksje, dog slik at det gis en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 7.500. Etter at salget av disse aksjene er gjennomført vil Oslo Børs VPS Holding ASA ha en ny beholdning av egne aksjer på 28.688 aksjer.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning etter tildelingen fremgår i parentes):

Bente A. Landsnes, 182 (20383)
Øivind Amundsen, 182 (1747)
Per Eikrem, 182 (2687)
Thomas Borchgrevink, 182 (2036)
Kjetil Nysæther, 182 (1455)
John-Arne Haugerud, 182 (5182)
Harald Næss, 182 (840)
Geir Heggem, 182 (1813)
Sveinung Dyrdal, 182 (4405)
Hugo Sundkjer, 182 (2581)
Morten Nordby, 182 (232)
Christian Falkenberg Kjøde, 182 (2683)
Even Flugstad, 182 (2754)

http://www.osloborsvps.no  

Allotment of shares to primary insiders

Company news

2012-12-21 21:12:20

In connection with an offer by Oslo Børs VPS Holding ASA for employees in subsidiaries to purchase shares with an order period to and including 21 Desember, a total of 14.308 shares were sold. Employees paid a share price of NOK 41 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 7,500. Following the sale of these shares, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 28.688 own shares.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Bente A. Landsnes 182 (20.383)
Øivind Amundsen 182 (1.747)
Per Eikrem 182 (2.687)
Thomas Borchgrevink 182 (2.036)
Kjetil Nysæther 182 (1.455)
John-Arne Haugerud 182 (5.182)
Harald Næss 182 (840)
Geir Heggem 182 (1.813)
Sveinung Dyrdal 182 (4.405)
Hugo Sundkjer 182 (2.581)
Morten Nordby 182 (232)
Christian Falkenberg Kjøde 182 (2.683)
Even Flugstad 182 (2.754)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2012-12-18 15:18:04

Harald Espedal, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA, har den 18. desember 2012 kjøpt 65.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 41 per aksje.

Ny beholdning er 225.000 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2012-12-18 15:16:26

Harald Espedal, Board Member of Oslo Børs VPS Holding ASA and Oslo Børs ASA, has on 18 December 2012 bought 65,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 41 per share.

After the transaction, Espedal holds 225,000 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2012-12-18 08:22:42

Oslo Børs VPS Holding ASA har 17. desember 2012 kjøpt 18 600 egne aksjer for NOK 41,00 per aksje. Ny beholdning er 42 996 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2012-12-18 08:21:39

Oslo Børs VPS Holding ASA has 17 December 2012 bought 18 600 own shares at a price of NOK 41.00 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 42 996 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2012-12-17 14:00:30

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 17. desember 2012 kjøpt 4.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 42 per aksje.

Ny beholdning er 20.201 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2012-12-17 13:59:43

Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS ASA, has 17 December 2012 bought 4,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 42 per share.

After the transaction, Landsnes holds 20,201 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding: Avtale om salg av Oslo Clearing til SIX

Company news

2012-12-17 07:56:18

Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge samtlige aksjer i datterselskapet Oslo Clearing til det sveitsiske selskapet SIX.

Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX til en pris på ca. 180 millioner kroner, forutsatt frie likvide midler eller bokført egenkapital på om lag 120 millioner kroner. Salget er betinget av myndighetsgodkjenning og enkelte andre forhold, og forventes sluttført i 2. kvartal 2014.

Avtalen er en del av Oslo Børs VPS konsernets kontinuerlige arbeid med å sikre et konkurransedyktig internasjonalt verdipapirmarked i Norge. For Oslo Børs' kunder vil dette bety en videreføring av et moderne og effektivt clearingtilbud i en større og internasjonal enhet, som også vil fastholde den planlagte etableringen av interoperabilitet med LCH.Clearnet for clearing av aksjer.

- Alle deler av verdikjeden i verdipapirmarkedet er gjenstand for ny regulering og økt konkurranse. Markedet har behov for større og mer robuste europeiske clearingsselskaper, og for Oslo Clearing representerer samarbeidet med SIX x-clear en spennende videreføring av en plattform med teknologi og kompetanse som er bygget opp over flere år. Det sammenslåtte selskapet blir en langsiktig, solid og god partner for clearing av aksjer og derivater i Norge og Norden, sier Bente A. Landsnes, børsdirektør og konsernsjef Oslo Børs VPS.

Oslo Clearing vil bli en del av SIX Securities Services, post trade-området til SIX. SIX opererer Sveits' finansielle infrastruktur og tilbyr globale tjenester innenfor områdene verdipapirhandel, clearing og oppgjør, samt finansiell informasjon og betalingstransaksjoner.

Oppkjøpet styrker SIX' internasjonale stilling og posisjonerer selskapet som en ledende sentral motpart for primærbørser og gir SIX' kunder tilgang til enda en markedsplass. Den planlagte konsolideringen av volumer og kunder på samme plattform forventes også å bidra til å redusere kostnader og øke fleksibiliteten for kundene. Integreringsarbeid vil starte etter gjennomføring av transaksjonen i 2014.

- Kjøpet av Oslo Clearing er for oss komplementerende på mange måter. Våre kunder får tilgang til de nordiske markedene, mens aktører i disse markedene kan dra fordel av økt effektivitet og stordriftsfordeler. I tillegg ser vi store muligheter for fremtidige produktutvidelser og diversifisering, sier Thomas Zeeb, administrerende direktør for SIX Securities Services.

Arctic Securities ASA har vært finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm AS har vært juridisk rådgiver for Oslo Børs VPS i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bente A. Landsnes, administrerende direktør Oslo Børs VPS, tlf. + 47 22 34 17 00
Geir Heggem, finansdirektør, tlf. +47 22 34 17 22 / mob. +47 952 38 811


Om Oslo Børs VPS:
Konsernet Oslo Børs VPS består av selskapene Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Konsernet tilbyr markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap, samt oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger. Oslo Børs har nylig inngått avtaler om kjøp av den nordiske markedsplassen Burgundy og fiskederivatbørsen Fish Pool. Oslo Børs VPS eies av Oslo Børs VPS Holding ASA, og aksjene i selskapet handles på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste. Oslo Clearing er et heleiet datterselskap av Oslo Børs VPS Holding og har konsesjon til å drive virksomhet som sentral motpart i handel med derivater og egenkapitalinstrumenter samt forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Oslo Clearing gjorde i 2011 opp mer enn 46 millioner egenkapitaltransaksjoner verdt i overkant av 960 milliarder kroner.
www.osloborsvps.no
www.osloclearing.no

Om SIX:
SIX opererer Sveits' finansielle infrastrukturen og tilbyr globale tjenester innenfor områdene verdipapirhandel, clearing og oppgjør, samt finansiell informasjon og betalingstransaksjoner. Selskapet er eid av sine kunder (ca. 150 banker), og med en arbeidsstyrke på mer enn 3900 ansatte og tilstedeværelse i 25 land, genereres driftsinntekter på 1260 millioner sveitsiske franc og en nettoinntekt på konsernnivå på 218,6 millioner sveitsiske franc i 2011. SIX Securities Services spesialiserer seg på post-tradeaktiviteter både for det nasjonale sveitsiske markedet og internasjonale markeder. Tjenestene omfatter depot (nasjonale og internasjonale), sentral motpart (CCP), Risk Management, realtids oppgjør (inkludert omdisponering av posisjoner i realtid), Collateral Management og aksjeregistrering.

www.six.group.com

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding: Agreement to sell Oslo Clearing to SIX group

Company news

2012-12-17 07:54:31

Oslo Børs VPS Holding has agreed to sell all its shares in the subsidiary Oslo Clearing to the SIX group, Switzerland's financial market infrastructure group.

Oslo Børs VPS Holding has agreed to sell 100% of Oslo Clearing to Swiss SIX group at a price of approximately NOK 180 million, assuming freely available cash or book equity to amount to about NOK 120 millions. The acquisition is subject to customary approvals and other conditions and is therefore expected to close in Q2 2014.

The agreement is part of Oslo Børs VPS Group's continuous efforts to ensure an internationally competitive securities market in Norway. For the Oslo Børs members this means a continuation of modern and efficient clearing services in a larger, international unit that will also maintain the planned implementation of CCP interoperability for clearing of equities with LCH.Clearnet.

'All parts of the value chain in the securities market are subject to new regulation and increased competition. The market needs larger and more robust European clearing corporations, and for Oslo Clearing collaboration with SIX x-clear will represent an exciting continuation of the technology and expertise they have built up over several years. The merged company will be a long-term high quality partner for clearing of equities and derivatives in Norway and in the Nordics', says Bente A. Landsnes, CEO of Oslo Børs VPS.

Oslo Clearing will be part of Securities Services, the post trade division of SIX. SIX operates Switzerland's financial market infrastructure and offers on a global scale comprehensive services in the areas of securities trading, clearing and settlement, as well as financial information and payment transactions.

This acquisition strengthens SIX's international footprint, positioning SIX as the leading CCP for primary exchanges and enables clients to consolidate an additional market. SIX also significantly improves its position through leveraging its strong regional client base. The envisaged consolidation of additional volumes and clients on to a single platform is also expected to help reduce unit costs and increase flexibility for customers. Integration work will start after closing of the transaction in 2014.

According to Thomas Zeeb, Chief Executive Officer, Securities Services, 'Taking on Oslo Clearing for us is seen as complementary in many ways. Our clients will have access to the Nordic markets while clients in those markets stand to benefit from the efficiencies and economies of scale. Additionally, we see significant opportunities for future product extensions and diversification.

Arctic Securities ASA has acted as financial advisor and Advokatfirmaet Wiersholm AS as legal advisor to Oslo Børs VPS in relation to the transaction.


Should you have any questions, please feel free to contact:

Bente A. Landsnes, CEO, Oslo Børs VPS, tel. + 47 22 34 17 00
Geir Heggem, CFO tel. +47 22 34 17 22 / mobile. +47 952 38 811Oslo Børs VPS
The Oslo Børs VPS Group consists of the four companies Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing and Oslo Market Solutions. The group offers marketplaces for listing and trading in securities, registration of ownership and clearing and settlement of securities in Norway, market data and on-line solutions. Oslo Børs has recently entered into agreements to acquire the Nordic MTF/exchange Burgundy and the fish and seafood derivatives exchange Fish Pool. Oslo Børs VPS is owned by Oslo Børs VPS Holding ASA, and the company's shares are traded on the OTC List of the Norwegian Securities Dealers Association. Oslo Clearing is 100% owned by Oslo Børs VPS Holding ASA, and is authorised to act as a central counterparty in accordance with the Norwegian Securities Trading Act. Oslo Clearing currently carries out CCP clearing of financial derivatives, equities and security lending products. Oslo Clearing cleared more than 46 million equity transactions worth in excess of NOK 960 billion in 2011.


www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS

http://www.osloclearing.no/osloclearing_eng
SIX
SIX operates Switzerland's financial market infrastructure and offers on a global scale comprehensive services in the areas of securities trading, clearing and settlement, as well as financial information and payment transactions. The company is owned by its users (approximately 150 banks of various size and orientation) and, with its workforce of more than 3'900 employees and presence in 25 countries, generated an operating income of 1.26 billion Swiss francs and a Group net income of CHF 218.6 million in 2011. SIX Securities Services specializes in post-trade activities. Its services are available both for the domestic Swiss market and international markets. These services include Custody (domestic and international), CCP Clearing, Risk Management, Real-time Settlement (including real-time realignment of holdings), Collateral Management and Share Registration Services.


www.six-group.com

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3. kvartal 2012

Company news

2012-10-26 08:16:28

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 34,6 (MNOK 60,3). Driftsinntektene endte på MNOK 192,9 (223,1) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 43,4 (MNOK 77,7).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2011. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 3. kvartal 2012 er MNOK 30 lavere enn inntektene i samme periode i 2011. Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 71. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 24 i 3. kvartal og MNOK 55 hittil i år). Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet og hittil i år redusert med henholdsvis MNOK 3 og MNOK 9. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 6 høyere enn i 3. kvartal 2011. Korrigert for kostnader i forbindelse med arbeidet med implementering av nytt handelssystem på Oslo Børs (Millennium Exchange) i 3. kvartal 2012 (MNOK 3), er kostnadene MNOK 3 høyere enn i samme periode i 2011. Hittil i år er kostnadene MNOK 6 høyere enn i samme periode i 2011. Etter korreksjon for omstillingskostnader i 2011 (MNOK 5) og kostnader i forbindelse med Millennium Exchange i 2012 (MNOK 8), er kostnadene økt med MNOK 3. Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs og videreføring av utvikling av nytt fondssystem samt fornyelse av IT plattform i VPS.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvp.no Oslo Børs VPS Delårsrapport Q3 2012.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_nor/Oslo-Boers-VPS/Finansiell-rapportering/2012

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3rd quarter 2012

Company news

2012-10-26 08:14:17

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 34.6 million for the third quarter of 2012 (NOK 60.3 million). Operating revenues in the third quarter was NOK 192.9 million (NOK 223.1 million) and operating profit was NOK 43.4 million (NOK 77.7 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The equities and derivatives markets in the third quarter were characterised by a lower level of activity than in previous quarters and the third quarter of 2011. Oslo Børs VPS continues to experience more intense competition and pressure on its market share in relation to trading in equity capital instruments. In common with the rest of Europe, the third quarter saw lower volumes in the equities and derivatives markets. The fixed income market (bonds and certificates) continued to show growth.

Revenue in the third quarter of 2012 was NOK 30 million lower than in the same quarter of 2011. Revenue in the first nine months was NOK 71 million lower than in the same period in 2011. The area showing the largest reduction was revenue related to trading in, and clearing and settlement of, shares and derivatives (down by NOK 24 million in the third quarter and NOK 55 million for the year to date). Revenue from sales of market data in the third quarter and after the first nine months was down by NOK 3 million and NOK 9 million respectively. Revenue reported for 2011 was affected by non-recurring items of NOK 3 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the third quarter were NOK 6 million higher than the third quarter of 2011. After adjusting for costs incurred in the third quarter of 2012 in connection with the implementation of the new Millennium Exchange trading system for Oslo Børs (NOK 3 million), operating expenses were NOK 3 million higher than in the same period in 2011. Operating expenses for the first nine months were NOK 6 million higher than in the same period in 2011. Following adjustment for restructuring costs in 2011 (NOK 5 million) and costs in connection with Millennium Exchange in 2012 (NOK 8 million), operating expenses for the first nine months were NOK 3 million higher. The group maintains a continuous focus on its operating costs.

The group's operating revenue varies in line with activity levels. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

Costs payable are expected to increase somewhat in 2012 due to planned projects in connection with the new Oslo Børs trading system, the extension of work on a new mutual funds system and the renewal of the VPS IT platform.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Oslo Børs VPS Interim report Q3 2012.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/Financial-information/2012

Oslo Børs reduserer avgifter for aksjehandel

Company news

2012-10-25 08:33:38

Oslo Børs har besluttet å redusere avgiftene og forenkle prismodellen for aksjehandel. Endringene gjøres for å styrke børsens konkurranseposisjon.

Den nye prismodellen vil etter planen tre i kraft fra 1. januar 2013. Den nye modellen ville gitt ca. NOK 14 millioner lavere inntekter fra aksjehandel i 1. halvår 2012 dersom endringen hadde vært innført fra 1. januar 2012. Det tilsvarer ca. 20 % av inntektene fra aksjehandel i denne perioden.

Den nye prismodellen blir offentliggjort på www.oslobors.no/Oslo-Boers/Handel/Priser-og-avgifter senest 30 dager før den trer i kraft.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs to reduce stock trading fees

Company news

2012-10-25 08:33:04

Oslo Børs has decided to reduce prices and simplify the fee model for stock trading. Changes are made to strengthen the exchange's competitive position.

The new fee model is scheduled to take effect from 1 January 2013. If the amendments had been introduced from 1 January 2012, the new model would have resulted in reduced revenues from stock trading in the amount of approx. NOK 14 million in the 1st half of 2012. This represents about 20% of the revenues from stock trading in this period.

The new fee model will be published on http://www.oslobors.no/ob_eng/Oslo-Boers/Trade/Oslo-Boers-fees at least 30 days before it takes effect.

http://www.osloborsvps.no  

Endring i pensjonsordninger i Oslo Børs VPS

Company news

2012-10-25 08:25:41

Oslo Børs og VPS lukket i 2006 sine kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger for opptak av nye medlemmer, og innførte samtidig innskuddsbaserte pensjonsordninger. For å skape forutsigbarhet for selskapenes langsiktige forpliktelser, avvikles kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger 31. desember 2012.

Endringen omfatter ca. 100 av totalt 250 ansatte. Ansatte som er medlemmer i ytelsesordningene overføres til eksisterende innskuddsordning fra 1. januar 2013. Det ytes samtidig en individuelt beregnet årlig kontant kompensasjon overfor ansatte. Det er også avtalt endringer i avtale om pensjon for konsernsjef/børsdirektør.

Regnskapsmessig gir endringene en positiv engangseffekt på egenkapitalen (etter skatt) på i underkant av MNOK 40 i 2012. Dette inkluderer balanseføring av nåverdi av kompensasjon som skal ytes.

http://www.osloborsvps.no  

Change in pension schemes in Oslo Børs VPS

Company news

2012-10-25 08:23:15

In 2006, Oslo Børs and VPS closed their collective defined benefit pension schemes for new members. At the same time, the companies launched defined contribution pension schemes. In order to achieve predictability concerning the companies long term obligations, the collective defined benefit pension schemes will be closed for existing members 31 December 2012.

Approximately 100 of the group's 250 employees are members of the defined benefit pension schemes. These employees will be transferred to the existing defined contribution pension scheme 1 January 2013. Affected employees will receive an individually calculated yearly cash compensation. Changes have also been agreed to the pension arrangements for the President/CEO of Oslo Børs.

In accounting terms, these changes will have a positive non-recurring effect on equity (after tax) somewhat below NOK 40 million in 2012. This includes capitalisation of the discounted current value of the compensation arrangements.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs overtar Burgundy

Company news

2012-10-16 09:28:20

De nordiske eierne av den svenske børsen Burgundy har inngått avtale om at Oslo Børs ASA overtar 100 prosent av aksjene i selskapet. Sammen med Burgundy skal Oslo Børs tilby et konkurransedyktig og effektivt alternativ i det nordiske markedet.

Burgundy har konsesjon til å drive regulert marked, i tillegg til MTF (multilateral handelsfasilitet). Selskapet er lokalisert i Stockholm. På Burgundy kan investorer handle i mer enn 1000 børsnoterte svenske, norske, finske og danske aksjer, i tillegg til andre produkter som for eksempel warrants, ETF-er og sertifikater. Burgundy har 34 meglerhus som medlemmer, hvorav 23 også er medlemmer på Oslo Børs. Burgundy har gjennom de siste 3 årene etablert en voksende markedsandel av aksjehandel i Norden. Adm. direktør Olof Neiglick fortsetter som adm. direktør i selskapet etter at Oslo Børs overtar som eier.

Økt konkurranse i børsmarkedet har gitt lavere markedsandeler for tradisjonelle børser og generelt lavere marginer på verdipapirhandel, spesielt aksjehandel. Oslo Børs og Burgundy vil sammen skape en plattform for vekst, og en sterk og levedyktig konkurrent til både andre nordiske børser og utenlandske handelsplattformer som handler nordiske verdipapirer.

Transaksjonen ventes å ha en positiv effekt på EBITDA for Oslo Børs VPS Holding ASA i regnskapet for 2013. I 2014 ventes transaksjonen å ha en svakt negativ effekt på EBITDA.

Kjøpet av Burgundy er gjenstand for godkjenning av myndighetene i Norge og Sverige.

Vedlagt i eget dokument er nøkkeltall for Burgundy.

Se for øvrig mer utfyllende pressemelding om saken på Oslo Børs VPS' hjemmeside.

Det vil avholdes en pressekonferanse i Burgundys lokaler i Kungsgatan 12-14 i Stockholm klokken 12.00 tirsdag 16. oktober. Pressekonferansen holdes av børsdirektør Bente A. Landsnes i Oslo Børs. Burgundys styreleder Bertil Villard og adm. direktør Olof Neiglick vil også være til stede.

For ytterligere kommentar, vennligst kontakt:
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS, + 47 905 50 495
Geir Heggem, økonomidirektør Oslo Børs VPS, +47 952 38 811

http://www.osloborsvps.no 2012-10-16 Vedlegg nøkkeltall Burgundy_no.pdf

Oslo Børs to take over Burgundy

Company news

2012-10-16 09:28:06

The Nordic owners of the Swedish exchange Burgundy have entered into an agreement for Oslo Børs ASA to take over 100% of the shares in the company. Together with Burgundy, Oslo Børs will offer a competitive and effective alternative in the Nordics.

Burgundy has regulatory approval to operate a regulated market, and a MTF (multilateral trading facility). The company is located in Stockholm. Burgundy offers trading in more than 1,000 listed Swedish, Norwegian, Finnish and Danish shares, in addition to other products such as warrants, ETFs and certificates. Burgundy has 34 investment firms as members, of which 23 are also members of Oslo Børs. Over the last three years, Burgundy has established a growing market share of equities trading in the Nordics. Burgundy's CEO, Olof Neiglick, will continue as the company's CEO following its acquisition by Oslo Børs.

Increasing competition in securities markets has resulted in a decline in market share for traditional exchanges, as well as generally lower profit margins on securities trading, particularly equities trading. Oslo Børs and Burgundy will together build a platform for growth, and will be a strong and viable competitor both for other Nordic exchanges and for foreign trading platforms that offer trading in Nordic securities.

For Oslo Børs VPS Holding ASA the transaction is expected to have a positive impact on EBITDA in 2013. In 2014 the effect on EBITDA is expected to be slightly negative.

The acquisition of Burgundy is subject to approval by the relevant authorities in Norway and Sweden.

Key figures for Burgundy are enclosed in a separate document.

See also a more detailed press release about the transaction on the Oslo Børs VPS website.

There will be a press briefing with the CEO of Oslo Børs, Bente A. Landsnes, starting at 12.00 on Tuesday, 16th October at Burgundy's premises in Stockholm, Kungsgatan 12-14. Burgundy's Chairman of the Board, Mr Bertil Villard,and CEO Olof Neiglick will also be present at the meeting.


For further information, please contact:
Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS. Tel: + 47 905 50 495
Geir Heggem, CFO of Oslo Børs VPS. Tel: +47 952 38 811

http://www.osloborsvps.no 2012-10-16 Enclosure Key Figures Burgundy_eng.pdf

Endret dato for fremleggelse av 3. kvartal

Company news

2012-10-02 10:07:15

Oslo Børs VPS Holding ASA presenterer tall for 3. kvartal 2012 den 26. oktober klokken 13. Datoen er endret fra 25. oktober.

http://www.osloborsvps.no  

Changed date for presentation of 3rd quarter

Company news

2012-10-02 10:06:36

Oslo Børs VPS Holding ASA presents figures for 3rd quarter of 2012 on 26 October at 13:00 CET. The date was changed from 25 October.

http://www.osloborsvps.no  

Ad. avslag på søknad om samtykke til notering

Company news

2012-08-30 14:24:15

Oslo Børs VPS Holding ASAs søknad om samtykke til børsnotering av selskapets aksjer på Oslo Børs eller Oslo Axess ble avslått av Finansdepartementet i brev av 28. august 2012, i tråd med Finanstilsynets tilråding. Bakgrunnen for søknaden var et ønske om å notere seg på egen børs på lik linje med enkelte andre børs- og verdipapirkonsern i Europa, og derved blant annet sikre enkel tilgang til regulert handel og bedre likviditet i selskapets aksje for selskapets norske og utenlandske aksjonærer. Styret i Oslo Børs VPS Holding har besluttet å ikke påklage vedtaket.

- Styret har hatt ønske om å finne en god løsning for alle selskapets aksjonærer. Men vi må akseptere Finansdepartementets og Finanstilsynets vurdering, hvor de mener at den kontroll- og sanksjonsmyndigheten som Oslo Børs har i dag, ikke vil være forenlig med å sikre tilliten og omdømmet til markedsplassen. Vi er selvsagt skuffet over avslaget til departementet, men kommer ikke til å påklage vedtaket, sier styreleder Leiv Askvig.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har vurdert muligheten for å notere selskapets aksjer på en børs utenfor Norge. Etter styrets vurdering vil en slik notering medføre ikke uvesentlige begrensninger for norske aksjonærer som i dag eier ca. 69 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene i Oslo Børs VPS Holding kan i dag fritt handles på den norske OTC-listen, og vil fortsatt kunne handles der.For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:

Konsernsjef Bente A. Landsnes i Oslo Børs VPS, tlf. 22 34 17 00 / 905 50 495
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Re. Refusal of the application for approval of listing

Company news

2012-08-30 14:23:09

The application submitted by Oslo Børs VPS Holding ASA for approval of the listing of the company's shares on Oslo Børs or Oslo Axess has been refused by the Ministry of Finance in a letter dated 28 August 2012, in line with the recommendation from the Financial Supervisory Authority of Norway. The background for the application was a wish to list the company's shares on its own exchange in the same way as certain other exchange and securities groups in Europe, which would have given access to regulated trading and better liquidity in the company's shares for the company's Norwegian and international shareholders. The Board of Oslo Børs VPS Holding ASA has decided not to appeal against the Ministry's decision.

"The Board had wanted to find a good solution for all the company's shareholders. However, we must accept the conclusions reached by the Ministry of Finance and the Financial Supervisory Authority of Norway, which are of the view that with the powers of approval and sanction that Oslo Børs exercises, this would not be compatible with preserving confidence in the marketplace and its reputation. We are of course disappointed by the Ministry's refusal, but we do not intend to appeal the decision", comments Leiv Askvig, Chairman of the Board.

The Board of Oslo Børs VPS Holding ASA has looked into the possibility of listing the company's shares on an exchange outside Norway. The Board is of the view that such a listing would cause material restrictions for Norwegian shareholders, who currently hold around 69% of the company's shares.

Shares in Oslo Børs VPS Holding can be freely traded on the Norwegian OTC List, and following the recent decisions the trading will continue on the OTC list.For further information, please contact:
Bente A. Landsnes, President and CEO. Tel: +47 22 34 17 00 / +47 905 50 495
Geir Heggem, CFO. Tel: +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
Per Eikrem, SVP Corporate Communications. Tel: +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Finansdepartementet gir ikke samtykke til notering

Company news

2012-08-29 08:29:11

Oslo Børs VPS Holding ASA søkte i juni 2011 Finansdepartementet om samtykke til notering av selskapets aksjer på Oslo Børs eller Oslo Axess. Finansdepartementet har i brev av 28. august 2012 avslått søknaden om samtykke til notering.

Avslaget begrunnes blant annet med at en notering av morselskapet til Oslo Børs på regulert markedsplass som er drevet av Oslo Børs vil kunne bidra til å redusere markedsaktørenes tillit til at verdipapirmarkedet er velfungerende.

Link til Finansdepartementets brev, som inneholder departementets vurderinger og vedtak, er vedlagt.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Konsernsjef Bente A. Landsnes i Oslo Børs VPS, tlf. 22 34 17 00 / 905 50 495
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2012/avslag-pa-soknad.html?id=698100

The Ministry of Finance refuses application for approval of listing

Company news

2012-08-29 08:27:08

Oslo Børs VPS Holding ASA applied in June 2011 to the Ministry of Finance for approval to list the companys shares on Oslo Børs or Oslo Axess.

In a letter of 28 August 2012, the Ministry has refused the application for approval of the listing.

The rationale for the refusal is, in part, that a listing of the parent company of Oslo Børs on a regulated market that is operated by Oslo Børs could reduce market confidence in a well-functioning Norwegian securities market.


Link to the letter from the Ministry of Finance (in Norwegian), containing the Ministrys assessments and decision is enclosed.


For further information, please contact:
Bente A. Landsnes, CEO. Tel: +47 22 34 17 00 / +47 905 50 495
Geir Heggem, CFO. Tel: +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
Per Eikrem, SVP Corporate Communications. Tel: +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2012/avslag-pa-soknad.html?id=698100

Meldepliktig handel

Company news

2012-08-28 12:37:03

Even Flugstad, Ansattes vararepresentant i Verdipapirsentralen ASA og Ansattes varaobservatør i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 24. august 2012 kjøpt 498 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 50 per aksje.

Ny beholdning er 2572 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2012-08-28 12:34:45

Even Flugstad, Employee representative of Verdipapirsentralen ASA and Employee observer of Oslo Børs VPS Holding ASA, has 24 August 2012 bought 498 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 50 per share.

After the transaction, Flugstad holds 2,572 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding - 2. kvartal 2012

Company news

2012-08-15 08:07:45

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 53 (MNOK 70). Driftsinntektene endte på MNOK 217,8 (237,1) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 68,1 (MNOK 90,5).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten.

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2011. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. Rentemarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 2. kvartal 2012 er MNOK 19 lavere enn inntektene i samme periode i 2011. Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 41. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater som er redusert.
Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 6 høyere enn i 2. kvartal 2011. Korrigert for kostnader i forbindelse med arbeidet med implementering av nytt handelssystem på Oslo Børs (Millennium Exchange) i 2. kvartal 2012 (MNOK 2), er kostnadene MNOK 4 høyere enn i samme periode i 2011. Hittil i år er kostnadene på nivå med samme periode i 2011, også etter korreksjon for omstillingskostnader i 2011 (MNOK 5) og kostnader i forbindelse med Millennium Exchange i 2012 (MNOK 5). Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs og videreføring av utvikling av nytt fondssystem samt fornyelse av IT plattform i VPS.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q212.pdf
Presentasjon Q212.pdf

Oslo Børs VPS Holding - 2nd quarter 2012

Company news

2012-08-15 08:05:40

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 53 million for the second quarter of 2012 (NOK 70 million). Operating revenues in the first quarter was NOK 217.8 million (NOK 237.1 million) and operating profit was NOK 68.1 million (NOK 90.5 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.

The equities and derivatives markets in the second quarter were characterised by a somewhat lower level of activity than in previous quarters and the second quarter of 2011. Oslo Børs VPS continues to experience more intense competition and pressure on its market share in relation to trading in equity capital instruments. The fixed income market continued to show growth.

Revenue in the second quarter of 2012 was NOK 19 million lower than in the same quarter of 2011. Revenue in the first half year was NOK 41 million lower than in the same period in 2011. The area showing the largest reduction was revenue related to trading in and clearing and settlement of shares and derivatives.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the second quarter were NOK 6 million higher than the second quarter of 2011. After adjusting for costs incurred in the second quarter of 2012 in connection with the implementation of the new Millennium Exchange trading system for Oslo Børs (NOK 2 million), operating expenses were NOK 4 million higher than in the same period in 2011. Operating expenses for the first half year were in line with the same period in 2011 following adjustment for restructuring costs in 2011 (NOK 5 million) and costs in connection with Millennium Exchange in 2012 (NOK 5 million). The group maintains a continuous focus on its operating costs.

The group's operating revenue varies in line with activity levels. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

Costs payable are expected to increase somewhat in 2012 due to planned projects in connection with the new Oslo Børs trading system, the extension of work on a new mutual funds system and the renewal of the VPS IT platform.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q212_E.pdf
Presentation Q212.pdf

Meldepliktig handel

Company news

2012-05-30 15:33:38

John-Arne Haugerud, adm. direktør Verdipapirsentralen ASA, har 30. mai 2012 kjøpt 5.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 56 per aksje.

Ny beholdning er 5.000 aksjer.

   

Mandatory notification of trade

Company news

2012-05-30 15:31:29

John-Arne Haugerud, CEO of Verdipapirsentralen ASA, has 30 May 2012 bought 5,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 56 per share.

After the transaction, Haugerud holds 5.000 shares in the company.

   

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2012

Company news

2012-05-21 17:12:44

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 21. mai årsregnskap og årsberetning for 2011. Det ble besluttet et utbytte på NOK 6 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 6 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 21. mai 2012. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 258 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted tirsdag 5. juni 2012. Aksjen handles eks. utbytte fra og med tirsdag 22. mai 2012.

Harald Espedal ble gjenvalgt som styremedlem, mens Wenche Agerup ble valgt som nytt styremedlem.

Etter generalforsamlingen består styret i Oslo Børs VPS Holding ASA av:
- Leiv Askvig (leder)
- Benedicte Schilbred Fasmer (nestleder)
- Harald Espedal
- Ottar Ertzeid
- Wenche Agerup

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil 1 prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.osloborsvps.no  

2012 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2012-05-21 17:11:44

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Monday 21 May approved the annual report and accounts for 2011. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 6 per share.

A dividend of NOK 6.00 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 21 May 2011. The dividend payment totalled NOK 258 million. The company expects to pay the dividend on Tuesday 5 June 2012. The company's shares will be traded ex dividend from and including Tuesday 22 May 2012.

Harald Espedal was re-elected as member and Wenche Agerup was elected as new member of the Board of Directors.

Following the Annual General Meeting, the members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

- Leiv Askvig (Chairman)
- Benedicte Schilbred Fasmer (Deputy Chairman)
- Harald Espedal
- Ottar Ertzeid
- Wenche Agerup

In addition, the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Flagging av fullmakter i forbindelse med ordinær generalforsamling 2012

Company news

2012-05-16 11:48:32

Leiv Askvig, styreleder i Oslo Børs VPS Holding ASA, har per 16. mai 2012 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til å stemme for til sammen 8.534.095 aksjer, tilsvarende 19,85 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, på ordinær generalforsamling i selskapet den 21. mai 2012. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling. Fullmaktene innebærer at Leiv Askvig kan stemme for totalt 8.534.095 aksjer, tilsvarende 19,85 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, på generalforsamlingen.

http://www.osloborsvps.no  

Disclosure of Voting Proxies for the 2012 Annual General Meeting

Company news

2012-05-16 11:46:43

Leiv Askvig, Chairman of the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA, has as of 16 May 2012 received discretionary voting proxies to vote for a total of 8,534,095 shares, representing 19.85 percent of the shares and votes in the company, at the Annual General Meeting in the company to be held on 21 May 2012. The voting proxies only apply in respect of that general meeting. As a consequence of the voting proxies, Leiv Askvig may vote for a total of 8,534,095 shares, representing 19.85 percent of the shares and votes in the company, at the Annual General Meeting.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2012

Company news

2012-04-26 08:26:06

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 49,5 (MNOK 59,6). Driftsinntektene endte på MNOK 221,8 (243,0) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 63,2 (MNOK 76,8).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har i 1. kvartal 2012 vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i tilsvarende periode i 2011. Oslo Børs VPS opplever fortsatt en tilspisset konkurransesituasjon og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. Rentemarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 1. kvartal 2012 er MNOK 21 lavere enn inntektene i samme periode i 2011. Det er spesielt inntekter fra handel i og clearing av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 15). Inntekter fra salg av markedsdata er redusert med MNOK 5. Inntektene i 1. kvartal 2011 inkluderte engangsinntekter på MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 6 lavere enn i 1. kvartal 2011. Korrigert for omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5) og kostnader i forbindelse med Millennium Exchange i 1. kvartal 2012 (MNOK 3), er kostnadene MNOK 4 lavere enn i samme periode i 2011. Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Amortisering av merverdier er redusert med MNOK 4 sammenlignet med samme periode i 2011. Dette som følge av at merverdier på enkeltsystemer ble fullt amortisert ved utgangen av 2011.

Netto finansielle poster for 1. kvartal 2012 er på nivå med samme periode i 2011.

Oslo Børs VPS Holding ASA har inngått en avtale om likviditetsgaranti med Fondsfinans ASA. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer. Avtalen er gjeldende fra 1. april 2012.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs og videreføring av utvikling av nytt fondssystem samt fornyelse av IT plattform i VPS.

  Delårsrapport Q112.pdf
Presentation Q112.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1st quarter 2012

Company news

2012-04-26 08:24:27

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 49.5 million for the first quarter of 2012 (NOK 59.6 million). Operating revenues in the first quarter was NOK 221.8 million (NOK 243.0 million) and operating profit was NOK 63.2 million (NOK 76.8 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.
Market conditions for equities and derivatives in the first quarter were characterised by a somewhat lower level of activity than in previous quarters and the first quarter of 2011. Oslo Børs VPS continues to experience more intense competition and pressure on its market share in relation to trading in equity capital instruments. There continues to be a good level of activity in the fixed income market.

Revenue in the first quarter of 2012 was NOK 21 million lower than in the same quarter of 2011. The areas showing the largest reduction in revenue were revenue related to trading in and clearing of shares and derivatives (NOK 15 million). Revenue from sales of market data reduced by NOK 5 million. Revenue reported for the first quarter of 2011 includes non-recurring revenue of NOK 3 million.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the first quarter were NOK 6 million lower than the first quarter of 2011. After adjusting for restructuring costs in the first quarter of 2011 (NOK 5 million) and costs in connection with Millennium in the first quarter of 2012 (NOK 3 million), operating expenses are NOK 4 million lower than in the same period in 2011. The group has continuous focus on operating expenses.

Amortisation of excess value was NOK 4 million lower than in the first quarter of 2011. This was because excess value in respect of certain systems was fully amortised by the close of 2011.

Net financial income for the first quarter of 2012 was in line with the same period in 2011.

Oslo Børs VPS Holding ASA has entered into a market maker agreement with Fondsfinans ASA. The objective of the agreement is to improve liquidity in the company's shares. The agreement came into effect on 1 April 2012.

The group's operating revenue varies in line with activity levels. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its services for the benefit of its customers.

Costs payable are expected to increase somewhat in 2012 due to projects that are planned in connection with the new Oslo Børs trading system, the continuing work on a new mutual funds system and the renewal of the VPS IT platform.

http://www.osloborsvps.no Presentation Q112.pdf
Quarterly report Q112.pdf

Annual Report 2011 published

Company news

2012-04-24 11:03:03

Oslo Børs VPS has published the 2011 Annual report on the company's web page.

Due to changes in assumptions for pension provisions, the company's balance sheet changed compared with the balance that was presented in conjunction with the presentation of results for the 4th quarter on 16 February. Pension liabilities in the annual report is about 7.4 million lower than it was in the interim report for the 4th quarter. See also note 5 in the Annual Report.


Notice of AGM will be posted to shareholders today. The notice with attachments are also published on the group's website.

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/Financial-information/2011/Annual-Report-2011  
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/The-share/General-Meetings

Årsrapport for 2011 publisert

Company news

2012-04-24 11:00:50

Oslo Børs VPS har offentliggjort årsrapporten for 2011 på selskapets webside.

Grunnet endring i forutsetninger for pensjonsavsetninger er selskapets balanse endret sammenlignet med balansen som ble presentert i forbindelse med fremleggelse av resultat for 4. kvartal 16. februar. Pensjonsforpliktelser i årsrapporten er ca 7,4 mill kroner lavere enn den var i delårsrapporten for 4. kvartal. Se også note 5 i årsrapporten.

Innkalling til generalforsamling postlegges til selskapets aksjonærer i dag. Innkallingen med vedlegg er også lagt ut på konsernets webside.

http://www.osloborsvps.no/Oslo-Boers-VPS/Finansiell-rapportering/2011/AArsrapport-2011  
http://www.osloborsvps.no/Oslo-Boers-VPS/Aksjen/Generalforsamlinger

Likviditetsgarantiavtale

Company news

2012-03-30 14:43:53

Oslo Børs VPS Holding ASA har inngått en avtale om likviditetsgaranti med Fondsfinans ASA.
Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer. Avtalen er gjeldende fra
1. april 2012.

http://www.osloborsvps.no  

Liquidity provider agreement

Company news

2012-03-30 14:41:43

Oslo Børs VPS Holding ASA has signed a liquidity provider agreement with Fondsfinans ASA.
The objective is to increase the liquidity in the company's shares. The agreement is effective from
1 April 2012.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4th quarter 2011

Company news

2012-02-16 08:33:01

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 44 million for the fourth quarter of 2011 (NOK 60 million). The group reports a profit for the year as a whole of NOK 233 million (NOK 277 million). The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA propose a dividend of NOK 6.00 per share for 2011.

A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

Revenue in the fourth quarter of 2011 was NOK 218.7 million, NOK 14 million lower than in the same quarter of 2010.

Several business areas reported a fall in revenue for the fourth quarter. Oslo Børs reported a reduction of NOK 8 million in revenue from prospectus and admission to listing fees as compared to the fourth quarter of 2010. For the year as a whole, Oslo Børs VPS saw a reduction of NOK 20 million in total revenue. Combined revenue from the VPS settlements area and central counterparty for equities in Oslo Clearing fell by NOK 29 million as a result of the introduction of a central counterparty for equities in June 2010.

Operating expenses before capitalisation of internal costs, depreciation and amortisation of excess value for the fourth quarter were NOK 9 million higher than both the fourth quarter of 2010 and for 2010 as a whole. After adjusting for non-recurring costs, operating expenses for both the fourth quarter and the year as a whole were respectively NOK 1 million and NOK 4 million lower than in the same periods in 2010.

Market conditions in the fourth quarter were characterised by a somewhat lower level of activity than in earlier quarters of 2011 and the fourth quarter of 2010. Oslo Børs VPS again experienced more intense competition in the quarter, with a reduction in its market share of trading in equity capital instruments.

Outlook for 2012
The group's operating revenue varies in line with activity levels. Oslo Børs VPS is committed to offering a range of products and a pricing structure that are competitive and that encourage active use of the group's services. Oslo Børs VPS anticipates that its marketplace activities will continue to face intense competition, and it also expects increasing competition for the group's post-trade activities. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its organisation and services for the benefit of its customers.

Costs payable are expected to increase somewhat in 2012 due to projects that are planned in connection with the new Oslo Børs trading system.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Oslo Børs VPS Holding ASA - Interim report Q4_2011.pdf
Oslo Børs VPS Holding ASA - Presentation Q4_2011.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/Financial-information

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4. kvartal 2011

Company news

2012-02-16 08:20:24

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2011 et overskudd på MNOK 44 (MNOK 60). For året under ett oppnådde konsernet et resultat på MNOK 233 (MNOK 277). Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2011 på NOK 6,00 per aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Inntektene i 4. kvartal 2011 er på MNOK 218,7, MNOK 14 lavere enn inntektene i samme periode i 2010.

Det er reduksjon i inntektene innenfor flere inntektsområder. Prospekt- og opptaksavgifter på Oslo Børs er redusert med MNOK 8 sammenlignet med 4. kvartal 2010. For 2011 er inntektene for konsernet redusert med MNOK 20. Inntekter fra oppgjørsområdet i VPS og inntekter fra sentral motpart for egenkapitalinstrumenter i Oslo Clearing er sett under ett redusert med MNOK 29 som følge av innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter i juni 2010.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 9 høyere enn både 4. kvartal 2010 og akkumulert i 2010. Korrigert for engangsposter er kostnadene i 4. kvartal og akkumulert henholdsvis MNOK 1 og MNOK 4 lavere enn i samme perioder i 2010.

Markedet har vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2010. Oslo Børs VPS har i løpet av perioden også erfart et mer tilspisset konkurransebilde og en reduksjon i markedsandel på handel i egenkapitalinstrumenter.

Utsikter for 2012
Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av organisasjon og tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Oslo Børs VPS Holding ASA - Delårsrapport Q4_2011.pdf
Oslo Børs VPS Holding ASA - Presentasjon Q4_2011.pdf
http://www.osloborsvps.no/Oslo-Boers-VPS/Finansiell-rapportering

Mandatory notification of trade

Company news

2011-12-22 15:38:27

Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS ASA, has 22 December 2011 bought 2,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 60 per share.

After the transaction, Landsnes holds 16.201 shares in the company

   

Meldepliktig handel

Company news

2011-12-22 15:37:45

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 22. desember 2011 kjøpt 2.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til NOK 60 per aksje.

Ny beholdning er 16.201 aksjer

   

Meldepliktig handel

Company news

2011-12-22 10:06:04

Christian F. Falkenberg Kjøde, ansatterepresentant og styremedlem i Oslo Børs ASA, har 22. desember 2011 kjøpt 300 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 60 per aksje.

Ny beholdning er 2501 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2011-12-22 10:04:46

Christian F. Falkenberg Kjøde, employee representative and board member of Oslo Børs ASA, has on 22 December 2011 bought 300 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 60 per share.

After the transaction, Kjøde holds 2,501 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Finanstilsynet tilrår ikke samtykke til notering

Company news

2011-12-01 09:43:59

Oslo Børs VPS Holding ASA søkte i juni 2011 Finansdepartementet om samtykke til notering av selskapets aksjer på Oslo Børs eller Oslo Axess. Finanstilsynet har nå tilrådt Finansdepartementet å avslå søknaden om samtykke til notering.

Tilrådningen begrunnes blant annet med at en notering av morselskapet til Oslo Børs på regulert markedsplass som er drevet av Oslo Børs vil kunne åpne for interessekonflikter.

I sin tilråding har Finanstilsynet også anbefalt for Finansdepartementet at det gis en del vilkår og særordninger for Oslo Børs VPS Holding dersom departementet skulle beslutte å gi sitt samtykke til søknaden om notering.

Oslo Børs VPS Holding vil formidle sin vurdering av Finanstilsynets tilrådning til Finansdepartementet i løpet av desember.

Oslo Børs VPS Holding meddelte i mai 2011 at en beslutning om børsnotering vil bli forelagt aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling innen utgangen av 2011. En eventuell innkallelse til generalforsamling utsettes inntil endelig svar på søknaden er mottatt fra Finansdepartementet.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Konsernsjef Bente A. Landsnes i Oslo Børs VPS, tlf. 22 34 17 00 / 905 50 495
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

The Financial Supervisory Authority of Norway does not recommend approval for listing

Company news

2011-12-01 09:39:41

Oslo Børs VPS Holding ASA applied in June 2011 to the Ministry of Finance for approval to list the company's shares on Oslo Børs or Oslo Axess. The Financial Supervisory Authority of Norway has now advised the Ministry to refuse the application for approval of the listing.

The rationale for the recommendation is, in part, that a listing of the parent company of Oslo Børs on a regulated market that is operated by Oslo Børs could lead to conflicts of interest.

In its recommendation, the Financial Supervisory Authority also advised the Ministry that if it does decide to give its approval to a listing of the company it should impose conditions and specific requirements on Oslo Børs VPS Holding.

Oslo Børs VPS Holding will communicate its evaluation of the Financial Supervisory Authority's recommendation to the Ministry during the course of December in order that the Ministry can take the group's arguments into account in its consideration of the application.

Oslo Børs VPS Holding announced in May 2011 that a decision on listing would be submitted to shareholders at an extraordinary general meeting before the end of 2011. The issue of a notice calling such a general meeting has been postponed until a final decision on the application is received from the Ministry of Finance.

For further information, please contact:
Bente A. Landsnes, CEO. Tel: +47 22 34 17 00 / 905 50 495
Geir Heggem, CFO. Tel: +47 22 34 17 22 / 952 38 811
Per Eikrem, SVP Corporate Communications. Tel: +47 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Allotment of shares to primary insiders

Company news

2011-11-24 17:40:28

In connection with an offer by Oslo Børs VPS Holding ASA for employees in subsidiaries to purchase shares with an order period to and including 24 November, a total of 7,534 shares were sold. Employees paid a share price of NOK 70 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 7,500. Following the sale of these shares, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 24.396 own shares.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Gunnar Haug - 107 (758)
Marianne Klingen - 107 (107)
Guro Steine - 107 (474)
Thomas Borchgrevink - 107 (1.854)
Kjetil Nysæther - 107 (1.273)
Harald Næss - 107 (658)
Sveinung Dyrdal - 107 (4.223)
Hugo Sundkjer - 116 (2.399)

http://www.osloborsvps.no  

Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2011-11-24 17:39:36

I forbindelse med tilbud fra Oslo Børs VPS Holding ASA til ansatte i datterselskaper om kjøp av aksjer med bestillingsperiode frem til og med 24. november er det foretatt salg av 7.534 aksjer. Aksjene selges for NOK 70 pr. aksje, dog slik at det gis en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 7.500. Etter at salget av disse aksjene er gjennomført vil Oslo Børs VPS Holding ASA ha en ny beholdning av egne aksjer på 24.396 aksjer.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning etter tildelingen fremgår i parentes):

Gunnar Haug - 107 (758)
Marianne Klingen - 107 (107)
Guro Steine - 107 (474)
Thomas Borchgrevink - 107 (1.854)
Kjetil Nysæther - 107 (1.273)
Harald Næss - 107 (658)
Sveinung Dyrdal - 107 (4.223)
Hugo Sundkjer - 116 (2.399)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3. kvartal 2011

Company news

2011-11-03 08:20:34

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2011 et overskudd på MNOK 60 (MNOK 55). Akkumulert for 2011 er overskuddet MNOK 189 (MNOK 218).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagte link til IR-sidene).

Markedsuroen i 3. kvartal 2011 har medført et noe høyere aktivitetsnivå enn i samme periode i 2010. Oslo Børs VPS har dog i løpet av perioden erfart et mer tilspisset konkurransebilde og en reduksjon i markedsandel på handel i egenkapitalinstrumenter.

Inntektene i 3. kvartal 2011 er MNOK 13 høyere enn inntektene i samme periode i 2010. Det er vekst i inntektene innen alle forretningsområder i kvartalet. Hittil i år er inntektene i VPS redusert med MNOK 43. Inntekter fra oppgjørsområdet i VPS er redusert med MNOK 55 som følge av innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter i juni 2010.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i kvartalet er på samme nivå som tilsvarende periode i 2010. Akkumulert er kostnadene i 2011 MNOK 14 høyere enn i 2010. Korrigert for engangsposter og aktivering av interne ressurser i alle perioder, er kostnadene i både 3. kvartal og akkumulert MNOK 5 høyere enn i samme perioder i 2010.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen fortsatt vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av organisasjon og tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs.For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no/obvps_nor/content/view/full/46864  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3rd quarter 2011

Company news

2011-11-03 08:17:56

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 60 million for the third quarter of 2011 (NOK 55 million). Profit for the first nine months of 2011 totalled NOK 189 million (NOK 218 million).

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.

Turbulent market conditions in the third quarter resulted in a somewhat higher level of market activity than in the same period in 2010. However, Oslo Børs VPS experienced more intense competition in the quarter, with a reduction in its market share of trading in equity capital instruments.

Revenue in the third quarter of 2011 was NOK 13 million higher than in the same quarter of 2010. All business areas reported growth in revenue for the third quarter. For the year to date, VPS has seen a reduction of NOK 43 million in total revenue. Revenue from the VPS settlements area has fallen by NOK 55 million as a result of the introduction of a central counterparty for equities in June 2010.

Operating expenses before amortisations and write-downs of excess value for the third quarter were in line with the same period in 2010. Operating expenses for the first nine months of 2011 were NOK 14 million higher than in the same period of 2010. After adjusting for non-recurring costs and changes to capitalised costs in all periods, operating expenses for both the third quarter and the first nine months of 2011 were NOK 5 million higher than in the same periods in 2010.

The group's operating revenue varies in line with activity levels. Oslo Børs VPS is committed to offering a pricing structure that is competitive and that encourages active use of the group's services. Competition is expected to continue to increase. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its services for the benefit of its customers.

Costs payable are expected to increase somewhat in 2012 due to projects that are planned in respect of the Oslo Børs new trading system.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/content/view/full/46864  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2011-10-07 12:37:32

Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag, 7. oktober 2011, kjøpt 7.700 egne aksjer for NOK 70,00 per aksje. Ny beholdning er 31.930 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2011-10-07 12:36:46

Oslo Børs VPS Holding ASA has today, 7 October 2011, bought 7,700 own shares at a price of NOK 70.00 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 31,930 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2011-08-30 11:03:36

Sparebanken Vest har 30. mai 2011 solgt 74 000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 88,00 pr. aksje og 31. mai 2011 solgt 276 505 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 89,75 pr. aksje.

Ny beholdning etter salgene er 200 000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Sparebanken Vest er nærstående til Benedicte Schilbred Fasmer som er direktør for Kapitalmarked i Sparebanken Vest og styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2011-08-30 11:02:24

Sparebanken Vest has on 30 May 2011 sold 74,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 88.00 per share and on 31 May 2011 sold 276,505 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 89.75 per share.

After the transaction Sparebanken Vest holds 200,000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA.

Sparebanken Vest is close associate of Benedicte Schilbred Fasmer who is Director Capital Markets Division in Sparebanken Vest and board member of Oslo Børs VPS Holding ASA.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2. kvartal 2011

Company news

2011-08-11 08:34:27

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2011 et overskudd på MNOK 69,5 (MNOK 95,8). Driftsinntektene endte på MNOK 237,1 (253,9) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 90,5 (MNOK 126,1).

En betydelig del av resultatnedgangen skyldes engangseffekter i regnskapet for 2. kvartal 2010. I tillegg til et tiltakende lavere aktivitetsnivå i markedet, har Oslo Børs VPS i løpet av perioden erfart et mer tilspisset konkurransebilde og en reduksjon i markedsandel på handel i egenkapitalinstrumenter.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Inntektene i 2. kvartal 2011 er MNOK 17 lavere enn inntektene i samme periode i 2010. Som følge av innføringen av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter er inntekter fra oppgjør i VPS redusert med MNOK 30 i forhold til samme periode i fjor. Dette oppveies delvis av nye inntekter fra clearing av egenkapitalinstrumenter, MNOK 11. Inntekter fra handel i aksjer samt dokument- og opptaksavgifter er også redusert, mens inntekter fra blant annet fondsvirksomheten samt løpende noterings- og investoravgifter viser en økning.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger har, sammenlignet med samme periode i 2010, økt med MNOK 12 eller 11 %. Korrigert for engangsposter i 2. kvartal 2010 samt endringer i aktivering av interne ressurser og avskrivninger, er økningen på MNOK 4 eller 3%. Hittil i år er økningen på MNOK 14 eller 6%. Korrigert for engangsposter i både 2011 og 2010 samt endringer i aktivering av interne ressurser og avskrivninger, er kostnadene på nivå med samme periode i 2010.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter samt prisreduksjoner gjennomført i 2010 påvirker inntektene i 2011. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2011 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til handelssystem på Oslo Børs og fornyelse av it-plattform i VPS.

Fornyelse av it-plattform i VPS inkluderer migrering av applikasjoner som benyttes i fondsvirksomheten over til ny plattform. Arbeidet med dette ble startet i januar 2011.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q211.pdf
Presentasjon 2. kvartal 2011.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2nd quarter 2011

Company news

2011-08-11 08:32:23

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 69.5 million for the second quarter of 2011 (NOK 95.8 million). Operating revenues in the first quarter was NOK 237.1 million (NOK 253.9 million) and operating profit was NOK 90.5 million (NOK 126.1 million).

A significant portion of the profit decline is due to non-recurring items in financial statements for second quarter of 2010. In addition to a lower level of activity in the market, Oslo Børs VPS experienced more intense competition in the second quarter, with a reduction in its market share of trading in equity capital instruments.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (attached).

Revenue in the second quarter of 2011 was NOK 17 million lower than in the same quarter of 2010. As a result of the introduction of a central counterparty for equities, revenues from settlement in VPS show a decline of NOK 30 million compared to the same period last year. This was partly offset by new revenues from clearing of equities (NOK 11 million). Revenue from share trading, document and admission fees was also lower, while revenue from areas including mutual funds and recurring listing and investor fees showed increases.

Operating expenses before amortisations and write-downs of excess value for the second quarter were NOK 12 million or 11% higher than for the same period in 2010. After adjusting for non-recurring costs in the second quarter of 2010, as well as changes to capitalised costs and depreciation, the increase in expenses was NOK 4 million or 3%. The increase in expenses for the first six months of the year was NOK 14 million or 6%. After adjusting for non-recurring costs in both 2011 and 2010, as well as changes to capitalised costs and depreciation, the level of expenses for the first six months was in line with the same period last year.

The group's operating revenue varies in line with activity levels. The introduction of central counterparty clearing for equity instruments, as well as reductions in some fees and prices in 2010, will affect operating revenue for 2011. Oslo Børs VPS is committed to offering a pricing structure that is competitive and that encourages active use of the group's services. Competition is expected to continue to increase. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its services for the benefit of its customers.

Costs payable are expected to increase somewhat in 2011 due to projects that are planned in respect of the Oslo Børs trading system and renewal of the IT platform used by VPS. Renewal of the VPS IT platform will include the migration of applications used for mutual funds onto the new platform. Work on this migration was initiated in January 2011.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.obvps.no/obvps_eng/Oslo-Boers-VPS/Financial-information Quarterly report Q211_E.pdf
Presentation 2nd quarter 2011.pdf

John-Arne Haugerud new CEO of Verdipapirsentralen ASA (VPS)

Company news

2011-07-11 15:40:32

John-Arne Haugerud has been appointed Chief Executive Officer of VPS, the Norwegian Central Securities Depository. John-Arne Haugerud is currently deputy CEO of EDB ErgoGroup ASA.


John-Arne Haugerud has extensive experience in both banking and IT. He also has 20 years of experience in various senior positions in EDB ErgoGroup ASA. He has worked operational, customer-related and strategic, including with EDB ASA's (now EDB ErgoGroup's) deliveries to the banking and finance sectors. He will start in his new position by appointment.

Ola Forberg, who has been acting CEO since February 2011, will continue until Haugerud takes up his new position.

For further information:

John-Arne Haugerud, tel. +47 901 15 337
Kim Dobrowen, Chairman, VPS ASA, tel. +47 970 83 085
Bente A. Landsnes, President and CEO, Oslo Børs VPS, tel. +47 905 50 495

http://osloborsvps.no  

John-Arne Haugerud ny administrerende direktør for Verdipapirsentralen ASA (VPS)

Company news

2011-07-11 15:38:59

John-Arne Haugerud er ansatt som ny administrerende direktør for VPS. John-Arne Haugerud er i dag visekonsernsjef i EDB ErgoGroup ASA.
John-Arne Haugerud har lang og bred erfaring fra både bank og IT. Han har i tillegg 20 års erfaring fra forskjellige ledende stillinger i EDB ErgoGroup ASA. Han har arbeidet både operativt, kunderelatert og strategisk blant annet med EDB ASA's (nå EDB ErgoGroups's) leveranser til bank og finans. Han tiltrer etter nærmere avtale.

Ola Forberg, som har vært konstituert adm. direktør siden februar 2011, vil fortsette inntil John-Arne Haugerud tiltrer stillingen.

For ytterligere informasjon:

John-Arne Haugerud, tlf. 901 15 337
Kim Dobrowen, styreleder Verdipapirsentralen ASA, tlf. 970 83 085
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS, tlf. 905 50 495

http://osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS arbeider for børsnotering

Company news

2011-05-26 11:01:17

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har besluttet å arbeide for en børsnotering av selskapets aksjer. Beslutning om en børsnotering vil bli forelagt aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling innen utgangen av 2011. En notering av aksjen på Oslo Børs eller Oslo Axess krever etter børsloven samtykke fra Finansdepartementet. Det vil innen kort tid søkes om et slikt samtykke.

Oslo Børs VPS Holding meddelte i april 2010 at styret, på bakgrunn av forslag fra enkelte aksjonærer, ville realitetsbehandle en eventuell børsnotering i løpet av 12-15 måneder. I løpet av våren har det vært en dialog med en rekke aksjonærer i selskapet. En børsnotering vil innebære at aksjen omsettes på en regulert markedsplass, og dermed kunne være et aktuelt investeringsobjekt for flere investorer. En notering vil kunne bidra til å øke aksjens synlighet og dermed også likviditet. Det planlegges ikke å gjennomføre en kapitalforhøyelse eller et organisert spredningssalg i forbindelse med en eventuell notering. En børsnotering innebærer ingen endring i selskapets strategi. Selskapets aksjer er også i dag tilgjengelige for fri handel i det norske gråmarkedet (OTC).

En rekke andre privatiserte verdipapirkonsern i Europa og verden forøvrig er notert på egen børs. Eksempler på dette er London Stock Exchange, NYSE Euronext, Deutsche Börse, Nasdaq OMX og BME i Madrid.

For mer informasjon, kontakt:
Bente A. Landsnes, konsernsjef. Tlf: 22 34 17 00 / 905 50 495
Geir Heggem, økonomidirektør. Tlf: 22 34 17 22 / 952 38 811
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør. Tlf: 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS to work on a stock exchange listing

Company news

2011-05-26 11:00:24

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA has decided to start work on a stock exchange listing of the company's shares. The decision to proceed with a listing will be put before shareholders at an extraordinary general meeting that will be held before the end of 2011. Admission of the company's shares to listing on Oslo Børs or Oslo Axess would require approval by the Ministry of Finance. An application for such approval will be submitted in the near future.

Oslo Børs VPS announced in April 2010 that the Board of Directors, against the background of suggestions by some shareholders, intended to give serious consideration to the question of a possible stock exchange listing in 12-15 months' time. Over the course of the spring, the company has been in dialogue with a number of its shareholders. A stock exchange listing will mean that the company's shares are traded on a regulated marketplace, and this may make it possible for more investors to consider holding its shares. Listing may also help to improve the visibility of the company's shares, and hence also improve liquidity in the shares. Oslo Børs VPS does not plan to carry out an increase in share capital or an organised distribution sale in connection with the possible listing.

A listing does not imply any change in company strategy. The company's shares are currently available for free trade in the Norwegian OTC market.

A number of other privately-owned stock exchange groups in Europe and the world are listed on its own exchange. Examples include the London Stock Exchange, NYSE Euronext, Deutsche Börse, Nasdaq OMX and BME in Madrid.For further information, please contact:

Mrs. Bente A. Landsnes, CEO. Tel: +47 22 34 17 00 / 905 50 495
Mr. Geir Heggem, CFO. Tel: +47 22 34 17 22 / 952 38 811
Mr. Per Eikrem, SVP Corporate Communications. Tel: +47 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2011

Company news

2011-05-23 16:53:49

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 23. mai årsregnskap og årsberetning for 2010. Det ble besluttet et utbytte på NOK 8 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 8 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 23. mai 2011. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 344 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 7. juni 2011. Aksjen handles eks. utbytte fra og med tirsdag 24. mai 2011.

Leiv Askvig ble gjenvalgt som styreleder, mens Gisèle Marchand, Svein Støle, Benedicte Schilbred Fasmer og Ottar Ertzeid ble gjenvalg som styremedlemmer på generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen består styret i Oslo Børs VPS Holding ASA av:

- Leiv Askvig (leder)
- Gisèle Marchand (nestleder)
- Svein Støle
- Benedicte Schilbred Fasmer
- Benedikte Bettina Bjørn
- Harald Espedal
- Ottar Ertzeid

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil 1 prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å gjennomføre et aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.osloborsvps.no  

2011 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2011-05-23 16:49:18

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Monday 23 May approved the annual report and accounts for 2010. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 8 per share.

A dividend of NOK 8.00 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 23 May 2011. The dividend payment totalled NOK 344 million. The company expects to pay the dividend on 7 June 2011. The company's shares will be traded ex dividend from and including Tuesday 24 May 2011.

Leiv Askvig was re-elected Chair of the Board of Directors and Gisèle Marchand, Svein Støle, Benedicte Schilbred Fasmer and Ottar Ertzeid Ottar Ertzeid were all re-elected as members of the Board of Directors.

Following the Annual General Meeting, the members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

- Leiv Askvig (Chairman)
- Gisèle Marchand (Deputy Chairman)
- Svein Støle
- Benedicte Schilbred Fasmer
- Benedikte Bettina Bjørn
- Harald Espedal
- Ottar Ertzeid

In addition, the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.


Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2011-05-04 14:17:58

Christian Falkenberg Kjøde, ansatterepresentant og styremedlem i Oslo Børs ASA, har 4. mai 2011 kjøpt 200 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 89 per aksje.

Ny beholdning er 2201 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2011-05-04 14:17:17

Christian Falkenberg Kjøde, employee representative and board member of Oslo Børs ASA, has 4 May 2011 bought 200 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 89 per share.

After the transaction, Kjøde holds 2201 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding 1. kvartal 2011

Company news

2011-04-28 08:19:21

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2011 et overskudd på MNOK 59,6 (MNOK 67,2). Driftsinntektene endte på MNOK 243,0 (246,1) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 76,8 (MNOK 88,3).

Konsernet har opprettholdt en god markedsandel i et mer tilspisset konkurransebilde. Spreadene og likviditeten i de store aksjene er konkurransedyktige, og bidrar til at volumene opprettholdes. Det har vært arbeidet strategisk med å tilpasse konsernet til nye markedsbetingelser, og kostnadsreduksjoner har gitt ønsket effekt.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Inntektene i 1. kvartal 2011 er MNOK 3 lavere enn inntektene i samme periode i 2010. Som følge av innføringen av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter er inntekter fra oppgjør i VPS redusert med MNOK 28 i forhold til samme periode i fjor. Dette oppveies delvis av nye inntekter fra clearing av egenkapitalinstrumenter, MNOK 14. Det er økte inntekter på flere andre områder, herunder noterings- og investoravgifter, fond og derivater.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger har, sammenlignet med samme periode i 2010, økt med MNOK 2 eller 1 %. Korrigert for engangsposter i begge perioder samt aktivering av interne ressurser og avskrivninger, er underliggende kostnader redusert med 5% eller MNOK 6 sammenlignet med samme periode i fjor.


Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter samt prisreduksjoner gjennomført i 2010 påvirker inntektene i 2011. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2011 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til handelssystem på Oslo Børs og fornyelse av it-plattform i VPS.

Fornyelse av it-plattform i VPS inkluderer migrering av applikasjoner som benyttes i fondsvirksomheten over til ny plattform. Arbeidet med dette ble påstartet i januar 2011.For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q111.pdf
Presentation Q111.pdf

Oslo Børs VPS Holding 1st quarter 2011

Company news

2011-04-28 08:17:15

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 59.6 million for the first quarter of 2011 (NOK 67.2 million). Operating revenues in the first quarter was NOK 243.0 million (NOK 246.1 million) and operating profit was NOK 76.8 million (NOK 88.3 million).

Oslo Børs VPS maintained a good level of market share in the quarter, despite more intense competition. Spreads and liquidity in the major listed shares remained competitive, and this helped to maintain trading volumes. The group's strategic measures focus on adapting its activities to changing market conditions, and the cost savings implemented are producing the desired effect.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.

Revenue in the first quarter of 2011 was NOK 3 million lower than in the same quarter of 2010. As a result of the introduction of a central counterparty for equities, revenues from settlement in VPS show a decline of NOK 28 million compared to the same period last year. This was partly offset by new revenues from clearing of equities (NOK 14 million). Revenues from several other areas of activity show an increase, including listing and investor fees, funds and derivatives trading.

Operating expenses before amortisations and write-downs of excess value for the first quarter were NOK 2 million or 1% higher than in the same period in 2010. After adjusting for non-recurring costs in both periods, as well as changes to capitalised costs and depreciation, underlying operating expenses showed a reduction of NOK 6 million or 5% compared to the first quarter of 2010.


The group's operating revenue varies in line with activity levels. The introduction of central counterparty clearing for equity instruments in 2010, as well as reductions in some fees and prices in 2010, will affect operating revenue in 2011. Oslo Børs VPS is committed to offering a pricing structure that is competitive and that encourages active use of the group's services. Competition is expected to continue to increase. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its services for the benefit of its customers.

Costs payable are expected to increase somewhat in 2011 due to projects that are planned in respect of the Oslo Børs trading system and the IT platform used by VPS.

Renewal of the VPS IT platform will include the migration of applications used for mutual funds onto the new platform. Work on this migration was initiated in January 2011.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q111.pdf
Presentation Q111.pdf

Corrected q4 presentation

Company news

2011-02-17 11:16:23

Two figures had by mistake changed place in one of the tables. Correct version enclosed.

http://www.osloborsvps.no Presentation Q410_final.pdf

Presentasjon av 4. kvartal 2010

Company news

2011-02-17 08:34:30

Vedlagt er presentasjonen som benyttes på dagens presentasjon av konsernets 4. kvartal 2010, klokken 09.00 i Oslo Børs' lokaler.

  Presentation Q410.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4. kvartal 2010

Company news

2011-02-17 08:32:07

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2010 et overskudd på MNOK 60 (MNOK -77). Resultatet i 4. kvartal 2009 er påvirket av nedskrivninger på MNOK 153. For året under ett oppnådde konsernet et resultat på MNOK 277 (MNOK - 910). Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2010 på NOK 8,00 per aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Inntektene i 4. kvartal 2010 er på MNOK 232,5, MNOK 3 lavere enn inntektene i samme periode i 2009. Inntekter fra oppgjør og clearing av egenkapitalinstrumenter er redusert med MNOK 16. Dette oppveies delvis av økte inntekter på de fleste andre områder. For året sett under ett har inntektene økt med MNOK 18, eller 2%. Inntekter fra oppgjør og clearing av egenkapitalinstrumenter er redusert med MNOK 28, mens det har vært en økning på de fleste andre områder.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger endte på MNOK 125,6 i 4. kvartal, en reduksjon med MNOK 13 eller 9 % sammenlignet med samme periode i 2009.

Oslo Børs VPS har opprettholdt en god markedsandel i et mer tilspisset konkurransebilde. Spreadene og likviditeten i de store aksjene er konkurransedyktige, og bidrar til at volumene opprettholdes. Konsernet har arbeidet strategisk med å tilpasse konsernet til nye markedsbetingelser, og kostnadsreduksjoner har gitt ønsket effekt.


Utsikter for 2011
Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2010 påvirker inntektene i 2011. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2011 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til handelssystem på Oslo Børs og fornyelse av it-plattform i VPS.

Fornyelse av it-plattform i VPS inkluderer migrering av applikasjoner som benyttes i fondsvirksomheten over til ny plattform. Arbeidet med dette ble påstartet i januar 2011.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

  Delårsrapport Q410.pdf
Interim report Q410_E.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 4th quarter 2010

Company news

2011-02-17 08:30:17

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 60 million for the fourth quarter of 2010 (NOK -77 million). The loss reported for the fourth quarter of 2009 reflects write-downs of NOK 153 million. The group reports a profit for the year as a whole of NOK 277 million (NOK -910 million). The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA propose a dividend of NOK 8.00 per share for 2010.

A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

Revenue in the fourth quarter of 2010 ended at NOK 232.5 million, NOK 3 million lower than in the same quarter of 2009. Revenue from settling and clearing of equity instruments showed a decline of NOK 16 million. This was partly offset by higher revenue from most other areas of activity. For the year as a whole, revenue grew by NOK 18 million, equivalent to 2%. Full-year revenue from settlement and clearing of equity instruments was NOK 28 million lower than in 2009, but most other areas reported higher revenue for the year.

Operating expenses before amortisations and write-downs of excess value for the fourth quarter were NOK 125.6 million, NOK 13 million or 9% lower than in the same period in 2009.

Oslo Børs VPS has maintained a good market share in a more acute competition picture. Spreads and liquidity of the major shares are competitive, and contribute to the volumes is maintained. The group has worked strategically to adapt to new market conditions and cost reductions have had the desired effect.


Outlook for 2011
The group's operating revenue varies in line with activity levels. Operating revenue in 2011 will be affected by the reductions in fees that came into force in 2010. Oslo Børs VPS is committed to offering a pricing structure that is competitive and that encourages active use of the group's services. Competition is expected to continue to increase. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its services for the benefit of its customers.

Costs payable are expected to increase somewhat in 2011 due to projects that are planned in respect of the Oslo Børs trading system and IT platform used by VPS.

Renewal of the VPS IT platform will include the migration of applications used for mutual funds onto the new platform. Work on this migration was initiated in January 2011.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Interim report Q410_E.pdf
Presentation Q410.pdf

Ole-Wilhelm Meyer slutter i VPS

Company news

2011-02-14 10:35:10

Administrerende direktør Ole-Wilhelm Meyer har bestemt seg for å fratre sin stilling i Verdipapirsentralen ASA.

- Verdipapirsentralen er en virksomhet i sterk endring, ikke minst som følge av store omstillinger i verdipapirmarkedene i Europa. Mitt bidrag til den første fasen av denne stafetten er gjort, og det er viktig at selskapet i sin videre utvikling har den riktige ledelsen for disse videre utfordringene. I det siste har det vokst frem et avvikende syn på hva som skal til for å ta selskapet videre, og jeg har derfor blitt enig med styret om at det riktig å fratre min stilling, sier Ole-Wilhelm Meyer.

- Jeg er takknemlig for Ole-Wilhelms innsats og de resultatene han har levert gjennom en periode preget av store utfordringer for selskapet, ikke minst i form av bidrag til kostnadsreduksjoner og operasjonelle forbedringer. Verdipapirsentralen har med dette lagt et godt grunnlag for videre drift og utvikling, sier styreleder Kim Dobrowen i Verdipapirsentralen ASA.

Styret har konstituert Ola Forberg som ny administrerende direktør i Verdipapirsentralen ASA. Han var inntil nylig administrerende direktør for BBS (Bankenes Betalingssentral). Forberg tiltrer stillingen mandag 14. februar. Ole-Wilhelm Meyer vil i en overgangsfase fortsette i selskapet for å overføre oppgaver til ny leder.

Forberg vil fungere i stillingen inntil ny, permanent leder for selskapet er på plass. Prosessen med å finne ny administrerende direktør starter umiddelbart.

For ytterligere informasjon:
Kim Dobrowen, styreleder Verdipapirsentralen ASA, tlf. 23 11 11 11 eller 970 83 085
Ole-Wilhelm Meyer, administrerende direktør Verdipapirsentralen ASA, tlf. 908 45 523

http://www.osloborsvps.no  

Ole-Wilhelm Meyer resigns from VPS

Company news

2011-02-14 10:33:56

Ole-Wilhelm Meyer has decided to resign from his position as CEO of Verdipapirsentralen ASA (the Norwegian Central Securities Depository).

"VPS is a business in major change, not least as a result of big changes in the securities markets in Europe. My contribution to the first phase of this relay race is done, and it is important for the company's further development that it has the right leadership for these future challenges. It has recently become apparent that there are some differing views of what is needed to take the company forward, and I have therefore agreed with the Board of Directors that it is appropriate to resign from my position", said Ole-Wilhelm Meyer.

"I am grateful to Ole-Wilhelm for his efforts and the results he has delivered through a period of great challenges for the company, not least in the form of his contribution to cost reductions and operational improvements. This has given VPS a solid foundation for its continuing operation and development", said Kim Dobrowen, Chairman of the Board of Verdipapirsentralen ASA.

The Board has appointed Ola Forberg as the acting CEO of Verdipapirsentralen ASA. He was until recently CEO of BBS. Ola Forberg will start work on Monday 14 February. Ole-Wilhelm Meyer will remain with the company for a transitional phase to transfer his responsibilities to the new CEO.

Ola Forberg will serve in office until the company appoints a permanent CEO. The process of finding a new CEO will begin immediately.

For further information:
Kim Dobrowen, Chairman, Verdipapirsentralen ASA.
Tel: +47 23 11 11 11 or 970 83 085
Ole-Wilhelm Meyer, CEO, Verdipapirsentralen ASA.
Tel: +47 908 45 523

http://www.osloborsvps.no  

Flaggemelding for Norsk Hydro Pensjonskasses eierandel i Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2011-02-10 14:43:08

Norsk Hydro Pensjonskasse har 9. februar 2011 solgt 273 077 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.
Norsk Hydro Pensjonskasse eier etter salget 1 900 000 aksjer, som utgjør 4,42% av selskapet.

   

Salg av aksjer til ansatte

Company news

2010-12-22 18:10:42

forbindelse med tilbud fra Oslo Børs VPS Holding ASA til ansatte i datterselskaper om kjøp av aksjer med bestillingsperiode frem til og med 16. desember er det foretatt salg av ytterligere 116 aksjer i tillegg til de 7.558 som ble meldt 21. desember. Aksjene ble solgt for NOK 64,50 pr. aksje, dog slik at det gis en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 7.500. Etter at salget av disse aksjene er gjennomført vil Oslo Børs VPS Holding ASA ha en ny beholdning av egne aksjer på 24.230 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Sale of shares to employees

Company news

2010-12-22 18:10:06

In connection with an offer by Oslo Børs VPS Holding ASA for employees in subsidiaries to purchase shares with an order period to and including 16 December, 116 shares were sold in addition to the 7,558 shares that were reported 21 December. Employees paid a share price of NOK 64,50 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 7,500. Following the sale of these shares, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 24.230 own shares.

http://www.osloborsvps.no  

Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2010-12-21 08:15:12

I forbindelse med tilbud fra Oslo Børs VPS Holding ASA til ansatte i datterselskaper om kjøp av aksjer med bestillingsperiode frem til og med 16. desember er det foretatt salg av 7.558 aksjer. Aksjene selges for NOK 64,50 pr. aksje, dog slik at det gis en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 7.500. Etter at salget av disse aksjene er gjennomført vil Oslo Børs VPS Holding ASA ha en ny beholdning av egne aksjer på 24.346 aksjer.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere kjøpt følgende antall aksjer (ny beholdning etter tildelingen fremgår i parentes):

Guro Steine - 116 (367)
Håvard Thorstad - 116 (292)
Hugo Sundkjer - 116 (2.292)

http://www.osloborsvps.no  

Allotment of shares to primary insiders

Company news

2010-12-21 08:14:18

In connection with an offer by Oslo Børs VPS Holding ASA for employees in subsidiaries to purchase shares with an order period to and including 16 December, a total of 7,558 shares were sold. Employees paid a share price of NOK 64,50 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 7,500. Following the sale of these shares, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 24.346 own shares.

In connection with the offer, the following primary insiders have bought the number of shares shown below (new holding shown in brackets):

Guro Steine - 116 (367)
Håvard Thorstad - 116 (292)
Hugo Sundkjer - 116 (2,292)

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2010-12-02 09:17:47

Tore F. Vingelsgaard, Direktør Stab, VPS, har 1. desember 2010 solgt 451 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 62 per aksje.

Ny beholdning er 0 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2010-12-02 09:16:52

Tore F. Vingelsgaard, Head of Staff VPS, has 1 December 2010 sold 451 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 62 per share.

After the transaction, Vingelsgaard holds 0 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3. kvartal 2010

Company news

2010-10-28 08:05:24

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2010 et overskudd på MNOK 54,5 (MNOK -948,1). Resultatet i 3. kvartal 2009 er påvirket av nedskrivninger på MNOK 1.010 etter skatt. Resultatet i 3. kvartal 2010 er MNOK 8 lavere enn resultatet i 3. kvartal 2009 korrigert for nedskrivningen (MNOK 62).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Driftsinntektene var MNOK 209,8 (221,4) i kvartalet. Sammenlignet med 3. kvartal 2009 er inntektene redusert med MNOK 12 eller 5%. Nedgangen skyldes i hovedsak reduksjon i inntekter fra oppgjør i VPS etter innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter i juni 2010. Det er vekst i inntektene fra de fleste øvrige inntektsområder.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 3. kvartal har, sammenlignet med samme periode i 2009, økt med MNOK 1 eller 1 %. Det er i kvartalet avsatt MNOK 6 i omstillingskostnader. Tilsvarende for samme periode i 2009 var MNOK 14. Aktivering av interne ressurser er redusert med MNOK 8 sammenlignet med samme periode forrige år.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2009 og 2010, påvirker inntektene i 2010. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes å bli på i overkant av MNOK 500.

I 2011 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til handelssystem på Oslo Børs og fornyelse av it-plattform i VPS. Ved utgangen av 2008 og 2009 var det henholdsvis 297 og 277 ansatte i konsernet. Det forventes å være ca. 255 og 250 ansatte ved utgangen av henholdsvis 2010 og 2011.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q310.pdf
Presentasjon Q310.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA - 3rd quarter 2010

Company news

2010-10-28 08:02:33

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 54.5 million for the third quarter of 2010 (NOK -948.1 million). Earnings for the third quarter of 2009 are affected by write-downs of NOK 1,010 million (after tax). Profit for the third quarter of 2010 is NOK 8 million lower than the profit reported for the third quarter of 2009 before write-downs (NOK 62 million). The decline in profit is principally due to lower revenue.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.

Operating revenues in the third quarter was NOK 209.8 (221.4) million. Relative to the third quarter of 2009, revenue decreased by NOK 12 million or 5%. The decline is principally due to VPS reporting lower revenue from settlement activities following the introduction of central counterparty clearing for equity instruments in June 2010. Most other areas reported increased revenue.

Costs before amortisations and write-downs of excess value for the third quarter were NOK 1 million or 1% higher than in the same period in 2009. A provision of NOK 6 million was recognised in the third quarter accounts for restructuring costs. The equivalent provision in the same quarter of 2009 was NOK 14 million.

Capitalisation of internal resources was NOK 8 million lower than in the third quarter of 2009.
The group's operating revenue varies in line with activity levels. Operating revenue in 2010 is affected by the reductions in fees implemented in 2009 and 2010. Oslo Børs VPS is committed to offering a pricing structure that is competitive and that encourages active use of the group's services. Competition is expected to continue to increase. Oslo Børs VPS will also in the future consider adjusting certain of its fees and prices, as well as further measures to improve the efficiency of its services for the benefit of its customers.

Operating expenses before amortisations and write-downs for 2010 are at present expected to be a little over NOK 500 million.

Payable expenses are expected to increase some in 2011 as a result of planned projects relating to the Oslo Børs trading system and renewal of the IT platform at VPS. At the end of 2008 and 2009, the number of employees were 297 and 277 respectively. At the end of 2010 and 2011 the number of employees are expected to be about 255 and 250 respectively.

http://www.osloborsvps.no Presentasjon Q310.pdf
Delårsrapport Q310_E.pdf

Meldepliktig handel

Company news

2010-09-10 10:43:54

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 10. september 2010 kjøpt 4.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 62,99 per aksje.

Ny beholdning er 14.201 aksjer

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2010-09-10 10:43:00

Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS ASA, has 10 September 2010 bought 4.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 62.99 per share.

After the transaction, Landsnes holds 14.201 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2010-09-02 16:09:35

Harald Espedal, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA, har 2. september 2010 kjøpt 10.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 61 per aksje.
Ny beholdning er 160.000 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2010-09-02 16:08:58

Harald Espedal, Board Member of Oslo Børs VPS ASA and Oslo Børs ASA, has 2 September 2010 bought 10.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 61 per share.
After the transaction, Espedal holds 160.000 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2010-09-02 12:40:48

Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag, 2. september 2010, kjøpt 6.000 egne aksjer for NOK 61,00 per aksje. Ny beholdning er 31,904 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2010-09-02 12:37:29

Oslo Børs VPS Holding ASA has today, 2 September 2010, bought 6.000 own shares at a price of NOK 61.00 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 31.904 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Videre utvikling av fondsområdet i VPS

Company news

2010-09-01 09:08:41

VPS har etter avslutningen av arbeidet med utviklingen av et nytt fondssystem i januar 2010 vurdert alternative utviklingsveier videre for forretningsområdet fond. Som et ledd i denne prosessen har VPS besluttet å gå i samtaler med en mulig partner for en felles utvikling av en sterkt fondstjeneste for det norske og nordiske markedet.

http://www.vps.no  

The future development of the mutual funds area at VPS

Company news

2010-09-01 09:08:07

Following the termination of work in January 2010 on the project to develop a new mutual funds system, VPS has considered alternative development paths for its mutual funds business area. As part of this process, VPS has decided to enter into discussions with a possible partner on the joint development of a strong funds service for the Norwegian and Nordic market.

http://www.vps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2010-08-12 15:26:25

Harald Espedal, Board Member of Oslo Børs VPS ASA and Oslo Børs ASA, has 12 August 2010 bought 30.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 60 per share. After the transaction, Espedal holds 150.000 shares in the company.

MELDEPLIKTIG HANDEL
Harald Espedal, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA, har 12. august 2010 kjøpt 30.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 60 per aksje. Ny beholdning er 150.000 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding 2. kvartal 2010

Company news

2010-08-12 08:27:04

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2010 et overskudd på MNOK 95,8 (MNOK 72,4). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 253,9 (MNOK 236,1). Resultatforbedringen skyldes høyere inntekter og reduksjon av kostnader.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagte link).

Sammenlignet med 2. kvartal 2009 er inntektene økt med MNOK 18 eller 8%. Det er vekst innenfor de fleste inntektsområder. Inntekter fra handel i aksjer samt finansielle markedsdata viser nedgang. Sammenlignet med 1. halvår 2009 er inntektene økt med MNOK 33 eller 7%.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2. kvartal er, sammenlignet med samme periode i 2009, redusert med MNOK 6 eller 5 %.

Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes å bli på i overkant av MNOK 500, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 60. Aktivering av interne ressurser utgjør MNOK 20, mens amortiseringer av merverdier forventes å utgjøre MNOK 80. Det er planlagt med investeringer i 2010 på i underkant av MNOK 100.

Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet for den norske verdikjeden som forventes å gi reduserte markedsandeler i handel og oppgjør av verdipapirer notert på Oslo Børs. Sentral motpart for aksjer ble implementert i juni 2010. Innføring av sentral motpart vil ha en negativ effekt på inntektene for Oslo Børs VPS konsernet fra og med 2. halvår 2010. Inntektsreduksjonene i oppgjørsvirksomheten i VPS oppveies delvis ved at Oslo Clearing får nye inntekter. På lengre sikt vil blant annet den europeiske sentralbankens initiativ til et europeisk oppgjørssystem, T2S, kunne påvirke oppgjørsområdet i VPS.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000
Oslo, 12. august 2010

http://www.osloborsvps.no/Forside/Rapporter-og-presentasjoner  

Oslo Børs VPS Holding ASA - 2nd quarter 2010

Company news

2010-08-12 08:25:01

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 95.8 million for the second quarter of 2010 (NOK 72.4 million). Operating revenue: NOK 253.9 million (236.1). The year-on-year improvement reflects higher operating revenue and lower costs.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed link).

Relative to the second quarter of 2009, revenue increased by NOK 18 million or 8%. Most areas of activity reported growth in revenue. Revenue from trading in shares and from financial market data showed a decline. Relative to the first six months of 2009, revenue increased by NOK 33 million or 7%.

Costs before amortisations and write-downs of excess value for the second quarter were NOK 6 million or 5% lower than in the same period in 2009.

Operating expenses before amortisations and write-downs for 2010 are at present expected to be a little over NOK 500 million, of which depreciation is expected to account for around NOK 60 million. Capitalisation of internal costs will be in the order of NOK 20 million, while amortisation of excess values is expected to be around NOK 80 million. Investment spending planned for 2010 is expected to approach NOK 100 million.

The main challenge facing the group over the next few years is the new competitive environment for the Norwegian securities chain, which must be expected to cause a reduction in the group's market share of trading and settlement of securities listed on Oslo Børs. Central counterparty clearing for the cash equities market was introduced in June 2010. The introduction of mandatory CCP clearing will have an adverse effect on operating revenue for the Oslo Børs VPS group from and including the second half of 2010. The reduction in revenue from the settlements area at VPS will be offset to some extent by the new source of revenue for Oslo Clearing. On a longer perspective, developments such as the European Central Bank's T2S initiative to develop a Europe-wide settlement system may also have an effect on the settlements area at VPS.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60000
Oslo, 12 August 2010

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage/Reports-and-presentations  

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2010

Company news

2010-05-25 15:32:42

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 25. mai årsregnskap og årsberetning for 2009. Det ble besluttet et utbytte på NOK 8 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 8 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 25. mai 2010. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 344 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 7. juni. Aksjen handles eks. utbytte fra og med onsdag 26. mai.

Benedikte Bettina Bjørn og Harald Espedal ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Etter generalforsamlingen består styret i Oslo Børs VPS Holding ASA av:

Leiv Askvig (leder)
Gisèle Marchand (nestleder)
Svein Støle
Benedicte Schilbred Fasmer
Benedikte Bettina Bjørn
Harald Espedal
Ottar Ertzeid

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk videre fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil 1 prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å gjennomføre et aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000

http://www.osloborsvps.no Signert protokoll fra ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 25. mai 2010.pdf

2010 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2010-05-25 15:30:12

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Tuesday 25 May approved the annual report and accounts for 2009. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 8 per share.

A dividend of NOK 8.00 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 25 May 2010. The dividend payment totalled NOK 344 million. The company expects to pay the dividend on 7 June. The company's shares will be traded ex dividend from and including Wednesday 26 May.

Benedikte Bettina Bjørn and Harald Espedal were re-elected as members of the Board.

Following the Annual General Meeting, the members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

Leiv Askvig (Chairman)
Gisèle Marchand (Deputy Chairman)
Svein Støle
Benedicte Schilbred Fasmer
Benedikte Bettina Bjørn
Harald Espedal
Ottar Ertzeid

In addition, the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

http://www.osloborsvps.no Signert protokoll fra ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 25. mai 2010.pdf

Innkalling til ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2010-05-07 15:01:49

Ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA avholdes 25. mai 2010 kl 14.00 i Oslo Børs' lokaler i Tollbugata 2.

http://www.osloborsvps.no Innkalling til generalforsamling 2010 Oslo Børs VPS Holding ASA.pdf
Valgkomiteens innstilling GF 2010.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_nor/Forside/Aksjen/Generalforsamlinger

Notice of the Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2010-05-07 15:00:00

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 25 May 2010 at 14.00 hrs at the offices of Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no Summons of Annual General Meeting 2010 slo Børs VPS Holding ASA.pdf
Recommendations of the Nomination Committee 2010.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage/The-Share/General-Meetings

Meldepliktig handel

Company news

2010-05-05 11:09:20

Harald Espedal, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA, har 5. mai 2010 kjøpt 70.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 68 per aksje. Ny beholdning er 120.000 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2010-05-05 11:06:32

Harald Espedal, Board Member of Oslo Børs VPS ASA and Oslo Børs ASA, has 5 May 2010 bought 70.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 68 per share. After the transaction, Espedal holds 120.000 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Clearing utsetter etablering av sentral motpart for aksjer

Company news

2010-05-03 08:07:22

Det vises til tidligere meldinger om etablering av sentral motpart (CCP) for aksjer, egenkapitalbevis og ETFer. Oslo Clearing har i dag besluttet å utsette oppstart fra 12. mai til 4. juni 2010.

Som følge av Finansdepartementets vilkår knyttet til tillatelsen til etablering av sentral motpart i det norske aksjemarkedet, jf. tidligere meldinger denne uken, har Oslo Clearing og Oslo Børs behov for noe mer tid til å gjøre nødvendige tilpasninger for å møte Finansdepartementets vilkår.

Innføringen av sentral motpart vil foregå i to faser:

4. juni 2010: 5 utvalgte aksjer i OBX-indeksen
18. juni 2010: resterende aksjer i OBX-indeksen, samt øvrige aksjer, egenkapitalbevis og ETFer på Oslo Børs og aksjer på Oslo Axess.


Kontaktpersoner:

Administrerende direktør i Oslo Clearing ASA, Christian Sjøberg, tlf. 91 61 91 06
Børsdirektør Bente A. Landsnes, tlf. 90 55 04 95

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Clearing defers the launch of a central counterparty for equities

Company news

2010-05-03 08:06:32

We refer to earlier announcements on the establishment of a central counterparty (CCP) for equities, equity certificates and ETFs. Oslo Clearing and Oslo Børs have today decided to defer the launch date from 12 May to 4 June 2010.

As a result of the conditions imposed by the Ministry of Finance in its approval of the establishment of a central counterparty for the Norwegian equities market, cf. the announcements earlier this week, Oslo Clearing and Oslo Børs need more time to make the changes necessary to comply with the Ministry of Finance's conditions.

The introduction of a central counterparty will now take place in two stages:

4 June 2010: 5 selected shares in the OBX Index.
18 June 2010: The other shares in the OBX Index, as well as other shares, equity


Contacts:
Christian Sjøberg, CEO Oslo Clearing ASA, tel. +47 91 61 91 06
Bente A. Landsnes, President & CEO Oslo Børs ASA, tel. + 47 90 55 04 95

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA 1. kvartal 2010

Company news

2010-04-29 16:27:33

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2010 et resultat på MNOK 67,2 (MNOK 42,2). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 246,1 (MNOK 231,1). Resultatforbedringen skyldes høyere inntekter og reduksjon av kostnader.

For mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Sammenlignet med 1. kvartal 2009 er inntektene økt med MNOK 15 eller 6,5%. Det er vekst innenfor de fleste inntektsområder, men inntekter fra handel i aksjer samt finansielle markedsdata viser nedgang.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger er, sammenlignet med samme periode i 2009, redusert med MNOK 14 eller 9 %. Reduksjonen skyldes økt aktivering av interne ressurser samt mindre bruk av eksterne ressurser. Avviklingen av Neste generasjon fond i VPS har medført eksterne kostnader i 1. kvartal på MNOK 6,5.

Oslo Børs arbeider kontinuerlig for å opprettholde konkurranseevnen og stimulere til økt handel og likviditet på børsens markedsplasser. I den forbindelse justeres avgiftene på handel i aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess ytterligere fra april 2010. Dette er tredje gang Oslo Børs reduserer handelsavgiftene for aksjehandel siden september 2008. I tillegg gjøres det endringer i prismodellen, som innebærer endrede rabatter og større fleksibilitet for våre kunder. Basert på handelsaktiviteten i 2009 ville endringen i prismodellen og handelsavgifter medført en inntektsreduksjon på ca. 10 millioner kroner for Oslo Børs VPS i 2009.

Styret i Oslo Børs VPS har mottatt forslag om å børsnotere konsernet fra enkelte aksjonærer. Styret har derfor gitt styreleder i mandat å høre flere av de større aksjonærene. Flertallet av aksjonærene var opptatt av at konsernet i den nærmeste perioden prioriterte sine ressurser på å møte og tilpasse seg konkurransesituasjonen, effektivisere konsernet mv. Basert på høringen er styrets konklusjon at det hovedsakelig er en positiv innstilling til på lengre sikt å vurdere en børsnotering, og styret vil derfor realitetsbehandle saken i løpet av 12-15 måneder.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2009 og 2010, påvirker inntektene i 2010. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også i 2010 vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes å bli på i overkant av MNOK 500, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 70. Aktivering av interne ressurser utgjør MNOK 20, mens amortiseringer av merverdier forventes å utgjøre MNOK 80. Det er planlagt med investeringer i 2010 på i underkant av MNOK 100.

Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet for den norske verdikjeden som forventes å gi reduserte markedsandeler i handel og oppgjør av verdipapirer notert på Oslo Børs. Sentral motpart for aksjer er planlagt implementert i mai 2010. Innføring av sentral motpart vil ha en betydelig negativ effekt på inntektene fra oppgjørsvirksomheten i VPS. På lengre sikt vil blant annet den europeiske sentralbankens initiativ til et europeisk oppgjørssystem, T2S, kunne påvirke oppgjørsområdet i VPS.

Delårsrapport 1. kvartal 2010
Presentasjon 1. kvartal 2010

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Oslo, 29. april 2010

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q110.doc

Oslo Børs VPS Holding ASA first quarter 2010

Company news

2010-04-29 16:24:57

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 67.2 million (NOK 42.2 million) for the first quarter of 2010. The group had operating revenues of NOK 246.1 million (NOK 231.1 million) in the quarter. The year-on-year improvement reflects higher operating revenue and lower costs.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.

Relative to the first quarter of 2009, revenues increased by NOK 15 million or 6.5%. Most areas of activity reported growth in revenue, but revenues from trading in shares and from financial market data showed a decline.

Costs before amortisations and write-downs of excess value for the first quarter were NOK 14 million or 9% lower than in the same period in 2009. The reduction reflects increased capitalisation of internal resources and less use of external resources. The discontinuation of the next generation funds projects by VPS incurred external costs in the first quarter of NOK 6.5 million.

Oslo Børs works continuously to remain competitive and to encourage greater trading and liquidity for the exchange's marketplaces. As part of this commitment, Oslo Børs has announced further changes to the fees for trading in shares listed on Oslo Børs and Oslo Axess with effect from April 2010. This is the third time that Oslo Børs has reduced trading fees for equities since September 2008. In addition, Oslo Børs is making some changes to its pricing model to offer bigger discounts and greater flexibility for our customers. Based on trading activity for 2009 as a whole, these changes to the pricing model and trading fees would have caused a reduction in annual revenue for Oslo Børs VPS of approximately NOK 10 million in 2009.


The Board of Oslo Børs VPS has been asked by various shareholders to consider a stock exchange listing for the group. The Board therefore authorised the Chairman to seek the views of more of the major shareholders. The majority of shareholders consulted wish to see the group prioritise its resources in the near future on responding to the changing competitive situation, improving the group's efficiency etc. Based on the feedback from these consultations, the Board has concluded that there is a generally positive response to the company considering a stock exchange listing on a somewhat longer perspective, and the Board will therefore give the question serious consideration in 12-15 months' time.

The group's revenues vary in line with activity levels. The reductions in fees implemented in 2009 and 2010 will have an effect on operating revenues in 2010. Oslo Børs VPS is committed to offering a pricing structure that is competitive and that encourages active use of the group's services. Competition is expected to continue to increase. Oslo Børs VPS will again consider adjusting certain of its fees and prices in 2010 as well as further measures to improve the efficiency of its services for the benefit of its customers.

Operating expenses before amortisations and write-downs for 2010 are at present expected to be a little over NOK 500 million, of which depreciation is expected to account for around NOK 70 million. Capitalisation of internal costs will be in the order of NOK 20 million, while amortisation of excess values is expected to be around NOK 80 million. Investment spending planned for 2010 is expected to approach NOK 100 million.

The main challenge facing the group over the next few years is the new competitive environment for the Norwegian securities chain, which must be expected to cause a reduction in the group's market share of trading and settlement of securities listed on Oslo Børs. Central counterparty clearing for the cash equities market is due to be implemented in May 2010. The introduction of mandatory CCP clearing will have a significant adverse effect on the revenue generated by the settlement activities carried out by VPS. On a longer perspective, developments such as the European Central Bank's T2S initiative to develop a Europe-wide settlement system may also have an effect on the settlements area at VPS.For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

Oslo, 29 April 2010

http://www.osloborsvps.no Delrsrapport Q110_E.doc

Oslo Clearing - clarified conditions for CCP establishment

Company news

2010-04-28 10:46:14

We refer to the announcement dated 22 April regarding approval for Oslo Clearing for the establishment of a CCP for equities. The conditions in the approval are clarified.

Contacts:
Christian Sjøberg, CEO Oslo Clearing ASA, tel. +47 91 61 91 06
Bente A. Landsnes, President & CEO Oslo Børs ASA, tel. + 47 90 55 04 95

   

Oslo Clearing - avklart vilkår for oppgjørsvirksomhet for egenkapitalinstrumenter

Company news

2010-04-28 10:45:10

Det vises til melding av 22. april vedrørende tillatelse til Oslo Clearing til å drive oppgjørsvirksomhet for egenkapitalinstrumenter. Vilkårene for tillatelsen er nå avklart med Finansdepartementet.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør i Oslo Clearing ASA, Christian Sjøberg, tlf. 91 61 91 06
Børsdirektør Bente A. Landsnes, tlf. 90 55 04 95

http://www.oslovps.no 21april2010.pdf
27april2010.pdf

Oslo Clearing - approval for the CCP establishment

Company news

2010-04-22 09:01:45

The Norwegian Ministry of Finance has in letter dated 21 April 2010 granted approval for Oslo Clearing's establishment of central counterparty for equities. There are stipulated some conditions in the approval. Oslo Clearing ASA and Oslo Børs ASA are working on clarifying these conditions and the possible effects on the establishment of the CCP.

Contacts:
Christian Sjøberg, CEO Oslo Clearing ASA, tel. +47 91 61 91 06
Bente A. Landsnes, President & CEO Oslo Børs ASA, tel. + 47 90 55 04 95

http://www.osloborsvps.no brev_ FinDep_2010-21-04.pdf

Oslo Clearing - tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet for egenkapitalinstrumenter

Company news

2010-04-22 08:59:19

Finansdepartementet har i brev av 21. april 2010 gitt Oslo Clearing ASA tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet for egenkapitalinstrumenter. Det er knyttet enkelte vilkår til tillatelsen. Oslo Clearing ASA og Oslo Børs ASA må avklare forståelsen av vilkårene, og vurdere hvilke eventuelle konsekvenser disse har for etablering av virksomheten.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør i Oslo Clearing ASA, Christian Sjøberg, tlf. 91 61 91 06
Børsdirektør Bente A. Landsnes, tlf. 90 55 04 95

http://www.osloborsvps.no brev_ FinDep_2010-21-04.pdf

Mandatory notification of trade

Company news

2010-03-09 13:54:29

Øivind Amundsen, SVP Legal Affairs Oslo Børs ASA, has on 9 March 2010 bought 250 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 60 per share. After the transaction Amundsen holds 1565 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2010-03-09 13:50:52

Øivind Amundsen, juridisk direktør Oslo Børs ASA, har 9. mars 2010 kjøpt 250 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 60 pr aksje. Ny beholdning etter kjøpet er 1565 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding 4. kvartal 2009

Company news

2010-02-18 08:32:58

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2009 et underskudd på MNOK 77 (underskudd på MNOK 307). Resultatforbedringen skyldes i stor grad lavere nedskrivning av goodwill og it-systemer. Lavere markedsaktivitet veies opp av kostnadsreduksjoner. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2009 på NOK 8,00 per aksje.

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 235 i kvartalet (MNOK 273) og oppnådde et driftsresultat før amortisering av merverdier og nedskrivinger på MNOK 96,6 (MNOK 107,0).

For en mer detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Sammenlignet med 4. kvartal 2008 er inntektene redusert med MNOK 38 eller 14%. Det er i stor grad inntekter fra handel og oppgjør av aksjer samt faste årlige markedsverdibaserte avgifter overfor utstedere og investorer som er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjon i inntekter er en følge av redusert markedsaktivitet, reduserte markedsverdier samt prisreduksjoner gjennomført i 2008 og 2009.
Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger er, sammenlignet med samme periode i 2008, redusert med MNOK 28 eller 17%.

Som følge av endringer i estimater for forventet levetid for merverdier som oppstod ved fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding i november 2007, er akkumulert amortisering av merverdier MNOK 30 høyere for 2009 enn på samme tid i 2008.

Det er foretatt en nedskrivning av goodwill knyttet til VPS på MNOK 114 i 4. kvartal 2009 som følge av endrede inntektsforventninger knyttet til avviklingen av fondsprosjektet.

Utsikter for 2010
Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2008 og 2009, påvirker inntektene i 2010. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også i 2010 vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes å bli på i overkant av MNOK 500, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 70. Aktivering av interne ressurser utgjør MNOK 20, mens amortiseringer av merverdier forventes å utgjøre MNOK 80. Det er planlagt med investeringer i 2010 på i underkant av MNOK 100.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Oslo, 18. februar 2010

http://www.osloborsvps.no Presentasjon_Q409.pdf
Delårsrapport_Q409.pdf
http://www.osloborsvps.no/Forside/Pressemeldinger/Arkiv/Oslo-Boers-VPS-Holding-4.-kvartal-2009

Oslo Børs VPS Holding 4 Quarter 2009

Company news

2010-02-18 08:29:30

Oslo Børs VPS Holding reports a loss of NOK 77 million for the fourth quarter of 2009 (loss of NOK 307 million). The year-on-year improvement is due largely to a lower level of write-downs of goodwill and IT systems. While market activity was lower than in the fourth quarter of 2008, this was offset by reductions in costs. The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA propose a dividend of NOK 8.00 per share for 2009.

The operating revenues for the Oslo Børs VPS group was MNOK 235 in the fourth quarter of 2009 (MNOK 273). Operating profit before amortisations and write-downs was MNOK 96.6 (MNOK 107.0).
A more detailed presentation of the group accounts and business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

Relative to the fourth quarter of 2008, revenues declined by NOK 38 million or 14%. The reduction related largely to revenue from trading and settlement of shares and fixed annual fees paid by issuers and investors based on market values. The year-on-year decrease in revenues reflects reduced market activity, lower market values and the price reductions that came into effect in 2008 and 2009.

Costs before amortisations and write-downs of excess value for the fourth quarter were NOK 28 million or 17% lower than in the same period in 2008.

As a result of changes made to the estimated amortisation periods for the excess value that arose as a result of the merger of Oslo Børs Holding and VPS Holding in November 2007, cumulative amortisation of excess value for 2009 as a whole was NOK 30 million higher than for 2008.

Goodwill allocated to VPS was written down by NOK 114 million in the fourth quarter of 2009 due to a change in revenue expectations resulting from the decision to discontinue the funds system project.

Outlook for 2010
The group's revenues vary in line with activity levels. The reductions in fees implemented in 2008 and 2009 will have an effect on operating revenues in 2010. Oslo Børs VPS is committed to offering a pricing structure that is competitive and that encourages active use of the group's services. Competition is expected to continue to increase. Oslo Børs VPS will again consider adjusting certain of its fees and prices in 2010 as well as further measures to improve the efficiency of its services for the benefit of its customers.

Operating expenses before amortisations and write-downs for 2010 are at present expected to be a little over NOK 500 million, of which depreciation is expected to account for around NOK 70 million. Capitalisation of internal costs will be in the order of NOK 20 million, while amortisation of excess values is expected to be around NOK 80 million. Investment spending planned for 2010 is expected to approach NOK 100 million.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

Oslo, 18 February 2010

http://www.osloborsvps.no Presentasjon_Q409.pdf
Delaarsrapport_Q409_E.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage/Press-Releases/Archive/Oslo-Boers-VPS-Holding-4th-quarter-2009

VPS hever avtale om utvikling av nytt fondssystem

Company news

2010-01-25 08:23:15

Verdipapirsentralen ASA (VPS) har siden våren 2008 hatt under utvikling et nytt fondssystem, med formål å fornye tjenestene rettet mot forvaltningsselskapene for verdipapirfond og deres distributører. Styret i VPS har nå besluttet å heve avtalen med Capgemini som leverandør av systemet, samt å stanse prosjektet.

Utviklingen av systemet har tatt lenger tid enn både VPS og leverandøren Capgemini hadde forutsatt, og prosjektet har vært gjenstand for flere reforhandlinger og økte rammer.

Nylig ble det klart at Capgemini og VPS har vesentlig ulikt syn på ansvarsforhold rundt system- og integrasjonstesting, samtidig som partene er enige om at dette er en type test som må gjennomføres før systemet kan settes i drift. Det har vist seg umulig å komme til enighet om dette avgjørende forholdet, og det er ikke oppnådd enighet om hvorledes uenigheten skal løses. Styret i VPS mener at det i denne situasjonen er uforsvarlig å fortsette prosjektet, og har besluttet å heve avtaleforholdet og stanse prosjektet med øyeblikkelig virkning.

For VPS er det viktig å iverksette alternative tiltak for å sikre at kundene fortsatt velger VPS som leverandør. VPS vil derfor fortsette utviklingen av systemer og tjenester rettet mot forvaltningsselskapene. Den videre satsingen vil skje i samarbeid med kundene og ha som målsetting at forvaltningsselskapene også i fremtiden skal erfare at VPS tilbyr pålitelige og effektive løsninger til konkurransedyktige priser.

Partene må etter hevingen gjennomføre et økonomisk oppgjør hvor VPS` oppfatning er at VPS er berettiget til tilbakebetaling og erstatning.

I prosjektet har det påløpt kostnader i størrelsesorden NOK 75 mill. Av dette var ca. NOK 56 mill. balanseført per 31. desember 2009. Regnskapsmessig effekt for henholdsvis VPS og Oslo Børs VPS Holding ASA vil bli vurdert i forbindelse med fastsettelse av regnskap for 4. kvartal 2009 i midten av februar 2010.

For ytterligere kommentar:
Ole-Wilhem Meyer, administrerende direktør VPS, tlf. 908 45523
Tom Kolvig, juridisk direktør VPS, tlf. 911 15441
Geir Heggem, IR Oslo Børs VPS-konsernet, tlf. 952 38811

http://www.oslobors.no  

VPS terminates agreement of developing a new funds system

Company news

2010-01-25 08:20:44

Verdipapirsentralen ASA (VPS) has been involved since spring 2008 with the development of a new mutual funds system, with the objective of renewing the services it offers for fund management companies and their distributors. The Board of Directors of VPS has now decided to repudiate the contractual relationship with the supplier Capgemini and halt this project.

Work on developing the system has taken longer than both VPS and its supplier, Capgemini, had originally envisaged, and the project has been subject to several renegotiations as well as increased budget limits.

It recently became apparent that Capgemini and VPS have materially different views on the question of responsibility for system and integration testing, while at the same time the parties are in agreement that this type of testing would need to be carried out before the system could be put into production. It has not proved possible to reach agreement on this crucial issue, and the parties have also failed to reach agreement on how this disagreement should be resolved. The Board of Directors of VPS is of the view that in this situation it would be imprudent to continue with the project, and has decided to repudiate the contractual relationship and halt the project with immediate effect.

VPS considers it important to make alternative arrangements in order to ensure that customers continue to select VPS as their supplier. VPS will therefore continue to work on developing systems and services intended for fund management companies. Its future development in this area will take place in collaboration with its customers, with the objective of ensuring that fund management companies will continue in the future to recognize VPS as a supplier of reliable and efficient solutions with competitive pricing.

Following the repudiation of the contract, the parties must carry out financial settlement, and VPS is of the view that VPS is entitled to repayment and compensation.

The project has incurred costs in the order of NOK 75 million. Of these costs, approximately NOK 56 million had been capitalised as at 31 December 2009. The accounting implications for VPS and Oslo Børs VPS Holding ASA respectively will be evaluated in connection with the preparation of the interim accounts for the fourth quarter of 2009, which are due to be published in mid-February 2010.

Any requests for further information may be addressed to:
Ole-Wilhem Meyer, Chief Executive Officer, VPS. Tel: +47 908 45523
Tom Kolvig, Head of Legal Affairs, VPS. Tel: +47 911 15441
Geir Heggem, Head of IR, Oslo Børs VPS group. Tel: +47 952 38811

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade

Company news

2010-01-15 16:17:13

Tom Kolvig, EVP Finance, strategy, legal affairs and administration at VPS ASA, has 15 January 2010 sold 9.651 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 60 per share. After the transaction, Kolvig holds 0 shares in the company.

http://www.oslovps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2010-01-15 16:16:36

Tom Kolvig, direktør økonomi, strategi, jus og administrasjon i VPS ASA, har 15. januar 2010 solgt 9.651 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 60 pr aksje. Ny beholdning etter salget er 0 aksjer.

http://www.oslovps.no  

Lavere pris for aksjeoppgjør

Company news

2009-12-01 08:52:08

Oslo Børs VPS konsernet sikrer konkurransedyktige priser i hele verdipapirkjeden for sine kunder. Når clearing av aksjer med sentral motpart (CCP) innføres neste år i det norske aksjemarkedet, vil verdipapirforetakenes oppgjørskostnader reduseres betydelig gjennom en ny konkurransedyktig prismodell fra Oslo Clearing samt lavere avgifter i VPS.

Clearing av aksjehandel via en sentral motpart (CCP) er i ferd med å bli en bransjestandard i de nordiske verdipapirmarkedene. Oslo Børs følger denne utviklingen og innfører obligatorisk clearing fra 30 april 2010. Motpartsclearing innebærer at verdipapirforetakene blant annet får redusert risiko og lavere kostnader som følge av transaksjonsnetting. Dette vil si at kun nettoposisjoner vil bli sendt til oppgjør.

Oslo Clearings aksje-CCP innføres 30. april 2010 med en ny, konkurransedyktig prismodell for clearing av handel i børsnoterte egenkapitalinstrumenter. For ytterligere informasjon om prismodellen, se www.osloclearing.no.

For å være konkurransedyktig med de markedene som har innført motpartsclearing, reduserte VPS prisen på oppgjør av transaksjoner mellom verdipapirforetak fra 1. november 2009. Når motpartsclearing innføres 30. april 2010 vil VPS introdusere en egen avgift for oppgjør av nettede transaksjoner. For ytterligere informasjon, se www.vps.no.

- Som den største aktøren i det norske verdipapirmarkedet er vi opptatt av å tilby tjenester til våre kunder som er av høy kvalitet og som er konkurransedyktige på pris. Vi vet at oppgjørskostnader er et betydelig kostnadselement for våre kunder og de prisene vi nå annonserer, vil ha en positiv effekt på kundenes kostnader ved handel på Oslo Børs, sier konsernsjef i Oslo Børs VPS, Bente A. Landsnes.

Oslo Børs VPS' kombinerte inntekter i 2009 fra oppgjør i VPS og motpartsclearing i Oslo Clearing ville vært anslagsvis NOK 110 millioner per 30.09.2009 dersom vi hadde hatt denne modellen og prisene fra 01.01.2009. Oppgjørsinntekter i VPS var NOK 155 millioner i samme periode.

Kontakt:
Geir Heggem, finansdirektør, tlf. 22 34 17 22
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør, tlf 22 34 17 40, mob. 900 60 900

http://www.osloborsvps.no  

Lower fees for equities clearing and settlement

Company news

2009-12-01 08:51:05

The Oslo Børs VPS group is committed to competitive pricing for its customers throughout the entire securities value chain. When central counterparty (CCP) clearing for equities trading is introduced in the Norwegian market next year, broking firms will see a significant drop in their clearing and settlement costs thanks to new competitive pricing model from Oslo Clearing and lower fees from VPS.

Central counterparty clearing of equities trading is well on the way to becoming the industry standard in the Nordic securities markets. Oslo Børs is part of this development, and will introduce mandatory CCP clearing 30 April 2010. The benefits of CCP clearing include lower risk exposure and reduced transaction costs for broking firms as a result of transaction netting, which means that only net positions are submitted for settlement.

Oslo Clearing will launch its equities trading CCP on 30 April 2010 with a new, competitive, pricing model for clearing trades in stock exchange listed cash equities. For further information on the new pricing model, see www.osloclearing.no.

In order to be competitive with other venues that have introduced CCP clearing, VPS reduced the fees it charges on broker-to-broker trades with effect from 1 November 2009. When CCP clearing is introduced on 30 April 2010, VPS will introduce a new specific fee for settlement of netted transactions. For further information see www.vps.no.

"As the largest player in the Norwegian securities market, we are committed to offering services for our customers that combine quality with competitive pricing. We recognize that clearing and settlement costs represent a significant cost factor for our customers, and the pricing that we are announcing today will have a positive effect on our customers' costs when trading on Oslo Børs", comments Bente A. Landsnes, CEO of Oslo Børs VPS.

If this pricing model and the new fees had been in effect from 1 January 2009, the combined revenue generated for Oslo Børs VPS from settlement through VPS and counterparty clearing by Oslo Clearing for the first nine months of this year would have been in the order of NOK 110 million. The actual revenue from settlement through VPS over the same period was NOK 155 million.

For further information, please contact:
Geir Heggem, SVP and CFO. Tel: +47 22 34 17 22
Per Eikrem, SVP Corporate Communications, Tel: +47 22 34 17 40, Mob. +47 900 60 900

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2009-11-25 09:27:01

I forbindelse med tilbud fra Oslo Børs VPS Holding ASA til ansatte i datterselskaper om kjøp av aksjer med bestillingsperiode frem til og med 24. november er det foretatt tildeling av 9.194 aksjer. Aksjene selges for NOK 60 pr. aksje, dog slik at det gis en rabatt på 20 % innenfor en kjøpesum på opptil NOK 7.500. Etter at salget av disse aksjene er gjennomført vil Oslo Børs VPS Holding ASA ha en ny beholdning av egne aksjer på 25.904 aksjer.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning etter tildelingen fremgår i parentes):

Bente Landsnes - 125 (10.201)
Per Eikrem - 125 (2.505)
Atle Degré - 125 (4.851)
Øyvind Skar - 125 (125)
Christian Falkenberg Kjøde - 125 (2.001)
Guro Steine - 125 (251)
Håvard Thorstad - 125 (176)
Hugo Sundkjer - 125 (2.176)
Geir Heggem - 125 (1.631)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Allotment of shares to primary insiders

Company news

2009-11-25 09:25:46

In connection with an offer by Oslo Børs VPS Holding ASA for employees in subsidiaries to purchase shares with an order period to and including 24 November, a total of 9,194 shares were allotted. Employees paid a share price of NOK 60 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 7,500. Following the sale of these shares, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 25,904 own shares.

In connection with the offer, the following primary insiders have been allocated the number of shares shown below (new holding after the allotment shown in brackets):

Bente Landsnes - 125 (10,201)
Per Eikrem - 125 (2,505)
Atle Degré - 125 (4,851)
Øyvind Skar - 125 (125)
Christian Falkenberg Kjøde - 125 (2,001)
Guro Steine - 125 (251)
Håvard Thorstad - 125 (176)
Hugo Sundkjer - 125 (2,176)
Geir Heggem - 125 (1,631)

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS 3. kvartal 2009

Company news

2009-10-29 08:11:31

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2009 et underskudd på MNOK 948 (overskudd på MNOK 106). Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig nedskrivning av goodwill og it-systemer med til sammen MNOK 1.018. Omstillingskostnader, lavere markedsaktivitet og reduserte handels- og oppgjørsavgifter medfører også lavere inntekter og lavere resultat enn i samme periode i fjor.

Sammenlignet med 3. kvartal 2008 er inntektene redusert med MNOK 58 eller 21%, fra MNOK 279,8 til MNOK 221,4. Det er i stor grad handel og oppgjør av aksjer samt faste årlige markedsverdibaserte avgifter overfor utstedere og investorer som er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjon i inntekter er en følge av redusert markedsaktivitet, reduserte markedsverdier samt prisreduksjoner gjennomført i 2008 og i 2. kvartal 2009.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger er, sammenlignet med samme periode i 2008, redusert med MNOK 10 eller 8%. Korrigert for omstillingskostnader på MNOK 14 i perioden er nedgangen MNOK 24 eller 19%.

Som følge av usikkerhet rundt markedsutvikling, konkurransesituasjon og konsekvenser av nye reguleringer samt inntektseffekter av innføring av sentral motpart, er det med en konservativ vurdering foretatt nedskrivning av goodwill allokert til VPS med MNOK 989. Det er også foretatt nedskrivning av it-system med MNOK 29 som følge av svekket inntjening i virksomheten som benytter systemet. Det er ved vurderingene benyttet en diskonteringsrente på 11,7% (økt fra 11,2% i 2008).

Strategi
Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet for den norske verdikjeden som forventes å gi reduserte markedsandeler i handel og oppgjør av verdipapirer notert på Oslo Børs.

Hovedstrategien for konsernet er utarbeidet med tanke på å opprettholde likviditeten og øke aktiviteten innen kjernevirksomheten. Samtidig har konsernet som mål å skape nye inntekter gjennom å bygge produkter og tjenester rundt kjernevirksomheten.

De neste tre årene vil konsernet prioritere følgende mål:
* Vi skal ha en attraktiv finansiell infrastruktur med høy fokus på kvalitet og tillit til verdikjeden
* Vi skal utvikle og tilby verdiøkende tjenester som markedet etterspør
* Lokale selskaper, investorer og verdipapirforetak skal foretrekke oss
* Vi skal utvikle den internasjonale interessen for konsernet
* Ledende markedsplass innen utvalgte sektorer
* Internasjonal satsing på utvalgte verdiøkende tjenester
* Bredt og robust distribusjonsnettverk
* Vi skal være en attraktiv arbeidsplass
* Vi skal ha fornøyde eiere

Viktige aktiviteter de kommende årene vil være:
* Styrke kunderelasjonene til de viktigste kundene
* Videreutvikle regelverk, prisstrukturer, teknologi, nettverk og produkter
* Effektivisere virksomhetene generelt og kjernevirksomheten spesielt
* Organisere og videreutvikle tilleggstjenester
* Ytterligere satsing på sterke sektorer
* Videreutvikle derivatområdet

Utsikter for kostnader
Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2009 forventes pt. å bli på i størrelsesorden MNOK 515, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 60. Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes pt. å bli på i størrelsesorden MNOK 500, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre henholdsvis i størrelsesorden MNOK 75.

For mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for 3. kvartal. Delårsrapport og presentasjon for 3. kvartal 2009 er vedlagt.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000
Oslo, 29. oktober 2009

http://www.osloborsvps.no Delaarsrapport_obvps_Q309.pdf
Presentasjon_OBVPS_Q309.pdf

Oslo Børs VPS third quarter 2009

Company news

2009-10-29 08:06:17

Oslo Børs VPS Holding reports a loss of NOK 948 million for the third quarter of 2009 (profit of NOK 106 million). The main reason for the reduction in result from the third quarter of 2008 is write-downs of goodwill and IT systems totalling NOK 1,018 million. Restructuring costs, lower level of market activity and a decline in revenue from trading and settlement fees also contribute to lower revenues and earnings than in the same quarter of 2008.

Relative to the third quarter of 2008, revenues declined by NOK 58 million or 21%, from NOK 279.8 million to NOK 221.4 million. The reduction related largely to trading and settlement of shares and to fixed annual fees paid by issuers and investors based on market values. The year-on-year decrease in revenues reflects reduced market activity, lower market values and the price reductions that came into effect in 2008 and in the second quarter of 2009.

Costs before amortisations and write-downs of excess value for the third quarter were NOK 10 million or 8% lower than in the same period in 2008. After adjusting for restructuring costs of NOK 14 million in the third quarter, the reduction was NOK 24 million or 19%.

As a result of uncertainty over future market conditions, the competitive situation and the consequences of new legislation and regulations, as well as the impact on income of the introduction of central counterparty clearing, goodwill allocated to VPS has been written down, on a conservative basis, by NOK 989 million. A write-down of NOK 29 million was also made to an IT system as a result of weak earnings by the business activity that uses the system. A discount rate of 11.7% was used in evaluating these write-downs (increased from 11.2% in 2008).

Strategy
The main challenge facing the group over the next few years is the new competitive environment for the Norwegian securities chain, which must be expected to cause a reduction in the group's market share of trading and settlement of securities listed on Oslo Børs.

The group's core strategy has been developed with a view to maintaining liquidity and increasing the level of activity in the group's core businesses. At the same time, the group aims to generate new revenue by developing products and services around its core business activities.

The group intends to prioritise the following targets over the next three years:
*We will operate an attractive financial infrastructure
*We will develop and market value-adding services that meet the market's requirements
*The preferred marketplace for domestic companies, investors and investment firms
*Develop greater international interest in the group
*The leading marketplace for selected sectors
*International focus on selected value-adding services
*Broadly based and a robust distribution network
*We will be an attractive workplace
*We aim to have satisfied shareholders

Important activities over the years ahead will be:
*Strengthen customer relationships with the most important customers
*Continuing development of the marketplace rules, pricing structure, technology, networks and products
*Improve the efficiency of the group's operations in general and core activities in particular
*Continuing development of additional services
*Increased focus on strong sectors of the Norwegian market
*Further development of the derivatives area


Cost outlook
Operating expenses before amortisations and write-downs for 2009 are at present expected to be in the order of NOK 515 million, of which depreciation is expected to account for around NOK 60 million. Operating expenses before amortisations and write-downs for 2010 are at present expected to be in the order of NOK 500 million, of which depreciation is expected to account for around NOK 75 million.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report. Report and presentation third quarter 2009 are enclosed.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60000
Oslo, 29 October 2009

http://www.osloborsvps.no Delaarsrapport_obvps_Q309_en.pdf
Presentasjon_OBVPS_Q309.pdf

VPS reduces settlement fees

Company news

2009-10-23 11:14:52

VPS is to reduce the fee charged for settlement of exchange trades in the Norwegian market by approximately 22% with effect from 1 November. The fee for such transactions will be reduced from NOK 3.20 to NOK 2.50.

Over recent years, central counterparty clearing (CCP clearing) of equities trading has become virtually the industry standard in the European securities markets. All the Nordic markets are due to introduce CCP clearing over the next six months, and the Norwegian market will move onto CCP clearing in March 2010. One of the benefits of CCP clearing is a reduction in transaction costs for stockbroker firms as a result of transaction netting, which means that only net positions are submitted for settlement.

In order to be competitive with other venues that are introducing CCP clearing for trading in the Norwegian market, VPS is reducing the fee it charges on broker-to-broker transactions. The revised fee will apply from 1 November 2009 until CCP clearing is introduced in the Norwegian market.

If this change in fees had taken effect from the start of the year, the effect on operating revenues for the first six months, based on the level of activity in this period, would have been NOK 10 million.

About VPS
VPS is a company in the Oslo Børs VPS group. VPS supplies infrastructure and services for securities clearing and settlement and for the registration of ownership of securities. The company offers registration services for all the major types of financial instrument that are traded in Norway: shares, bonds, equity certificates, short-term fixed income instruments and fund units.

About Oslo Børs VPS
The Oslo Børs VPS group comprises the companies Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing and Oslo Market Solutions. The group operates marketplaces for listing and trading of securities, and provides services for the registration of ownership of securities, clearing and settlement of securities in Norway, financial market data and internet solutions. Oslo Børs VPS is owned by Oslo Børs VPS Holding ASA, and the company's shares are quoted on the Norwegian Securities Dealers Association's OTC list.

For further information, please contact:
Anne Ekeren Bjone, Head of Clearing & Settlement, tel +47 22635300 or +47 92027849 (mobile)
Ole-Wilhelm Meyer, CEO, tel. +47 22635300 or +47 908 45523 (mobile)

http://www.osloborsvps.no  

VPS reduserer prisen på oppgjør

Company news

2009-10-23 11:12:26

VPS reduserer prisen på oppgjør av transaksjoner mellom verdipapirforetak i det norske markedet med ca 22 prosent fra 1. november. Prisen reduseres fra 3,20 kroner til 2,50 kroner per transaksjon.

De siste årene har motpartsclearing (CCP) av aksjehandel blitt nærmest en bransjestandard i de europeiske verdipapirmarkedene. I løpet av det nærmeste halve året innføres CCP i alle de nordiske markedene, i Norge i mars 2010. Verdipapirforetakene får blant annet redusert sine transaksjonskostnader fordi antall oppgjørstransaksjoner reduseres som følge av transaksjonsnetting, det vil si at kun nettoposisjoner sendes til oppgjør.

For å være konkurransedyktig med de markedene som innfører CCP-clearing før det gjøres i det norske markedet, endrer VPS prisen på oppgjør av transaksjoner mellom verdipapirforetak. Prisendringen gjelder fra 1. november 2009 og til det er innført CCP-clearing i det norske markedet.

Dersom prisendringen hadde hatt virkning fra årets begynnelse, ville effekten på inntektene i 1. halvår, basert på aktiviteten i denne perioden, vært MNOK 10.

Om VPS
VPS er et selskap i Oslo Børs VPS-konsernet. VPS leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. Selskapet tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge - aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler.

Om Oslo Børs VPS
Konsernet Oslo Børs VPS består av selskapene Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Konsernet tilbyr markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap, samt oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger. Oslo Børs VPS eies av Oslo Børs VPS Holding ASA, og aksjene i selskapet handles på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anne Ekeren Bjone, Direktør Oppgjør VPS, tel 22635300 eller 920 27849 (mobil)
Ole-Wilhelm Meyer, Administrerende direktør VPS, tel. 22635300 eller 908 45523 (mobil)

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-10-09 14:28:40

Oslo Børs VPS Holding ASA has today, 9 October 2009, bought 22.000 own shares at a price of NOK 60.00 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 35.098 shares in the company.


Oslo Børs VPS Holding, 9 October 2009

http://www.oslovps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-10-09 14:28:03

Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag, 9. oktober 2009, kjøpt 22.000 egne aksjer for NOK 60,00 per aksje. Ny beholdning er 35,098 aksjer.

Oslo Børs VPS Holding, 9. oktober 2009

http://www.oslovps.no  

Meldepliktig handel

Company news

2009-08-13 14:43:28

Harald Espedal, styremedlem i Oslo Børs VPS ASA og Oslo Børs ASA, har 13. august 2009 kjøpt 27.500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 59,50 per aksje. Ny beholdning er 50.000 aksjer.

   

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-08-13 14:33:31

Harald Espedal, Board Member of Oslo Børs VPS ASA and Oslo Børs ASA, has 13 August 2009 bought 27.500 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 59.50 per share. After the transaction, Espedal holds 50.000 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA 2. kvartal 2009

Company news

2009-08-13 08:28:07

Oslo Børs VPS Holding rapporterer i 2. kvartal 2009 et overskudd på MNOK 72,4 (MNOK 130). Resultatet for første halvår ble MNOK 114,6 (MNOK 245,8). Lavere markedsaktivitet og reduserte handels- og oppgjørsavgifter medfører lavere inntekter og lavere resultat enn i samme periode i fjor.

For detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for 2. kvartal (vedlagt).

Sammenlignet med 2. kvartal 2008 er inntektene redusert med MNOK 64 eller 21%. Det er i stor grad handel og oppgjør av aksjer samt faste årlige markedsverdibaserte avgifter overfor utstedere og investorer som er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjon i inntekter er en følge av redusert markedsaktivitet, reduserte markedsverdier samt prisreduksjoner gjennomført i 2008 og i 2. kvartal 2009.

Kostnader før amortiseringer og nedskrivninger av merverdier er, sammenlignet med samme periode i 2008, redusert med MNOK 5 eller 4%. Nedgangen skyldes økt aktivering av egne ressurser samt redusert bruk av eksterne ressurser. Kostnadene for 2. kvartal er MNOK 38 lavere enn for 1. kvartal. Dette skyldes ordinære forskjeller mellom periodene samt redusert bruk av eksterne ressurser.

Som følge av endringer i estimater for forventet levetid for merverdier som oppstod ved fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding i november 2007, er amortisering av merverdier MNOK 12 høyere enn i 2. kvartal i 2008 og MNOK 31 høyere akkumulert for 2009 enn på samme tid i 2008.

Netto finansielle poster utgjør i 2. kvartal MNOK 5, en nedgang på MNOK 7,3 sammenlignet med samme periode i fjor.

1. juli trådte lovendringen vedrørende eierbegrensning og eierkontroll i infrastrukturforetak på verdipapirområdet i kraft. Lovendringen medfører at den lovbestemte eierskapsgrensen for børser og verdipapirregistre heves fra 10% til 20%. Eierskap underlegges dog en subjektiv egnethetskontroll ved erverv av eierandel som utgjør mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i foretaket. Det er videre åpnet for et unntak fra den alminnelige eierbegrensingsregelen for eiere som i det vesentlige driver eller eier regulert marked, liknende markedsplass eller tilknyttet infrastrukturvirksomhet. For verdipapirregistre gjelder tilsvarende regler som for børser.
For oppgjørssentraler vil eierskap underlegges en subjektiv egnethetskontroll ved erverv av eierandel som utgjør mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i foretaket, tilsvarende som for regulerte markeder som ikke er børs.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra september 2008 og mai 2009, påvirker inntektene i 2009.

Driftskostnader i 2009 forventes pt. å bli på i størrelsesorden MNOK 600 (redusert fra MNOK 650 ved rapportering ved årsskiftet), hvorav avskrivninger og amortiseringer av merverdier forventes å utgjøre henholdsvis i størrelsesorden MNOK 65 og MNOK 95. Det er planlagt med investeringer i 2009 på i størrelsesorden MNOK 150.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000
Oslo, 13. august 2009

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q209.doc

Oslo Børs VPS Holding ASA 2nd quarter 2009

Company news

2009-08-13 08:24:06

Oslo Børs VPS Holding reports earnings of NOK 72.4 million for the second quarter of 2009 (NOK 130 million). Earnings for the first six months of 2009 totalled NOK 114.6 (NOK 245.8 million). Both revenue and earnings were lower than in the same quarter of 2008 due to the lower level of market activity and a decline in revenue from trading and settlement fees.

A detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.

Relative to the second quarter of 2008, revenues declined by NOK 64 million or 21%. The reduction related largely to trading and settlement of shares and to fixed annual fees paid by issuers and investors based on market values. The year-on-year decrease in revenues reflects reduced market activity, lower market values and the price reductions that came into effect in 2008 and in the second quarter of 2009.

Costs before amortisations and write-downs of excess value for the second quarter were NOK 5 million or 4% lower than in the same period in 2008. The reduction results from higher capitalisation of internal resources and less use of external resources. Costs for the second quarter were NOK 38 million lower than in the first quarter. This reflects a combination of the normal seasonal pattern of costs and less use of external resources.

As a result of changes made to the amortisation periods for the excess value that arose as a result of the merger of Oslo Børs Holding and VPS Holding in November 2007, amortisation of excess value in the second quarter was NOK 12 million higher than for the same period in 2008 and NOK 31 million higher for the first six months of 2009 than for the same period in 2008.

Net financial items for the second quarter totalled NOK 5 million, NOK 7.3 million lower than in the same period of last year.

Changes to the legislation on ownership restrictions and approval of ownership interests in infrastructure undertakings in the securities area came into force on 1 July 2009.The changes to the legislation have increased the threshold for the legal restriction on single ownership of shares in a stock exchange or central securities depository from 10% to 20%. However, an acquisition of an ownership interest that represents more than 10% of the undertaking's share capital will be subject to subjective evaluation of the purchaser's suitability The changes also make it possible for the authorities to grant exemptions from the general rules on ownership restrictions for owners whose main business is to operate or own a regulated market, a similar marketplace or a related infrastructure business. The changes that apply to stock exchanges also apply to central securities depositories.

In the case of clearing houses, any acquisition of an ownership interest that represents more than 10% of the undertaking's share capital will be subject to subjective evaluation of the purchaser's suitability, which is equivalent to the rules for regulated markets that are not authorised as a stock exchange.

The group's revenues vary in line with activity levels. Reductions in fees, effective as of September 2008 and May 2009, will have an effect on operating revenues in 2009.

Operating expenses for 2009 are at present expected to be in the order of NOK 600 million (reduced from NOK 650 million as indicated at the start of the year), of which depreciation and amortisations of excess value are expected to account for around NOK 65 million and NOK 95 million respectively. Investment spending planned for 2009 is in the order of NOK 150 million.


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

Oslo, 13 August 2009

http://www.osloborsvps.no Delårsrapport Q2091_E_.doc

Notice of proceedings received from Periscopus

Company news

2009-07-10 12:12:28

Oslo Børs ASA has received a notice of proceedings dated 9 July from Periscopus AS containing a claim that the Stock Exchange Appeals Committee's resolution 1/2009, in which Oslo Børs's approval of a mandatory offer from Erik Must AS for the shares in Gyldendal ASA dated 18 December 2008 was upheld, be declared void. In addition, it is requested Oslo Børs ASA and Erik Must AS be held jointly and severally liable for the amount that Periscopus AS claims to have lost as a result of this offer being accepted, calculated at NOK 37,182,052.62 plus interest and expenses.

The records of the Stock Exchange Appeals Committee's consideration of the case (in Norwegian) are available on Oslo Børs's website:
http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Vedtak-og-uttalelser

http://www.oslobors.no  

Mottatt stevning fra Periscopus

Company news

2009-07-10 12:11:39

Oslo Børs ASA har mottatt stevning fra Periscopus AS datert 9. juli med påstand om at Børsklagenemndens vedtak 1/2009 om stadfestelse av børsens godkjennelse av pliktig tilbud fra Erik Must AS på aksjene i Gyldendal ASA datert 18. desember 2008, kjennes ugyldig. Videre påstås Oslo Børs ASA og Erik Must AS solidarisk ansvarlig for det Periscopus AS hevder å ha tapt ved aksept av tilbudet, beregnet til NOK 37 182 052,62 i tillegg til renter og omkostninger.

Protokollen fra Børsklagenemndens behandling av saken er tilgjengelig på Oslo Børs' nettsider:
http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Vedtak-og-uttalelser

http://www.oslobors.no  

Seadrill refused leave to appeal to the Supreme Court

Company news

2009-07-03 16:30:19

Seadrill refused leave to appeal to the Supreme CourtThe Appeals Selection Committee of the Supreme Court has considered Seadrill's appeal against the ruling of 9 March 2009 by the Borgarting Court of Appeal on the annulment action brought by Seadrill Limited against Oslo Børs in connection with the decision of the Stock Exchange Appeals Committee in respect of Seadrill's duty to make a mandatory offer for Eastern Drilling ASA. The Appeals Selection Committee has refused to grant Seadrill leave to appeal to the Supreme Court.Seadrill issued civil proceedings in 2007 against Oslo Børs claiming that the Stock Exchange Appeals Committee's decision of 12 December 2006 was invalid. The Committee had ruled that Seadrill had a duty to make a mandatory offer for shares in the stock exchange listed company Eastern Drilling for reasons of consolidation with Carnegie ASA, and that Seadrill could not avoid the duty to make a mandatory offer by selling shares to reduce its holding below the threshold for a mandatory offer. The Oslo District Court ruled in favour of Oslo Børs in December 2007. This ruling was reaffirmed by the Borgarting Court of Appeal's decision of 9 March 2009 following its hearing of Seadrill's appeal against the District Court's ruling.The decision by the Borgarting Court of Appeal is therefore final.

Oslo Børs, 3 July 2009

   

Seadrills anke til Høyesterett mot Oslo Børs tillates ikke fremmet

Company news

2009-07-03 16:29:16

Seadrills anke til Høyesterett mot Oslo Børs tillates ikke fremmetHøyesteretts ankeutvalg har behandlet Seadrills anke på Borgarting lagmannsretts dom av 9. mars 2009 i ugyldighetsspørsmålet Seadrill Limited hadde anlagt mot Oslo Børs i forbindelse med børsklagenemndens vedtak om Seadrills tilbudsplikt i Eastern Drilling ASA. Anken tillates ikke fremmet.Seadrill reiste i 2007 sivilt søksmål mot Oslo Børs med påstand om at børsklagenemndens vedtak av 12. desember 2006 var ugyldig. Børsklagenemndens vedtak slo fast at Seadrill hadde tilbudsplikt på aksjene i det børsnoterte selskapet Eastern Drilling ASA på bakgrunn av konsolidering med Carnegie ASA, og at Seadrill ikke kunne fri seg fra tilbudsplikten ved å selge seg ned under tilbudspliktgrensen. Oslo tingrett frifant Oslo Børs i desember 2007. Seadrill anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett, som i dom av 9. mars 2009 ikke ga Seadrill medhold i sin anke.Lagmannsrettens dom er dermed endelig.

Oslo Børs, 3. juli 2009

   

Flaggemelding for DnB NOR konsernets eierandel i Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-07-02 10:44:45

Flaggemelding for DnB NOR konsernets eierandel i Oslo Børs VPS Holding ASA.Ut i fra et ønske om å effektivisere konsernets samlede kapitalbruk samt å samordne DnB NOR konsernets investeringer ytterligere er det besluttet å selge deler av Investeringsdivisjonens portefølje av aksjer og aksjefond fra DnB NOR Bank ASA til Vital Forsikring ASA. Eierskapet til investeringene vil bli videreført i selskapsporteføljen i Vital Forsikring ASA. Kundemidlene i Vital Forsikring ASA påvirkes således ikke av transaksjonen.DnB NOR Bank ASA, v/ Investeringsdivisjonen, har i dag 2. juli 2009 solgt 8.233.680 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA, tilsvarende 19,146 % av selskapets aksjekapital og antall stemmer.Vital Forsikring ASA har i dag 2. juli 2009 kjøpt 8.233.680 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA, tilsvarende 19,146 % av selskapets aksjekapital og antall stemmer.DnB NOR konsernet innehar etter dette 8.233.680 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA, tilsvarende 19,146 % av selskapets aksjekapital og antall stemmer.Salget gjennomføres på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Investeringen selges følgelig til markedsverdi. Transaksjonen omfatter investeringer med verdi 477.718.113,60 kroner, og gjennomføres den 2. juli 2009.Kontaktpersoner:

Bjørn Berg, Investeringsdirektør i DnB NOR Bank ASA, mobil 905 63 253

Truls Tollefsen, Finansdirektør i Vital Forsikring ASA, mobil 93407117

   

Ole-Wilhelm Meyer ny leder for VPS

Company news

2009-06-12 10:38:05

Styret i Verdipapirsentralen (VPS) har ansatt Ole-Wilhelm Meyer (53) som ny adm. direktør. Meyer er i dag adm. direktør i SpareBank 1 Livsforsikring AS. Han vil tiltre stillingen 14. september 2009.

Meyer har de siste 18 årene arbeidet i all hovedsak i selskaper innen bank- og forsikringsbransjen, hvorav flere oppgaver med selskaper i vesentlig endring eller omstilling. De siste syv årene har han ledet ulike selskaper innen SpareBank 1 Gruppen, og tidligere har han ledererfaring fra eksempelvis Norske Liv, Oslo Reinsurance Company, Uni Storebrand og Den norske Creditbank.

- Ole-Wilhelm Meyer har ledererfaring fra selskaper av ulik størrelse i finansbransjen, og han har gode resultater fra ledelse av sterkt markeds- og kunderettede virksomheter. VPS og konsernet Oslo Børs VPS står foran store tilpasninger i en næring preget av kraftig økende konkurranse, og vi er svært fornøyde med styrets valg av Ole-Wilhelm Meyer til å lede VPS videre, sier konsernsjef Bente A. Landsnes i Oslo Børs VPS.

Meyer er utdannet siviløkonom fra Göteborgs Universitet / Handelshögskolan i Göteborg, og har i tillegg tatt en rekke kurs og program innen ledelse, inkl. Administrativt Forskningsfonds Solstrandprogram.

Meyer overtar stillingen etter Jan Hellstrøm, som har vært leder for VPS siden 1992. Hellstrøm ba styret i VPS i desember om å starte arbeidet med å finne hans etterfølger. Hellstrøm vil gå over i en rådgiverfunksjon for konsernet Oslo Børs VPS.

VPS er et selskap i Oslo Børs VPS-konsernet. VPS leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. Selskapet tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge - aksjer, obligasjoner, grunnfondsbevis, sertifikater og fondsandeler.


For nærmere informasjon:
Kim Dobrowen, styreleder Verdipapirsentralen ASA, tlf. 23 11 11 11 eller 97 08 30 85
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS, tlf. 22 34 17 00 eller 905 50 495
Ole-Wilhelm Meyer, tlf. 908 45 523

http://www.osloborsvps.no  

Ole-Wilhelm Meyer new CEO of VPS

Company news

2009-06-12 10:36:20

The Board of Directors of Verdipapirsentralen (VPS) has appointed Ole-Wilhelm Meyer (53) as the new Chief Executive Officer. Ole-Wilhelm Meyer is currently the CEO of SpareBank 1 Livsforsikring AS. He will take up his appointment on 14 September 2009.

Over the last 18 years, Ole-Wilhelm Meyer has worked almost entirely with companies in the banking and insurance sector, and a number of his appointments have been with companies undergoing significant change or refocusing. Over the last seven years he has been the chief executive of various companies in the SpareBank 1 Gruppen, and his management experience prior to this was with companies such as Norske Liv, Oslo Reinsurance Company, Uni Storebrand and Den norske Creditbank.

"Ole-Wilhelm Meyer has management experience from companies of different sizes in the financial sector, and he has achieved good results from managing businesses with strong market and customer focus. VPS and the Oslo Børs VPS group face the need for ongoing change in an industry characterised by increasing compettion, and we are extremely pleased with the board's choice of Ole-Wilhelm Meyer to lead VPS forward", comments Bente A. Landsnes, Group Chief Executive Officer of Oslo Børs VPS.

Ole-Wilhelm Meyer is a business economics graduate of the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg, and he has also completed a number of management courses and training programs, including the AFF Solstrand Program.

Ole-Wilhelm Meyer succeeds Jan Hellstrøm, who has been a CEO of VPS since 1992. Jan Hellstrøm asked the board in December to start the search for his successor. Jan Hellstrøm will continue with the Oslo Børs VPS group in an advisory role.

VPS is a company in the Oslo Børs VPS group. VPS provides infrastructure and services for registration of ownership of financial instruments, as well as clearing and settlement. The company offers registration services for all the major types of financial instruments traded in Norway, namely equities, bonds, primary capital certificates, commercial paper and units in mutual funds.

For further information, please contact:
Kim Dobrowen, Chair of the Board of Verdipapirsentralen ASA. Tel: +47 23 11 11 11 or +47 97 08 30 85
Bente A. Landsnes, Group Chief Executive Officer of Oslo Børs VPS. Tel: +47 22 34 17 00 or +47 905 50 495
Ole-Wilhelm Meyer. Tel: +47 908 45 523

http://www.osloborsvps.no  
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage/Press-Releases/Archive/Ole-Wilhelm-Meyer-new-CEO-of-VPS

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-06-05 11:43:02

Bente A. Landsnes, Group CEO of Oslo Børs VPS, has 5 June 2009 bought 3.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 54,- pr share. After the transaction, Landsnes holds 10.076 shares in the company.

   

Meldepliktig handel

Company news

2009-06-05 11:40:31

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS, har 5. juni 2009 kjøpt 3.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 54,- per aksje. Ny beholdning er 10.076 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

2009 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-05-27 08:32:29

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Tuesday 26 May approved the annual report and accounts for 2008. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 5 per share. Two new board members were elected.

A dividend of NOK 5.00 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 26 May 2009. The dividend payment totalled NOK 215 million. The company expects to pay the dividend on 8 June. The company's shares will be traded ex dividend from and including Wednesday 27 May.

Leiv Askvig was elected new Chair of the Board of Directors and Ottar Ertzeid was elected as new member of the Board of Directors. Gisèle Marchand, Benedicte Schilbred Fasmer and Svein Støle were re-elected as members of the Board.

Following the Annual General Meeting, the members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:
- Leiv Askvig (Chairman)
- Gisèle Marchand (Deputy Chairman)
- Svein Støle
- Benedicte Schilbred Fasmer
- Benedikte Bettina Bjørn
- Harald Espedal
- Ottar Ertzeid

In addition, the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

More about the new board members

Leiv Askvig
Leif Askvig (born 1957) is the Managing Director of Sundt AS, and is a business economics graduate of the Norwegian School of Management. He was deputy chair of the board of Verdipapirsentralen following its privatisation in 2003 until 2007, and he was on the board of Verdipapirsentralen prior to its privatisation from 1992 - 2000. He has been a member of the Nomination Committee of Oslo Børs VPS Holding since 2007. Leif Askvig has been a member of the board of Imarex ASA since 2004, and was chair of the board from 2006 to 2009. He has also been a member of the board of Fjellkraft AS. He is currently a member of a number of boards, including Eiendomsspar/Victoria Eiendom AS, Pandox AB, Skibs AS Tudor / AS Toluma, Verdane Capital IV AS, Alfarveg AS and Agder OPS Vegselskap AS, and he is a member of the Nomination Committee of Orkla ASA.

Ottar Ertzeid
Ottar Ertzeid (born 1965) is a Group Executive Vice President of DnB NOR, responsible for DnB NOR Markets. Ertzeid has been head of DnB NOR Markets since 2003. Prior to this he was head and deputy head of DnB Markets, and held various senior management positions in the foreign exchange and capital markets area at DnB. He has also been the chief financial officer of DnB Boligkreditt and the head of finance at Realkreditt. Ottar Ertzeid is a business economics graduate of the Norwegian School of Management. Ottar Ertzeid was a member of the boards of Oslo Børs Holding and of Oslo Børs from 2002 to 2007, and since 2007 he has been a member of the Nomination Committee for Oslo Børs VPS Holding ASA.

Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: 22 34 17 40 / 930 60000

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng  
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage/Press-Releases/Archive/2009-Annual-General-Meeting-of-Oslo-Boers-VPS-Holding-ASA

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2009

Company news

2009-05-27 08:29:40

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 26. mai årsregnskap og årsberetning for 2008. Det ble besluttet et utbytte på NOK 5 pr. aksje. Det ble valgt to nye styremedlemmer.

Et utbytte på NOK 5 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 26. mai. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 215 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 8. juni. Aksjen handles eks. utbytte fra og med onsdag 27. mai.

Leiv Askvig ble valgt som ny styreleder og Ottar Ertzeid som nytt styremedlem. Giséle Marchand, Benedicte Schilbred Fasmer og Svein Støle ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Etter generalforsamlingen består styret i Oslo Børs VPS Holding ASA av:
- Leiv Askvig (leder)
- Gisèle Marchand (nestleder)
- Svein Støle
- Benedicte Schilbred Fasmer
- Benedikte Bettina Bjørn
- Harald Espedal
- Ottar Ertzeid

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk videre fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil 1 prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å gjennomføre et aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet.

Mer om de nye styremedlemmene

Leiv Askvig
Leiv Askvig (født 1957) er administrerende direktør i Sundt AS og er utdannet siviløkonom fra BI. Askvig var nestleder i styret i Verdipapirsentralen siden privatiseringen i 2003 - 2007, samt i stiftelsen VPS i perioden 1992 - 2000. Han har vært medlem i valgkomiteen i Oslo Børs VPS Holding fra 2007. Askvig har vært styremedlem i Imarex ASA fra 2004 og formann fra 2006 til 2009 samt vært styremedlem i Fjellkraft AS. Han sitter bl.a. i styret i Eiendomsspar/Victoria Eiendom AS, Pandox AB, Skibs AS Tudor / AS Toluma, Verdane Capital IV AS, Alfarveg AS, Agder OPS Vegselskap AS samt i valgkomiteen i Orkla ASA.

Ottar Ertzeid
Ottar Ertzeid (født 1965) er konserndirektør DnB NOR Markets. Ertzeid har ledet DnB NOR Markets siden 2003. Han har tidligere vært leder og nestleder for DnB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta- og kapitalmarkedsområdet i DnB. Han har også vært økonomi- og finansdirektør i DnB Boligkreditt og finanssjef i Realkreditt. Ertzeid er utdannet siviløkonom ved BI. Ottar Ertzeid var styremedlem i Oslo Børs Holding og Oslo Børs i perioden 2002 til 2007, har vært medlem av Oslo Børs VPS Holding ASAs valgkomité siden.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.osloborsvps.no Signert protokoll fra generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2009.pdf
http://www.osloborsvps.no/Forside/Pressemeldinger/Arkiv/Generalforsamling-i-Oslo-Boers-VPS-Holding-ASA-2009

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-05-20 14:54:14

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS, har 20. mai 2009 kjøpt 3.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 65,- per aksje. Ny beholdning er 7.076 aksjer.

http://www.oslovps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-05-20 14:53:23

Bente A. Landsnes, Group CEO of Oslo Børs VPS, has 20 May 2009 bought 3.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 65,- pr share. After the transaction, Landsnes holds 7.076 shares in the company.

http://www.oslovps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA 1st quarter 2009

Company news

2009-05-12 08:37:29

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 42.2 million (NOK 115.9 million) for the first quarter of 2009. The group had operating revenues of NOK 231.1 million (NOK 293.8 million) in the quarter. The decrease in revenues and profit is a result of reduced market activity and price reductions that came into effect in 2008.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.

Relative to the first quarter of 2008, revenues declined by NOK 63 million or 21%. The year-on-year reduction in revenues in the first quarter related largely to trading and settlement of shares and to fixed annual fees paid by issuers and investors based on market values.

Costs before amortisations and write-downs of excess value for the first quarter increased by NOK 15 million or 11% relative to the same period in 2008. Salary and other personnel expenses have increased due to an increase in the number of employees and increase in salaries.

As a result of changes made to the amortisation periods for the excess value that arose as a result of the merger of Oslo Børs Holding and VPS Holding in November 2007, amortisation of excess value in the first quarter was NOK 18 million higher than in the same period in 2008.

The group's revenues vary in line with activity levels. Reductions in fees, effective as of September 2008 and May 2009, will have an effect on operating revenues in 2009.

Operating expenses for 2009 are at present expected to be in the order of NOK 600 million (reduced from NOK 650 million in previous report), of which depreciation and amortisations of excess value are expected to account for around NOK 65 million and NOK 95 million respectively. Investment spending planned for 2009 is in the order of NOK 150 million.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60000

Oslo, 12 May 2008

http://www.osloborsvps.no delaarsrapport_q1_2009_eng.pdf
Presentasjon_Q1_09.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage/Press-Releases/Archive/Oslo-Boers-VPS-Holding-ASA-1st-quarter-2009

Oslo Børs VPS Holding ASA 1. kvartal 2009

Company news

2009-05-12 08:34:51

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2009 et resultat på MNOK 42,2 (MNOK 115,9). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 231,1 (MNOK 293,8). Reduksjon i inntekter og resultat er en følge av redusert markedsaktivitet samt prisreduksjoner gjennomført i 2008.

For mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Sammenlignet med 1. kvartal 2008 er inntektene redusert med MNOK 63 eller 21 prosent. Det er i stor grad handel og oppgjør av aksjer samt faste årlige markedsverdibaserte avgifter overfor utstedere og investorer som er redusert, sammenlignet med samme periode i fjor.

Kostnader før amortiseringer og nedskrivninger av merverdier har, sammenlignet med samme periode i 2008, økt med MNOK 15 eller 11 prosent. Det er i stor grad lønns- og personalkostnader som har økt som følge av økning i antall ansatte samt lønnsregulering.

Som følge av endringer i estimater for forventet levetid for merverdier som oppstod ved fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding i november 2007, er amortisering av merverdier MNOK 18 høyere enn i 1. kvartal i 2008.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra september 2008 og mai 2009, påvirker inntektene også i 2009.

Driftskostnader i 2009 forventes pt. å bli på i størrelsesorden MNOK 600 (redusert fra MNOK 650 ved forrige rapportering), hvorav avskrivninger og amortiseringer av merverdier forventes å utgjøre henholdsvis i størrelsesorden MNOK 65 og MNOK 95. Det er planlagt med investeringer i 2009 på i størrelsesorden MNOK 150.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Oslo, 12. mai 2009

http://www.osloborsvps.no delaarsrapport_q1_2009.pdf
Presentasjon_Q1_09.pdf
http://www.osloborsvps.no/Forside/Pressemeldinger/Arkiv/Oslo-Boers-VPS-Holding-ASA-1.-kvartal-2009

Notice of the Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-05-04 11:28:09

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 26 May 2009 at 17.00 hrs at the offices of Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, Oslo.

  Notice of the Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA.pdf
Recommendations of the Nomination Committee to the 2009 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage/The-Share/General-Meetings

Notice of the Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-05-04 11:12:29

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA will be held on 26 May 2009 at 17.00 hrs at the offices of Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage Notice of the Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA.pdf
Recommendations of the Nomination Committee to the 2009 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA.pdf
http://www.osloborsvps.no/obvps_eng/Frontpage/The-Share/General-Meetings

Oslo Børs VPS Holding ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling 2009

Company news

2009-05-04 11:07:19

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2009 kl 17.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata 2, Oslo.

http://www.osloborsvps.no Innkalling til generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA.pdf
Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling 2009 Oslo Børs VPS Holding ASA.pdf
http://www.osloborsvps.no/Forside/Aksjen/Generalforsamlinger

Seadrill anker til Høyesterett

Company news

2009-04-14 08:37:51

Borgarting lagmannsrett avsa 9. mars 2009 dom i ugyldighetssøksmålet Seadrill Limited har anlagt mot Oslo Børs i forbindelse med børsklagenemndens vedtak om Seadrills tilbudsplikt i Eastern Drilling ASA. Seadrill fikk ikke medhold i sin anke. Seadrill anker nå saken til Høyesterett.

Bakgrunn:
Seadrill reiste i 2007 sivilt søksmål mot Oslo Børs med påstand om at børsklagenemndens vedtak av 12. desember 2006 var ugyldig. Børsklagenemndens vedtak slo fast at Seadrill hadde tilbudsplikt på aksjene i det børsnoterte selskapet Eastern Drilling ASA på bakgrunn av konsolidering med Carnegie ASA, og at Seadrill ikke kunne fri seg fra tilbudsplikten ved å selge seg ned under tilbudspliktgrensen. Oslo tingrett frifant Oslo Børs i desember 2007. Det er denne dommen som etter Seadrills anke ble stadfestet 9. mars 2009.

Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.oslovps.no  
http://www.oslobors.no

Seadrill appeals to Supreme Court

Company news

2009-04-14 08:37:17

On Monday 9 March 2009, the Borgarting Court of Appeal issued its ruling on the annulment action brought by Seadrill Limited against Oslo Børs in connection with the decision of the Stock Exchange Appeals Committee in respect of Seadrill's duty to make a mandatory offer for Eastern Drilling ASA. Seadrill's appeal did not succeed. Seadrill has now filed an appeal to The Supreme Court of Norway.

Background:
Seadrill issued civil proceedings in 2007 against Oslo Børs claiming that the Stock Exchange Appeals Committee's decision of 12 December 2006 was invalid. The Committee had ruled that Seadrill had a duty to make a mandatory offer for shares in the stock exchange listed company Eastern Drilling for reasons of consolidation with Carnegie ASA, and that Seadrill could not avoid the duty to make a mandatory offer by selling shares to reduce its holding below the threshold for a mandatory offer. The Oslo District Court ruled in favour of Oslo Børs in December 2007. This ruling was reaffirmed by the Court of Appeal's decision of 9 March 2009 following its hearing of Seadrill's appeal against the District Court's ruling.

Contact person:
Per Eikrem, SVP Corporate Communications, tel. +47 22 34 17 40 or +47 930 60000.

http://www.oslovps.no  
http://www.oslobors.no

Oslo Børs reduserer handelsavgifter

Company news

2009-03-26 08:39:29

For å stimulere til økt handel og likviditet på børsens markedsplasser reduserer Oslo Børs avgiftene på handel i aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess vesentlig. I tillegg endres prismodellen for å øke valgmulighetene, samt imøtekomme ulike kunders behov.

- Avgiftsreduksjonen på Oslo Børs kommer kundene til gode, og vil dessuten bidra til å styrke likviditeten og dermed kvaliteten på markedsplassene. Vårt fokus er på kundenes ønsker og behov. Kundene etterspør tjenester og markeder med høy kvalitet til konkurransedyktige priser, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

Oslo Børs har hatt en prismodell med et stort innslag av transaksjonsbasert prising og minimumsavgifter. Handelsmønsteret i verdipapirmarkedene har endret seg kraftig den siste tiden. Det har vært en betydelig økning i antall transaksjoner, men samtidig en fallende gjennomsnittlig verdi i hver transaksjon. Denne trenden har blitt forsterket med verdifallet i verdipapirmarkedene som har fulgt med finanskrisen. Oslo Børs' prismodell har i denne perioden dermed medført at kostnaden for å omsette et gitt volum har økt. Oslo Børs erkjenner at dette har vært et uheldig utslag av modellen, og har derfor besluttet en vesentlig endring i både prismodell og avgifter.

Den nye prismodellen er betydelig forenklet, gir bedre forutsigbarhet og er tilpasset ulike aktørers behov. Modellen vil ha følgende hovedelementer:

* Det innføres en avgift per utført ordre som erstatter transaksjonsavgiften
* Dagens minimumsavgift fjernes
* Maksimumsavgiften fjernes for handel i børsens handelssystem
* Det innføres fire prislister som medlemmene kan velge mellom, mot dagens to
* Det vil bli innført rabatter på handel i alle OBX-aksjene (25 mest omsatte)

En fullstendig prisliste er tilgjengelig på Oslo Børs' hjemmesider, www.oslobors.no/ob/avgifter. Den nye prismodellen er gjeldende fra 1. mai 2009.

Basert på handelsaktiviteten i hele 2008 ville endringen i modell og avgifter ført til reduserte inntekter på i overkant av 110 mill kroner for Oslo Børs.

Oslo Børs reduserte sist sine avgifter på handel i september i 2008.For ytterligere informasjon:
Bente A. Landsnes, børsdirektør, tel. 22 34 17 00 eller 905 50495
Geir Heggem, konserndirektør finans, tel. 22 34 17 22 eller 952 38 811
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tel 22 34 17 40 eller 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs reduces trading fees

Company news

2009-03-26 08:38:02

In order to encourage greater trading and liquidity for the exchange's marketplaces, Oslo Børs announces significant reductions in the fees charged for trading in shares listed on Oslo Børs and Oslo Axess. In addition, Oslo Børs is changing its pricing model to offer a greater range of choices and to better meet the differing needs of customers.

"These reductions in Oslo Børs trading fees will benefit our customers, and will also help to strengthen liquidity and so improve the quality of our marketplaces. Our focus is on customers' preferences and requirements. Customers are clearly looking for services and markets that offer high quality standards at competitive prices", comments Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs.

Oslo Børs has operated with a pricing model that is characterised by transaction-based pricing and minimum fees. Trading patterns in the securities markets have changed markedly over the recent past. The number of transactions has increased significantly, but the average value of each transaction has fallen. The falls in prices caused by the global financial crisis have accelerated this trend. This has meant that the Oslo Børs pricing model has caused the cost of trading to increase relative to the volume traded. Oslo Børs recognizes that this is an unfortunate consequence of the model used, and has therefore significantly restructured its pricing model in addition to reducing fees.

The new pricing model is considerably simpler, will be more predictable in operation and is better suited to the requirements of the various types of participants in the market. The model will feature the following main elements:

* A fee for each order carried out is introduced to replace the current transaction fee
* The current minimum trading fees are abolished
* The maximum trading fees are abolished for trading carried out through the exchange's trading system
* Member firms will be able to choose between four alternative fee tariffs rather than the current choice of two tariffs
* Discounts will be introduced for trading in all OBX shares (the 25 most heavily traded shares)

The detailed price tariff is available on the Oslo Børs website at: www.oslobors.no/ob/avgifter. The new pricing model will come into effect on 1 May 2009.

Based on trading activity for 2008 as a whole, the revised pricing model and lower fees will cause a reduction in annual revenue for Oslo Børs somewhat in excess of NOK 110 million.

Oslo Børs last reduced its trading fees in September 2008.

For further information, please contact:
Bente A. Landsnes, President & CEO, Oslo Børs. Tel. +47 22 34 17 00 or +47 905 50495
Geir Heggem, SVP & CFO, Oslo Børs. Tel. +47 22 34 17 22 or +47 952 38 811
Per Eikrem, SVP Corporate Communications, Oslo Børs. Tel. +47 22 34 17 40 or +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs og London Stock Exchange Group inngår strategisk samarbeid

Company news

2009-03-12 08:01:04

Oslo Børs og London Stock Exchange Group har inngått en strategisk samarbeidsavtale. De to børsene vil samarbeide på tvers av aksje-, rente- og derivatmarkedene for å forbedre markedseffektiviteten og likviditeten for alle sine kunder. Avtalen innebærer blant annet at London Stock Exchange Group leverer handelssystemer for alle Oslo Børs' verdipapirmarkeder, med TradElect for aksjer og renter samt SOLA®, handelsteknologi lisensiert fra TMX Group, for derivater.

- Vi er fornøyde med avtalen og mulighetene den gir til å videreutvikle det norske verdipapirmarkedet. Dette er en naturlig utvikling for Oslo Børs som øker vårt distribusjonsnettverk i Europa. Vi tror at partnerskapet vil styrke både likviditeten og den generelle interessen i vårt marked. Ved å kombinere våre komplementære styrker, vil begge parter dra nytte av samarbeidet og sette oss i stand til å yte enda bedre service for kundene våre, sier Bente A. Landsnes, børsdirektør ved Oslo Børs.

- Vi er veldig glade for å ha inngått dette viktige strategiske samarbeidet med Oslo Børs og de muligheter det gir oss. Vi ser fram til å samarbeide med dem for å utvide omfanget av de kombinerte nordiske markedene for derivater og bidra til at handelen med norske aksjer kan foregå på TradElect, vår internasjonalt anerkjente handelsplattform. Det er betydelig rom for ytterligere samarbeid, og vi ser fram til å jobbe sammen med våre kolleger i Oslo slik at vi kan tilby alle våre kunder innovative, effektive og likvide markeder, sier Clara Furse, konsernsjef i London Stock Exchange Group.

Det strategiske samarbeidet omfatter blant annet:

Aksjer og obligasjoner
* Handelssystemet TradElect og en harmonisert markedsmodell vil gi god tilgang til aksjemarkedene i London, Milano og Oslo. Ambisjonen er også å se på muligheter for medlemskap på tvers av de tre børsene.
* Oslo Børs tar sikte på å ta i bruk TradElect for aksjer og obligasjoner i 1. kvartal 2010
* Oslo Børs vil ta i bruk Infolect som er en integrert del av TradElect for distribusjon av markedsdata.

Derivater
* Derivatmarkedene i Oslo og i London, ved EDX London, vil ta i bruk det avanserte derivathandelssystemet SOLA, som er lisensiert til London Stock Exchange Group fra kanadiske TMX Group.
* Samarbeidet vil bygge videre på den nordiske derivattilknytningen, som har eksistert siden 1997, med blant annet delt ordrebok og felles produktutvikling.
* Oslo Børs og EDX London tar sikte på å ta i bruk SOLA-systemet i november 2009.


Samarbeid innen markedsovervåking og -regulering
* London Stock Exchange Group og Oslo Børs vil samarbeid nært innen markedsovervåking, også når det gjelder teknologi.
* Partene ser også for seg muligheten til å utvide samarbeidet til områder som regulering, reguleringsprosesser og deling av markedsinformasjon for reguleringsformål.
Overgangen til handelssystemene TradElect og SOLA vil sannsynligvis innebære en prosjektkostnad på i overkant av 60 millioner kroner for Oslo Børs. Med handelsvolum og handelsinntekter for Oslo Børs på nivå med 2008, vil den årlige kostnaden ved bruk av TradElect og SOLA være omtrent den samme som for dagens handelssystemer.For ytterligere informasjon, kontakt:

Oslo Børs:
Bente A. Landsnes, børsdirektør, tlf. +47 22 34 17 00 eller +47 905 50 495
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør, tlf. +47 22 34 17 40 eller +47 930 60 000

London Stock Exchange:
Catherine Mattison, pressekontakt, tlf. +44 (0)20 7797 1222 newsroom@londonstockexchange.com

Om London Stock Exchange Group
London Stock Exchange Group (LSEG) er den ledende børsgruppen i Europa. Konsernet driver Europas største og mest likvide aksjemarkeder, er størst når det gjelder handel av ETF'er og derivater og er leverandør av den ledende handelsplattformen for rentepapirer gjennom sin eierposisjon i MTS (Mercato dei Titoli di Stato).

Selve London Stock Exchange er verdens mest internasjonale børs med nær 700 utenlandske selskaper fra mer enn 70 land notert på sine markedsplasser. I løpet av de tre siste årene har børsen befestet denne posisjonen ved å notere 218 internasjonale selskaper som til sammen har reist over 32 milliarder pund. Disse tallene inkluderer AIM, London Stock Exchanges vekstmarked som er blitt ett av verdens mest suksessrike markeder for små og mellomstore selskaper.
Etter fusjonen med Borsa Italiana i 2007 tilbyr konsernet også effektive og konkurransedyktige register, oppgjørs- og avregningstjenester, samt omfattende handelstjenester for obligasjoner.


Om Oslo Børs
Oslo Børs er det eneste regulerte markedet for handel med verdipapirer i Norge og tilbyr markedsplasser for en helhetlig produktportefølje som omfatter aksjer, derivater og renteinstrumenter. Oslo Børs er del av konsernet Oslo Børs VPS som tilbyr produkter og tjenester for hele verdipapirkjeden, fra markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap, samt oppgjør for verdipapirer i Norge til markedsdata og internettløsninger.

http://www.osloborsvps.no  

OSLO BØRS AND LONDON STOCK EXCHANGE GROUP AGREE STRATEGIC PARTNERSHIP

Company news

2009-03-12 07:58:40

Oslo Børs and London Stock Exchange Group have entered into a strategic partnership agreement to co-operate across their equities, fixed income and derivatives markets with a view to improving market efficiency and liquidity. As part of the agreement, London Stock Exchange Group will provide Oslo Bors with TradElect for its equities and fixed income markets and the SOLA® trading platform, under licence from TMX Group, for its derivatives markets.

Bente A. Landsnes, Chief Executive Officer of Oslo Børs, said:

"We are excited about this agreement and the opportunities it creates for developing further the Norwegian securities market. This is a natural development for Oslo Børs, increasing our distribution network throughout Europe. We believe this partnership will enhance both liquidity and the general interest in our market. By combining our complementary strengths, both exchanges will gain from the partnership, helping us better serve our customers."

Clara Furse, Chief Executive of London Stock Exchange Group, said:

"We are delighted to be forging an important strategic relationship with Oslo Børs. We look forward to co-operating with them to expand the reach of our combined Nordic derivatives markets and enabling Norwegian cash equities and fixed income to be traded on TradElect, our internationally renowned trading platform. There is considerable scope for further co-operation and we look forward to working with our colleagues in Oslo to provide innovative, efficient and liquid markets for our customers."


Initially, the strategic partnership will include:

Equities & Fixed Income
* The use of TradElect and a harmonised trading model will increase access to the London, Milan and Oslo markets for cash equities. The potential for cross membership between the three exchange will also be explored
* The migration of the Oslo Børs cash equities and fixed income markets to TradElect will take place in the first quarter of 2010, subject to client readiness
* Oslo Børs will use Infolect, an integrated part of TradElect, for dissemination of market data

Derivatives
* The Oslo and EDX London derivatives markets will both use the state-of-the art, derivatives trading technology SOLA which has been licensed to London Stock Exchange Group by TMX Group
* The partnership will build on the existing Nordic Derivatives link in place since 1997, including the operation of shared order books and joint product development in the Nordic market
* The migration of the Oslo Børs and EDX derivatives market will take place in November 2009, subject to client readiness

Co-operation in market surveillance and regulation
* London Stock Exchange Group and Oslo Bors will work closely on market surveillance, including related technological co-operation
* The two companies also anticipate co-operation in areas such as regulatory policy, operational regulatory processes and the sharing of market information for regulatory purposes

Migration to theTradElect and SOLA trading systems is likely to involve project costs for Oslo Børs of just over NOK 60 million. Assuming the levels of trading volume and trading revenue for Oslo Børs in 2008, the annual cost of using TradElect and Sola would be around the same level as the cost of using the current trading systems.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Oslo Børs:
Bente A. Landsnes, Chief Executive Officer
+47 22 34 17 00 or +47 905 50 495

Per Eikrem, SVP Corporate Communications
+47 22 34 17 40 or +47 930 60 000

London Stock Exchange:
Catherine Mattison Press Office +44 (0)20 7797 1222
newsroom@londonstockexchange.comNotes to editors:

About London Stock Exchange Group:

London Stock Exchange Group is Europe's leading diversified exchange business. It operates Europe's largest and most liquid equity market, holds the number one position in trading ETFs and securitised derivatives, and through its interest in MTS, is the leading platform for the trading of fixed income products.

The London Stock Exchange itself is the world's most international exchange with nearly 700 overseas companies from over 70 countries on its markets. It has consolidated this position in the last three calendar years, having attracted 218 international companies which raised over £32 billion between them. These figures include international companies on AIM, the London Stock Exchange's growth market, which has grown to become the world's most successful market for small and medium sized enterprises with over 1500 companies at the end of 2008.

Following its merger with Borsa Italiana in 2007, London Stock Exchange Group also now offers post-trade services such as netting, clearing and settlement on an efficient and competitive basis, and a comprehensive range of European bond trading services through MTS.

About Oslo Børs:

Oslo Børs offers the only regulated markets for securities trading in Norway providing a full product range including equities, derivatives and fixed income instruments. Oslo Børs is part of the Oslo Børs VPS Group which consists of the four companies Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing and Oslo Market Solutions. The group offers marketplaces for listing and trading in securities, registration of ownership and clearing and settlement of securities in Norway, market data and on-line solutions.

http://www.osloborsvps.no  

Seadrill fikk ikke medhold i sin ankesak mot Oslo Børs

Company news

2009-03-10 08:34:59

Borgarting lagmannsrett avsa på ettermiddagen 9. mars 2009 dom i ugyldighetssøksmålet Seadrill Limited har anlagt mot Oslo Børs i forbindelse med børsklagenemndens vedtak om Seadrills tilbudsplikt i Eastern Drilling ASA. Seadrill fikk ikke medhold i sin anke.

Seadrill reiste i 2007 sivilt søksmål mot Oslo Børs med påstand om at børsklagenemndens vedtak av 12. desember 2006 var ugyldig. Børsklagenemndens vedtak slo fast at Seadrill hadde tilbudsplikt på aksjene i det børsnoterte selskapet Eastern Drilling ASA på bakgrunn av konsolidering med Carnegie ASA, og at Seadrill ikke kunne fri seg fra tilbudsplikten ved å selge seg ned under tilbudspliktgrensen. Oslo tingrett frifant Oslo Børs i desember 2007. Det er denne dommen som etter Seadrills anke er stadfestet mandag 9. mars 2009.

- Vi er selvsagt tilfreds med at også lagmannsretten bekrefter vårt syn på at det forelå en konsolidering og at Seadrill hadde tilbudsplikt på aksjene i Eastern Drilling, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er tilgjengelig på Oslo Børs´nettsider:
http://www.oslobors.no/ob/vedtak

Oslo Børs, 10. mars 2009

http://www.oslobors.no/ob/vedtak  

Seadrill not successful in its appeal proceedings against Oslo Børs

Company news

2009-03-10 08:32:36

On the afternoon of Monday 9 March 2009, the Borgarting Court of Appeal issued its ruling on the annulment action brought by Seadrill Limited against Oslo Børs in connection with the decision of the Stock Exchange Appeals Committee in respect of Seadrill's duty to make a mandatory offer for Eastern Drilling ASA. Seadrill's appeal did not succeed.

Seadrill issued civil proceedings in 2007 against Oslo Børs claiming that the Stock Exchange Appeals Committee's decision of 12 December 2006 was invalid. The Committee had ruled that Seadrill had a duty to make a mandatory offer for shares in the stock exchange listed company Eastern Drilling for reasons of consolidation with Carnegie ASA, and that Seadrill could not avoid the duty to make a mandatory offer by selling shares to reduce its holding below the threshold for a mandatory offer. The Oslo District Court ruled in favour of Oslo Børs in December 2007. This ruling has now been reaffirmed by the Court of Appeal's decision of 9 March 2009 following its hearing of Seadrill's appeal against the District Court's ruling.

"We are of course satisfied that the Court of Appeal has in turn affirmed our view that consolidation did apply and that Seadrill had a duty to make a mandatory offer for shares in Eastern Drilling", comments Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs.

The Borgarting Court of Appeal ruling is available (in Norwegian) on the Oslo Børs website: http://www.oslobors.no/ob/vedtak


Oslo Børs, 10 March 2009

http://www.oslobors.no/ob/vedtak  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-03-04 15:59:59

Harald Espedal, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA har 4. mars 2009 kjøpt 22.500 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 60 per aksje. Ny beholdning er 22.500 aksjer.

http://www.oslovps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2009-03-04 15:59:32

Harald Espedal, board member of Oslo Børs VPS Holding ASA, have 4 March 2009 bought 22.500 shares in Oslo Børs VPS Holding at the price of NOK 60 pr share. After the transaction, Harald Espedal hold 22.500 shares.

http://www.oslovps.no  

Oslo Børs reduserer priser

Company news

2009-03-02 08:51:54

Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en avgifts- og prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Som meddelt i delårsrapporten for 4. kvartal 2008 vil det også i 2009 vurderes endringer i enkelte avgifter/priser som vil komme kundene til gode. Oslo Børs vil innen utgangen av mars 2009 offentliggjøre reduksjoner i sine avgifter for handel i aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Oslo Børs reduserte sist sine priser på handel i september i 2008.


For ytterligere informasjon:
Bente A. Landsnes, børsdirektør, tel. 22 34 17 00 eller 905 50495
Geir Heggem, konserndirektør finans, tel. 22 34 17 22 eller 952 38 811
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tel 22 34 17 40 eller 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs reduces fees

Company news

2009-03-02 08:51:20

Oslo Børs VPS is committed to pricing that is competitive and actively encourages greater use of the group's marketplaces and settlement services. Oslo Børs VPS Holding ASA stated in the 4th quarter 2008 report that the group will again in 2009 consider changes in certain fees/prices to the benefit of its customers. Oslo Børs will within the end of March 2009 publish reduced fees for trading in stocks on the market places Oslo Børs and Oslo Axess. Oslo Børs' last fee reduction took place in September 2008.

For further information, please contact:
Bente A. Landsnes, President & CEO, tel. +47 22 34 17 00 or +47 905 50495
Geir Heggem, SVP Finance, tel. +47 22 34 17 22 or +47 952 38 811
Per Eikrem, SVP Corporate Communications, tel. +47 22 34 17 40 or +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS etablerer sentral motpart for aksjer (CCP) i det norske markedet

Company news

2009-02-26 07:50:00

Styret i Oslo Børs VPS Holding har i møte 25. februar 2009 besluttet å innføre en sentral motpart (CCP) i oppgjøret av aksjer, grunnfondsbevis og ETFer handlet på Oslo Børs og aksjer handlet på Oslo Axess. Tjenesten vil tilbys av Oslo Clearing ASA, som i dag tilbyr tilsvarende tjenester for derivathandel på Oslo Børs. Oppstart planlegges i løpet av første kvartal 2010.

Som sentral motpart i aksjemarkedet vil Oslo Clearing tre inn som juridisk motpart for opprinnelig kjøper og selger fra og med det tidspunktet deres ordre matches på børs.

Innføringen av én sentral motpart reduserer risikoen mellom deltakerne (meglerforetak og banker) i det sentrale verdipapiroppgjøret og øker tilliten til den lokale infrastrukturen. Meglerforetakene får dessuten redusert sine transaksjonskostnader fordi antall oppgjørstransaksjoner reduseres som følge av såkalt transaksjonsnetting, det vil si at kun nettoposisjoner sendes til oppgjør.

Oslo Clearing pådrar seg motpartsrisiko ved å tilby denne tjenesten og påta seg det ansvaret dette innebærer. Selskapet vil avlaste denne risikoen ved å kreve inn sikkerheter fra sine medlemmer. Dette gjøres for å dekke potensielle tap som følge av mislighold. Videre vil det etableres et forsvarsverk bestående av et misligholdsfond i tillegg til Oslo Clearings ansvarlige kapital. Førstnevnte vil bygges opp gjennom solidarisk ansvarlige bidrag fra clearinghusets medlemmer.

- Gjennom etableringen av en sentral motpart tilbyr vi et konkurransedyktig alternativ,
som vi mener best ivaretar ulike aktørers felles interesser. Dette bidrar dessuten til en mer effektiv og oversiktlig verdipapirkjede, og styrker konsernets konkurransekraft over tid, sier konsernsjef Bente A. Landsnes.

Innføring av sentral motpart i aksjeoppgjøret krever godkjennelse og konsesjon fra myndighetene.

For mer informasjon:
Bente A. Landsnes, børsdirektør tlf. 22 34 17 00
Christian Sjöberg, adm.dir. Oslo Clearing tlf. 23 17 96 09 / 916 19 106

Bakgrunn
Oslo Børs besluttet i desember 2008 at en CCP-modell skal innføres for clearing av aksjer, grunnfondsbevis og ETFer handlet på Oslo Børs og aksjer handlet på Oslo Axess. Bakgrunnen er blant annet at det de siste årene har blitt innført motpartsclearing (CCP) for oppgjør av aksjehandel i de fleste europeiske markeder. Flere av meglerforetakene på Oslo Børs har i lengre tid etterlyst en CCP for det norske aksjemarkedet fordi de ønsker redusert motpartsrisiko. I møte 25. februar 2009 har styret i Oslo Børs VPS Holding besluttet at en CCP skal opprettes og organiseres i datterselskapet Oslo Clearing, som pr i dag forestår oppgjøret i derivatmarkedet.

Om Oslo Clearing
Oslo Clearing eies 100 % av Oslo Børs VPS Holding ASA, og har konsesjon for å opptre som sentral motpart i henhold til verdipapirhandelloven. Oslo Clearing driver slik virksomhet for finansielle derivater og låneprodukter.

Om Oslo Børs VPS
Konsernet Oslo Børs VPS består av selskapene Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Konsernet tilbyr markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap, samt oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger. Oslo Børs VPS eies av Oslo Børs VPS Holding ASA, og aksjene i selskapet handles på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste.


Oslo Børs VPS, 26. februar 2009

http://www.oslovps.no  

Oslo Børs VPS to introduce central counterparty (CCP) clearing for equities trading in the Norwegian market

Company news

2009-02-26 07:48:50

The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding decided at its meeting on 25 February 2009 to introduce central counterparty (CCP) clearing for trades in equities, primary capital certificates and ETFs on Oslo Børs, and for trades in equities on Oslo Axess. The service will be provided by Oslo Clearing ASA, which currently offers a CCP service for clearing derivatives trading on Oslo Børs. Oslo Børs VPS plans to launch the new service in the first quarter of 2010.

As a central counterparty in the equities market, Oslo Clearing will take on the role of legal counterparty for both the original purchaser and the original seller from such time as an order is matched on the exchange.

The introduction of a central counterparty reduces the risk exposure between participants (investment firms and banks) in the central securities settlement process, and increases confidence in the local market infrastructure. A central counterparty structure also causes a reduction in transaction costs for broking firms since the number of settlement transactions carried out is reduced by means of transaction netting, in other words only net positions are submitted for settlement.

By offering this service, Oslo Clearing will take over the counterparty risk and the liability that this involves. The company will cover this liability by collecting collateral from its members. This will provide cover for losses that might be caused by default. In addition, a defence mechanism will be established comprising a default fund that will operate as a supplement to Oslo Clearing's equity. The default fund will be established by joint and several contributions from the members of the clearing house.

"Establishing a central counterparty means that we will offer a competitive alternative that we believe is the best solution for the common interests of market participants. In addition, a central counterparty structure helps to make the securities chain more efficient and transparent, and will strengthen the group's competitiveness over time", explains Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs VPS.

The introduction of a central counterparty structure for equities clearing will require approval by the authorities and formal authorisation.

For more information, please contact:
Bente A. Landsnes, Chief Executive Officer, tel. + 47 22 34 17 00 / + 47 905 50 495
Christian Sjöberg, CEO Oslo Clearing, tel. + 47 23 17 96 09 / + 47 916 19 106

Background
Oslo Børs decided in December 2008 that a CCP structure should be introduced for clearing trades in equities, primary capital certificates and ETFs on Oslo Børs, and for trades in equities on Oslo Axess. Part of the rationale for this decision is that over recent years the majority of European marketplaces have introduced central counterparty (CCP) clearing for trading in equities. A number of the broking firms that trade on Oslo Børs have campaigned for some time for the introduction of CCP in the Norwegian equities market in order to reduce counterparty risk. At its meeting on 25 February 2009, the Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding decided to introduce a CCP structure that will be supplied and operated by the subsidiary Oslo Clearing, the company that is currently responsible for clearing and settlement in the derivatives market.

About Oslo Clearing
Oslo Clearing is 100% owned by Oslo Børs VPS Holding ASA, and is authorised to act as a central counterparty in accordance with the Norwegian Securities Trading Act. Oslo Clearing currently carries out CCP clearing of financial directives and security lending products.

About Oslo Børs VPS
The Oslo Børs VPS Group consists of the four companies Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing and Oslo Market Solutions. The group offers marketplaces for listing and trading in securities, registration of ownership and clearing and settlement of securities in Norway, market data and on-line solutions. Oslo Børs VPS is owned by Oslo Børs VPS Holding ASA, and the company's shares are traded on the OTC List of the Norwegian Securities Dealers Association.


Oslo Børs VPS, 26 February 2009

http://www.oslovps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA 4. kvartal 2008

Company news

2009-01-28 08:26:49

Oslo Børs VPS Holding rapporterer i 4. kvartal 2008 et underskudd på MNOK -306,8 (proforma MNOK 128,2). Resultatet for hele 2008 ble MNOK 44,9 (proforma 460,2). Som en konsekvens av usikkerhet rundt fremtidige markedsforhold er det foretatt nedskrivning av goodwill og systemer på til sammen MNOK 376. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2008 på NOK 5,00 per aksje, totalt MNOK 215.


For mer detaljert oversikt over konserntallene, samt gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet for den norske verdikjeden som må forventes å ville resultere i reduserte markedsandeler i handel av verdipapirer notert på Oslo Børs.

Hovedstrategien for konsernet er utarbeidet med tanke på å opprettholde og øke inntektene på kjernevirksomheten. Samtidig har konsernet som mål å skape nye inntekter gjennom å bygge produkter og tjenester rundt kjernevirksomheten.

De neste tre årene vil konsernet prioritere følgende mål:

* Vi skal ha en attraktiv finansiell infrastruktur
* Vi skal utvikle og tilby verdiøkende tjenester som markedet etterspør
* Lokale selskaper, investorer og verdipapirforetak skal foretrekke oss
* Vi skal utvikle den internasjonale interessen for konsernet
- Ledende markedsplass innen utvalgte sektorer
- Internasjonal satsing på utvalgte verdiøkende tjenester
- Bredt og robust distribusjonsnettverk
* Vi skal være en attraktiv arbeidsplass
* Vi skal ha fornøyde eiere

Viktige aktiviteter det kommende året vil være:

* Implementere nytt handelssystem
* Implementere sentral motpart for handel i egenkapitalinstrumenter
* Effektivisering av drift og utvikling
* Ytterligere satsing på sterke sektorer
* Videreutvikle derivatområdet
* Øke inntektene fra verdiøkende tjenester

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner, som hadde virkning fra september 2008, påvirker inntektene også i 2009. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en avgifts- og prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også i 2009 vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser som vil komme kundene til gode. Driftskostnader i 2009 forventes pt. å bli på i underkant av MNOK 650, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 160. Det er planlagt med investeringer i 2009 på i størrelsesorden MNOK 150.


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000


Oslo, 28. januar 2009

http://www.osloborsvps.no Presentasjon Q408 OBVPSH.ppt
Delårsrapport Q408 Oslo Børs VPS.doc

Oslo Børs VPS Holding ASA 4th quarter 2008

Company news

2009-01-28 08:22:42

Oslo Børs VPS Holding reports a loss of NOK 306,8 million for the fourth quarter of 2008 (proforma profit of NOK 128.2 million). Profit for 2008 as a whole totalled NOK 44,9 million (NOK 460.2 million). As a consequence of uncertainty regarding future market conditions, goodwill and systems have been written down by NOK 376 million. The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA propose a dividend of NOK 5.00 per share for 2008, equivalent to NOK 215 million.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report (enclosed).

The group's main challenge over the next few years will be the new competitive environment in which the Norwegian securities chain will operate, and this must be expected to lead to a reduction in the group's market share of trading in securities listed on Oslo Børs.

The group's core strategy has been developed with a view to maintaining and increasing the revenue generated by its core businesses. At the same time, the group aims to generate new revenue by developing products and services around its core business activities.

The group intends to prioritise the following targets over the next three years:

* We will operate an attractive financial infrastructure
* We will develop and market value-adding services that meet the market's requirements
* The preferred marketplace for domestic companies, investors and investment firms
* Develop greater international interest in the group
- The leading marketplace for selected sectors
- International focus on selected value-adding services
- Broadly based and a robust distribution network
* We will be an attractive workplace
* We aim to have satisfied shareholders

Important activities over the year ahead will be:

* Implement a new trading system
* Implement central counterparty arrangements for trading in equity instruments
* Improve the efficiency of operations and development
* Increased focus on strong sectors
* Further development of the derivatives area
* Increase revenue from value-adding services

The group's revenues vary in line with activity levels. Reductions in fees, effective as of September, will continue to have an effect on operating revenues in 2009. Oslo Børs VPS Holding ASA strives to operate with a fee structure that is competitive the services the group offers. Competition is expected to increase in the future. Oslo Børs VPS Holding ASA will again in 2009 consider changes in certain fees/prices to the benefit of its customers. Operating costs for 2009 are at present expected to approach NOK 650 million, of which depreciation is expected to be in the order of NOK 160 million. Investment spending planned for 2009 is in the order of NOK 150 million.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000


Oslo, 28 January 2009

http://www.osloborsvps.no Presentasjon Q408 OBVPSH.ppt
Oslo Børs VPS Q408 report - English.doc

Change of management expected at VPS

Company news

2008-12-17 10:47:33

Jan Hellstrøm has advised the Board of VPS that in connection with reaching his pension age next year, he will wish to step down as Chief Executive Officer. The Board will therefore start the process of recruiting a new CEO for VPS, and will progress this task in order that Mr Hellstrøm's successor is appointed as soon as possible. Jan Hellstrøm has been CEO since 1992. After stepping down as CEO of VPS, Mr Hellstrøm will carry out duties for the Oslo Børs VPS group or for particular companies in the group.

For further information, please contact:
Jan Hellstrøm, CEO, VPS. Tel: +47 911 15432
Kim Dobrowen, Chairman of the Board of Directors, VPS. Tel +47 23 11 11 11

http://www.osloborsvps.no  

Mot lederskifte i VPS

Company news

2008-12-17 10:20:42

Jan Hellstrøm har meddelt styret i VPS at han i forbindelse med oppnåelse av pensjonsalder nest år ønsker å fratre som adm. direktør. Styret vil derfor starte prosessen med ansettelse av ny adm. direktør for VPS og vil arbeide videre med å få dette på plass så snart som mulig. Hellstrøm har hatt stillingen siden 1992. Hellstrøm vil etter at han har gått av som leder av VPS påta seg oppgaver for Oslo Børs VPS-konsernet eller enkeltselskapene i konsernet.

For ytterligere informasjon:
Jan Hellstrøm, adm. direktør VPS, tlf. 911 15432
Kim Dobrowen, styreleder VPS, tlf. 23 11 11 11

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs inngår intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen

Company news

2008-12-04 08:47:08

Oslo Børs vil inngå en intensjonsavtale om å starte kontraktsforhandlinger med London Stock Exchange om leveranse av nytt handelssystem. Om forhandlingene når frem vil Oslo Børs og London Stock Exchange også inngå et børsfaglig samarbeid og et strategisk samarbeid om forretningsutvikling.

London Stock Exchange (LSE) er den ledende aksjebørsen i Europa. I konsernet inngår også italienske Borsa Italiana og gruppen har også betydelig aktivitet innenfor områdene derivater, obligasjoner og verdipapiroppgjørstjenester. LSE har siden juni 2007 benyttet det egen¬utviklede handelssystemet TradE¬¬lect for aksjehandel. Systemet benyttes også av børsene i Milano og Johannesburg.

- London Stock Exchange er forventningsfulle over mulighetene til å inngå et samarbeid med Oslo Børs på forretnings- og teknologiutvikling. Oslo Børs har en imponerende historie å vise til, spesielt har børsen bygd opp en sterk energisektor for både aksjer, renter og derivater. Oslo Børs har tiltrukket seg mange investorer og meglerhus. Vi deler en visjon for et samarbeid basert på felles teknologi, og en utvikling som vil være til beste for markedet, sier Clara Furse, Chief Executive of London Stock Exchange Group.

- London er Europas finansielle sentrum. Vi er selvsagt svært fornøyde med at både London Stock Exchange og Oslo Børs ser muligheter i et strategisk samarbeid. Vi har oppnådd gode resultater gjennom vårt samarbeid med Nasdaq OMX. Men basert på den nye konkurransesituasjonen vi befinner oss i, ser vi at et strategisk samarbeid med London Stock Exchange vil passe bedre med vår strategi, sier børsdirektør Bente A. Landsnes i Oslo Børs.

TradElect er et nytt og svært moderne handelssystem, som allerede har vist seg som en stabil og effektiv plattform for aksjehandel. Systemet er fleksibelt i forhold til eventuelle nye krav om utvidet funksjonalitet, samt økt kapasitet og hastighet (latency). Oslo Børs vil benytte LSE som samarbeidspartner på systemer for både aksjer, renter, derivater
og distribusjon av markedsdata.

Både Oslo Børs og LSE er blant børsene som benytter det internasjonalt anerkjente overvåkingssystemet SMARTS i kvalitetssikringen av markedet. Et styrket samarbeid om overvåking ved bruk av samme overvåkingsverktøy vil ligge som en del av avtalen mellom Oslo Børs og LSE.

Oslo Børs tar sikte på å bytte ut eksisterende handelsplattformer i 2009/2010.

Et viktig moment i beslutningen om å starte forhandlinger med LSE som mulig systemleverandør og børssamarbeidspartner har vært mulighetene som ligger i det forretningsmessige samarbeidet. Når det gjelder sammensetting av selskaper er LSE mer lik Oslo Børs enn andre aktører som har vært vurdert og vi anser at Oslo Børs og LSE kan utfylle hverandre positivt i fremtidig forretningsutvikling. Det har de siste årene vært en kraftig vekst i investorinteresser for norske selskaper fra det internasjonale markedet, hvorav spesielt det britiske markedet. LSE har i dette markedet et betydelig medlemsnettverk, bestående av ca 240 meglerhus med stor geografisk spredning, hvilket vi mener kan bidra til å øke interessen for norske selskaper og det norske markedet.

Et bytte av handelssystem til TradElect vil innebære en prosjektkostnad på ca 60 millioner kroner for Oslo Børs. Med dagens handelsvolum og handelsinntekter for Oslo Børs, vil det årlige vederlaget for bruken av TradElect ligge omtrent samme nivå som vederlaget for å benytte dagens handelssystemer.

Styret i Oslo Børs VPS skal ta den endelige beslutningen når resultatet av kontraktsforhandlingene foreligger.

Bakgrunn
Oslo Børs har i dag avtaler om å benytte to ulike handelssystem (SAXESS og CLICK), som begge er levert av Nasdaq OMX. SAXESS-avtalen løper ut 2010, og Oslo Børs har derfor i lengre tid vurdert ulike samarbeidspartnere og leverandører av ny handelsplattform.

Oslo Børs og søsterselskapene VPS og Oslo Clearing har en strategi hvor vi ønsker å fortsette å være en sterk og uavhengig norsk leverandør av infrastruktur for verdipapirtjenester til norske selskaper, finansinstitusjoner og investorer. I dette ligger markedsplasser med høy kvalitet og tillit, et godt sikret oppgjør og andre verdipapirtjenester. Et samarbeid med London Stock Exchange støtter godt opp om denne strategien.

Oslo Børs, 4. desember 2008


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Børsdirektør Bente A. Landsnes, tlf. 22 34 17 00 eller 905 50 495
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs signs letter of intent with London Stock Exchange Group to establish a strategic partnership, including provision of new trading systems

Company news

2008-12-04 08:46:20

Oslo Børs has agreed a letter of intent with London Stock Exchange Group (LSEG) to form a strategic partnership, a key component of which includes the provision of trading systems to Oslo Børs. Subject to the successful completion of terms, Oslo Børs and LSEG will also cooperate on market and product development, and a deepening of ties between the two markets.

London Stock Exchange Group (LSEG) is Europe's leading exchange business. As well as being the operator of the London Stock Exchange, the Group also encompasses the Italian exchange, Borsa Italiana and is active in the provision of derivatives, fixed income and post trade services.

LSEG's trading system, TradElect, was developed in-house, and is used by the Johannesburg Securities Exchange as well as by London Stock Exchange and Borsa Italiana.

"London Stock Exchange Group is excited about the prospects for partnering with Oslo Børs on market, business and technology developments. Oslo Børs has an impressive track record. In particular, it has built up a very strong energy sector in both cash and derivatives, and has attracted a broad range of international investors and exchange members. Moreover, we share a vision for cooperation, embedded in the use of shared technology and delivered in the interests of the market as a whole", says Clara Furse, Chief Executive of London Stock Exchange Group.

"London is the financial centre of Europe. We are therefore very pleased that we both see opportunities through a strategic partnership. We have reached excellent results through our collaboration with Nasdaq OMX. However, based on the new competitive situation in which we find ourselves, we see that a partnership with the London Stock Exchange will be more complementary for our strategy", says Bente A. Landsnes, Chief Executive Officer of Oslo Børs.

TradElect is a new and state-of-the-art trading system, and has already proved to be a stable and efficient platform for equities trading. The system offers flexibility not only for future changes in requirements and additional functionality, but also for increases in capacity and enhancements to response times (latency). Oslo Børs intends to use LSEG as its partner for the systems it uses for equities, fixed income instruments and derivatives, as well as for distribution of market data.

Both Oslo Børs and the London Stock Exchange are among the exchanges that use the internationally recognized market surveillance system SMARTS to ensure the quality of their markets. An agreement between Oslo Børs and LSEG would also include enhanced collaboration on market surveillance through use of the same surveillance system.

Oslo Børs anticipates replacing its existing trading platforms in 2009/2010.

An important factor in the decision to enter into discussions with LSEG as a possible stock exchange partner and system supplier is the scope for business opportunities. In terms of the composition of listed companies, the London Stock Exchange (LSE) shows greater similarities to Oslo Børs than other suppliers that have been considered, and we believe that Oslo Børs and the LSE will complement each other in their future business development. Recent years have seen very strong growth in investor interest in Norwegian companies by the international markets, and in particular by the UK market. The LSE has a sizeable network of member firms in this market, made up of around 240 investment firms with a broad geographical spread, and we believe that this network will play a positive role in creating greater investor interest in Norwegian companies and the Norwegian market.

Migration to the TradElect trading system is likely to involve project costs for Oslo Børs of approx. NOK 60 million. Assuming the current levels of trading volume and trading revenue for Oslo Børs, the annual cost of using TradElect would be around the same level as the cost of using the current trading systems.


Background
Oslo Børs currently has agreements in place to use two different trading systems (SAXESS and Click), both of which are supplied by Nasdaq OMX. The agreement for SAXESS expires in 2010, and Oslo Børs has therefore been involved for some considerable time in evaluating various possible business partners and suppliers of a new trading platform.

The strategy of Oslo Børs and its fellow subsidiaries VPS and Oslo Clearing reflects an intention for the group to remain a strong and independent Norwegian supplier of infrastructure for securities services to Norwegian companies, financial institutions and investors. This strategy requires marketplaces offering the highest standards of quality and investor confidence, together with reliable and secure clearing and settlement and other securities services. An agreement for collaboration with the London Stock Exchange would represent sound support for this strategy.


Oslo Børs, 4 December 2008

For further information, please contact:
Bente A. Landsnes, Chief Executive Officer, tel. +47 22 34 17 00 or +47 905 50 495
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 or +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2008-11-25 08:56:09

I forbindelse med tilbud fra Oslo Børs VPS Holding ASA til ansatte i datterselskaper om kjøp av aksjer med bestillingsperiode frem til og med 24. november er det foretatt tildeling av 6.979 aksjer. Aksjene selges for NOK 100 pr. aksje, dog slik at det gis en rabatt på 20% innenfor en kjøpesum på opptil NOK 7.500. Etter at salget av disse aksjene er gjennomført vil Oslo Børs VPS Holding ASA ha en ny beholdning av egne aksjer på 13.173 aksjer.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning etter tildelingen fremgår i parentes):

Bente Landsnes - 75 (4.076)
Jan S. Hellstrøm - 75 (5.726)
Gunnar Haug - 75 (526)
Geir Heggem - 75 (1.506)

http://www.osloborsvps.no/  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Allotment of shares to primary insiders

Company news

2008-11-25 08:55:19

In connection with an offer by Oslo Børs VPS Holding ASA for employees in subsidiaries to purchase shares with an order period to and including 24 November, a total of 6,979 shares were allotted. Employees paid a share price of NOK 100 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 7,500. Following the sale of these shares, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 13.173 own shares.

In connection with the offer, the following primary insiders have been allocated the number of shares shown below (new holding after the allotment shown in brackets):

Bente Landsnes - 75 (4.076)
Jan S. Hellstrøm - 75 (5.726)
Gunnar Haug - 75 (526)
Geir Heggem - 75 (1.506)

http://www.osloborsvps.no/  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-09-09 11:20:10

Oslo Børs VPS Holding ASA has today, 9 September 2008, bought 16.000 own shares at a price of NOK 110.00 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 20.152 shares in the company.


Oslo Børs VPS Holding, 9 September 2008

http://www.obvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-09-09 11:19:38

Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag, 9. september 2008, kjøpt 16.000 egne aksjer for NOK 110,00 per aksje. Ny beholdning er 20.152 aksjer.

Oslo Børs VPS Holding, 9. september 2008

http://www.obvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA 2. kvartal 2008

Company news

2008-08-15 08:32:50

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2008 et resultat på MNOK 129,9 (proforma MNOK 114,6). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 300,2 (proforma MNOK 281,6) i kvartalet. Konsernet opplever fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder.

Hovedtall for konsernet:

2. kv. 2. kv. Proforma
2008 2007 2. kv. 2007

Driftsinntekter 300 195 147 301 281 620
Driftsresultat 167 794 89 131 153 806
Periodens resultat 129 972 78 179 114 630
Resultat pr. aksje (NOK) 3,02 3,13 2,67


For mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten.

Oslo Børs VPS Holding meddelte i delårsrapporten for 1. kvartal 2008 at avklaring av den nærmere forståelsen av de vilkår Finansdepartementet har satt for fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding, herunder betydningen for den videre organiseringen av konsernet, fortsatt pågikk.

Denne avklaringen er nå ferdigstilt, og Oslo Børs VPS er i ferd med å implementere den vedtatte organisasjonsmodellen. Samordningen av organisasjonene er noe mer begrenset enn opprinnelig forutsatt, men dette påvirker etter styrets vurdering ikke det strategiske rasjonalet for fusjonen. Den endelige organiseringen medfører, som tidligere meddelt, at de forventede kostnadsbesparelsene blir lavere enn først antatt.

Virksomheten i Oslo Børs VPS-konsernet har de siste årene vært preget av høy aktivitet. Økt omsetning og effektiv drift har muliggjort prisnedsettelser i både Oslo Børs og VPS fra 1. september. Dette vil ytterligere forsterke konsernets konkurranseevne.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner vil påvirke inntektene i 2. halvår. Driftskostnader i 2008 forventes å bli på i underkant av MNOK 600. Økningen i forhold til utsikter ved utgangen av forrige kvartal skyldes blant annet økte avskrivninger.

Rapport og presentasjon for 2. kvartal 2008.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60000


Oslo, 15. august 2008

http://www.osloborsvps.no Delaarsrapport_Q2_2008_no.pdf
Presentasjon_Q2_2008_en.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA 2nd Quarter 2008

Company news

2008-08-15 08:31:16

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 129,9 million (proforma NOK 114.6 million) for the second quarter of 2008. The group had operating revenues of NOK 300,2 million (proforma NOK 281.6 million) in the quarter. The group experienced a continuing high level of market activity in all business areas.

Key figures for the Oslo Børs VPS group:

2nd quarter 2nd quarter Proforma
2008 2007 2nd quarter 2007

Operating revenues 300 195 147 301 281 620
Operating profit 167 794 89 131 153 806
Earnings for the period 129 972 78 179 114 630
Earnings per share (NOK) 3,02 3,13 2,67

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report.

Oslo Børs VPS Holding announced in the interim report for the first quarter of 2008 that the process of clarifying the detailed understanding of the conditions imposed by the Ministry of Finance on the merger of Oslo Børs Holding and VPS Holding, including the implications for the future organisational structure of the group, were continuing.

This process of clarification is now complete, and Oslo Børs VPS is in a process to implement the decided organisational model. The degree of integration of functions is somewhat more limited than the group had originally hoped. In the Boards opinion, this does not, however, affect the strategic rationale for the merger. The final form of the organisational structure implies, as previously announced, that the expected cost savings will be lower than originally expected.

Over recent years, the activities carried out by the Oslo Børs VPS group have been characterised by high activity levels. Increased turnover and efficient operations has made reductions in fees in both Oslo Børs and VPS from 1 September possible. These measures will further strengthen the group's competitiveness.

The group´s revenues vary in line with activity levels. The reductions in fees that have been announced will influence revenues in the second half of the year. Operating costs for 2008 are expected to approach NOK 600 million. The increase relative to the outlook forecast at the close of the preceding quarter is due in part to the increase in depreciation.

Report and presentation of results 2nd quarter 2008.

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60000


Oslo, 15 August 2008

http://www.osloborsvps.no Delaarsrapport_Q2_2008_en.pdf
Presentasjon_Q2_2008_en.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA 2. kvartal 2008

Company news

2008-08-15 08:23:20

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2008 et resultat på MNOK 129,9 (proforma MNOK 114,6). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 300,2 (proforma MNOK 281,6) i kvartalet. Konsernet opplever fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder.

Hovedtall for konsernet:

2. kv. 2. kv. Proforma
2008 2007 2. kv. 2007

Driftsinntekter 300 195 147 301 281 620
Driftsresultat 167 794 89 131 153 806
Periodens resultat 129 972 78 179 114 630
Resultat pr. aksje (NOK) 3,02 3,13 2,67


For mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten.

Oslo Børs VPS Holding meddelte i delårsrapporten for 1. kvartal 2008 at avklaring av den nærmere forståelsen av de vilkår Finansdepartementet har satt for fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding, herunder betydningen for den videre organiseringen av konsernet, fortsatt pågikk.

Denne avklaringen er nå ferdigstilt, og Oslo Børs VPS er i ferd med å implementere den vedtatte organisasjonsmodellen. Samordningen av organisasjonene er noe mer begrenset enn opprinnelig forutsatt, men dette påvirker etter styrets vurdering ikke det strategiske rasjonalet for fusjonen. Den endelige organiseringen medfører, som tidligere meddelt, at de forventede kostnadsbesparelsene blir lavere enn først antatt.

Virksomheten i Oslo Børs VPS-konsernet har de siste årene vært preget av høy aktivitet. Økt omsetning og effektiv drift har muliggjort prisnedsettelser i både Oslo Børs og VPS fra 1. september. Dette vil ytterligere forsterke konsernets konkurranseevne.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner vil påvirke inntektene i 2. halvår. Driftskostnader i 2008 forventes å bli på i underkant av MNOK 600. Økningen i forhold til utsikter ved utgangen av forrige kvartal skyldes blant annet økte avskrivninger.

Rapport og presentasjon for 2. kvartal 2008 vedlagt.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60000


Oslo, 15. august 2008

http://www.obvps.no Delaarsrapport_Q2_2008_no.pdf
Presentasjon_Q2_2008_en.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA 2. kvartal 2008

Company news

2008-08-15 08:22:49

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2008 et resultat på MNOK 129,9 (proforma MNOK 114,6). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 300,2 (proforma MNOK 281,6) i kvartalet. Konsernet opplever fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder.

Hovedtall for konsernet:

2. kv. 2. kv. Proforma
2008 2007 2. kv. 2007

Driftsinntekter 300 195 147 301 281 620
Driftsresultat 167 794 89 131 153 806
Periodens resultat 129 972 78 179 114 630
Resultat pr. aksje (NOK) 3,02 3,13 2,67


For mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten.

Oslo Børs VPS Holding meddelte i delårsrapporten for 1. kvartal 2008 at avklaring av den nærmere forståelsen av de vilkår Finansdepartementet har satt for fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding, herunder betydningen for den videre organiseringen av konsernet, fortsatt pågikk.

Denne avklaringen er nå ferdigstilt, og Oslo Børs VPS er i ferd med å implementere den vedtatte organisasjonsmodellen. Samordningen av organisasjonene er noe mer begrenset enn opprinnelig forutsatt, men dette påvirker etter styrets vurdering ikke det strategiske rasjonalet for fusjonen. Den endelige organiseringen medfører, som tidligere meddelt, at de forventede kostnadsbesparelsene blir lavere enn først antatt.

Virksomheten i Oslo Børs VPS-konsernet har de siste årene vært preget av høy aktivitet. Økt omsetning og effektiv drift har muliggjort prisnedsettelser i både Oslo Børs og VPS fra 1. september. Dette vil ytterligere forsterke konsernets konkurranseevne.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner vil påvirke inntektene i 2. halvår. Driftskostnader i 2008 forventes å bli på i underkant av MNOK 600. Økningen i forhold til utsikter ved utgangen av forrige kvartal skyldes blant annet økte avskrivninger.

Rapport og presentasjon for 2. kvartal 2008 vedlagt.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60000


Oslo, 15. august 2008

http://www.obvps.no Delaarsrapport_Q2_2008_no.pdf
Presentasjon_Q2_2008_en.pdf

Oslo Børs VPS reduserer priser

Company news

2008-07-02 08:51:13

Aktivitetene i Oslo Børs VPS-konsernet har de siste årene vært preget av høy aktivitet. Det er notert mange nye selskaper og det har vært en betydelig økning i handel og oppgjør, både innen omsetningsvolum og antall transaksjoner. For å ytterligere styrke konsernets konkurranseevne setter både Oslo Børs og VPS ned prisene fra 1. september.

For kundene til Oslo Børs innebærer endringene:
* en rabatt i handelsavgiftene på 20 % for de 5 mest omsatte aksjene målt i verdi.
* en rabatt i handelsavgiftene på 25 % for alle transaksjoner gjennomført i børsens handelssystem, der samme medlem/meglerhus er både kjøper og selger
* Prisene på innrapportering av utenom-børs transaksjoner reduseres

I 2007 var StatoilHydro, Norsk Hydro, Yara, Telenor og REC de fem mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Mest omsatte aksjer vil normalt bestemmes for en 6-12 måneders periode av gangen, basert på måling av en foregående 6 måneders periode.

For kundene til VPS innebærer endringene:
* prisen på oppgjør av børshandler settes ned fra NOK 4 til NOK 3,20, tilsvarende en reduksjon på 20%

Beslutningene innebærer en netto inntektsreduksjon på ca MNOK 43 for Oslo Børs VPS, basert på handelsvolumtall for 2007. Basert på volumtall for 1. kvartal 2008 ville de nye prisene gitt en inntektsreduksjon på ca MNOK 14 i dette kvartalet.

Oslo Børs og VPS fusjonerte i november 2007. Et viktig motiv for fusjonen var å tilby konsernets kunder enda mer attraktive produkter, tjenester og priser. Konsernet skal ha priser som er konkurransedyktige og som fremmer aktiv bruk av markedsplasser og oppgjørstjenester. VPS har med denne prisreduksjonen totalt sett redusert prisene for oppgjørsprodukter med ca 40% og prisene for kontotjenester med opptil 30% siden 2007. Oslo Børs reduserte sist sine priser på handel i juli 2007.


For ytterligere informasjon:

Geir Heggem, konserndirektør finans, tel. 22 34 17 22 eller 952 38 811
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tel 22 34 17 40 eller 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS reduces fees

Company news

2008-07-02 08:49:52

Over recent years, the activities carried out by the Oslo Børs VPS group have been characterised by high activity levels, with many new companies admitted to listing and strong growth in trading and settlement in terms of both overall value and the number of transactions. In order to further strengthen the group's competitiveness, both Oslo Børs and VPS will introduce reductions in fees from 1 September.

For customers of Oslo Børs, the changes represent:
* A discount of 20% on trading fees for the 5 most heavily traded shares by volume.
* A discount of 25% on trading fees for all transactions carried out through the Oslo Børs trading system where the same member firm/broker is both buyer and seller.
* A reduction in fees for reporting "off exchange" transactions.

The five most traded shares listed on Oslo Børs in 2007 were StatoilHydro, Norsk Hydro, Yara, Telenor and REC. Most traded shares will normally be determined for a 6-12 months period, based on market activity the previous 6 months.

For customers of VPS, the changes represent:
* The fee charged for settlement of stock exchange trades drops from NOK 4 to NOK 3.20, equivalent to a reduction of 20%.

These decisions will cause a net reduction in annual revenue of approx. NOK 43 million for Oslo Børs VPS, based on figures for trading volume in 2007. Based on figures for trading volume for the first quarter of 2008, the new pricing would represent a reduction in revenue of approx. NOK 14 million in this quarter.

Oslo Børs and VPS merged in November 2007. One important objective for the merger was to offer the group's customers even more attractive products, services and prices. The group is committed to pricing that is competitive and actively encourages greater use of the marketplaces and settlement services. Including this price reduction, VPS in total has reduced its prices for settlement with approx. 40% and prices for account management services with up to 30% since 2007. VPS reduced its prices for settlement products by over 10% with effect from January 2008, in addition to reducing prices on account management services by up to 30%. Oslo Børs reduced the fees charged for trading in July 2007.

For further information, please contact:

Per Eikrem, SVP Corporate Communications, tel. +47 22 34 17 40 or +47 930 60 000
Geir Heggem, SVP Finance, tel. +47 22 34 17 22 or +47 952 38 811

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-06-09 09:47:04

Close associates of Svein Støle, board member of Oslo Børs VPS Holding ASA, have 6 June 2008 bought 980 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 120 pr share. After the transaction, close associates of Støle hold 3.772.370 shares in the company.

http://www.obvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-06-09 09:46:30

Nærstående av Svein Støle, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 6. juni 2008 kjøpt 980 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 120 per aksje. Ny beholdning er 3.772.370 aksjer.

http://www.obvps.no  

Ex utbytte fra i dag, 27. mai 2008

Company news

2008-05-27 07:28:45

Aksjene i Oslo Børs VPS ASA noteres ex utbytte kr. 7,00 fra og med i dag, 27. mai 2008.

http://www.obvps.no  

Ex dividend from today, 27 May 2008

Company news

2008-05-27 07:28:14

The shares in Oslo Børs VPS ASA will be traded ex dividend NOK 7,00 as from today, 27 May 2008.

http://www.obvps.no  

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2008

Company news

2008-05-26 17:44:58

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 26. mai årsregnskap og årsberetning for 2007. Det ble besluttet et utbytte på NOK 7 pr. aksje. Det ble valgt to nye styremedlemmer.

Et utbytte på NOK 7 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 26. mai. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 301 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 5. juni. Aksjen handles eks. utbytte fra og med tirsdag 27. mai.

Bendikte Bettina Bjørn og Harald Espedal ble valgt som nye styremedlemmer i selskapet, mens Leif Teksum og Mari Thjømøe ble gjenvalgt som styremedlemmer. Gisèle Marchand
ble valgt som nestleder.

Etter generalforsamlingen består styret i Oslo Børs VPS Holding ASA av:

Leif Teksum (leder)
Gisèle Marchand (nestleder)
Svein Støle
Benedicte Schilbred Fasmer
Mari Thjømøe
Bendikte Bettina Bjørn
Harald Espedal

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk videre fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil 1% av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å gjennomføre et aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet.

Mer om Benedikte Bettina Bjørn:
Benedikte Bjørn er født 1963, dansk statsborger, gift, er direksjonssekretær og advokat i StatoilHydro ASA. Hun er utdannet cand jur fra Københavns Universitet og dansk og norsk advokat. Hun har tidligere arbeidet i Norsk Hydro ASA i juridisk avdeling og som direksjonssekretær og assisterende direktør, samt i Energiministeriet i Danmark, på Københavns Universitet og i et dansk advokatfirma. Hun har vært styremedlem i BioMar Holding AS som er notert på Københavns Fondsbørs. Hun er varamedlem til bedriftsforsamlingen i Orkla ASA, og representerer Næringslivets Hovedorganisasjon i Næringslivets Aksjemarkedsutvalg.

Harald Espedal
Harald Espedal er administrerende direktør i Skagen AS som forvalter Skagen Fondene. Han er født i 1972 og er gift. Han er utdannet siviløkonom og har høyere revisorstudium fra NHH. Han kom til Skagen i 2002 fra stillingen som leder av Andersen (Ernst & Young) i Stavanger. Tidligere arbeidet Espedal som investeringsdirektør i Vesta og europeisk porteføljeforvalter i Skandia (som da eide Vesta). Før det var Harald Espedal finans- og analysesjef i SpareBank1 SR-Bank. Han er styreleder i Verdipapirfondenes forening.

Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem
E-post: per.eikrem@oslobors.no
Telefon: 22 34 17 40 / 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

2008 Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-05-26 17:43:53

The Annual General Meeting of Oslo Børs VPS Holding ASA held on Monday 26 May approved the annual report and accounts for 2007. The meeting resolved to pay a dividend of NOK 7 per share. Two new board members were elected.

A dividend of NOK 7.00 per share will be distributed to the holders of shares in Oslo Børs VPS Holding ASA on 26 May 2008. The dividend payment totalled NOK 301 million. The company expects to pay the dividend on 5 June. The company's shares will be traded ex dividend from and including Tuesday 27 May.

Benedikte Bettina Bjørn and Harald Espedal were elected as new members of the Board of Directors, while Leif Teksum and Mari Thjømøe were re-elected to the Board. Gisèle Marchand was elected as Deputy Chairman of the Board.

Following the Annual General Meeting, the members of the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA are as follows:

Leif Teksum (Chairman)
Gisèle Marchand (Deputy Chairman)
Svein Støle
Benedicte Schilbred Fasmer
Mari Thjømøe
Bendikte Bettina Bjørn
Harald Espedal

In addition, the Board of Oslo Børs VPS Holding ASA was authorised to carry out buy-backs of up to 1% of the company's own shares. This mandate was approved because the Board wishes to have the opportunity to operate a share purchase program for employees of the Oslo Børs VPS group.

Benedikte Bettina Bjørn:
Benedikte Bjørn (1963) is a Danish citizen, she is married, and is an attorney and Company Secretary at StatoilHydro ASA. She is a law graduate of the University of Copenhagen, and is qualified as an attorney in Denmark and Norway. She previously worked for Norsk Hydro ASA in the legal department and as Company Secretary and Vice President, as well as working for the Danish Ministry of Energy, at the University of Copenhagen and with a Danish law firm. She has been a member of the board of BioMar Holding AS, a company listed on the Copenhagen Stock Exchange. She is a deputy member of the Corporate Assembly of Orkla ASA, and represents the Confederation of Norwegian Enterprise on Næringslivets Aksjemarkedsutvalg (the Equity Markets Commission).

Harald Espedal
Harald Espedal is managing director of Skagen AS, which acts as investment manager for Skagen Funds. He was born in 1972 and is married. He has a Masters degree in business and is a graduate of the higher-level auditing course at the Norwegian School of Economics and Business Administration. Before joining Skagen AS in 2002, he was the manager of Andersen (Ernst & Young) in Stavanger and also worked as Investment Director at Vesta and as European portfolio manager at Skandia (which at that time owned Vesta). Prior to this, he was head of finance and analysis with SpareBank1 SR-Bank. He is Chairman of the Board of the Norwegian Mutual Fund Association.

Contact person:
Per Eikrem, Senior Vice President - Corporate Communications
E-mail: per.eikrem@oslobors.no
Telephone: 22 34 17 40 / 930 60000

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-05-05 10:47:14

Bente A. Landsnes, konsernsjef i Oslo Børs VPS, har 5. mai 2008 kjøpt 1000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 134 per aksje. Ny beholdning er 4001 aksjer.

http://www.obvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-05-05 10:46:40

Bente A. Landsnes, Group CEO of Oslo Børs VPS, has 5 May 2008 bought 1000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 134 pr share. After the transaction, Landsnes holds 4001 shares in the company.

http://www.obvps.no  

Forhandlingene med Nasdaq OMX om nytt handelssystem

Company news

2008-04-28 16:03:11

Oslo Børs valgte i februar i år å starte kontraktsforhandlinger med Nasdaq OMX om leveranse av deres neste generasjons handelssystem, Genium Trading. Oslo Børs har nå blitt gjort kjent med at Nasdaq OMX har endret innholdet i Genium Trading.

Oslo Børs' intensjon var å bytte ut handelssystemene SAXESS (aksjer og obligasjoner) og CLICK (derivater) med Genium Trading. Et viktig argument var at den nye handelsplattformen skulle kunne håndtere både aksje-, rente- og derivatmarkedet i ett og samme system. Hovedendringen i prosjektet er at Genuim Trading nå vil inneholde tre ulike plattformer for handel med hhv. aksjer, renter og derivater.

Endringene gjør at Oslo Børs nå vil bruke noe tid på å vurdere hva dette innebærer for vårt fremtidige valg av handelsplattform.

Oslo Børs har i dag avtaler om å benytte handelssystemene SAXESS og CLICK, som begge er levert av Nasdaq OMX. SAXESS-avtalen løper ut i 2010, mens CLICK-avtalen løper til den sies opp.


Oslo Børs, 28. april 2008


For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tel. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.oslobors.no  

Negotiations with Nasdaq OMX on a new trading system

Company news

2008-04-28 16:02:44

Oslo Børs decided in February this year to start negotiations with Nasdaq OMX on the delivery of its next-generation trading system, Genium Trading. Oslo Børs has now been made aware that Nasdaq OMX has changed the content of Genium Trading.

Oslo Børs intended to replace the trading systems SAXESS (equities and bonds) and CLICK (derivatives) with Genium Trading. An important factor was that the new trading platform would be able to handle the equities, fixed income and derivatives markets in one and the same system. The main change to the project is that Genium Trading will now comprise three separate platforms for trading in equities, fixed income and derivatives respectively.

Following these changes, Oslo Børs will now take some time to evaluate the possible consequences for its future choice of trading platform.

Oslo Børs is currently party to agreements to use SAXESS and CLICK, both of which are supplied by Nasdaq OMX. The agreement for SAXESS expires in 2010 and the agreement for CLICK is valid until its termination.


Oslo Børs, 28 April 2008


For further information, please contact:
Per Eikrem, Senior Vice President, Corporate Communications, Tel: + 47 22 34 17 40 or + 47 930 60000.

http://www.oslobors.no  

Interim report 1st qoarter 2008 / Presentation

Company news

2008-04-24 10:00:11

  Report_OBVPSHQ108.pdf
Presentation_ OBVPSH_Q108.pdf

Oslo Børs kvartalsrapport / presentasjon 1. kvartal 2008

Company news

2008-04-24 09:57:55

  Rapport_OBVPSH_Q108.pdf
Presentasjon_ OBVPSH_Q108.pdf

Oslo Børs VPS Holding ASA 1. kvartal 2008

Company news

2008-04-24 08:22:57

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2008 et resultat på MNOK 115,9 (MNOK 65,4). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 293,8 (MNOK 147,2) i kvartalet. Konsernet opplever fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder.

For flere tall og mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten og presentasjonen for 1. kvartal som ligger på www.osloborsvps.no.


Oslo Børs VPS Holding meddelte i delårsrapporten for 4. kvartal 2007 at avklaring av den nærmere forståelsen av de vilkår Finansdepartementet har satt for fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding, herunder betydningen for den videre organiseringen av konsernet, fortsatt pågikk og at den planlagte omorganiseringen var forsinket i forhold til de opprinnelige tidsplanene for fusjonen.

Denne avklaringen pågår fortsatt, men det sannsynlige utfall er at samordning av funksjoner vil måtte begrenses i forhold til de opprinnelige planene. Dette vil imidlertid ikke påvirke det strategiske rasjonalet for fusjonen. Den beregnede effekten av fusjonen for konsernets inntekter anses også å være uberørt. Det samme gjelder hoveddelen av de forventede kostnadsbesparelsene.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Driftskostnader i 2008 forventes å bli på nivå med driftskostnadene i 2007 (proforma).

Oslo, 24. april 2008

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA 1st quarter 2008

Company news

2008-04-24 08:19:45

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 115.9 million for the first quarter of 2008 (NOK 65.4 million). The group had operating revenues of NOK 293.8 million (NOK 147.2 million) in the quarter. The group experienced a continuing high level of market activity in all business areas.

More group figures and more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report, available on the website www.osloborsvps.no.

Oslo Børs VPS Holding announced in the interim report for the fourth quarter of 2007 that the process of clarifying the detailed understanding of the conditions imposed by the Ministry of Finance on the merger of Oslo Børs Holding and VPS Holding, including the implications for the future organisational structure of the group, were continuing, and that the planned reorganisation of the group had been delayed relative to the original timetable for the merger.

This process of clarification is still under way, but the likely result is that the degree to which various functions can be integrated will have to be somewhat more limited than was originally planned. This will not, however, affect the strategic rationale for the merger. Moreover, the estimated effect of the merger on the group's earnings will not be affected. This will also be the case for the major part of the expected cost savings.

The group's revenues vary in line with activity levels. Operating costs for 2008 are expected to be in line with 2007 (pro forma).


Oslo, 24 April 2008

For further information, please contact:
CFO Geir Heggem, tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811
SVP Corporate Communications Per Eikrem, tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-04-02 09:03:08

Nærstående av Svein Støle, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 1. april 2008 kjøpt 38.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 137 per aksje. Ny beholdning er 3.771.390 aksjer.

http://www.obvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-04-02 09:02:39

Close associates of Svein Støle, board member of Oslo Børs VPS Holding ASA, have 1 April 2008 bought 38.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 137 pr share. After the transaction, close associates of Støle hold 3.771.390 shares in the company.

http://www.obvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-04-01 08:40:12

Nærstående av Svein Støle, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 31. mars 2008 kjøpt 12.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 137 per aksje. Ny beholdning er 3.733.390 aksjer

http://www.obvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-04-01 08:39:44

Close associates of Svein Støle, board member of Oslo Børs VPS Holding ASA, have 31 March 2008 bought 12.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 137 pr share. After the transaction, close associates of Støle hold 3.733.390 shares in the company.

http://www.obvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-03-12 17:28:40

Nærstående av Svein Støle, styremedlem i Oslo Børs VPS Holding ASA, har 12. mars 2008 kjøpt 200.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 140 per aksje. Ny beholdning er 3.721.390 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-03-12 17:26:29

Close associates of Svein Støle, board member of Oslo Børs VPS Holding ASA, have 12 March 2008 bought 200.000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 140 pr share. After the transaction, close associates of Støle hold 3.721.390 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-03-05 08:54:21

Per Anders Brodin, viseadm. direktør på Oslo Børs, har 4. mars 2008 solgt 6000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 139 per aksje. Ny beholdning er 1955 aksjer.

http://www.osloborsvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2008-03-05 08:50:57

Per Anders Brodin, Executive Vice President of Oslo Børs, has 4 March 2007 sold 6000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 139 pr share. After the transaction, Brodin holds 1955 shares in the company.

http://www.osloborsvps.no  

Oslo Børs starter forhandlinger med OMX om nytt handelssystem

Company news

2008-02-28 08:47:08

Oslo Børs har valgt å starte kontraktsforhandlinger med OMX Technology (OMX) om leveranse av handelssystemet Genium Trading.

Oslo Børs har i dag avtaler om å benytte handelssystemene SAXESS (aksjer og obligasjoner) og CLICK (derivater), som begge er levert av OMX. SAXESS-avtalen løper ut 2010, og Oslo Børs har derfor i lengre tid vurdert ulike samarbeidspartnere og leverandører av ny handelsplattform.

Intensjonen er å bytte ut SAXESS og CLICK med Genium Trading dersom man lykkes i å fremforhandle en endelig avtale med OMX. Genium Trading er planlagt å være operativt for derivatmarkedet i 2009, etterfulgt av aksje- og obligasjonsmarkedet. Oslo Børs vil ta i bruk Genuim Trading for de ulike markedene samtidig med at OMX-børsene selv tar systemet i bruk.

Genium Trading er under utvikling og er OMX' neste generasjons system for handel, oppgjør og markedsdata. OMX er verdens ledende leverandør av handelssystem for børser, og Genium Trading vil tilfredsstille strenge krav til eksempelvis hastighet, kapasitet, funksjonalitet og kvalitet. OMX eier selv flere børser, inklusive samtlige av de øvrige nordiske børsene.

Et bytte av handelssystem til Genium Trading vil innebære en prosjektkostnad på 40-50 mill kroner for Oslo Børs. Med dagens handelsvolum og handelsinntekter for Oslo Børs, vil det årlige vederlaget for bruken av Genium Trading ligge om lag på nivå med dagens vederlag for bruken av SAXESS og CLICK.

For ytterligere informasjon:
IT-direktør Harald Næss, tel. 22 34 17 56 eller 924 00990
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tel. 22 34 17 40 eller 930 60000.

http://www.oslobors.no  

Oslo Børs starts negotiations with OMX for a new trading system

Company news

2008-02-28 08:45:24

Oslo Børs has decided to start negotiations with OMX Technology (OMX) regarding the deliverance of the new OMX trading system Genium Trading.

At the moment, Oslo Børs is contracted to use the trading systems SAXESS (shares and bonds) and CLICK (derivatives), both of which are supplied by OMX. The SAXESS agreement expires in 2010, and Oslo Børs has for some months evaluated different possible partners and providers of trading platforms.

The intention is now to replace SAXESS and CLICK with Genium Trading, subject to the successful negotiation of a final form of contract. Genium Trading is scheduled to be operational for the derivatives market in 2009, followed by cash and fixed income markets. Oslo Børs will implement Genium Trading for the various markets simultaneously with the OMX exchanges.

Genium is OMX's next-generation trading system for trading, post trade and market data, and is currently under development. OMX is the world's leading vendor of trading systems for exchanges, and Genium will satisfy strict requirements in areas such as speed, capacity, functionality and quality.

OMX owns a number of exchanges, including all the Nordic exchanges except Oslo.

Migrating the trading systems to Genium Trading will represent project costs of NOK 40-50 million for Oslo Børs. Given the current trading volumes and trading revenue, the annual cost of using Genium will be largely in line with the current cost of using SAXESS and CLICK.


For further information, please contact:
Harald Næss, Senior Vice President, IT.
Tel: +47 22 34 17 56 or +47 924 00990

Per Eikrem, Senior Vice President, Corporate Communications.
Tel: +47 22 34 17 40 or +47 930 60000.

http://www.oslobors.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA 4. kvartal 2007

Company news

2008-02-15 08:16:15

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2007 et resultat på MNOK 95 (MNOK 62). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 227,7 (MNOK 132,6) i kvartalet. Konsernet opplever fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2007 på NOK 7,00 per aksje, totalt MNOK 301.

For mer detaljert gjennomgang av de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten som ligger på vedlagte URL. Der ligger også presentasjonen som ble holdt 15. februar. På www.osloborsvps.no ligger også en webcast fra fremleggelsen.

Fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding trådte i kraft den 26. november 2007, som også var siste handelsdag for aksjene i VPS Holding. Selskapet endret samtidig navn til Oslo Børs VPS Holding ASA.

Oslo Børs VPS Holding har påbegynt arbeidet med en strategi for det fusjonerte konsernet. De neste to årene vil konsernet prioritere følgende mål:

* Vi skal ha en attraktiv finansiell infrastruktur
* Vi skal utvikle og tilby verdiøkende tjenester som markedet etterspør
* Sikre fortsatt lokal og global interesse
o Foretrukken markedsplass for lokale selskaper, investorer og verdipapirforetak
o Ledende markedsplass innen utvalgte sektorer
o Konkurransedyktige priser
o Bredt og robust distribusjonsnettverk
* Vi skal være en attraktiv arbeidsplass
* Vi skal ha fornøyde eiere

Viktige aktiviteter de kommende to årene vil være:

* Realisere synergier
* Evaluere verdikjeden og gjennomføre tiltak basert på denne evalueringen
* Intensivere markedsaktivitetene nasjonalt og internasjonalt
* Nyutvikling og videreutvikling av produkter innen alle områder
* Samordnet retailsatsing, herunder vurdere ny løsning for fondsforvaltere
* Nye handelssystemer

Oslo, 15. februar 2008


For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem,
tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811

Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem,
tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

http://www.osloborsvps.no/wps/wcm/connect/obvpshomesite/OBVPSsite/OBVPS/Rapporter_og_presentasjoner/  

Oslo Børs VPS Holding ASA 4th quarter 2007

Company news

2008-02-15 08:11:34

Oslo Børs VPS Holding reports a profit of NOK 95 million for the fourth quarter of 2007 (NOK 62 million). The group had operating revenues of NOK 227.7 million (NOK 132.6 million) in the quarter. The group experienced a continuing high level of market activity in all business areas. The Board of Directors of Oslo Børs VPS Holding ASA propose a dividend of NOK 7.00 per share for 2007, equivalent to NOK 301 million.

A more detailed presentation by business areas is provided in the quarterly report. Follow the link in the URL.

The merger of Oslo Børs Holding and VPS Holding came into force on 26 November 2007, which was also the last trading day for shares in VPS Holding. At the same time, the company changed its name to Oslo Børs VPS Holding ASA.

Oslo Børs VPS Holding has begun work on the strategy for the merged group. The group will prioritise the following objectives over the next two years:

* We will have an attractive financial infrastructure
* We will develop and market value-adding services that the market wants
* We aim to ensure continued local and global interest for the group
o To be the preferred choice for local companies, investors and investment firms
o Leading marketplace for selected sectors
o Competitive prices
o Broadly based and robust distribution network
* We will be an attractive workplace
* We aim to have satisfied shareholders

Important activities over the next two years will be:

* Realise synergies
* Evaluate the value chain and implement measures based on this evaluation
* Intensify marketing activities, both nationally and internationally
* Develop new products and improve existing products in all areas
* Co-ordinate focus on the retail market, including evaluating a new system for mutual fund managers
* New trading systems


Oslo, 15 February 2008


For further information, please contact:
CFO Geir Heggem,
tel. +47 22 34 17 22 / +47 952 38 811

SVP Corporate Communications Per Eikrem,
tel. +47 22 34 17 40 / +47 930 60 000

http://www.osloborsvps.no/wps/wcm/connect/obvpshomesite/OBVPSsite/OBVPS_EN/Reports_and_presentations/  

New boards of directors for Oslo Børs, VPS and VPS Clearing

Company news

2008-01-15 12:02:31

The companies Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA and VPS Clearing ASA have today, 15 January 2008, held extraordinary general meetings at which the following new boards of directors were elected. All three companies are wholly-owned subsidiaries in the Oslo Børs VPS Holding ASA group.

Oslo Børs ASA:
Georg Størmer, Chair (2008), independent consultant
Leif Teksum, Deputy Chair (2008), Group Executive Vice President, DnB NOR
Gisele Marchand (2009), President and CEO, Eksportfinans
Svein Støle (2009), Managing Director, Pareto AS
Benedicte Schilbred Fasmer (2009), Executive Vice President, Capital Markets Division, Sparebanken Vest
Mari Thjømøe (2008), Executive Vice President and CFO, KLP

Verdipapirsentralen (VPS) ASA:
Kim Dobrowen, Chair (2009), Attorney and Partner, Thommesen
Anne Johnsrud Hagen, Deputy Chair (2008), Vice President, Norsk Hydro ASA
Leif Teksum (2008), Group Executive Vice President, DnB NOR
Bente A. Landsnes (2009), President and CEO, Oslo Børs
Knut Erik Robertsen (2009), Project Manager, SEB Enskilda ASA
Gunn Oland (2008), Head of Section, Norwegian Water and Energy Directorate (NVE)
Audun Bø (2008), Managing Director, Orkla Finans AS

VPS Clearing ASA:
Leif Teksum, Chair (2008), Group Executive Vice President, DnB NOR
Svein Støle, Deputy Chair (2009), Managing Director, Pareto AS
Gisele Marchand (2009), President and CEO, Eksportfinans
Mari Thjømøe (2008), Executive Vice President and CFO, KLP
Benedicte Schilbred Fasmer (2009), Executive Vice President, Capital Markets Division, Sparebanken Vest
Georg Størmer (2008), independent consultant
Bente A. Landsnes (2009), President and CEO, Oslo Børs


For further information, please contact:
Tor Arne Olsen, Press spokesman. Tel: +47 22 34 17 46 / 900 90 470
Geir Heggem, Senior Vice President and CFO. Tel: +47 22 34 17 22Oslo Børs VPS Holding ASA, 15 January 2008

http://www.obvps.no  

Nye styrer i Oslo Børs, VPS og VPS Clearing

Company news

2008-01-15 12:02:02

Det er i dag 15. januar 2008 avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i selskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og VPS Clearing ASA, og valgt følgende styrer. Alle nevnte selskaper er heleide døtre i konsernet Oslo Børs VPS Holding ASA.

Oslo Børs ASA:
Georg Størmer, leder (2008), uavhengig konsulent
Leif Teksum, nestleder (2008), konserndirektør, DnB NOR
Gisele Marchand (2009), administrerende direktør, Eksportfinans
Svein Støle (2009), administrerende direktør, Pareto AS
Benedicte Schilbred Fasmer (2009), direktør kapitalmarked, Sparebanken Vest
Mari Thjømøe (2008), konserndirektør økonomi og finans, KLP

Verdipapirsentralen (VPS) ASA:
Kim Dobrowen, leder (2009), advokat og partner, Thommesen
Anne Johnsrud Hagen, nestleder (2008), assisterende direktør, Norsk Hydro ASA
Leif Teksum (2008), konserndirektør, DnB NOR
Bente A. Landsnes (2009), børsdirektør, Oslo Børs
Knut Erik Robertsen (2009), prosjektleder, SEB Enskilda ASA
Gunn Oland (2008), seksjonssjef, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Audun Bø (2008), administrerende direktør, Orkla Finans AS

VPS Clearing ASA:
Leif Teksum, leder (2008), konserndirektør, DnB NOR
Svein Støle, nestleder (2009), administrerende direktør, Pareto AS
Gisele Marchand (2009), administrerende direktør, Eksportfinans
Mari Thjømøe (2008), konserndirektør økonomi og finans, KLP
Benedicte Schilbred Fasmer (2009), direktør kapitalmarked, Sparebanken Vest
Georg Størmer (2008), uavhengig konsulent
Bente A. Landsnes (2009), børsdirektør, Oslo Børs


For mer informasjon, kontakt:
Tor Arne Olsen, pressetalsmann, tlf 22 34 17 46 / 900 90 470
Geir Heggem, økonomidirektør, tlf 22 34 17 22Oslo Børs VPS Holding ASA, 15. januar 2008

http://www.obvps.no  

Seadrill to appeal the court's decision in its annulment action against Oslo Børs

Company news

2008-01-04 15:44:02

Oslo Børs has today received notice of appeal from Seadrill Limited against the judgement of the Oslo District Court in the annulment action that Seadrill brought against Oslo Børs.

The Oslo District Court did not uphold Seadrill's claim that the Stock Exchange Appeals Committee's decision of 12 December 2006 in respect of a mandatory duty to make an offer for all the shares in Eastern Drilling ASA on the basis of consolidation of shareholdings was invalid. Seadrill has today notified Oslo Børs that it has lodged an appeal against the District Court's judgement in this case.

Oslo Børs, 4 January 2008

http://www.obvps.no  

Seadrill anker dom i ugyldighetssøksmålet mot Oslo Børs

Company news

2008-01-04 14:39:08

Oslo Børs har i dag mottatt anke fra Seadrill Limited vedrørende Oslo tingretts dom i ugyldighetssøksmålet Seadrill anla mot Oslo Børs.

Seadrill fikk ikke medhold av Oslo tingrett i sin påstand om at børsklagenemndens vedtak av 12. desember 2006, om tilbudsplikt på samtlige aksjer i Eastern Drilling ASA på bakgrunn av konsolidering, skulle kjennes ugyldig. Seadrill har i dag meddelt Oslo Børs at de har anket tingrettens dom i saken.


Oslo Børs, 4. januar 2008

http://www.obvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2007-12-28 13:06:04

Lisbeth Lindberg, Salgs- og markedsdirektør på Oslo Børs, har 28. desember 2007 kjøpt 2000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA til kurs NOK 145 per aksje. Ny beholdning er 2000 aksjer.

http://www.obvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2007-12-28 13:05:36

Lisbeth Lindberg, Senior Vice President Sales & Marketing at Oslo Børs, has 28 December 2007 bought 2000 shares in Oslo Børs VPS Holding ASA at the price of NOK 2000 pr share. After the transaction, Lindberg holds 2000 shares in the company.

http://www.obvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA -Allotment of shares to primary insiders

Company news

2007-12-20 12:40:32

In connection with an offer by Oslo Børs VPS Holding ASA for employees in subsidiaries to purchase shares with an order period to and including 19 December, a total of 8,922 shares were allotted. Employees paid a share price of NOK 145 per share, but were allowed a discount of 20% on purchases up to NOK 7,500. Following the sale of these shares, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 4,203 own shares.

In connection with the offer, the following primary insiders have been allocated the number of shares shown below (new holding after the allotment shown in brackets):

Bente Landsnes - 51 (3,001)
Jan S. Hellstrøm - 51 (5,651)
Tom Kolvig - 51 (9,651)
Atle Degre - 51 (4,726)
Tor Arne Olsen - 50 (50)
Geir Heggem - 51 (1,431)

http://www.obvps.no  

Oslo Børs VPS Holding ASA - Tildeling av aksjer til primærinnsidere

Company news

2007-12-20 08:34:25

I forbindelse med tilbud fra Oslo Børs VPS Holding ASA til ansatte i datterselskaper om kjøp av aksjer med bestillingsperiode frem til og med 19. desember foretatt tildeling av 8.922 aksjer. Aksjene selges for NOK 145 pr. aksje, dog slik at det gis en rabatt på 20% innenfor en kjøpesum på opptil NOK 7.500. Etter at salget av disse aksjene er gjennomført vil Oslo Børs VPS Holding ASA ha en ny beholdning av egne aksjer på 4.203 aksjer.

I forbindelse med tilbudet har følgende primærinnsidere fått tildelt følgende antall aksjer (ny beholdning etter tildelingen fremgår i parentes):

Bente Landsnes - 51 (3.001)
Jan S. Hellstrøm - 51 (5.651)
Tom Kolvig - 51 (9.651)
Atle Degre - 51 (4.726)
Tor Arne Olsen - 50 (50)
Geir Heggem - 51 (1.431)

http://www.obvps.no  

Avklaring av vilkår for fusjonen

Company news

2007-12-19 14:21:05

I forbindelse med Finansdepartementets godkjenning av fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA 8. november i år, ble det knyttet enkelte vilkår til gjennomføringen av fusjonen. Vilkåret knyttet til utbetaling av utbytte og konsernbidrag fra VPS ASA til andre konsernselskap er nå presisert.

Finansdepartementet anførte i sin godkjenning av fusjonen at utbetaling av utbytte og konsernbidrag fra VPS ASA til andre konsernselskap ikke kunne gis uten departementets godkjennelse. I brev av 14. desember 2007 gir Finansdepartementet følgende avklaring:

"Normale utdelinger av utbytte som ikke fører til at soliditeten i Verdipapirsentralen reduseres under forsvarlig nivå, vil bli godkjent. Ved vurdering av konsernbidrag vil departementet følge prinsippene nedfelt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-8 tredje ledd."

Oslo Børs VPS Holding arbeider videre med å avklare de øvrige vilkårene for gjennomføringen av fusjonen, og vil komme med informasjon om dette så snart ytterligere avklaringer er gjort.

Informasjon om Finansdepartementets vilkår for fusjonen er å finne her: http://www.obvps.no.


Oslo Børs VPS Holding, 19. desember 2007

http://www.obvps.no  

Clarification of conditions for the merger

Company news

2007-12-19 14:20:27

The letter from the Ministry of Finance of 8 November 2007 granting approval for the merger of Oslo Børs Holding ASA and VPS Holding ASA stipulated certain conditions for the implementation of the merger. The condition stipulated in respect of payments of dividend and group contribution from VPS ASA to other companies in the group has now been clarified.

The Ministry of Finance stipulated in its approval of the merger that payments of dividend and group contribution from VPS ASA to other companies in the group would require approval by the Ministry. In a letter dated 14 December 2007, the Ministry of Finance clarified this condition as follows:

"Normal payments of dividend that would not cause the solidity of Verdipapirsentralen to fall below a prudent level will be approved. When considering payments of group contribution, the Ministry will apply the principles laid down in the Act of 10 June 1998 No. 40 on financing activity and financial institutions, Section 2a-8, third paragraph."

Oslo Børs VPS Holding continues its work on resolving the other conditions for the implementation of the merger, and will issue further information in this respect as further matters are resolved.

Information on the conditions specified by the Ministry of Finance for the implementation of the merger can be found at: http://www.obvps.no.Oslo Børs VPS Holding, 19 December 2007

http://www.obvps.no  

Meldepliktig handel - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2007-12-12 15:06:22

Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag, 12. desember 2007, kjøpt 13.100 egne aksjer for NOK 145,00 per aksje. Ny beholdning er 13.125 aksjer.

Oslo Børs VPS Holding, 12. desember 2007

http://www.obvps.no  

Mandatory notification of trade - Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2007-12-12 15:05:52

Oslo Børs VPS Holding ASA has today, 12 December 2007, bought 13.100 own shares at a price of NOK 145.00 per share. After this transaction, Oslo Børs VPS Holding ASA holds 13.125 shares in the company.


Oslo Børs VPS Holding, 12 December 2007

http://www.obvps.no  

Halvor Stenstadvold trekker seg som styreleder på Oslo Børs

Company news

2007-12-05 11:22:14

Vi viser til pressemelding onsdag morgen. Det viser seg at Halvor Stenstadvold likevel har rapportert den omtalte handelen korrekt.

Halvor Stenstadvold solgte 1. august i år 15.000 aksjer i Orkla ASA til kurs kr 108,25. Handelen ble manuelt rapportert 19. september. Som styreleder på Oslo Børs er Stenstadvold underlagt forskrift om ansattes og tillitsvalgtes egenhandel, som innebærer at handler i verdipapirer notert på Oslo Børs straks skal rapporteres til børsen.

Stenstadvold mente i ettertid selv at nevnte aksjehandel ikke var rapportert manuelt i tide, og rapporterte så handelen umiddelbart til Oslo Børs 19. september. Børsens markedsovervåking oversendte deretter rutinemessig saken til Kredittilsynet.

Nå har det i dag vist seg at Stenstadvold var innmeldt i en automatisk rapporteringsrutine, slik at handelen likevel var korrekt rapportert. Stenstadvold var ikke klar over at han hadde meldt seg inn i dette rapporteringsystemet og det var bakgrunnen for hans etterrapportering. Oslo Børs beklager at denne informasjonen ikke fremkom tidligere, og vi stadfester at Stenstadvold derved ikke hadde brutt forskrift om ansattes og tillitsvalgtes egenhandel.

Oslo Børs innførte i mars et tilbud om automatisk rapportering fra VPS til tillitsvalgte og ansatte, men informasjonen i manuell og automatisk rapportering er ikke samordnet. Oslo Børs kontrollerte derfor ikke det automatiske registeret på bakgrunn av at handelen ble meldt manuelt, og at Stenstadvold selv ikke mente å være registrert der. Vi innser nå at vi burde kontrollert og samordnet informasjonen i disse to registrene. Oslo Børs vil umiddelbart forbedre disse rutinene.

Slik saken har utviklet seg, fastholder Halvor Stenstadvold sin beslutning om å fratre som styreleder.

Kontaktpersoner:
Børsdirektør Bente A. Landsnes, tlf. 905 50 495
Kommunikasjonsdirektør (konst.) Tor Arne Olsen, tlf. 22 34 17 46/900 90 470
Børsstyrets leder, Georg Størmer, tlf. 908 37 881
Halvor Stenstadvold, tlf. 924 02 802Oslo Børs, 5. desember 2007

http://www.oslobors.no  

Halvor Stenstadvold trekker seg som styreleder på Oslo Børs

Company news

2007-12-05 08:07:23

Halvor Stenstadvold har valgt å trekke seg som styreleder ved Oslo Børs. Bakgrunnen er at det er avdekket at Stenstadvold har brutt forskrift om børsansattes og tillitsvalgtes egenhandel ved at han meldte en aksjehandel for sent.

Halvor Stenstadvold solgte 1. august i år 15.000 aksjer i Orkla ASA til kurs kr 108,25. Handelen ble først rapportert 19. september. Som styreleder på Oslo Børs er Stenstadvold underlagt forskrift om ansattes og tillitsvalgtes egenhandel, som innebærer at handler i verdipapirer notert på Oslo Børs straks skal rapporteres til børsen.

Stenstadvold oppdaget i ettertid selv at nevnte aksjehandel ikke var rapportert i tide, og rapporterte så handelen umiddelbart til Oslo Børs. Børsens markedsovervåking oversendte deretter rutinemessig saken til Kredittilsynet.

Stenstadvold har etter at Kredittilsynet har påpekt regelbruddet valgt å trekke seg som styreleder.

Kredittilsynet har konstatert at styreleder har brutt forskrift om ansattes og tillitsvalgtes egenhandel. De har påpekt at styreleder i kraft av sitt verv har en særlig foranledning til å ivareta tilliten til markedet. De har videre påpekt at Stenstadvold gjennom sitt verv i Borregaard Skoger AS har en nærhet til Orkla som er egnet til å reise spørsmål om hans tilgang på informasjon. Kredittilsynet påpeker at dette problemet understrekes av at styreleders salg skjedde åtte dager før børsmelding som medførte et ekstraordinært stort kursfall. I tillegg har Kredittilsynet merket seg at salget omfattet en større post på kr 1.600.000,-.

- Med den rollen børsen har, blir et hvert spørsmål om regelbrudd et spørsmål om tillit for børsen som markedsplass og meg som styreleder. Det påhviler børsens tillitsvalgte og ledelse et ekstra ansvar for at rapportering tilfredsstiller kravene som stilles til aktørene i verdipapirmarkedet. På denne bakgrunn har jeg valgt å trekke meg, sier Halvor Stenstadvold, og understreker at hans verv i Borregaard Skoger AS eller hans tidligere tilknytning til Orkla ikke har gitt noen tilgang til innsideinformasjon i forbindelse med handelen i Orkla-aksjer.

- Dette er en meget beklagelig sak, men styret på Oslo Børs tar Stenstadvolds beslutning til etterretning, sier styrets nestleder Georg Størmer, som nå fungerer som børsstyrets leder.

Halvor Stenstadvold ble valgt inn i børsens styre i mai 2005, og har vært styreleder fra mai 2006. Han har vært aktivt bidragende til viktige mål i Oslo Børs hvorav blant annet etablering av Oslo Axess og fusjonen med Verdipapirsentralen. Stenstadvold fratrer samtidig som nestleder i styret i Oslo Børs VPS Holding.


Kontaktpersoner:
Børsstyret leder, Georg Størmer, tlf. 908 37 881
Halvor Stenstadvold, tlf. 924 02 802
Børsdirektør Bente A. Landsnes, tlf. 905 50 495
Kommunikasjonsdirektør (konst.) Tor Arne Olsen, tlf. 900 90 470Oslo Børs, 5. desember 2007

http://www.oslobors.no  

Seadrill not successful in its legal proceedings against Oslo Børs

Company news

2007-12-04 09:47:10

On the afternoon of Monday 3 December, the Oslo District Court issued its ruling on the annulment action brought by Seadrill Limited against Oslo Børs in connection with the decision of the Stock Exchange Appeals Committee in respect of Seadrill's duty to make a mandatory offer for Eastern Drilling ASA. Seadrill's claim that the Committee's decision was invalid did not succeed.

As is known, Seadrill issued civil proceedings against Oslo Børs claiming that the Stock Exchange Appeals Committee's decision of 12 December 2006 is invalid. The Committee ruled that Seadrill had a duty to make a mandatory offer for shares in Eastern Drilling for reasons of consolidation.

"We are satisfied that the Court has affirmed our view that consolidation did apply and Seadrill had a duty to make a mandatory offer for shares in Eastern Drilling. Oslo Børs is concerned to see that the rules on mandatory offers and protection of minority shareholders maintain a high standard in order to ensure effective protection for minority shareholders in a takeover situation", comments Bente A. Landsnes, President and CEO of Oslo Børs.

The Oslo District Court ruling will be available (in Norwegian) on the Oslo Børs website from Tuesday 4 December.

Oslo Børs, 4 December 2007

http://www.oslobors.no  

Seadrill fikk ikke medhold i søksmålet mot Oslo Børs

Company news

2007-12-03 16:51:19

Oslo tingrett har nå i ettermiddag avsagt dom i ugyldighetssøksmålet Seadrill Limited anla mot Oslo Børs i forbindelse med børsklagenemndens vedtak om Seadrills tilbudsplikt i Eastern Drilling ASA. Seadrill fikk ikke medhold i sin påstand om at vedtaket er ugyldig.

Seadrill har som kjent reist et sivilt søksmål mot Oslo Børs med påstand om at børsklagenemndens vedtak av 12. desember 2006 er ugyldig. Børsklagenemndens vedtak slo fast at Seadrill hadde tilbudsplikt på aksjene i Eastern Drilling på bakgrunn av konsolidering.

- Vi er tilfreds med at retten stadfester vårt syn på at det forelå en konsolidering og at Seadrill hadde tilbudsplikt på aksjene i Eastern Drilling. Oslo Børs er opptatt av at reglene for tilbudsplikt og beskyttelse av minoritetsaksjonærer har en høy standard for å sikre en effektiv beskyttelse av mindre aksjonærer i en overtakelsessituasjon, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

Dommen fra Oslo tingrett vil bli tilgjengelig på Oslo Børs' nettsider i morgen, tirsdag 4. desember.


Oslo Børs, 3. desember 2007

http://www.oslobors.no  

Endring av aksje: Oslo Børs Holding ASA (OSLO)

Corporate actions

2007-11-26 16:36:52

Det er foretatt endringer i Oslo Børs Holding ASA (ISIN:NO0010096845, ticker OSLO). Navnet Oslo Børs Holding ASA har endret navn til Oslo Børs VPS Holding ASA. Aksjebeholdningen er øket fra 25 000 000 til 43 004 000. Emisjonsverdien er redusert fra 475 000 000 til 0.

   

OSLO – Oslo Børs Holding ASA endrer navn til Oslo Børs VPS Holding ASA

Company news

2007-11-26 15:45:59

På grunn av fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA endrer Oslo Børs Holding ASA navn til Oslo Børs VPS Holding ASA med virkning fra og med 27. november 2007. Det vises forøvrig til meldinger lagt ut i dag av Oslo Børs Holding ASA vedrørende ovennevnte fusjon.

   

Viktige datoer angående Oslo Børs VPS-fusjonen

Company news

2007-11-26 14:09:07

Med referanse til melding om gjennomføring av fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA presiseres det at eks-dato vil være 27. november og oppgjørs- og leveransedato vil være 29. november.

   

Important dates regarding the Oslo Børs VPS Merger

Company news

2007-11-26 14:08:16

With reference to the press release regarding the completion of the merger between Oslo Børs Holding ASA and VPS Holding ASA, please observe that ex-date will be 27 November and that record- and payment (delievery) date will be 29 November.

   

Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA - fusjonen er trådt i kraft

Company news

2007-11-26 13:12:14

Fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA ble i dag, 26. november, registrert i Foretaksregisteret og er dermed trådt i kraft. Aksjebyttet vil skje natt til 27. november, og siste handledag for aksjene i VPS Holding er dermed i dag, 26. november.
Fra og med 27. november vil aksjonærene i VPS Holding være aksjonærer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Ticker for aksjene i Oslo Børs VPS Holding i Fondsmeglernes Informasjonssystem for unortert aksjer er OSLO, som er den nåværende ticker for Oslo Børs Holding ASA. ISIN-nummeret til Oslo Børs Holding ASA, NO 001 009 6845, videreføres også for den nye aksjen.

Antall utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA var før fusjonen 25.000.000.
I forbindelse med fusjonen utstedes 18.004.000 aksjer, slik at totalt antall aksjer etter fusjonen er 43.004.000.

Mer informasjon om fusjonen finnes her: http://www.oslobors.no/ob/ir

Fra tirsdag 27. november vil IR-sidene til Oslo Børs VPS Holding ASA være tilgjengelige her www.obvps.no.

Ny profil og logo
I forbindelse med fusjonen lanserer vi ny profil og ny logo for det nye konsernet. Alle enheter innenfor det nye konsernet vil også følge denne profilen så snart den gjenstående organiseringen av konsernet er klar.
Vedlagt følger logoen for Oslo Børs VPS.Oslo Børs VPS, 26. november 2007

http://www.oslobors.no Osloborsvps_logo.jpg
http://www.vps.no

Oslo Børs Holding ASA and VPS Holding ASA - merger has come into effect

Company news

2007-11-26 13:11:35

The merger of Oslo Børs Holding ASA and VPS Holding ASA was registered with the Register of Business Enterprises today, 26 November, and has therefore come into effect. The share exchange will take place after the close of business today, 26 November, and Monday 26 November is therefore the last trading day for shares in VPS Holding.

With effect from 27 November, shareholders of VPS Holding will be shareholders of Oslo Børs VPS Holding ASA.

The ticker code for Oslo Børs VPS Holding shares in the Norwegian Securities Dealers Association Information System will be OSLO, which is the current ticker code for Oslo Børs Holding ASA. The ISIN number for shares in Oslo Børs Holding ASA, NO 001 009 6845, will continue to be the number for the new shares.

There were 25,000,000 shares outstanding in Oslo Børs VPS Holding ASA before the merger. The merger involves the issue of 18,004,000 shares, bringing the total number of shares to 43,004,000 after the merger.

More information on the merger can be found at: http://www.oslobors.no/ob/ir

The IR pages for Oslo Børs VPS Holding ASA will be available from Tuesday 27 November at www.obvps.no.

New profile and logo
When we merge Oslo Børs Holding ASA and VPS Holding ASA we launch a new profile and logo. All units within the new merged company will also follow this profile as soon as the remaining organisation of the company is ready.
The new logo for Oslo Børs VPS is attached.


Oslo Børs VPS, 26 November 2007

http://www.oslobors.no Osloborsvps_logo.jpg
http://www.vps.no

Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA fusjonerer

Company news

2007-11-26 08:40:31

Styrene i Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA har i dag (23. november) besluttet å fusjonere de to holdingselskapene. Oslo Børs VPS Holding ASA forventes dermed å være en realitet fra 27. november 2007.

Selskapene mottok godkjennelse av fusjonen fra Finansdepartementet 8. november.
I forbindelse med godkjennelsen er det knyttet enkelte vilkår for fusjonen. Styrene i Oslo Børs Holding og VPS Holding anser ikke at vilkårene vil ha vesentlig negativ betydning for det fusjonerte selskapet, og har derfor besluttet å fusjonere holdingselskapene som første steg i fusjonen av Oslo Børs og VPS.

Den videre struktureringen av konsernet vil skje så snart vilkårene fra Finansdepartementet er oppfylt og godkjent. Dette arbeidet er godt i gang, men vil ta noe mer tid. Dette innebærer at Oslo Børs og VPS etter fusjon av holdingselskapene vil ha ny felles eier: Oslo Børs VPS Holding ASA.

Det forventes at fusjonen vil bli registrert i Foretaksregisteret, og derved tre i kraft, mandag 26. november. Siste handledag for aksjene i VPS Holding ASA vil da være mandag 26. november. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette mandag 26. november.

Finansdepartementets brev om vilkår for fusjonen av 8. november og begrunnelse av 13. november er tilgjengelig på Oslo Børs sine IR-sider.

For ytterligere informasjon:
Børsdirektør Oslo Børs, Bente A. Landsnes, tlf 905 50 495
Administrerende direktør i VPS Holding ASA, Jan Hellstrøm, tlf 911 15 432


Oslo Børs, 26. november 2007